Page 1

W

Magazine

Elektriciteit uit zon, water en wind in Nepal PAG. 4

ENERGIE Elke dag licht op school in India PAG. 15

#4 december 2016


inhoud

2

Wilde Ganzen Magazine #4 December 2016

inhoud NIEUWE PROJECTen

Vernieuwende initiatieven In mijn eerste jaar als directeur heb ik Wilde Ganzen leren kennen als een enorm enthousiaste club, vol vernieuwende ideeën en initiatieven. We blijven niet vasthouden aan ingesleten gewoontes, maar gaan mee met onze tijd. Wat we wel al bijna 60 jaar doen – en dat doen we heel goed – is bevlogen Nederlanders en hun lokale partners de kans geven het verschil te maken in het leven van mensen. Ik heb zelf ervaren hoe inspirerend en motiverend het is als mensen uit eigen kracht samen iets opzetten. Zoals bijvoorbeeld bij de in dit magazine uitgelichte projecten in Tanzania en India, waar uiteindelijk lokale bedrijven zonnepanelen gaan plaatsen. Zo ondersteunen we de mensen in het land zelf om armoede op een duurzame manier te bestrijden. Onze projecten verdienen het om in de belangstelling te staan. Vergeet u daarom niet om te stemmen voor de Gouden Gans 2016? De winnaar krijgt € 10.000,- te besteden aan het winnende project of een van de andere doelstellingen van de stichting. Verderop in dit blad leest u er meer over. Hoe meer mensen meedoen, hoe breder onze unieke aanpak bekend wordt. Er zijn verschillende manieren om armoede te bestrijden en ik ben er trots op om te kunnen zeggen dat onze manier een goede en bewezen manier is om structurele veranderingen teweeg te brengen. Met kleine projecten een groot verschil maken. Tineke Huizinga, directeur

04 13

Nepal: betere gezondheidszorg én elektriciteit op grote hoogte

15

India: straks kan de school zelf in haar eigen elektriciteitsbehoefte voorzien

Tanzania: altijd stromend water met een nieuwe pomp op zonne-energie

Mooie resultaten

11

Burundi: centrum zorgt voor acceptatie van mensen met een verstandelijke beperking

14

Kenia: positieve veranderingen in een vergeten plattelandsdorp

06

Interview

08

PROJECT VAN DE WEEK

12

De Gouden Gans

16

ONZE DONATEUR

Tineke Huizinga: “Onze projecten zijn kleinschalig, concreet én effectief”

Overzicht van alle projecten op TV in het komende kwartaal

Met de verkiezing van de Gouden Gans zetten we projecten in het zonnetje die het verschil maken in levens van mensen

“Veel projecten werpen na jaren nog altijd vruchten af”

Wilde Ganzen bestrijdt armoede. Onze manier is uniek. We steunen bevlogen Nederlanders die in verre landen kleine projecten opzetten, samen met mensen ter plaatse. Wij helpen met kennis, ons netwerk en geld. Samen geven we particuliere projecten professionele daadkracht. Duurzaam en zichtbaar. Wilde Ganzen brengt uw bijdrage waar die nodig is: bij mensen die willen ontsnappen aan armoede.


Wilde Ganzen Magazine #4 December 2016

KORT

3

Colofon Wilde Ganzen Magazine verschijnt 4 keer per jaar. Redactie Anika Kerkvliet - hoofdredacteur Paulien Groen Anke Makaske Nienke Mauritz Tekstschrijver Valerie Kierkels Aan dit nummer werkten mee Birgit Deuss, Carlo Houtkamp Eindredactie, Bladmanagement & Productie Arjen Duijts, Global Village Media, Amsterdam

Quiz mee! Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Maar wat weet ú eigenlijk van armoede en ontwikkelingslanden? Waar op aarde is het het droogst? Wat is de stand van zaken omtrent malaria? En hoeveel projecten steunt Wilde Ganzen jaarlijks samen met bevlogen Nederlanders en hun lokale partner? Doe de quiz op www.wildeganzen.nl/quiz en ontdek hoe het met uw kennis is gesteld!

Langs de deuren Wellicht zijn we ook al eens bij u aan de deur geweest? Wilde Ganzen wil zo veel mogelijk mensen op de hoogte brengen van onze unieke manier van armoedebestrijding. Om meer mensen te betrekken bij ons mooie werk gaan we op pad om hen te vragen hieraan bij te dragen. Lees ook het verhaal van straatwerver en donateur Coenraad van der Baan op de achterpagina. Komende tijd zijn we in heel Nederland actief, dus misschien komen we binnenkort ook bij u langs.

Samen armoede bestrijden Wilde Ganzen is een van de initiatiefnemers van de nieuwe coöperatie PerspActive. Met deze samenwerking van negen Nederlandse organisaties die wereldwijd aan een betere wereld werken, vergroot Wilde Ganzen haar effectiviteit door het samen inzetten van elkaars netwerk, kennis en ervaring. PerspActive wil een brug slaan tussen generaties, jonge mensen betrekken en actief inzetten en vooral de mensen daar in staat te stellen om de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Voor meer informatie: perspactive-coop.nl

Fotografie Marcel Bakker, Reyer Boxem, Wilde Ganzen, Flickr cc, Hollandse Hoogte Vormgeving René Mohrmann, Amsterdam Beeldbewerking Frans Rappange, Scanvisie Drukwerk Drukkerij Zwaan, Wormerveer Contactgegevens Wilde Ganzen Heuvellaan 36 1217 JN Hilversum 035 - 625 10 30 IBAN: NL53 INGB 00000 40000 info@wildeganzen.nl www.wildeganzen.nl VOLG ONS OP: @WildeGanzenNL facebook.com/wildeganzen


Nieuw project

4

Nepal

3.200

Wilde Ganzen Magazine #4 December 2016

€ 116.501

Betere zorg op meer dan Eén op de acht baby’s overlijdt bij de geboorte. Eén op de twintig moeders sterft tijdens de bevalling. Het leven is er hard, koud, primitief. Toch zijn de inwoners van Upper Dolpo, hoog in de bergen van Nepal, een trots en weerbaar volk met een bijzondere cultuur. Met behoefte aan een klein steuntje in de rug.

U

pper Dolpo is nauwelijks bereikbaar. Het gebied ligt op 4.200 meter hoogte. Wie er naartoe gaat, moet twee weken lang wandelen en twee hoge bergpassen oversteken. De bewoners, veelal Tibetaanse migranten, praktiseren een eeuwenoude vorm van bön-boeddhisme: een combinatie van boeddhisme en natuurgodsdienst. De hedendaagse gezondheidszorg is grotendeels aan hen voorbij gegaan. En de mensen worden gemiddeld niet ouder dan 46 jaar. Emma Bruns uit Amsterdam – 30 jaar en tropenarts – reisde in 2015 met huisarts Jan Nikkels uit het Drentse Zuidwolde naar het dorp Tinje. Nikkels had het gebied al eerder bezocht. Bij hem groeide het idee de lokale bevolking te helpen. De reis met Emma was bedoeld om samen met de lokale bevolking een plan te maken. Emma is onder de indruk van de reis, het gebied en de bevolking en vertelt er vol passie over. “Het is er ongelooflijk stil. Je hebt er geen telefoon- of internetnetwerk. Je reist samen, hebt bijzondere gesprekken. De mensen leven in bizar primitieve omstandigheden. Het is echt een reis terug in de tijd.’’ Eén verpleegkundige Eenmaal in het dorp hebben Jan, zijn echtgenote en Emma basale hulp verleend. “We hebben kinderen gevaccineerd en veel rotte kiezen Met elektriciteit kan het belangrijkste probleem in Upper Dolpo verholpen worden: de kou


Wilde Ganzen Magazine #4 December 2016

Nieuw project

5

vier kilometer hoogte Helpt u de mensen in Nepal aan warmte en medische zorg? Vul de antwoordkaart in of geef via NL53 INGB 00000 40000 Dit project op TV: ZONDAG 29 januari 11:55 uur

getrokken. Er is minimale gezondheidszorg in het gebied: één verpleegkundige is er alleen in de zomer, en die heeft een enorm verzorgingsgebied.’’ Jan en Emma hebben samen de lokale bevolking gevraagd naar hun ideeën. “Ze vinden het enorm belangrijk om hun cultuur te behouden”, vertelt Emma. “Hun belangrijkste wensen zijn elektriciteit en betere gezondheidzorg.” Met elektriciteit kan het grootste probleem verholpen worden: de kou. Het kan in de winter 35 graden vriezen en de bevolking beschikt nauwelijks over hout om kachels te stoken.

“De belangrijkste wensen zijn elektriciteit en betere gezondheidszorg” Guesthouse De bewoners bedachten samen het DAHL-guesthouse, waarbij DAHL staat voor Dialogue, Agriculture, Health en Learning. “Een plek waar mensen kunnen werken. Een warme omgeving, waar de verpleegster haar werk goed kan doen en 3.200 mensen zorg biedt. Een gebouw dat modern is en eenvoudig: elektriciteit wordt gewonnen uit zon, water en wind, er is goede isolatie en er zijn kassen met plastic dekzeil voor het verbouwen van groente. Het gebouw kan ook dienen als gasthuis voor trekkers. Die inkomsten zijn voor de lokale bevolking.’’ De plannen zijn er, de fondsenwerving is in volle gang. Voorjaar 2018 moet het guesthouse klaar zijn. Het wordt, mede door de geïsoleerde ligging, een uitdagend proces. Aan het enthousiasme van Emma zal het niet liggen. “Ik vind het een eer om bij dit fantastische project betrokken te zijn.’’ ■


6

Interview

Wilde Ganzen Magazine #4 December 2016

Na een lange carrière in de politiek, trad Tineke Huizinga vorig jaar aan als directeur van Wilde Ganzen. Een vraaggesprek over indrukken, ontmoetingen en ambities.

“Onze projecten zijn kleinschalig, concreet én effectief”

W

as het een grote overstap, van politiek Den Haag naar Wilde Ganzen? Ja en nee. Ja, omdat Wilde Ganzen een andere dynamiek heeft en dus een andere manier van werken vereist. En nee, omdat ik ook in mijn politieke loopbaan al veel met ontwikkelingssamenwerking bezig was. Als kamerlid had ik dat onderwerp in portefeuille en als bewindspersoon van wat toen nog Verkeer & Waterstaat heette, zette ik het programma “Water Mondiaal”op. Het programma dat als doel heeft de Nederlandse kennis op het gebied van water over te dragen aan andere, minder ontwikkelde, delen van de wereld. Heeft het voor een organisatie als Wilde Ganzen voordelen om een ex-politica in de gelederen te hebben, bijvoorbeeld als het gaat om het verkrijgen van subsidies? Het leuke van Wilde Ganzen is dat wij, in tegenstelling tot sommige andere ontwikkelingsorganisaties, niet afhankelijk zijn van de overheid. Bij ons draait het om de ontmoeting tussen mensen van hier en daar, die samen besluiten iets te doen om de lokale bevolking vooruit te helpen. Wilde Ganzen ondersteunt zo’n initiatief met kennis, expertise en een financiële bijdrage.

“Wilde Ganzen is een club met veel vernieuwende ideeën en initiatieven” Is die typische Wilde Ganzen-aanpak de reden dat veel mensen jullie financieel steunen? Dat denk ik wel. Onze werkwijze spreekt mensen aan. De projecten die wij steunen zijn kleinschalig en concreet, maar ook – en dat is heel belangrijk – effectief. Twee jaar geleden hebben wij een onderzoek laten uitvoeren door de Radboud Universiteit. Daaruit bleek dat 86% van de door ons ondersteunde projecten na 10 jaar nog bestond of zelfs was uitgebreid. Ook laat het zien dat de lokale bevolking zelf verantwoordelijkheid neemt en dus ook echt eigenaar van het project is. Dat weten en waarderen onze donateurs. Ik zal nooit zeggen dat onze methode de beste is, maar het is wel een hele goede manier om op lokaal niveau structurele veranderingen teweeg te brengen.

Je bent zelf het afgelopen jaar op projectbezoek in het westen van Kenia geweest. Hoe was dat? Heel inspirerend. Ik was bij een training van ons programma Change the Game en bezocht de school in Serelwe, een dorpje vlakbij Kisumu, die er dankzij de inspanningen van Kidshare, African Divine Church en Wilde Ganzen is gekomen (zie pag.14). Die ontmoeting tussen de initiatiefnemers uit Nederland en Kenia maakte veel indruk. Het was zo mooi om te zien hoe zij zich met hart en ziel inzetten voor de lokale gemeenschap. Volgend jaar bestaat Wilde Ganzen 60 jaar. Is de organisatie meegegaan met haar tijd? Zeker. Kijk bijvoorbeeld naar onze Change the Gametrainingen, waarin mensen uit ontwikkelingslanden leren om in hun eigen omgeving fondsen te werven. Twintig, dertig jaar geleden kon dat helemaal niet, maar landen als Kenia, Brazilië en India hebben zich inmiddels ontwikkeld tot middeninkomenslanden, dus daar zijn genoeg mensen en organisaties op wie je een beroep kunt doen. Bovendien leren we de lokale initiatiefnemers hoe ze hun eigen overheden kunnen aanspreken. Zo maken we bewoners weerbaar. Dus ja, Wilde Ganzen is een ontzettend enthousiaste club met heel veel vernieuwende ideeën en initiatieven. Dat laten we ook graag aan de buitenwereld zien. Wat zijn jouw toekomstplannen voor Wilde Ganzen? Vooropgesteld: ik doe het niet alleen. We doen het altijd met elkaar. Samen moeten we ons blijven ontwikkelen en blijven kijken naar wat beter kan. Onze bekendheid bij een breder publiek vergroten bijvoorbeeld. We bestaan dan wel bijna 60 jaar, maar we zijn nog steeds jong van geest. Ook gaan we onze initiatiefnemers in Nederland meer mogelijkheden bieden. Nu geven we altijd 50% premie op de fondsen die ze zelf werven, maar we willen soms ook meer financiële steun kunnen bieden. En we gaan meer kennis met elkaar delen. Het is immers goed dat organisaties en stichtingen van elkaar leren hoe zij problemen het hoofd hebben geboden. Maar het allerbelangrijkste is en blijft dat we projecten ondersteunen die de mensen in het land zelf toerusten om de armoede op een effectieve en duurzame manier te bestrijden. Dat is ons hoofddoel en dat verliezen we niet uit het oog. ■


PROJECT van de week

8

Wilde Ganzen Magazine #4 December 2016

Wilde Ganzen op tv Iedere week zamelen wij op televisie geld in voor één specifiek project. Hieronder een korte samenvatting van ieder Project van de Week. Wilt u een project steunen? Gebruik dan de machtigingskaart hiernaast of maak uw bijdrage over naar rekening NL53 INGB 00000 40000. U kunt natuurlijk ook direct online doneren via wildeganzen.nl. Hartelijk dank, uw bijdrage betekent veel voor mensen die in armoede leven. Kijk op onze website of in de tv gids voor de actuele uitzendtijden.

Zimbabwe

Ambulance voor Murambinda Hospital Het Murambinda Hospital beschikt over één ambulance. Dat is niet toereikend voor het gebied dat het ziekenhuis bedient. Er is behoefte aan een nieuwe, tweede ambulance zodat er meer mensen geholpen kunnen worden bij nood en spoed. Vrienden van Murambinda Hospital en het ziekenhuis maken zich sterk voor deze nieuwe ziekenwagen.

4 december 11:55

India

Gezondheidszorg

365

€ 45.646

Zonne-energie voor school op Indiase platteland Als de stroom uitvalt heeft de Gurukul Basisschool een probleem: op warme dagen kunnen dan de ventilatoren niet aan en op donkere winterdagen is er geen verlichting. World Without Obstacles wil samen met hun gelijknamige Nederlandse partner twee zonnepanelen plaatsen op twee nieuw te bouwen leslokalen zodat er constante stroomvoorziening is.

11 december 11:55

Zimbabwe

Onderwijs

300

€ 20.828

Renovatie klaslokalen en inrichting computerlokaal De Durlstone basisschool in Macheke, Zimbabwe biedt onderwijs aan 830 kinderen. Samen met de Durlstone Foundation wil ze drie lokalen opknappen en er is behoefte aan een IT-lokaal. Met computeronderwijs vergroten de kinderen hun kansen voor de toekomst. Draagt u bij aan een goede basis voor deze schoolkinderen in Zimbabwe?

18 december 13:50

Tanzania

Onderwijs

830

€ 49.541

Pomp bij ziekenhuis aan vervanging toe De 53 jaar oude pomp bij het St. Joseph Hospital Kagondo is aan vervanging toe. Samen met de Nederlandse stichting Friends of Kagondo wil men graag een nieuwe pomp installeren op zonne-energie die 5.000 liter per uur kan pompen. Het energienet is soms onbetrouwbaar en een nieuwe pomp garandeert water voor het ziekenhuis en de patiënten, op een zuinige en duurzame manier.

25 december 10:55

Gezondheidszorg

30.000

€ 23.960


Wilde Ganzen Magazine #4 December 2016

Tanzania

PROJECT van de week

9

Nieuwe voorzieningen bij basisschool in Rubya Op de nieuwe Engelstalige Kashasha school kunnen kinderen uit Rubya zich ontwikkelen tot wereldburger. Er is behoefte aan drinkwater, een bibliotheek en een schoolbus. De lokale organisatie Foundation Promotion Education for northwest Tanzania wil zich hier samen met Stichting Onderwijsbevordering NW Tanzania sterk voor maken. Helpt u mee?

1 januari 11:55

Gambia

Onderwijs

3.280

€ 40.000

Drinkbaar water voor bewoners in en rondom Choya In Choya en drie naburige dorpen is het water geschikt voor bewatering van gewassen en vee, maar niet om te drinken, koken of je in te wassen. Met een pomp op zonne-energie, wateropslag, waterleidingen en 8 kranen is er schoon drinkwater voor 856 mensen en worden veel ziektes voorkomen. Daar streven Stichting Gamrupa en de lokale organisatie Gamrupa the Gambia samen naar. Helpt u mee?

8 januari 11:55

Kenia

Water en sanitatie

856

€ 66.000

Bouw 4 woningen bij kliniek voor medisch personeel In Kitale en omgeving vertrouwen ruim 35.000 mensen op de zorg van het Anderson Medical Center. Het is een uitdaging om medisch personeel voor langere tijd aan de kliniek te verbinden. De bouw van stafwoningen en voorzieningen nabij de kliniek lost dit probleem op. Stichting Ondersteuning Kitale zet zich hier samen met de lokale partner Mount Elgon voor in.

15 januari 11:55

Zimbabwe

Gezondheidszorg

120

€ 23.875

Herbouw en versteviging van de Matumba voetbrug In Masvingo is het Driefountein Mission Centre met school, vakopleidingen en ziekenhuis onmisbaar voor de plaatselijke bevolking. 700 gezinnen moeten de Shassherivier oversteken om het centrum te bereiken. Door storm is de loopbrug kapot gegaan en moet men 5 uur omlopen. Ten Foundation Trust en de Nederlandse stichting Ten willen hier iets aan doen. Bouwt u mee aan een nieuwe voetbrug?

22 januari 11:55

Nepal

3.500

Verbetering leefomgeving

€ 12.000

Klimaatneutraal gemeenschapsgebouw Dorpsbewoners van Upper Dolpo en Stichting Zeewolde willen een centrum bouwen met toiletten en douchegelegenheid. Met zonnepanelen voor energie en een medische post zodat zieke mensen, met name vrouwen en kinderen, verpleegd kunnen worden. Tevens komt er een gemeenschapsruimte met bibliotheek en keuken én gasthuis voor trekkers van de Great Himalayan Trail om inkomen te genereren.

29 januari 11:55

Zorg en Welzijn

3.200

€ 116.501


PROJECT van de week

10

Wilde Ganzen Magazine #4 December 2016

Schapen en geiten voor 40 gezinnen

Syrië

In het door oorlog verscheurde Syrië is de schaarste groot, en is er een tekort aan voedsel en water. New start en Stichting Humanitaire Hulp Syrië willen 40 families de mogelijkheid bieden minder afhankelijk te worden van noodhulp door schapen en geiten aan te schaffen, zodat de gemeenschap inkomen kan genereren door o.a. het hoeden, melken en het produceren van kaas.

5 februari 11:55

Oeganda

Voedselzekerheid

250

€ 14.890

Uitbreiding school van 5 naar 7 lokalen Overvolle klassen op de door ouders gebouwde school in Olungura. Stichting Amuria en de gelijknamige foundation in Oeganda willen de school uitbreiden om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Ze willen twee lokalen en een extra toilet bijbouwen. Met uw gift kunnen de leeromstandigheden verbeterd worden, helpt u mee?

12 februari 11:55

Gambia

Onderwijs

407

€ 17.827

Bouw peuter- en kleuterschool in Kotu De Jaresu Child Care Nursery School telt 150 leerlingen en het huidige gebouw verkeert in zeer slechte staat. De lokale organisatie Young People Without Borders wil met steun van Gambia Sport een nieuw gebouw realiseren. Draagt u bij aan de bouw van lokalen, toiletfaciliteiten, een kantoor, eetruimte en een kleine binnenspeelplaats?

19 februari 11:55

Onderwijs

248

€ 33.646

Wateropvang- en distributiesysteem voor landbouwschool

Ghana

In Sirigu in het noorden van Ghana ligt een biologische landbouwpraktijkschool. In het droge seizoen is daar gebrek aan water. Stichting ELPG en de lokale organisatie SEISUD willen zorgen voor voldoende opvang van regenwater en distributie van water over het schoolterrein. Op de school worden voorlichters opgeleid die de bevolking leren om effectievere biologische landbouwmethoden toe te passen.

26 februari 11:55

Water en sanitatie

50

€ 5.970

! t if g w u r o o v t k n a Bed


Wilde Ganzen Magazine #4 December 2016

mooi resultaat

Burundi

120

11

zorgcentrum

“Een verstandelijke handicap is geen vloek” De 14-jarige Jimmy uit Burundi werd altijd ‘dat gekke joch uit Musigati’ genoemd. De verstandelijk beperkte jongen was agressief en zorgde vaak voor problemen. Sinds hij het centrum voor verstandelijk gehandicapten in Musigati bezoekt, gaat het veel beter met Jimmy.

“Jimmy is echt opgebloeid,” vertelt André Masumbuko, initiatiefnemer van het centrum. “Hij bezoekt regelmatig onze dagopvang en leert daar bijvoorbeeld hoe hij zichzelf moet wassen en hoe hij zijn moeder kan helpen bij eenvoudige huishoudelijke klussen. Ook komen onze sociaal werkers bij hem en zijn moeder thuis. Inmiddels weten we dat Jimmy autistisch is. Dankzij de gratis ziektekostenverzekering die de lokale overheid aan de arme bevolking verstrekt, krijgt hij nu de juiste medicijnen. Daardoor én door zijn deelname aan onze activiteiten is hij veel rustiger geworden.” Vastgebonden Het krijgen van een kind met een verstandelijke beperking wordt door veel Burundezen gezien als een vloek. Vrouwen die dat overkomt, worden dan ook vaak verstoten. Ook Jimmy’s moeder stond er alleen voor. “Door zijn agressieve gedrag wist ze op den duur niet meer wat ze met hem aan moest. Als ze ging werken, bond ze hem daarom vast. Niet alleen ter bescherming van anderen, maar ook om te voorkomen dat Jimmy zich aan het vuur zou branden. Onze sociaal werkers leren haar nu hoe ze haar huis veiliger kan maken en hoe ze Jimmy moet verzorgen. En gelukkig kan Jimmy zelf inmiddels ook het een en ander.”

“Ons doel is mensen met een beperking én hun families uit hun isolement te halen” Steun uit Nederland Het centrum in Musigati is de allereerste in zijn soort in de wijde omgeving. De bouw en inrichting ervan is het resultaat van een mooie samenwerking tussen verschillende partijen: André en zijn stichting Association Raphael au Burundi, bewoners, de lokale overheid, Wilde Ganzen en de

Het nieuwe zorgcentrum voor mensen met een beperking in Musigati

Nederlandse Stichting Dufashanye (wat ‘help elkaar’ betekent). “Wij kennen André uit de tijd dat hij in Nederland woonde”, vertelt Dufashanye-voorzitter Carolien Jansma. “Hij is teruggekeerd naar zijn geboorteland om zijn droom te verwezenlijken. Het is geweldig om te zien hoe André en zijn drie sociaal werkers in korte tijd al 24 kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking én hun families hebben geholpen. Ons doel is om dat uit te breiden naar 120 per jaar. Of meer, want er is nu al een lange wachtlijst.” Meer acceptatie “Gelukkig worden mensen die op de wachtlijst staan voorlopig op een andere manier geholpen”, vertelt Carolien. “Zij mogen samen met hun familieleden op de plantages van het centrum werken, waar ze bananen, mais en courgettes verbouwen voor de verkoop. Zo worden ze uit hun isolement gehaald en verdienen ze ook nog wat.” Dat is immers het doel van André en zijn medewerkers. Daarom trekken ze de dorpen in om voorlichting te geven. “Ik merk echt dat de acceptatie van mensen met een verstandelijke beperking is toegenomen,” zegt André. “En dat is maar goed ook, want de zorg voor deze mensen is een verantwoordelijkheid van de hele gemeenschap.” ■


12

Gouden Gans

Wilde Ganzen Magazine #4 December 2016

De Gouden Gans verkiezing in 5 stappen:

Wie wint de Gouden Gans 2016?

1

Wilde Ganzen is trots op de resultaten die we samen met al onze partners bereiken. Op het verschil dat we samen maken in levens van mensen en in het verminderen van armoede. Dat wil Wilde Ganzen met nóg meer mensen delen. Daarom organiseren we de Verkiezing van de Gouden Gans. Bregje Ament, campagneleider, praat u bij.

Oktober Inschrijven deelnemers Stichtingen met een project dat door Wilde Ganzen na 1 januari 2013 en voor 1 oktober 2016 is goedgekeurd, kunnen met hun project meedingen naar de Gouden Gans 2016.

2

November en december Voorronde Deelnemers werven stemmen voor hun project en de PI-jury nomineert haar favorieten. Het aantal stemmen plus de mening van de PI-jury leiden samen tot een top 10 plus eventueel 1 wildcard van Wilde Ganzen.

3

Begin januari Nominatie finalisten Een vakjury nomineert de 5 finalisten.

4

Januari Finale De 5 projecten van de finalisten zetten we extra in het zonnetje met een campagne en de oproep aan heel Nederland om te stemmen op zijn/haar favoriete project.

5

Februari Bekendmaking winnaar De winnaar van de Gouden Gans krijgt de hoofdprijs van € 10.000, uitgereikt door Tineke Huizinga (directeur Wilde Ganzen) en tv-presentatrice Evelien Bosch.

Gouden Gans 2016 verkiezing met Evelien Bosch

Bregje: “Met de verkiezing van de Gouden Gans zetten we projecten die het verschil maken in levens van mensen in het zonnetje. Wilde Ganzen gaat met een campagne iedereen oproepen om te stemmen. De Gouden Gans gaat naar het project dat de meeste stemmen en een positieve beoordeling van een vakjury krijgt en wint daarmee €10.000,-, te besteden aan de doelstelling van de die stichting!” “De verkiezing bestaat uit twee delen. Tot en met 31 december kunnen Particuliere Initiatieven hun achterban inschakelen en laten stemmen op hun ingezonden project,” vervolgt Bregje. “En begin 2017 gaan we landelijk iedereen oproepen om een stem uit te brengen! Dan is er namelijk een Top 5 overgebleven die door de vakjury is gekozen na het tellen van het aantal voorkeurstemmen en de keuze van een jury van Particuliere Initiatieven.” “Evelien Bosch, de presentatrice van de televisiespotjes van Wilde Ganzen, is het gezicht van de campagne. U kunt ons overal tegenkomen. Op de radio, abri’s op stations, de televisie en uiteraard op social media zoals Facebook. Ook de Particuliere Initiatieven die meedoen aan de verkiezing zullen op allerlei plaatsen van zich laten horen om zoveel mogelijk stemmen te werven. Het is echt leuk om met een team collega’s aan deze campagne te mogen werken en aan Nederland te laten zien hoeveel bevlogen Nederlanders samen met de mensen dáár zich vol passie inzetten om de wereld een beetje beter te maken.” Bregje heeft nog een verzoek: “Wilt u ook een stem uitbrengen? Uw steun betuigen aan deze bevlogen Nederlanders en hun lokale partners die samen met Wilde Ganzen het verschil maken in het leven van mensen? Ga dan naar de website www.goudengans.nl en stem op uw favoriete project. Doen hoor, onder de stemmers verloten we mooie prijzen!” ■


Wilde Ganzen Magazine #4 December 2016

Tanzania

Nieuw project

30.000

13

€ 23.960

Waterpomp op zonne-energie In Tanzania valt vaak de stroom uit. Erg onhandig voor het ziekenhuis in Kagondo, waar de waterpomp op elektriciteit werkt. Met een nieuwe pomp op zonne-energie kunnen patiënten en personeel blijvend worden voorzien van stromend water. “Het Kagonda-ziekenhuis ligt in het noordwesten van Tanzania, vlakbij het Victoriameer. Het is een echt plattelandsziekenhuis waar elk jaar zo’n 3.500 behandelingen worden verricht. Daarnaast trekt het medisch personeel de dorpen in en zo kom je op jaarbasis al gauw aan 30.000 patiënten.” Aan het woord is Michiel Dol, secretaris van de stichting Friends of Kagondo Hospital. De stichting is in 2011 opgericht door Michiels’ inmiddels overleden stiefvader. “Vorig jaar heb ik Kagondo samen met mijn moeder bezocht. Samen met Joseph Josué, de projectmanager van het ziekenhuis, en andere personeelsleden hebben we geïnventariseerd wat de grootste problemen waren. ‘Water en elektriciteit’, was het antwoord.”

“Uiteindelijk kan het ziekenhuis zonder hulp verder” Waterpomp uit 1963 Het ziekenhuis heeft geen waterleidingsysteem zoals wij dat kennen. Het water dat wordt gebruikt, is gezuiverd grond- of regenwater. De huidige pomp stamt uit 1963 en werkt op elektriciteit. Dit zwaar verouderde apparaat pompt grondwater omhoog dat wordt opgeslagen in voorraadtanks. “Die moeten een paar keer per dag bijgevuld worden, dus als de stroom uitvalt, lukt dat niet meer. Het ziekenhuis heeft wel een aggregaat, maar licht in de operatiekamer is belangrijker dan water uit de kraan, dus is er vaak geen water.” Studenten van de TU Delft, die op verzoek van de stichting Friends of Kagondo Hospital hebben onderzocht hoe het ziekenhuis zelfvoorzienend qua energie kon

Draag bij aan stromend water voor patiënten en personeel! Vul de antwoordkaart in of geef via NL53 INGB 00000 40000 Dit project op TV: ZONDAG 25 december 10:55 uur

“We willen een pomp plaatsen met een capaciteit van 5.000 liter per uur, die wordt aangedreven door zonne-energie. Daartoe gaan we vlakbij het ziekenhuis 40 zonnepanelen neerzetten,” vertelt Michiel. “Een lokaal bedrijf doet de installatie. En natuurlijk zorgen we ervoor dat In het Kagonda-ziekenhuis worden elk jaar 3.500 medewerkers van het behandelingen verricht ziekenhuis weten hoe alles werkt en hoe ze de pomp en zonnepanelen kunnen onderhouden.” worden, kwamen met de oplossing: een nieuwe pomp op zonne-energie. Regenwateropvang Om de aanschaf hiervan mogelijk te Dat past binnen de filosofie van de maken, klopte de stichting bij Wilde stichting. “We streven ernaar dat het Ganzen aan. ziekenhuis uiteindelijk zonder onze hulp verder kan. Met de aanschaf van 40 zonnepanelen een nieuwe waterpomp, gaat het de Wilde Ganzen heeft de stichting goede kant op. “Het geld dat we Friends of Kagondo Hospital al eerder besparen op diesel, doordat we minder gesteund met de bouw van een gebruik hoeven te maken van het behandelcentrum voor aidspatiënten aggregaat, investeren we bovendien in en de vernieuwing van de ziekenhuisde uitbreiding van een regenwaterkeukens, waar familieleden eten koken opvangsysteem. Zo is er in de toekomst voor de patiënten. Nu is er hulp nodig altijd voldoende water voor patiënten om het ziekenhuis van Kagondo te en personeel.” ■ voorzien van de nieuwe waterpomp.


mooi resultaat

14

Kenia

180

Wilde Ganzen Magazine #4 December 2016

1 school Schoolgebouw

Vergeten dorp nu volop in ontwikkeling Serelwe was ooit een vergeten dorp op het Keniaanse platteland. Nu staat er een school, ligt er een weg, een brug en is er elektriciteit. Allemaal dankzij de inspanningen van de bewoners, de plaatselijke kerk en de Nederlandse organisatie Kidshare. “Toen ik in 2012 voor het eerst in Serelwe kwam, kregen de kinderen van het dorp les in het kerkgebouw. Ze zaten op de grond en hadden nauwelijks lesmaterialen. Daarom hadden hun ouders, die samen met de African Divine Church het initiatief hadden genomen voor deze school, één grote wens: een echt schoolgebouw.” Hans van Driel, oprichter en voorzitter van Kidshare, wist wat hem te doen stond: zorgen dat die school er kwam. “Serelwe is een arm plattelandsdorp. De ouders willen graag dat hun kinderen goed onderwijs krijgen, maar zijn niet of nauwelijks in staat om schoolgeld te betalen. Mede daardoor krijgen de leraren slechts een onkostenvergoeding. Toch zijn ze enthousiast en gemotiveerd. Echt bijzonder om te zien.” Steun van de overheid Kinderen uit het dorp Serelwe zijn blij met de opening van de school Terug in Nederland ging Kidshare met succes op zoek naar sponsors. Op Niet langer vergeten 18 december 2014 werd de eerste steen gelegd voor de Het begin is er. De officiële vergunning is aangevraagd en nieuwe school. Inmiddels staat er een gebouw met vier wordt als het goed is binnenkort afgegeven. Bij de opening lokalen en zes toiletten waar de jongste kinderen van het van het nieuwe schoolgebouw afgelopen juni, overhandigde dorp les krijgen. Het leerlingenaantal is gegroeid van 63 een lid van het provinciebestuur een cheque van € 5.000,toen naar 180 nu. En de ambities reiken verder. waarmee land kan worden gekocht voor de uitbreiding van de school. En dat is nog niet alles. De overheid heeft eindelijk oog gekregen voor het dorp en zijn bewoners, “Nadat er op initiatief van de ouders vertelt het hoofd van het subdistrict waar Serelwe onder valt. “Serelwe was een van de gemeenschappen die lang en de kerk een school was gekomen, vergeten zijn. Nadat er op initiatief van de ouders en de kerk zag je de interesse voor Serelwe een school was gekomen, zag je de interesse voor Serelwe toenemen” toenemen. De toegangsweg naar het dorp, ooit een zandweg vol kuilen, is geasfalteerd, het dorp heeft elektriciteit gekregen en er is een brug gebouwd zodat ook kinderen die aan de overkant van de rivier wonen zonder “Als je eenmaal vier lokalen hebt, ben je volgens de Keniproblemen naar school kunnen.” Van Driel is blij met alles aanse overheid officieel een school en krijg je geld voor wat er is bereikt. “Dit vliegwieleffect is precies wat wij lerarensalarissen, schoolmaterialen en uitbreiding van de beogen. Door een minimale interventie van ons, namelijk school. Ons streven is om de school mee te laten groeien het bouwen van vier klaslokalen, is een reeks positieve met de kinderen, dus bijvoorbeeld elk jaar een lokaal erbij, veranderingen tot stand gebracht.” ■ totdat we alle groepen onderdak kunnen bieden.”


Wilde Ganzen Magazine #4 December 2016

India

Nieuw project

15

300

€ 20.828

Elke dag elektriciteit In de zomer is het er bloedheet, in de winter te donker. De Gurukul Children Academy in het Indiase dorp Belsar ondervindt dagelijks de gevolgen van de haperende stroomvoorziening in het land. Daarom wil de stichting World Without Obstacles, met steun uit Nederland, een zonnepaneleninstallatie aanleggen, zodat er altijd elektriciteit is.

“De Gurukul Children Academy is aangesloten op het elektriciteitsnetwerk, maar krijgt door de vele stroomstoringen overdag meestal pas stroom als de leerlingen al lang weer thuis zijn. Daardoor kunnen tijdens de lessen de ventilatoren niet aan en is het in de zomer soms zo heet, dat de kinderen naar huis worden gestuurd omdat ze anders flauwvallen.” Aan het woord is Annelieke Laninga. De Nederlandse woont en werkt al 6 jaar in New Delhi. Ze kwam in contact met het werk van World Without Obstacles (WWO) India, een stichting die zich inzet voor beter onderwijs, gezondheidszorg en culturele activiteiten voor kinderen en jongeren met een maatschappelijke achterstand. Annelieke was zo onder de indruk, dat ze vorig jaar een Nederlandse afdeling heeft opgericht. “Wij geven meer zichtbaarheid aan het werk van WWO in India, werven fondsen en delen onze kennis en expertise met de mensen daar.”

“Ieder kind heeft het recht zich te ontwikkelen” Betere school WWO Nederland zet zich in voor de Gurukul Children Academy, de basisschool in Belsar die met steun van WWO India en de bewoners is gebouwd. “In India zijn er wel overheidsscholen, maar die zijn vaak van slechte kwaliteit. Zo zijn er in de regio waarin Belsar ligt 167 openbare scholen, en maar 100 leraren. Dus worden er vaak ongekwalificeerde leraren voor de klas gezet.” Op de Gurukul Children Academy gebeurt dat niet. “Door de samenwerking met WWO zitten we nu niet alleen in een

Helpt u deze kinderen aan een betere toekomst? Vul de antwoordkaart in of geef via NL53 INGB 00000 40000 Dit project op TV: ZONDAG 11 december 11:55 uur

beter gebouw, maar is ook de kwaliteit van ons onderwijs verbeterd”, aldus schooldirecteur Ravindra Pandey. Elke dag elektriciteit Toch kan het nog beter. Door de aanleg van een installatie op zonne-energie kan de school zelf in haar elektriciteitsbehoefte voorzien. “Een Nederlandse expert op het gebied van dergelijke installaties heeft gratis een ontwerp gemaakt”, vertelt Annelieke. “We kopen de producten lokaal in en laten

De school wil doorgroeien naar 300 tot 380 leerlingen

de installatie uitvoeren door plaatselijke aannemers. De expert begeleidt het proces op afstand.” Om de zonnepanelen te kunnen installeren, worden er twee extra lokalen gebouwd met een plat dak. “Zo slaan we twee vliegen in een klap: elke dag elektriciteit en extra ruimte.” Computeronderwijs De school heeft nu 180 leerlingen, maar wil doorgroeien naar 300 tot 380 leerlingen. “Ieder kind heeft het recht zich te ontwikkelen”, meent Annelieke. En daarom ook komt de installatie op zonne-energie niet alleen ten goede aan de leerlingen en leraren van de school. “Als de elektriciteitsvoorziening op orde is, gaan we jongeren uit de omgeving computerles geven. Eenvoudige dingen zoals werken met Word en Excel. Daar hebben ze de rest van hun leven profijt van.” ■


Onze donateur

“Direct contact met de mensen” Als kind al kwam Coenraad in aanraking met fondsenwerving voor projecten elders in de wereld. Een sponsorloop op school, een inzameling bij de voetbalclub. Nu gaat hij drie keer per week op pad om donateurs te werven voor goede doelen, zoals Wilde Ganzen. “Ik houd van direct contact met mensen. Ik ontmoet mijn vrienden liever in de stad dan op Facebook.” Een sociale eigenschap die hem in zijn werk goed van pas komt. “Aan de deur kan je de mooiste gesprekken hebben. Dat is motiverend. Veel mensen kunnen waarderen dat je aanbelt voor een goed doel.” Coenraad en zijn collega’s werven vooral donateurs in Groningen, Drenthe en Friesland. “We gaan geregeld ook naar andere plaatsen in Nederland. Dan bel ik aan bij mensen in Urk, Almelo of Genemuiden. Leuk en afwisselend.”

“Niet een vis geven, zelfs geen hengel, maar mensen leren om zelf een hengel te maken” Met het team bezocht hij in Hilversum het kantoor van Wilde Ganzen om meer te horen over de werkzaamheden en projecten. “Ik hoorde zoveel dat me aanspreekt en waar ik achter sta. Zelfredzaamheid

bijvoorbeeld. Niet een vis geven, zelfs geen hengel, maar mensen leren om zelf een hengel te maken. In gesprekken tijdens het werven belicht ik meestal een project dat deze filosofie treffend illustreert en in de praktijk brengt. Veel projecten werpen na jaren nog altijd vruchten af.” Een mevrouw was verbaasd toen de wervers vertelden voor welk goed doel zij aan de deur kwamen. Wilde Ganzen, bestond dat nog? “Ze vertelde dat haar inmiddels overleden moeder elke zondag keek en doneerde. En ze is zelf donateur geworden. Voor de mensen wier bestaan en toekomst door de projecten verbetert, en als herinnering aan haar moeder.” Toekomst “In de toekomst zou ik wel een maand vrijwilligerswerk willen doen in Afrika, het liefst in Ghana. Op school kwamen eens vluchtelingen een dag meedraaien. Een Ghanese man vertelde mij zo boeiend over zijn land, dat is me bijgebleven. Tot het zover is, draag ik zelf ook bij aan Wilde Ganzen als donateur!” ■

Naam Coenraad van der Baan Leeftijd 19 jaar Woonplaats Winschoten Steunt ons via Maandelijkse donatie Donateur sinds 2016 Studie/baan Deeltijdopleiding en donateurswerver Hobby’s Basketbal

Wilt u ook vaste donateur worden? Zodat we samen nog meer mooie projecten kunnen steunen? Neem dan contact op met Bianca Rhemrev via 035-6256104 of kijk op wildeganzen.nl voor de mogelijkheden.

Magazine Wilde Ganzen dec 2016  

Ons nieuwe magazine

Advertisement