__MAIN_TEXT__

Page 77

De stilte voorbij

vervoermiddelen blijkt voldoende om iedereen mee te kunnen nemen. Omdat dominee Hamel als laatste het kazerneterrein is opgereden en zijn auto het dichtst bij het hek staat, gaat hij voorop in de file richting Bawen. Op de Gombel, even buiten Semarang, is er een goed zicht op de stad. Daarginds staan grote stapels Javahout in brand. Uit benzine- en olietanks jagen felle steekvlammen door pikzwarte rookwolken heen. Vuur verteert de grote pakhuizen in de verte. Overal zien de vertrekkende inwoners de ontmoedigende aanblik van de Japanse vernietiging.

Vluchten

Het blijkt dat de geruchten waar zijn: de Jap is geland en komt snel dichterbij. Voor de stadswacht en de politie van Semarang hÊt moment om ook de stad te verlaten en tegen de oprukkende vijand te gaan vechten. De inheemse bevolking dringt de huizen van de Europeanen binnen en begint te roven. Door gebrek aan bewaking gaat dat zonder veel problemen. Achtergebleven vrouwen en kinderen slaat de schrik om het hart. Een wilde vlucht is het gevolg in de richting van het Moeria-gebergte, naar Oengaran, Ambarawa, Salatiga, Bandoengan en Kopeng. Onafzienbaar is de stoet van auto’s die langs de grote postweg proberen te ontkomen. Niemand weet overigens goed waarheen. In het dreigende geweld vlucht ook het gezin Scheer naar Salatiga. Een zekere sergeant Bok en zijn vrouw, in het bezit van een Buick, brengen het gezin daarnaar toe. Er is daar echter geen fatsoenlijk onderdak geregeld. De eerste nacht slapen ze ergens in fauteuils, want bedden zijn er niet. Later vinden ze een tijdelijk onderkomen in een heel eenvoudig huisje met hurktoilet. Daar blijven ze een paar dagen. Dan komt het moment dat ze afscheid van vader en man Albert moeten nemen. Hij krijgt opdracht om naar Tjilatjap te vertrekken. Het is een moeilijk en emotioneel moment: in deze oorlogstijd worden ze van elkaar gescheiden. Wat een onzekere toekomst! Het zou tot 13 december 1945 duren voordat ze elkaar weer zouden zien. Tot die tijd draagt Marchien de verantwoordelijkheid voor de kinderen alleen.

Terug naar Semarang

Vlak voordat de Jappen Semarang bereiken, keert het gezin zonder Albert met de bus terug naar Djatingaleh. Het zou er weer veiliger

77

Profile for Wilbert Scheer

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

Advertisement