__MAIN_TEXT__

Page 82

82

Semarang en internering (1938-1945)

regeling, moeten zich laten registreren bij het Gemeentekantoor, afdeling Bescherming van Vreemdelingen, uiterlijk op 20 september 2602.’ In bijna alle grote(re) plaatsen op Java komen dergelijke locaties. Verschillende vrouwen horen vlak voor hun internering dat hun mannen krijgsgevangen zijn gemaakt door de Jap en in Tjilatjap zitten. Ook Marchien verneemt dat Albert in handen van de vijand is gevallen.

Albert krijgsgevangen

***

Bij de capitulatie van het KNIL op 8 maart 1942 hebben de Japanners de laatste Nederlandse stelling voor Tjilatjap langs de Serajoe-rivier doorbroken en is de haven in hun handen. De Nederlandse en geallieerde troepen hebben zich teruggetrokken achter Wangon op de weg naar Bandjar en Tjiamis. De verschillende KNIL-brigades die richting Tjilatjap zijn vertrokken, ondervinden veel weerstand van de snel oprukkende Japanse troepen. Ook Albert komt oog in oog met de vijand te staan. Bij Bandjar lukt het zijn ploeg niet om verder richting het zuiden te trekken. Op de weg naar Rantjah worden ze gedwongen zich over te geven. Nog diezelfde dag komt Albert alsnog aan in Tjilatjap, zoals hem was opgedragen. Alleen is dat nu onder leiding van de Jappen, want al direct na de inval op Java hebben de Japanners verschillende plaatsen op Java ingericht waar ze krijgsgevangenen concentreren. Eenmaal in de kustplaats aangekomen, worden de krijgsgevangenen van de vrachtauto’s naar een kantoor gedirigeerd. Daar worden ze verplicht zich te registreren. Albert heeft tijdens zijn tocht naar het zuiden vernomen dat Marchien en de kinderen naar Semarang zijn teruggekeerd en intussen zijn verhuisd naar de benedenstad. Op de krijgsgevangenkaart noteert hij zijn geboortedatum en -plaats, zijn beroep, de namen van zijn ouders, de naam van Marchien, het thuisadres, nu ‘Mangkoenegaranweg 4’, en de plek waar hij is gevangengenomen. Een Jap geeft hem bij controle de opdracht de data op te schrijven in de volgorde ‘jaar, maand, dag’. Voorzien van de nodige stempels met Japanse tekens is met het invullen van dat stuk papier Alberts krijgsgevangenschap op 14 maart 1942 begonnen. Een periode die tot september 1945 zal duren.

Twee kampen

In Tjilatjap zijn twee kampementen. Het Infanterie kampement,

Profile for Wilbert Scheer

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

Advertisement