__MAIN_TEXT__

Page 45

De stilte voorbij

om met hem te trouwen. Dat zij door die keuze haar vaderland zal moeten verlaten, is voor haar onbestaanbaar. Zij kiest er daarom voor om bij haar familie in Piroe te blijven. Nu had men in Indië al vaker met dat bijltje gehakt. Velen waren Albert ‘voorgegaan’. Het Gouvernement had voor deze situatie een oplossing bedacht: wanneer een Europese vader kon aantonen dat een inlandse vrouw pertinent weigerde een huwelijk aan te gaan, dan waren dat bijzondere omstandigheden die de wettiging van een kind niet in de weg mochten staan.

Gewettigd

Begin juni 1929 meldt Albert zich daarom bij het waarnemend hoofd van het plaatselijk bestuur van Piroe, Theophilus Marcus Hiariej. Albert vraagt deze 57jarige Molukker, van oorsprong uit Saparoea afkomstig, om mee te werken aan de wettiging van Jo. De bestuurder hoort naast Albert en Toekya ook adjudantonderofficier Administrateur Belt en Europees sergeant Van Meeteren. Zij bevestigen het verhaal van Albert dat hij er alles aan gedaan heeft om Toekya tot een huwelijk te bewegen. Toekya verklaart tegenover Hiariej dat zij dat niet wil, omdat zij Albert dan tegen Gouverneu-Generaal jonkhee haar zin zou moeten volgen naar A.C.D. de Graeff ondertekent Nederland. Hoe begrijpelijk dat ook de ettigingsverklaring van Jo. is, in dit geval telt alleen de wil van de vader. Het onderzoek in Piroe is dan ook vooral een formaliteit. Een schriftelijke verklaring van het onderzoek wordt vervolgens op 18 juli 1929 naar het gouvernement in Batavia gestuurd. Begin september ontvangt Albert een officiële brief waaruit blijkt dat Gouverneur-Generaal De Graeff instemt met het afgeven van zogenoemde ‘brieven van wettiging’. Daarmee is Jo als wettig kind erkend. Toekya komt daarna niet meer terug op haar

45

Profile for Wilbert Scheer

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

Advertisement