__MAIN_TEXT__

Page 30

30

De eerste periode (1922-1930)

een breder exemplaar, oftewel ‘slaaptafel eenmans’ en ‘slaaptafel gehuwden’. In de ruimte onder de slaaptafel, de kolong, staat de legerkist. Als de gehuwden kinderen hebben, dan slapen die ook onder de slaaptafel. Vandaar dat soldatenkinderen vaak kolong-jeugd of anak-kolong worden genoemd.

Chambrees

Op de chambrees bij de infanterie op Java zijn de compagnieën naar landaard ingedeeld. Vanzelfsprekend is de legering tot in details in reglementen vastgelegd. Gedurende een gedeelte van de dag mogen vrouwen en kinderen niet in de chambree zijn, maar moeten dan in de vrouwenloods verblijven. De door hen achtergelaten kamertjes worden dan model opgeruimd en de gordijnen opgebonden. In het centrum van het kampement bevindt zich het dagverblijf, een uiterst eenvoudige, kleine kantine waarover een wat oudere soldaat met zijn vrouw de scepter zwaait. Hier kunnen de inheemsen voor weinig geld thee, limonade, zoete koekjes of pittige hapjes krijgen. De Europese militairen geven de voorkeur aan de garnizoenskantine of sociëteit buiten de poort, zij moeten zich dan wel in tenue kleden. Albert wordt voor het eerst met het samenwonen van man en vrouw geconfronteerd. Iets dat hij in Nederland niet zo had meegemaakt. Het KNIL heeft vastgesteld dat een inheemse militair zonder wettige echtgenote desondanks met zijn ‘huishoudster’ in het kampement mag wonen. Deze vrouw heeft dan dezelfde rechten en plichten als een wettig gehuwde vrouw. Zij wordt ‘gewettigde’ vrouw genoemd of njai.

Vrouwenloods

Alle vrouwen binnen het kampement verblijven binnen bepaalde tijden in de vrouwenloods. Het is een soort dagverblijf voor de inwonende vrouwen en kinderen, dat is afgescheiden van het eigenlijke kampement door een draadomheining. De toegangspoort naar de tangsi wordt bewaakt door een soldaat. Er bevindt zich ook een aparte uitgang naar buiten om de vrouwen de mogelijkheid te bieden op de pasar inkopen te doen en de kinderen naar school te laten gaan. De schoolgaande jeugd wordt begeleid door een oudere soldaat. In de loods bevinden zich lange betonnen aanrechten waaronder iedere vrouw haar eigen (genummerde en afgesloten) kast bezit. Er wordt gekookt, gewassen en gestreken. De kinderen

Profile for Wilbert Scheer

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

Advertisement