__MAIN_TEXT__

Page 44

44

De eerste periode (1922-1930)

kind naar hem of naar moeder Aaltje te vernoemen. Dat is toch wel een streep door Alberts rekening en hij zit behoorlijk omhoog met de naamgeving. Daarom zoekt hij contact met zijn broer Jo. Die zegt toe met Albert over het geval te komen praten. Jo is als marineman op dat moment in Indische wateren en ze spreken af dat ze elkaar zullen ontmoeten. Hij komt al snel met de oplossing voor Alberts probleem: het kindje zal naar hem worden vernoemd. En zo gebeurt: op 12 april 1929 schenkt Toekya het leven aan een gezond meisje, dat Albert en Toekya ‘Johanna’ noemen. Haar roepnaam is Jo. Tussen haar en haar oom Jo zal vanwege deze afspraak altijd een speciale band blijven bestaan. In september van datzelfde jaar zal Jo overigens De kleine Jo en Toekya. trouwen met Diena Velthuis. Dat zijn broer Albert een jaar later zonder vrouw, maar met een kind naar Nederland zal komen, kan hij dan nog niet bevroeden.

Toekya lijft

Na haar geboorte wil Albert graag dat Jo zijn wettige kind wordt. Dan zal Jo alle rechten krijgen die in Indië voor Hollandse kinderen gelden. Dat kan officieel alleen wanneer hij met Toekya trouwt. Albert heeft er frequent met haar over gesproken, maar dat heeft voor Toekya grote gevolgen: dan zal ze te zijner tijd met Albert naar Nederland moeten gaan. Een jonge vrouw die nauwelijks Nederlands spreekt, die alleen Piroe kent als ‘de wereld’, wordt voor een onmogelijke keuze gesteld. Trouwt zij niet met Albert dan komt onverbiddelijk het afscheid van Albert en Jo: het lot van de meeste inheemse vrouwen in die tijd. De eerste twee maanden na de geboorte van Jo probeert Albert om Toekya over te halen

Profile for Wilbert Scheer

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

Advertisement