__MAIN_TEXT__

Page 130

130 Semarang en internering (1938-1945)

Wilhelminakamp

Half september stuurt Albert een brief naar zijn ouders in Enschede om te vertellen dat hij de oorlog heeft overleefd en om zijn situatie uit te leggen. Kort daarop verhuist hij van de gevangenis naar het Wilhelminakamp in het noorden van de stad Singapore. Dit is in feite een wijk van 200 kleine Europese woningen en tenten, speciaal voor ex-krijgsgevangenen. De centraal gelegen school is als hoofdkantoor ingericht. Het kamp is bedoeld als doorgangskamp, waar de gezinnen - waarvan sommige zonder echgeno(o)t(e) – kunnen wachten op hun transport naar Nederland. Direct na de bevrijding zijn de noodzakelijke (administratieve) handelingen verricht voor de 6.000 Nederlandse ex-krijgsgevangenen die op dat moment in Singapore verblijven. Zo krijgt iedere ex-krijgsgevangene na de bevrijding 43 dollar van de RAPWI (Recovered Allied Prisoners of War and Internees). Onderofficieren, zoals Albert, krijgen nog een extra toelage van 8,50 dollar. Tot de hulp hoort ook het verstrekken van onderdak en Rode Kruis-pakketten. Op 2 oktober krijgt Albert een lijst onder ogen met het meest recente adres van Marchien en de kinderen. Een paar dagen later krijgt hij bovendien een brief van Marchien. Daaruit blijkt dat zij en de kinderen nog in Semarang zitten en dat ze nog leven. Vanaf dat moment schrijven Albert en Marchien elkaar regelmatig.

Profile for Wilbert Scheer

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

Advertisement