__MAIN_TEXT__

Page 61

De stilte voorbij

dan in Nederland. Niemand die langer dan één keer per dag dezelfde set aan heeft. Albert heeft overdag een uniform aan en ’s middags en ’s avonds tropenkleding, die gemakkelijk zit en niet zo warm is. Marchien maakt de kleding voor de kinderen zelf. Het gemis van een plaatselijke kerk en bijbelonderwijs op school compenseren Albert en Marchien met het voorlezen uit de kinderbijbel en uit verantwoorde kinderboeken, die ze uit Nederland laten komen. Geregeld zien de kinderen een pakket binnenkomen met boeken en andere lectuur, zoals kranten, maar ook platen voor de grammofoon. De verhalen van ‘Van der Hulst’ gaan erin als koek. ’s Avonds voor het slapen gaan leest Albert altijd een stukje voor aan de kinderen.

Sint op zondag

De zondag wordt als rustdag in ere gehouden, ook als andere Hollanders op 5 december 1937 het Sinterklaasfeest vieren. Op die bewuste dag zien de kinderen Scheer voor de kust de boot uit Spanje aankomen. Ze zwaaien en Sint en zijn donkere helpers zwaaien terug. Het sinterklaasfeest meevieren in het militaire kampement zit er voor de kinderen die dag niet in. Sint, die wel weet waarom de kinderen niet komen, heeft een oplossing bedacht: ‘s avonds om een uur of zeven staat hij met drie van zijn pieten ineens voor de deur. Ze laten een grote zak met cadeaus achter. Dit laatste Sinterklaasfeest in Tandjong Pinang wordt door deze gebeurtenis onvergetelijk.

Vaarwel Bintan

Begin 1938 komt Alberts verlofperiode in zicht. Voor de jongens zal het de eerste keer zijn dat ze Nederland zullen zien. Hoewel Albert en Marchien foto’s van hun kroost naar de wederzijdse families hebben gestuurd, zullen zij de drie jongste kinderen voor het eerst

61

Profile for Wilbert Scheer

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

Advertisement