__MAIN_TEXT__

Page 27

De stilte voorbij

jaren voldoende tijd krijgen om het gebied beter te leren kennen. Langzaam maar zeker wordt de afdaling naar Tjimahi ingezet. In twee uur en drie kwartier heeft de trein vanaf Batavia ongeveer 180 kilometer afgelegd en moet nog door naar Bandoeng dat enkele tientallen kilometers verderop ligt. Voor Albert en de andere onderofficieren is de reis echter ten einde. Met veldzakken en kledingkisten verlaten ze de trein. Het wordt tijd om zich bij het nieuwe infanterieonderdeel te melden.

Attestatie

Vanwege de kerkelijke achtergrond van de familie heeft Albert ook attestatie aangevraagd, zoals dat heet. Bij de raad van zijn eigen kerk had hij een bewijs van lidmaatschap opgevraagd, dat hij vervolgens zou inleveren bij een kerkelijke gemeente van de Gereformeerde Kerk in Nederlands-Indië. De gemeenten in Nederlands-Indië zijn dusdanig georganiseerd dat er ook zogenoemde jaarboekjes worden uitgegeven. Die bevatten allerlei gegevens over de kerken, predikanten en gegevens van de leden van alle gemeenten in de Indische archipel. In het jaarboekje van 1923 staat vermeld Albert op een pagina met ‘nagekomen berichten’: “1923 – Binnengekomen van Nijmegen, Scheer, sergt. 1e klasse, 4e bataljon Tjimahi”. Kerkelijk valt deze plaats onder Bandoeng. Vader Siemen schrijft in dat jaar twee keer naar het Ministerie van Defensie om te informeren naar Alberts vorderingen.

Het 4e

Waar Albert ook kijkt, overal in deze plaats ziet hij militairen. Tjimahi is dan ook al sinds jaren een militaire garnizoensplaats. Het 4e Bataljon Infanterie in Tjimahi ligt direct tegenover het station. Albert krijgt bij het sjouwen van zijn spullen tegen een geringe vergoeding hulp van een aantal inheemse koelies. Het 4e blijkt geen Europese compagnie te hebben, maar wel de nodige Europese officieren en onderofficieren. Dat betekent dat de manschappen die Albert onder zich zal krijgen van inheemse afkomst zijn. Vanwege zijn rang krijgt Albert een zogenoemde 7e klasse woning buiten het eigenlijke kampement toegewezen die hij deelt met een aantal andere onderofficieren. Die woning ligt aan de andere kant van het spoor, aan de Leuwigdian.

27

Profile for Wilbert Scheer

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

Advertisement