__MAIN_TEXT__

Page 114

114 Semarang en internering (1938-1945)

H-force korter dan enige andere groep gevangenen aan de spoorlijn gewerkt. Ze hebben echter zwaarder geleden dan de rest. Doordat het commando in Malakka hen uit het oog verloor en niemand in Siam zich echt verantwoordelijk voelde, zijn zij enigszins aan hun lot overgelaten. Van deze groepen, die in april en mei 1943 Singapore verlieten met ruim 10.000 man, zijn er in Kanchanaburi in december nog maar 4.000 over. De H-force, waar Albert deelt van uitmaakt, telt op dat moment 885 doden, 27 procent van de oorspronkelijke sterkte. Een overlevende die in Tamarkan en Kanchanaburi herstelde, vertelde later dat hij een van de gelukkigen was. Hij woog nog maar de helft van wat hij eerst had gewogen en tijdens zijn acht maanden in Siam had hij geleden aan beriberi, pellagra, denguekoorts, malaria, dysenterie, zwartwaterkoorts, geelzucht, scabiĂŤs, ringwormziekte en tropische zweren. Wat het aantal kwalen betreft, vormde hij geen uitzondering.

Terug naar Singapore

Na ongeveer twee maanden verblijf in Kanchanaburi reizen de F- en H-force verder naar Singapore onder leiding van luitenant kolonel Van den Hoogeband. Albert vertrekt op 9 december. Het eerste stuk maken de gevangenen gebruik van het spoor dat ze zelf hebben aangelegd, richting Bangkok. Daarna reizen ze verder met de ijzeren goederenwagons waarmee ze eerder dat jaar naar Ban Pong zijn gereden. Deze keer zijn de omstandigheden wat beter: nu hoeven er maar 20 man in een wagon. In sommige wagens ligt zelfs stro. Hoewel deze mensen de verschrikkingen van de spoorlijn achter zich kunnen laten, wordt het toch een trieste reis. Steeds wordt er gestopt om een slachtoffer te begraven. Lang niet iedereen kon in Kanchanaburi voldoende op krachten komen. Opvallend op deze reis is het geduld van de Japanse bewakers die blijkbaar respect willen tonen aan de krijgsgevangenen die zo erg hebben geleden. De meest ernstig zieken worden rechtstreeks naar Changi vervoerd. Hoewel de achterblijvers ook aan ondervoeding lijden, lijken ze in vergelijking met andere overlevenden van de F- en H-force gezond en fit. De meesten die uit Siam terugkeren, lijden aan onder meer ernstige vormen van beriberi, malaria, tropische zweren en lichamelijke uitputting. Tachtig procent van hen moet onmiddellijk in een ziekenhuis worden opgenomen.

Profile for Wilbert Scheer

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

Advertisement