__MAIN_TEXT__

Page 112

112 Semarang en internering (1938-1945)

bloed voor een transfusie willen afstaan. Hierdoor wordt het leven van menige krijgsgevangene gered.

Sterven en begraven

Voor de stervenden vormt dominee Hamel de vertrouwenspersoon bij uitstek. Bijna dagelijks verzorgt hij begrafenissen in Tamarkan. Dat gebeurt op het nabijgelegen kerkhof van Tamarkan, een paar kilometer van het kamp, langs een zandweg. Van de Jappen moet iedere overledene direct worden begraven. Soms gaat een begrafenisstoet die net terug is van het kerkhof meteen rechtsomkeert met de volgende gestorvene. Dominee Hamel adopteert in Tamarkan een Engels ritueel voor de begrafenisdienst: bij de ingang van het kerkhof wordt ‘De Profundus’, Psalm 130, aangeheven. Steevast wordt besloten met de ontroerende trompetsignalen van de Last Post en ’Reveille’. Jaren na de oorlog vertelt de predikant dat de Engelsen het volgens hem goed hadden begrepen: de laatste afgelegde mijl is beslist niet de laatste en ‘Reveille’ herinnert de levenden aan de belofte van opstanding en eeuwig leven. Een enkele keer als dominee Hamel wegens vermoeidheid een dienst niet kan leiden, neemt de jongere Toosey de dienst van hem over. In die situatie komt de predikant tot de conclusie, en velen met hem, dat alle gelovigen, tot welke Kerk zij ook behoren, één God en dezelfde Middelaar kennen, namelijk Jezus Christus. In Tamarkan vinden protestanten en rooms-katholieken elkaar dan ook en ontstaat er het inzicht dat zij als gelovigen behoren tot de ‘Algemene Christelijke Kerk’, waarvan Jezus Christus het Hoofd is.

Onvergetelijke Koninginnedag

De kampstaf weet van de Japanse leiding gedaan te krijgen dat de gevangenen de verjaardag van de koningin op 31 augustus 1943 feestelijk mogen vieren. Bijna iedereen heeft zich die dag zo zorgvuldig mogelijk gekleed. Eén van de Marineofficieren verschijnt in een indrukwekkend officierstenue van zwart en goud. Een paar matrozen dragen hagelwitte kleding en daarbij blinkend gepoetste schoenen. Die spullen zijn in deze tijd goud waard, maar blijkbaar zijn ze voor een gelegenheid als deze bewaard. Eenieder geniet van wat extra’s dat de keuken heeft klaargemaakt. Speciaal voor deze dag is een geïmproviseerd felicitatieregister opgesteld dat

Profile for Wilbert Scheer

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

Advertisement