__MAIN_TEXT__

Page 80

80

Semarang en internering (1938-1945)

In een volgende fase worden het Nederlands en het Engels verboden. Nieuwsbladen, tijdschriften en boeken mogen alleen in het Maleis of in een andere Indische taal verschijnen. De pers, radio en de bioscopen worden onder streng toezicht gesteld. Alle Europese scholen worden gesloten, op de inheemse wordt het onderwijs aangepast: het leren van de Japanse taal is verplicht en er komt veel aandacht voor lichaamsoefening en handenarbeid. Daarnaast wordt het verplicht om Japanse militairen te groeten en passen de Jappen vaker lijfstraffen toe.

Internering

De internering van de Nederlandse burgers, ook in Semarang, gaat heel geleidelijk. Eerst moeten alle Nederlanders van zeventien jaar en ouder zich laten registreren. De kosten daarvan bedragen voor mannen 150 gulden en voor vrouwen 80. Ook Marchien wordt hiertoe verplicht. Op 9 mei 1942 laat zij zich officieel registreren. Daarvoor wordt ook een pasfoto gemaakt. Vanaf dat moment is zij bij de Japanse overheerser bekend onder nummer 15405. De kinderen krijgen de opvolgende nummers 15406 tot en met 15409. Chinezen en andere ‘vreemde’ Oosterlingen, zoals de Arabieren, moeten zich ook laten registreren. Deze mannen betalen 100 gulden, de vrouwen de helft. Voor sommige inwoners is dat een behoorlijk bedrag. Indien nodig kan er met hen een betalingsregeling worden getroffen. Bij het registreren van de Nederlanders maken de Japanners onderscheid tussen volbloed Nederlanders en Indo-Europeanen, belanda-totok of belanda-indo. Dit wordt op de registratiekaarten vermeld. Door onderscheid naar ras te maken, krijgen de Japanners meer controle over wie zij wel en wie zij niet willen interneren. De eerste stap op weg naar internering van alle volbloed Nederlanders wordt hiermee gezet. Aangezien niemand precies weet wat de Jap van plan is, wordt over deze keuze behoorlijk getwijfeld: kun je in dit geval beter Europeaan of Aziaat zijn als je die keuze qua huidskleur aannemelijk kunt maken? Als eersten worden de vooraanstaande personen uit de bestuursen zakenwereld geïnterneerd. Daarna volgt vanaf mei tot en met juli 1942 de internering op Java van alle mannen tussen de 17 en 60 jaar die geen werk meer hebben. Ze worden bij razzia’s opgepakt of soms zomaar van de straat geplukt, in gevangenissen

Profile for Wilbert Scheer

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

Advertisement