__MAIN_TEXT__

Page 78

78

Semarang en internering (1938-1945)

zijn. Thuis is alles in dezelfde staat als bij het plotselinge vertrek naar Salatiga. Hoewel de inboedel moest achterblijven, is er gelukkig niet geplunderd. De bediendes hebben op het huis gepast en bovendien diverse zaken mee naar hun eigen huizen genomen. Direct na thuiskomst brengen zij alle spullen weer terug. Het leven kan daarom zo goed en zo kwaad als het gaat weer worden opgepakt. Op 20 maart rijden grote groepen Jappen Semarang binnen. Die middag klinkt een steeds sterker aanzwellend geluid van motoren. De Jappen blijken bovendien met honderden op de fiets te zijn gesprongen. Hoewel dat best een lachwekkend gezicht is, gaat er van de Japanse invasie een behoorlijke dreiging uit. De maanden daarna gaan voorbij zonder noemenswaardige voorvallen. De Jappen zijn weliswaar Semarang binnengekomen, maar de bevolking wordt grotendeels nog met rust gelaten. Binnen een maand beginnen ze echter met het vorderen van huizen met als doel daar zelf intrek in te nemen. De bewoners mogen dan hun persoonlijke bezittingen meenemen, maar meubels moeten blijven staan. Dat overkomt ook Marchien. Terwijl zij met mevrouw Spui naar de pasar is om inkopen te doen, staan de Jappen ineens voor de deur. De simpele opdracht aan de bediendes luidt: het huis de volgende dag verlaten! Dit verrassende bericht bereikt Marchien op de een of andere manier al tijdens het winkelen. Nog voor ze terugkeert naar Djatingaleh, gaat ze op zoek naar andere woonruimte. Die vindt ze wonderwel op Mangkoenegaran nummer 40 vlakbij het centrum. Voor de kinderen verandert de woonomgeving weliswaar, maar ze krijgen op het nieuwe adres al snel weer vriendjes. Aan Mangkoenegaran kan het gezin blijven wonen totdat ze in november 1942 het bericht van de Jappen krijgen om te verhuizen naar de ‘beschermde wijk’ voor vrouwen en kinderen ‘Lampersari-Sompok’.

Japanisering

Al direct in de eerste maand van de bezetting wordt in de Indische archipel de totale japanisering ingezet. Zo wordt de christelijke jaartelling afgeschaft en de Japanse ingevoerd. De Japanse jaartelling begint in 660 voor Christus, zodat het van 1942 ineens 2602 wordt. Christelijke feestdagen worden vervangen door Japanse, de achtste van iedere maand geldt in het vervolg als een feestdag, omdat op de achtste van de twaalfde maand in 1941 Japan de eerste

Profile for Wilbert Scheer

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

Advertisement