__MAIN_TEXT__

Page 113

De stilte voorbij

na de oorlog aan de koningin zal worden opgestuurd. Zowel Nederlanders als Britten, Australiërs en Amerikanen zetten hun handtekening. Voordat ‘s avonds een grote cabaretvoorstelling begint, houden de commandanten verschillende toespraken. Aansluitend wordt dominee Hamel naar voren geroepen. Hij krijgt vanwege zijn inzet de ‘Tamarkan-medaille’ opgespeld. Het is een koninginnekopje uit een gulden gezaagd met daarboven een vrij groot gesoldeerd kroontje, dat uit een kwartje afkomstig is. Het geheel is bevestigd aan een fraai rood-wit-blauw lint. De predikant zal deze onderscheiding tot aan zijn dood bewaren. Na deze plechtigheid worden de volksliederen gedragen, maar geestdriftig gezongen.

Kanchanaburi

De Tamarkanmedaille van dominee Hamel.

De feestelijkheden doen even de soms uitzichtloze situatie vergeten. Daar lijkt voor sommige gevangenen verandering in te komen. Honderd van hen worden eind september naar Kanchanaburi gebracht. Het gaat om de krijgsgevangenen die horen bij de F- en H-force. Ook Albert wordt op 27 september op transport gesteld naar dit kamp. Er is een soort noodhospitaal ingericht. De leefomstandigheden zijn hier vergelijkbaar met die in Tamarkan. Een groot probleem hier is de watervoorziening. Regelmatig wassen is maar voor weinig krijgsgevangenen weggelegd. Soms wordt water meerdere keren voor verschillende zaken gebruikt. In Kanchanaburi vindt de hereniging plaats van de overgeblevenen van de groep krijgsgevangenen die in mei 1943 uit Singapore naar Thailand werd getransporteerd. Hier vernemen ze wat bekenden is overkomen en of ze nog leven. Hoewel de H-force aan de Birma-Siam spoorlijn heeft gewerkt, valt deze groep feitelijk onder het Japanse commando in Malakka. Datzelfde geldt voor de F-force. Langzamerhand worden deze groepen teruggehaald naar Singapore. Al met al hebben de F- en

113

Profile for Wilbert Scheer

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

Advertisement