__MAIN_TEXT__

Page 21

De stilte voorbij

de kandidaten af te vallen en tijdens het proefverband van twee maanden verlaten nog meer kandidaten voortijdig de kazerne in Nijmegen. Op 5 januari 1921 wordt Albert, bijna zeventien jaar oud, officieel aan het KNIL verbonden als aspirant onderofficier voor een periode van zeven jaar. Albert weet dat als alles goed gaat hij over ongeveer een jaar naar Indië kan. Daar zal zijn opleiding tot onderofficier worden voortgezet.

Gemotiveerd

Tijdens de opleiding in Nederland kent Albert geen fysieke problemen en is absoluut gemotiveerd om zijn plan te verwezenlijken. De opleiding verloopt voorspoedig en binnen anderhalf jaar wordt hij in Nijmegen bevorderd tot soldaat, korporaal, brigadier en tenslotte, in juli 1922, tot sergeant der 1e klasse. Naast hem worden die maand nog 21 militairen bevorderd en met hem ingepland voor verscheping naar Indië. Met hen heeft hij ruim een jaar in Nijmegen hard gewerkt om dit te bereiken. Direct na zijn laatste bevordering krijgt hij twee weken de gelegenheid om zich voor te bereiden en thuis afscheid te nemen. De militairen die in die tijd naar de Oost vertrekken, zijn van beter niveau en ze hebben een totaal andere instelling dan de lichtingen daarvoor. In de Albert, klaa oo vertrek. 19e eeuw werden de Indiëgangers zelfs bewaakt door Nederlandse soldaten en mariniers om desertie te voorkomen. Na twee weken inschepingsverlof melden Albert en zijn maten zich weer in Nijmegen.

21

Profile for Wilbert Scheer

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

Advertisement