__MAIN_TEXT__

Page 26

26

De eerste periode (1922-1930)

zijn maten de komende maanden zal acclimatiseren en verder zal worden opgeleid tot onderofficier bij de infanterie. Een tweede groep is ingedeeld bij de artillerie en gaat naar Bandoeng.

Naar Tjimahi

Vanaf het Subsistentenkader worden Albert en de andere onderofficieren naar het station Weltevreden in Batavia gebracht. Daar staat de trein klaar met bestemming Tjimahi/ Bandoeng. De passagiers verdelen zich over de Met de trein gaan de totoks naaî„ž verschillende klassen Tjimahi. rijtuigen, van de 1e tot en met de 4e klasse. Kort daarop vertrekt de trein stomend en fluitend richting de buitenwijken van Batavia. Verschillende stations worden aangedaan tot het spoor zich bij station Tjikampek splitst: rechtdoor gaat het verder naar Midden- en Oost-Java, rechtsaf naar het zuiden, naar de bergen. Tijdens de stop verdringen allerlei verkopers zich op het perron voor de rijtuigen om hun waren aan de man te brengen. Als de trein korte tijd later weer op gang is gekomen, zijn in de verte de contouren van de hoogste bergen van Java te onderscheiden. De volgende halte is Poerwakarta waar een tweede locomotief wordt aangekoppeld. Die is nodig voor het traject dat nog komen gaat. De trein gaat daarna namelijk hoger de bergen in totdat het geheel lijkt te vliegen bij Tjisomang. Hier is een diepe kloof overbrugd door een hoge en smalle spoorbrug. Weinig reizigers durven hier naar beneden te kijken. Kort daarna komt de trein het station van Padalarang binnen. Een andere lijn vanuit Soekaboemi sluit zich aan en gekoppeld bereikt de trein de rand van de Bandoengse hoogvlakte. Onderweg kijkt Albert zijn ogen uit. In Batavia was alles al nieuw voor hem, maar daar leek het nog enigszins op een stad. De prachtige omgeving van de Preanger, waar Albert nu is terechtgekomen, is werkelijk adembenemend. Hij zou de komende

Profile for Wilbert Scheer

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

Advertisement