__MAIN_TEXT__

Page 111

De stilte voorbij

Luitenant-Kolonel Toosey krijgt de Jappen zelfs zover dat de mannen de beschikking krijgen over een paar honderd eenden. De eendeeieren laten zich goed smaken.

Zieken

Een kamp om te herstellen klinkt comfortabel, maar zieken zijn en blijven er. Elke dag komen er nieuwe ziekentransporten binnen. Het zijn mannen van wie de toestand uiterst kritiek is. Slechts mondjesmaat komen er medicijnen binnen, wat het genezingsproces niet bespoedigd. Operaties kunnen ook lang niet altijd optimaal worden uitgevoerd. Als er al chirurgen aanwezig zijn, beschikken zij meestal niet over de juiste middelen. Zo is er in die tijd een zekere majoor-dokter Moon, een Australische chirurg, actief in Tamarkan. In een geïmproviseerde operatiekamer amputeert hij dagelijks benen met tropische zweren. Daarvoor gebruikt hij een ijzerzaag, iets anders heeft hij niet. Wel zijn de barakken in Tamarkan veel beter dan elders langs de spoorlijn. De kampleiding probeert voortdurend verbeteringen door te voeren. Zo komen er voor de ernstig ziekte patiënten afzonderlijke baleh baleh’s, zodat de verplegers in staat zijn hen van alle kanten te verzorgen. Eenieder die nog extra kleding bezit, staat dat meestal af aan lotgenoten die het minder breed hebben. Dekens en kleren van overledenen worden gewassen en opnieuw uitgedeeld.

Dysenterie en zweren

Een van de ergste barakken in Tamarkan is de tropenzwerenbarak. Dokters en verplegers doen hun best om de wonden zoveel mogelijk schoon te houden om zodoende ledematen te redden. Dat lukt echter niet altijd. Wie toch geopereerd moet worden, krijgt een ruggemergprik, waardoor de operatie bij het volle bewustzijn wordt uitgevoerd. Voor hen die vanwege deze ingreep bijvoorbeeld een been moeten missen, worden primitieve krukken van bamboe gemaakt. De meesten van hen zijn blij dat ze van de pijn af zijn en bovendien nog leven. Ook een trieste aanblik geven de dysenteriebarakken. Vergeleken met de andere kampen is er duidelijk verbetering, maar de ernst van de ziekte is overal gelijk. Doordat kleding schaars is en die vanwege bevuiling steeds moet worden gewassen, hebben sommige patiënten alleen maar een paar zakken over zich heen. Gelukkig zijn er steeds voldoende vrijwilligers die

111

Profile for Wilbert Scheer

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

Advertisement