__MAIN_TEXT__

Page 76

76

Semarang en internering (1938-1945)

De Japanners slaan echter een hele andere weg in en de eerste maatregelen die worden afgekondigd, zijn het verbieden van elke politieke organisatie, een verbod op het uithangen van de Indonesische vlag, de opheffing van de lokale comités merdeka en het opnieuw in dienst nemen van de inheemse ambtenaren in hun vooroorlogse posities. Medezeggenschap in bestuur, streven naar onafhankelijkheid, het wordt allemaal ondergeschikt gemaakt aan de Japanse politieke en economische doeleinden van de GrootOostaziatische welvaartssfeer.

Semarang

In Semarang is het al een jaar allesbehalve rustig. De kinderen Scheer ontgaat het niet dat hun ouders een nerveuze indruk maken. In de krant wordt eind 1941 melding gemaakt van de Slag in de Javazee. Albert en Marchien spreken er met elkaar over en hun ongerustheid is overduidelijk. Daarnaast is er regelmatig vliegtuiggeronk, wat voor menigeen reden is om te schuilen in een speciaal daarvoor gemaakte loopgraaf. Vlakbij het huis van het gezin Scheer is er ook een gemaakt. Elke dag dreigt er gevaar. Ook op zondag hebben de inwoners geen rust. Op 1 maart 1942 gaat dominee Hamel van de Protestantse Kerk van Semarang voor in zijn eigen gemeente. Het is ‘vroegdienst’ in de Koepelkerk. Ondanks het tijdstip is het vol in de kerk. Een paar kinderen zullen worden gedoopt. Nog maar nauwelijks is de dienst begonnen of er komt luchtalarm. Japanse vliegtuigen passeren de stad. De hele gemeente vlucht een schuilloopgraaf in direct achter het kerkgebouw. Een half uur later keert iedereen terug naar zijn plaats. De dienst verloopt zonder verdere onderbrekingen. Het zou dominee Hamels laatste dienst in Semarang worden, al wist hij dat toen nog niet.

De oorlog begonnen

Na de kerkdienst gaat Hamel naar de Stailan-kazerne en hoort daar dat men zich gereed maakt om te vertrekken en positie in zal nemen tegen de optrekkende vijand in de Bawen-stelling. Er gaan geruchten dat de Japanners met 20.000 man sterk bij Rembang zijn geland en van Poerwokerto oprukken richting Semarang. Geruchten of werkelijkheid? Niemand die daar een antwoord op heeft. Een lange rij personenauto’s staat klaar om te vertrekken. Grote groepen landstormers hebben eigen auto’s en het aantal beschikbare

Profile for Wilbert Scheer

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

Advertisement