__MAIN_TEXT__

Page 75

De stilte voorbij

verwezenlijken. Die nieuwe politieke en economische orde kan alleen worden bereikt door alle westerse en - in Indië - vooral Nederlandse invloeden uit te bannen. De Indo-Europeanen worden onder druk gezet om met de Japanners samen te werken aan de opbouw van de nieuwe welvaartssfeer. Het onafhankelijkheidsstreven van de inheemsen heeft met de invasie van ‘rasgenoten’ een duw in de goede richting gekregen, althans zo lijkt het. De nationalistische beweging wordt al gedurende de eerste maanden monddood gemaakt. De inheemsen moeten gemobiliseerd worden om zich in te zetten voor de door Japan gepropageerde welvaartssfeer.

KNIL-militairen oefenen lakbij de nieuwe HBS in Semarang. Bij de landingen op Sumatra, op Celebes en op Java mogen de Japanners zich verheugen op een warm welkom door de inheemse bevolking. Inderhaast worden comités opgericht die de ‘bevrijding’ luister moeten bijzetten. De bevolking wordt opgedragen om de Japanse vlag uit te hangen en de Japanners bij alles behulpzaam te zijn. Sommige ontvangstcomités groeien uit tot comité merdeka, die in afwachting van de komende onafhankelijkheid samenwerken met de Japanse legerautoriteiten. Deze comités verstrekken de Japanse militairen inlichtingen over voedseldepots en wapenopslagplaatsen. Veel nationalistisch georiënteerde inheemsen hopen dat zij medezeggenschap zullen krijgen in het bestuur van hun land, zowel op nationaal als op lokaal niveau. In sommige gebieden hebben zij het bestuur al overgenomen van de Nederlandse ambtenaren en de door de Nederlanders gesteunde inheemse ambtenaren die behoren tot de priyayi, de bestuurselite.

75

Profile for Wilbert Scheer

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

Advertisement