__MAIN_TEXT__

Page 96

96

Semarang en internering (1938-1945)

De school gaat dicht

Op 14 augustus komt er een grote groep vrouwen uit Djokja aan. Ze krijgen ‘boven’, het hoger gelegen deel van het kamp, een plaats in de loodsen. De klaslokalen van de school worden nu voor andere zaken gebruikt: de nieuwkomers slapen en eten er. De schoolkinderen komen vanaf dat moment in de pendopo bij elkaar. Net als het Sinterklaasfeest wordt ook Koninginnedag in ere gehouden. Op 31 augustus 1943 zijn er ‘s morgens hockeywedstrijden voor de schoolkinderen met hun zelfgemaakte sticks van boomtakken. Als traktatie zijn er chocoladerepen. De prijsuitreiking is in handen van kamphoofd mevrouw Van der Poel. Na haar toespraak klinkt uit alle monden: Leve de koningin! Een paar dagen later is het al weer gedaan met de feestvreugde. Nieuwe orders van de Jappen zorgen voor extra werk. Zo moeten de piano’s worden verzegeld, wordt de bibliotheek gesloten, worden dansmiddagen voor de jeugd verboden en mag uitsluitend het Maleis als voertaal op school worden gesproken. Het laatste wordt

Profile for Wilbert Scheer

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

Advertisement