__MAIN_TEXT__

Page 83

De stilte voorbij

het zogenoemde Nieuwe Kamp, met militaire woningen en een hospitaal is bestemd voor Europese militairen. Daar wordt Albert samen met 3.600 andere militairen gevangengezet. Verder is er nog een Artillerie-complex voor de inheemsen, te weten Ambonezen, Menadonezen, Timorezen, Javanen en andere landaarden. De beide kampementen zijn met prikkeldraad en gedek van de buitenwereld afgeschermd. Tjilatjap is de eerste grote interneringslocatie voor Nederlandse en geallieerde militairen in Midden-Java. Medio 1942 zal hier een groep krijgsgevangenen van Bandoeng worden aangevoerd voor een verblijf van een paar maanden. De indeling in de kampen is op militaire leest geschoeid: groepen met een groepscommandant, blokken of barakken onder bevel van een officier. Over twee of drie blokken of barakken wordt een hogere in rang aangesteld. Zo blijft de hiĂŤrarchie ook in krijgsgevangentijd behouden. Dat geldt eveneens voor wachtlopen en de corveeploegen.

Alberts krijgsgevangenkaart.

83

Profile for Wilbert Scheer

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

Advertisement