Page 1

LARGE

PT ARCHITECTEN BVBA ARCHITECTURE I URBAN DESIGN & PLANNING zwart paardstraat 15 rue du cheval noir 1080 Brussel I Bruxelles tel I fax +32 2 290 50 55 BE.890.086.549 info@ptarchitecten.be www.ptarchitecten.be

Peter Casier ir architect 0486 72 08 04 peter@ptarchitecten.be

I I I I

Tine Van Herck ir architect - urbanist 0486 25 86 35 ne@ptarchitecten.be


ONTMOETINGSCENTRUM DE HAZELAAR

Opdrachtgever I Stad Hasselt Bouwbudget excl. BTW I 1.250.000â‚Ź Procedure I Winnaar Open Wedstrijd Datum I in uitvoering / oplevering voorzien voor december 2010 Credits I PT architecten

Dit project illustreert hoe onze projecten proberen een relevan e in een buurt te hebben. We vinden het essen eel dat een project een rela e aangaat met zijn omgeving. De uitdaging is af te tasten in hoeverre deze rela e echt produc ef kan zijn en een ac eve rol vervult in een buurt/ wijk/ stad. Het project voorziet in een ontmoe ngsgenerator, hetgeen iets tussen een binnen- en buitenruimte is. Het groepeert de verschillende toegangen van de aanpalende fuc es en verbindt deze met de buurt. We hebben het opgevat als een overdekte straat waar bovendien verschillende ac viteiten een plaats kunnen vinden. Daarnaast toont dit project dat we ervaring hebben met openbare aanbestedingsprocedures van een zekere omvang.


N AA NL TE EC H

REL

REN

LAA

N

SP

ELA

LAA

N

HAZ

ME

KERK PARKING SPEELTUIN


OPDRACHT WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG VOOR ONTMOETINGSCENTRUM DE HAZELAAR IN HASSELT LIGGING CENTRAAL IN DE BANNEUXWIJK, HASSELT IN DE WIJK IS ER BIJZONDER VEEL PUBLIEKE RUIMTE. NAAST GROTE ASFALTVLAKKEN ZIJN ER OOK TAL VAN GROENE ZONES, AL DAN NIET MET SPEELFACILITEITEN. EEN TYPE PUBLIEKE RUIMTE DAT WE NIET GEVONDEN HEBBEN IS EEN MEER KNUSSE, GEBORGEN PLEK WAAR MENSEN SAMEN KUNNEN ZITTEN EN EEN PRAATJE MAKEN. EEN OVERDEKTE EN BESCHUTTE PLAATS WAAR MEN KAN AFSPREKEN, VERZAMELEN OF WAAR MEN ELKAAR TOEVALLIG TEGENKOMT EN AAN DE PRAAT GERAAKT. HET ONTWERP VOORZIET DAAROM IN EEN OMARMD VOORPLEIN IN DE BANNEUX WIJK WONEN VOORAL JONGE GEZINNEN EN BEJAARDEN. HET ONTMOETINGCENTRUM MOET VOLGENS ONS CONTACTEN TUSSEN BEIDE GENEREREN OM ZO HET SOCIALE WEEFSEL TE VERSTERKEN RESULTAAT 1째 LAUREAAT WEDSTRIJD IN UITVOERING

CONCEPTEN DE UITGESTREKTHEID VAN HET OPENBAAR DOMEIN EN DE AANWEZIGHEID VAN BOUWVOLUMES VEEL GROTER DAN HET (BESTAANDE) ONTMOETINGSCENTRUM, MAKEN HET NOODZAKELIJK EEN BLIKVANGER IN HET ONTWERP TE VERWERKEN. KORTOM EEN SOCIO-CULTURELE VOORZIENING IN DE STEDELIJKE CONTEXT VAN HET ONTMOETINGSCENTRUM VRAAGT OM EEN KRACHTIGE VERSCHIJNINGSVORM. DE ONTMOETINGSGENERATOR IS EEN TRANSPARANT VOLUME DAT KRONKELT TUSSEN DE VERSCHILLENDE GEBOUWDELEN EN DAT OP VERSCHILLENDE PLAATSEN AANKNOPINGSPUNTEN ZOEKT MET DE OMGEVING. DE ZICHTBAARHEID VAN HET VOLUME VANUIT VERSCHILLENDE GEZICHTSPUNTEN EN DE TRANSPARANTIE NAAR WAT ER ZICH BINNEN AFSPEELT IS ESSENTIEEL VOOR DE UITSTRALING VAN HET ONTMOETINGSCENTRUM NAAR DE BUURT. DOOR TE WERKEN MET EEN LOSSTAAND VOLUME( INKOM EN CIRCULATIE) DAT KRONKELT TUSSEN HET BESTAANDE EN HET NIEUWE GEDEELTE , WORDT BEOOGT EEN NIEUWE IDENTITEIT TE GEVEN AAN HET GEHEEL, ZONDER HET BESTAANDE GEBOUW TOT EEN ACHTERBOUW VAN DE UITBREIDING TE DEGRADEREN. AANSLUITINGEN OP DE VERSCHILLENDE DELEN VAN HET OMLIGGEND STEDELIJKE WEEFSEL : ! RIJWONINGEN ! SPEELPLEIN ! KERK ! PARKING ! WOONBLOKKEN

}

TOEGANGEN TOT DE VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN/ZALEN VAN HET ONTMOETINGSCENTRUM : ! BESTAAND GEBOUW ! NIEUWE POLYVALENTE ZAAL ! BIBLIOTHEEK ! PLEIN

VERPLAATSINGEN

ONTMOETINGEN

ONTMOETINGSGENERATOR


ONTWERP POLYVALENTE ZAAL DE NIEUWE POLYVALENTE ZAAL IS EEN EENVOUDIGE RECHTHOEK MET AAN EEN KORTE ZIJDE DE TOEGANGSDEUREN EN AAN DE ANDERE KORTE ZIJDE DE BAR. DE BAR SLUIT AAN OP EEN RUIME BERGING EN DE BERGING IS DIRECT TOEGANKELIJK VANAF DE STRAAT. AAN DE LANGSE ZIJDE GEEFT DE ZAAL UIT OP HET ONTMOETINGSPLEIN MET ZES GLAZEN PIVOTDEUREN. DE ZAAL WORDT ZO VOORZIEN VAN VEEL DAGLICHT EN KAN OOK VOLLEDIG OPENGEZET WORDEN NAAR HET PLEIN. VOOR ACTIVITEITEN DIE VOLLEDIGE VERDUISTERING VEREISEN (FILM, THEATER,...) WORDT EEN ZWAAR GORDIJN VOORZIEN DAT DE GLAZEN WAND VOLLEDIG BEDEKT. DE SOBERE RECHTHOEKIGE VORM VAN DE ZAAL LAAT DE GROOTSTE WAAIER AAN ACTIVITEITEN TOE. IN DE RUIME BERGING KUNNEN ALLERLEI TOEBEOREN WORDEN OPGEBORGEN : ! EVENTUEEL EEN BEPERKT GRADIN ! TAFELS EN STOELEN ! MUZIEKINSTALLATIE ! BLOKKEN VOOR EEN PODIUM ! SPORTBENODIGDHEDEN

6 8

3 7

POLYVALENT ONTMOETINGSPLEIN DE BUITENRUIMTE GRENZEND AAN DE POLYVALENTE ZAAL EN DE FOYER IS EEN BESCHUTTE RUIMTE, OMARMD DOOR DE BIBLIOTHEEK EN DE LOUNGE. EEN DEEL VAN DE BUITENRUIMTE IS HIERDOOR OVERDEKT. HET ONTMOETINGSPLEIN DAT ZO ONTSTAAT, WORDT AANGELEGD MET EEN EENVOUDIG SPEL VAN BREDE TREDEN WAAROP MEN OOK KAN ZITTEN. HET ONTMOETINGSPLEIN KAN ONAFHANKELIJK VAN HET CENTRUM FUNCTIONEREN MAAR HET KAN OOK DIENEN ALS EEN UITBREIDING ERVAN. ER IS EEN ZEIL VOORZIEN DAT HET HELE PLEIN KAN OVERDEKKEN VAN DE BIBLIOTHEEK TOT AAN DE FOYER. AANSLUITEND AAN DE BAR VAN DE POLYVALENTE ZAAL IS EEN BAR DIE MEN KAN OPENZETTEN NAAR HET OVERDEKTE GEDEELTE VAN HET PLEIN.

1 4

5

2 8

3

PLANNEN WEDSTRIJDONTWERP 1 - POLYVALENTE ZAAL 2 - PLEIN 3 - ONTMOETINGSGENERATOR 4 - FOYER 5 - KEUKEN 6 - BIBLIOTHEEK


DOOR TE WERKEN MET EEN TRANSPARANT EN CENTRAAL CIRCULATIE-ELEMENT WORDEN ALLE BEWEGINGEN SAMENGEBRACHT. ZOWEL DE VERSCHILLENDE TOEGANGEN VAN HET GEBOUW ALS DE ZALEN OF DE BIBLIOTHEEK KOMEN HIER RECHTSTREEKS OP UIT. HET ZORGT OOK VOOR EEN PRAKTISCHE EN LEESBARE CIRCULATIE. DE OPBOUW VAN HET UITGEBREIDE ONTMOETINGSCENTRUM MET EENVOUDIGE ONAFHANKELIJKE VOLUMES ZORGT BOVENDIEN VOOR EEN DUIDELIJKE STRUCTUUR. IN DE VLOER VAN HET TRANSPARANTE CIRCULATIE-ELEMENT WORDEN SPOTS IN VERSCHILLENDE KLEUREN VERWERKT. DE VERSCHILLENDE KLEUREN KUNNEN GEBRUIKT WORDEN OM DIVERSE ACTIVITEITEN AAN TE KONDIGEN. HET GEBOUW LICHT OP ALS ER EEN ACTIVITEIT DOORGAAT EN KONDIGT TEGELIJKERTIJD HET TYPE ACTIVITEITEN AAN. HET VOLUME WERKT ALS VISUELE AGENDA EN ALS GEHEUGENSTEUNTJE VOOR DE BUURTBEWONERS.


ECOLOGISCH GROEPSWONINGBOUWPROJECT RIBAUCOURT Opdrachtgever I Par culier Datum I Volledig opgeleverd 2010 Credits I PT architecten

In één van de moeilijkste buurten van Sint-Jans-Molenbeek koopt een groep der gers een te renoveren pand met een bouwvallig industrieel achtergebouw om er voor ieder één woning in te realiseren. We onderzochten het pand en op maliseerde in het ontwerp de circula e zodat er uiteindelijk 2 wooneenheden extra in konden worden ondergebracht. Efficiënt ruimtegebruik door het verminderen van de circula eruimte lijkt ons in elk collec ef woonproject aangewezen. Ook het op een interessante manier schakelen en stapelen van woningen komt hier aan bod. De reconversie van het industrieel achtergebouw in 2 duplexwoningen werd uitgevoerd als een lage energiewoning/project. De zoektocht naar een gezond evenwicht tussen kosten- en energieefficiën e is essen eel in elke actuele ontwerpopgave.


OPDRACHT WOONPROJECT OPGEBOUWD UIT 2 BOUWVOLUMES MET IN TOTAAL 1 COMMERCIELE RUIMTE, 4 APPARTEMENTEN EN 2 DUPLEXLOFTEN. LIGGING RIBAUCOURT TOUR&TAXIS BRUSSEL RESULTAAT IN UITVOERING STRATEGIE HET TE RENOVEREN COMPLEX BESTAAT UIT EEN VOOR EN EEN ACHTERGEBOUW. HET GEHEEL WERD OPGEKOCHT DOOR EEN GROEP VRIENDEN. ALS BOUWHEER IS ER NIET EEN PERSOON OF GEZIN, MAAR VERSCHILLENDE INDIVIDUEN MET EIGEN WENSEN, PRIORITEITEN EN VERWACHTINGEN. EEN GEMEENSCHAPPELIJKE DOELSTELLING IS ECHTER HET REALSIEREN VAN EEN ECOLOGISCH PROJECT. HET ONTWERP BETRACHT DE INDIVIDUELE VERLANGENS SAMEN TE BRENGEN IN EEN SAMENHANGEND GEHEEL MET ALS TECHNISCH UITGANGSPUNT HET BEREIKEN VAN DE NORM VOOR EEN LAGE-ENERGIE WONING. DE GROENE GEDACHTE WORDT OOK OPGENOMEN IN DE CONCEPTVORMING VAN HET PROJECT. HET IDEE IS EEN GROENE OASE VAN RUST TE CREEREN MIDDEN IN HET STADSCENTRUM. CONTACT MET LICHT, LUCHT, WATER STAAT CENTRAAL. ER WORDT BOVENDIEN UITSLUITEND GEWERKT MET NATUURLIJKE MATERIALEN OM DE VERTICALE CIRCULATIE TE BEPERKEN WORDT BESLIST IN HET ACHTERGEBOUW GEEN TWEEDE TRAPHAL TE VOORZIEN. IN DE PLAATS KOMT ER EEN BRUG TUSSEN HET VOORGEBOUW EN HET ACHTERGEBOUW ZODAT DE BESTAANDE TRAPHAL IN HET VOORGEBOUW, HET VOLLEDIGE COMPLEX KAN BEDIENEN. LOFT 1 - CUBE HET VOLUME DAT TER BESCHIKKING STAAT VOOR DEZE LOFT IS EEN PERFECTE CUBUS VAN 8MX8MX8M. HET VOELBAAR MAKEN VAN DIT VOLUME IN DE RUIMTE IS HET UITGANGSPUNT VOOR HET ONTWERP VAN LOFT1. LOFT 2 - SPIRAAL OOK IN DIT VOLUME STAAT DE DERDE DIMENSIE (HOOGTE) CENTRAAL IN HET ONTWERP. DE LOFT WORDT OPGEBOUWD UIT OPEENVOLGENDE NIVEAUS DIE IN SPIRAALVORM VAN BENEDEN NAAR BOVEN DRAAIEN.


TYPEPLAN APPARTEMENT VOORGEBOUW

PLAN LOFT 1 ACHTERGEBOUW


MASTERPLAN LOODSEN EN CLUBHUIS WEST AVIATION CLUB MILITAIRE DOMEIN KOKSIJDE

Opdrachtgever I Gemeente Koksijde Bouwbudget excl. BTW I 2.000.000€ Procedure I Eerste laureaat open ontwerpwedstrijd Datum I in uitvoering Credits I PT architecten

Het overweldigende aan de site is dat ze ongeloofelijk groot is… doortrokken met 2 strips beton. Hier en daar nog wat (verouderde) verharding en voor de rest gras. Groen en grijs… dat is het landschap. Groen gras en grijs beton … de twee voornaamste componenten van het terrein. Vanuit de lucht geven de twee strips een duidelijke indeling van het terrein, maar op de grond is het overzicht onmogelijk. Het terrein is te uitgestrekt , te ondegefiniëerd om je makkelijk te oriënteren. Een site van deze omvang hee nood aan overzicht en hiervoor moet je je hoger bevinden dan het maaiveld, al betekent dit niet noodzakelijkerwijs in de lucht….


L’ AVENIRSITE LIER RECONVERSIE VAN VOORMALIGE FIETSENFABRIEK TOT KUNSTENCENTRUM

Opdrachtgever I VZW L’avenirsite Datum I 2008 / lopend Credits I PT architecten

De site werd bedreigd met de sloophamer. In een eerste fase wordt een strategie ontwikkeld om dit te verhinderen. Door een publieke func e onder te brengen in het gebouw wordt een maatschappelijk draagvlak gecreerd voor het behoud van de site. De oude fabriekshal wordt gebruiksklaar gemaakt als tentoonstellingsruimte. In een tweede fase wordt een masterplan opgesteld voor de volledige site. Dit in samenwerking met de stad Lier en de ontwikkelaars en ontwerpers van het naastliggend stadsontwikkelingsproject Sionssite. Het project illustreert hoe op een sub ele manier kan omgegaan worden met historisch erfgoed. De aandacht gaat naar de kunst enerzijds en naar de historische waarde van het pand anderzijds. Onlangs vroeg iemand ons op een vernissage “Wat hebben jullie hier eigenlijk gedaan? “We ervaarden dit als een mooi compliment.


1 2 4 3 BESTAANDE STRUCTUUR 1 I Grote regelma ge bouwblokken 2 I Ontwikkelingszone RUP sionsplein 3 I Nete 4 I l’avenirsite

UITGANGSPUNTEN MASTERPLAN 1 I Gevel inkompar j fabriekspand vrijmaken 2 I Groen oase van rust als entrée van kunstencentrum blij horen bij de l’avenirsite en is afsluitbaar 3 I Gevel aan de waterkant is het water waardig + landmark voor kunstencentrum 4 I Gabariet i.f.v. gebouwde omgeving en orienta e - pijl van laag naar hoog 5 I informele verbindingsroutes doorheen de site - betere verbinding met academie langs as kerk-water


ONTWIKKELINGSSCENARIO’S SITE Er worden momenteel in overleg met de ontwerpers van het inrich ngsplan Sionsite (A2O) en het RUP sionsite (Buur) een ontwikkelingsplan voor de site uitgewerkt. Hierbij zal het kunstencentrum vervolledigd worden met ar st in residence, een horeca, eventueel een bookshop, etc. Hierbij wordet de bestaande structuur van de bouwblokken gerespecteerd en afgewerkt. Langs het sionsplein, komt een tnteressante en boeiende wand als sterke gevel voor groene wandelboulevard aan het water. Het Kunstencentrum wordt hier ook voorzien van een landmark. GHet ontwerp speelt in op de verkeersluwe leefomgeving met aanéénschakeling van groene pleintjes / woonerven maar met behoud van het wilde karakter van de groene tuin. Bouwvolume als objecten in tuin


VERBOUWING EN INRICHTING KUNSTENCENTRUM Bij de renova e van de bestaande fabriekshal als kunstencentrum werd uitgegaan van de charme van het bestaande gebouw. Het dak werd vervangen maar met hergebruik van de bestaande spanten. De structuur werd in RAL9010 geschilderd. Het dak werd geïsoleerd en de glasplaten vervangen door meerwandige polycarbonaatplaten. Zo voldoen de verbouwingswerken aan de EPB-wetgeving en de brandpreven e-eisen. De naaktheid van de ruimte maakt het mogelijk een plaats te bieden aan zeer uitéénlopende kunstvormen. Aansluitend aan de fabriekshal is een wilde tuin waardoor een bezoeker de site binnenkomt. We zien deze tuin als een deel van de tentoonstellingsruimte en ijverenden dan ook bij het stadsbestuur om de tuin te mogen houden als onderdeel van het kunstencentrum.


PUBLICATIE IN FORUM CONTACT De renova e van de fabriekshal tot kunstencentrum werd recentelijk geprezen in Forum-Contact, hĂŠt jdschri inzake Onroerend Erfgoed.


Kunstenprikbord op blinde gevel industrieel pand

afgesloten ingang wordt publiek terras

van parkeerstraat naar speelstraat a.h.v. kleine interven es


PUBLIEKE RUIMTE ZWART PAARDBUURT

Opdrachtgever I Par cipa efonds Sint - Jans Molenbeel Bouwbudget excl. BTW I 5.000â‚Ź Procedure I Laureaat wedstrijd bewonerspar cipa e Datum I in uitvoering Credits I PT architecten i.s.m. S jn Beeckman en Barbara Roosen

Een doodlopende straat, blinde muren, een leeg plein,... Kunnen gesloten wanden interac ef worden? Hoe kan de publieke ruimte een dialoog aangaan met de buurt?


GEMENGD PROJECT CHEVAL NOIR

Opdrachtgever I Par culier Datum I Gedeeltelijk opgeleverd (fase 1) Credits I PT architecten

Een klassieke maar vervallen burgerwoning in de kanaalzone van Sint-Jans Molenbeek met grote industriele achterbouw wordt omgevormd tot twee wooneenheden en een immoproject. De opgave stelt de klassieke woontypologie in vraag stelt. Er wordt met duplexwoningen gewerkt waarbij de leefvertrekken zich boven de slaapvertrekken bevinden. Licht, lucht, zicht en bruikbare buitenruimte aansluitend aan de keuken zijn hierbij essen eĂŤel. Het project beoogt ook een posi eve invloed te hebben op een moeilijke buurt van Molenbeek. Zo wordt een commerciĂŤle ruimte (mogelijkheid tot horeca) voorzien aansluitend op het zwart paardplein, waar de omliggende gebouwen nogal gesloten en doodse gelijkvloerse verdiepingen hebben. Er wordt ook gezocht naar manieren om de gevels een ac eve rol te geven in het stedelijk weefsel. Doordat we het immoproject (fase 2) in eigen beheer zullen uitvoeren, zijn we ons zeer bewust van de absolute noodzaak van kostenbeheersing in dergelijke projecten.


OPDRACHT FASE 1 Renovatie van het gebouw aan de Zwart Paardstraat : Het gebouw werd opgedeeld in twee duplexwoningen. Eén woning op gelijkvloers en souterrain met terras aansluitend op de gemeenschappelijke binnentuin De andere woning op de 1ste en 2de verdieping met een terras aansluitend op de leefruimte op de 2de verdieping en een groot dakterras. Deze fase is ondertussen vergevorderd: beide woningen zijn bewoond; de renovatie van de gevels en inkompartij is nu aan de orde.

FASE 2 AFBRAAK van de bestaande bouwvallige atelier aan het Zwart Paardplein NIEUWBOUW OP DEZE SITE door het nieuwe gebouw minder diep te maken ontstaat er een ruime binnentuin (10x12m) die gemeenschappelijk is voor het hele project: zowel voor fase1 als fase2 Het nieuwe gebouw heeft één gevel die uitgeeft op de binnentuin en één gevel die uitgeeft op het Zwart Paardplein. De toegang voor auto’s blijft aan de kant van de Zwart Paardstraat (recht van doorgang onder gebouw faze1). De toegang voor voetgangers kan eventueel gebeuren via het Zwart Paardplein.


PROJECTOMSCHRIJVING FASE 2 Het voorliggende project fase 2 betre enkel het gebouw aan het Zwart Paardplein

AFBRAAK VAN DE BESTAANDE ATELIER OP HET PERCEEL atelier in slechte staat NIEUWBOUW OP DE SITE het gebouw richt zich zowel naar het plein als naar de binnentuin verblijfskwaliteit (wonen/werken) is prioritair : maximale buitenruimte (privé en/of gemeenschappelijk) maximale lich nval & ecologisch verantwoord materiaal- en energiegebruik TOEGANKELIJKHEID toegang voor auto’s blij aan de kant van de Zwart Paardstraat (recht van doorgang onder gebouw fase 1) de toegang voor voetgangers kan eventueel gebeuren via het Zwart Paardplein. GEMENGD PROGRAMMA door een flexibel gebouw te ontwerpen kan het programma ook eenvoudig wijzigen in de toekomst.


WOONCOMPLEX BORGERHOUT AG VESPA

Opdrachtgever I AG VESPA Bouwbudget excl. BTW I 700.000â‚Ź Datum I voorontwerp in opmaak Credits I PT architecten

PT architecten is onlangs geselecteerd uit 131 kandidaten voor de pres gieuse pool van 10 architecten voor het grond- en pandenbeleid van AG Vespa (autonoom gemeentebedrijf Antwerpen) 2010-2013. Als eerste opdracht binnen deze pool, zullen we een wooncomplex met 5 wooneenheden bouwen op de hoek van de Engelselei en de Oudstrijdersstraat in Borgerhout. Dit project wordt ook gerealiseerd in de passief standaard.


NIEUWBOUW APPARTEMENTSGEBOUW SCHAARBEEK

Opdrachtgever I confiden eel Datum I stedenbouwkundige aanvraag ingediend Credits I PT architecten

De appartementen zijn zeer ruimtelijk en flexibel ingedeeld, ondanks de beperkte footprint. Door hedendaagse erkers wordt de nu ge oppervlakte per niveau vergroot en worden de zichten geop maliseerd. Een speelse gevel voegt zo iets toe aan de toch iets wat saaie straat in de Europese wijk.


OPBRENGSTEIGENDOM LEMONNIER

Opdrachtgever I confiden eel Bouwbudget excl. BTW I 590.000€ Datum I lopend Credits I PT architecten

Het betre de renova e van een klassieke grote woning op de Lemonnierlaan in centrum Brussel. De klanten willen een opbrengsteigendom met grote horecazaak op het gelijkvloers en zoveel mogelijk woningen op de verdiepingen. Het ontwerp gaat uit van 3 peilers : - minimaliseren van de ver kale circula eruimte (slecht één enkele voor voor- en achtergebouw) - op maliseren van de lich nval - maximaliseren van de bruikbare vloeroppervlakte (gebruik van ondergronds niveau, ...)


VIERKANTSHOEVE BIERBEEK

Opdrachtgever I confiden eel Datum I in aanbesteding / werken opgestart begin 2011 Credits I PT architecten

In een eerste fase werd een masterplan opgemaakt om op juridisch en ruimtelijk vlak de poten es voor de reconversie van de mooie vierkantshoeve (met omliggende gronden) te iden ficeren. In een tweede fase worden de werken voorbereid om de site om te bouwen tot een woning met een ruime bed&breakfast in de gote schuur. Dit programme wordt nog uitgebreid met fees nfrastructuur en een s jlvol welness gedeelte. De renova e gebeurt met respect voor het historisch patrimonium. Nieuwe interven es worden uitgevoerd in een hedendaagse strakke vormgeving. De gastenkamers worden in losse volumes opgehangen tussen het gebinte van de grote schuur, zodat deze zijn ruimtelijkheid bewaard.


999 PT2011_large_1Tdownload  
999 PT2011_large_1Tdownload  

zwart paardstraat 15 rue du cheval noir 1080 Brussel I Bruxelles tel I fax +32 2 290 50 55 BE.890.086.549 info@ptarchitecten.be www.ptarchit...

Advertisement