__MAIN_TEXT__

Page 63

De stilte voorbij

Albert heeft Karel aangeboden om mee te gaan naar Nederland. Daar is hij op ingegaan. Na een halfjaar verlof zal hij dan met het gezin naar Indië terugkeren. Onderweg op zee krijgt hij echter heimwee. Zodra ze in Nederland aankomen zoekt hij daarom meteen werk op een schip met bestemming Indië of Suriname. Iedereen vindt het jammer, want ze zijn tijdens hun verblijf in Tandjong Pinang erg op hem gesteld geraakt.

Andere wereld

In Enschede wordt iedereen hartelijk welkom geheten. Het aantal gezinsleden in Alberts ouderlijk huis is de afgelopen jaren weer minder geworden. Geesje, Klaasje en Hein zijn allemaal in 1934 getrouwd. Hein overigens met Klaasje, de zus van Marchien die haar in 1930 zo terzijde had gestaan. Drie dagen voor de aankomst in Amsterdam is Alberts broer Jan getrouwd. Zowel Hein, Henk als Jan werken op dat moment allemaal in het bedrijf van vader Siemen. Tijdens het verlof zijn alle kinderen jarig. Ze worden extra in de watten gelegd. Juist in die periode heerst er in Nederland de bof. Jo, Siemen, Roelof en Albert krijgen het bijna allemaal tegelijk. Dat betekent voor Jo een aantal weken niet naar school, de Derde School met de Bijbel aan de Haaksbergerstraat, tegenwoordig ‘De Bron’ genoemd. Jo ervaart het verblijf in Nederland als een minder prettige periode. Vanwege haar huidskleur wordt ze regelmatig uitgescholden. In Indië voelt zij zich wat dat betreft meer thuis.

Gewoonten

Albert en Marchien kennen de Nederlandse gewoonten nog van vóór 1930, maar voor de kinderen ligt dat toch anders. Zij zijn in Indië met allerlei vanzelfsprekendheden grootgebracht die bij opa en oma Scheer ontbreken. Zo heeft het huis aan de St. Janstraat geen douche, terwijl iedereen in Indië soms zelfs twee keer per dag gaat douchen. In Enschede kennen ze alleen de luxe van een emmer of teil. Bovendien wordt maar één keer per week schoon goed aangetrokken. De verlofperiode geeft Albert en Marchien de gelegenheid om bij verschillende familieleden op bezoek te gaan. Zo gaat het gezin naar (over)grootvader Albert Scheer in Vollenhove en de familie Tulp in Zwartsluis. Voor die gelegenheid heeft Albert zijn KNILuniform aangetrokken en oogst daarmee behoorlijk wat bekijks. De

63

Profile for Wilbert Scheer

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

Advertisement