__MAIN_TEXT__

Page 38

38

De eerste periode (1922-1930)

Op een van de informatieborden leest hij dat in de buurt een opleiding tot sergeant-majoor Militaire Administratie kan worden gevolgd. Sinds 1922 is deze opleiding namelijk gecentraliseerd in Tjimahi. Albert meldt zich aan en wordt aangenomen. Afscheid nemen van oude kennissen en vrienden hoeft hij daarom nog niet. Na ongeveer een jaar is het dan wel zover: Albert wordt op 5 april 1928 bevorderd tot sergeant-majoor der Militaire Administratie. Kort daarna maakt hij zich op voor vertrek naar Piroe op het eiland Ceram in de Molukken. Hij bereidt zich terdege voor met onder meer een informatieboekje van de Vereniging van Onderofficieren, ‘Ons Aller Belang’. Daarin staat precies wat hij van het garnizoen Piroe mag verwachten. Aangezien de situatie op het eiland Ceram, waarop Piroe ligt, heel anders is dan op Java, wacht Albert eerst nog een periode van training in Amboina, later Ambon-Stad genoemd. Albert had in Tjimahi trouwens al veel oude bekenden uit Nijmegen zien vertrekken. Noodgedwongen - meestal door alsnog gebleken ongeschiktheid - is de helft van zijn oorspronkelijke groep inmiddels teruggekeerd naar Nederland. Bovendien zijn overplaatsingen bijna aan de orde van de dag. Het geaccepteerde devies luidt: ‘Zolang je nog onder dienst bent, leef je op voet van oorlog. Dus nooit te veel spullen verzamelen’. Albert heeft zijn compagnieskist en zijn koffer met privé-spullen dan ook vlot ingepakt. Grotere zaken verkoopt hij snel en gemakkelijk. Albert had al vaak gezien dat tijdens een ‘vendutie’ collega’s en vrienden hun inboedel verkochten. Op de plaats van aankomst werden dan weer wat spullen gekocht en het leven ging gewoon verder. Het meubilair gaat op deze manier van hand tot hand. Veel kostbare dingen heeft niemand in Indië en zaken als gordijnen, vloerbedekking en kachels zijn onbekend. Op de dag van vertrek neemt Albert de trein naar Soerabaja om vanuit de haven Tandjoeng Perak per schip naar Piroe te gaan. Het 4e Bataljon Infanterie in Tjimahi in de mooie Preanger zal hij in 1942 onder barbaarse omstandigheden terugzien.

Naar de Molukken

Eenmaal in Oost-Java brengt een KPM-boot hem rechtstreeks van Soerabaja naar Makassar op Celebes. Daar moet hij vijf dagen wachten op aansluiting naar de Molukken. Met het verblijf in Makassar is Albert ruim tien dagen onderweg van Tjimahi naar Amboina. Daar aangekomen krijgt hij ruimte toegewezen in een

Profile for Wilbert Scheer

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

Advertisement