__MAIN_TEXT__

Page 132

132 Bersiap en repatriëring (1945-1946)

die onlusten is het daarom verstandig om Lampersari-Sompok voorlopig niet te verlaten. Op 19 oktober 1945 komt het eerste Brits-Indische bataljon aan in Semarang. Dat blijkt echter veel te zwak om de pemoeda’s aan te kunnen. Daarom wordt nauw samengewerkt met de Japanners. Door gezamenlijke acties krijgen ze her en der met succes de touwtjes weer in handen.

Levensteken

Onder leiding van de Britten komen vanaf eind oktober de transporten van ex-geïnterneerden op gang. De meesten van hen bevinden zich op plaatsen waar ze voordien niet woonden. Sommigen van hen ontvangen bericht van bevrijde familieleden en weten daardoor waar die zich bevinden. Frequent komen er ook berichten dat echtgenoten en vaders zijn overleden, soms al enkele jaren daarvoor. Dat Albert daarentegen gespaard is gebleven en zijn krijgsgevangenschap heeft overleefd, is een wonder. Hij schrijft dat Marchien en de kinderen naar Singapore moeten komen. De Britten, die inmiddels op Java de touwtjes in handen hebben, laten namelijk om politieke redenen geen KNIL-militairen toe op Java. Bovendien heeft Albert in de tussentijd recht op verlof. Die periode zal, zoals dat de afgelopen jaren gebruikelijk is geweest, in Nederland worden doorgebracht. Daarom is het zaak om met het gezin naar Singapore te gaan. De RAPWI is intussen gestart met het transport van exgeïnterneerden per trein van Semarang naar Soerabaja. Vanaf daar vindt hun verscheping naar buiten de archipel plaats. Verder dan vijf transporten van in totaal ongeveer 2.500 personen komt het echter niet. Acties van de pemoeda’s, die vooral in Soerabaja actief zijn, maken de treintransporten niet langer verantwoord. Verschillende transporten worden overvallen waarbij veel vrouwen en kinderen worden gedood.

Naar Batavia

Aan de 9e Manggaweg bij het gezin Scheer komen berichten door dat er kans bestaat om Semarang per boot te verlaten. Siemen doet zijn uiterste best om een plek op de eerste boot te bemachtigen. Dat lukt echter niet. Wanneer hij z’n zinnen heeft gezet op het tweede transport, dat vijf dagen later zal vertrekken, komen er ineens toch plaatsen vrij en kan het gezin alsnog mee met de eerste boot.

Profile for Wilbert Scheer

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

Advertisement