__MAIN_TEXT__

Page 11

De stilte voorbij

Voorwoord Aangezien opa Albert geen dagboek of iets dergelijks heeft nagelaten, was ik voor de samenstelling van dit boek helemaal afhankelijk van andere bronnen. Mijn zoektocht naar informatie over het verleden van mijn grootvader startte ik in januari 2004 in het Nationaal Archief in Den Haag, waar ik oude militaire stamboeken raadpleegde. Ook de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) in Heerlen had informatie over KNIL-militairen beschikbaar. Het dossier dat daar over mijn grootvader bewaard was gebleven, werd mij toegezonden. Door een groot aantal boeken te lenen in bibliotheken kreeg ik steeds meer informatie over de situatie waarin mijn grootvader had verkeerd. Moeilijker te vinden literatuur kocht ik via antiquariaten en particulieren. Door verschillende bezoeken aan het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek (KTOMMB) in Arnhem werd het verhaal steeds completer. Daarbij niet te vergeten de zeer uitgebreide schriftelijke reacties die ik van Bronbeek ontving. Bezoeken aan het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie), de bibliotheek van de Theologische Universiteit Kampen (Oudestraat) en het Moluks Historisch Museum gaven nog meer informatie. Verder werden talloze vragen beantwoord door evenzoveel mensen, onder wie menig familielid. Een uitgebreide lijst van betrokkenen is in dit boek onder Bijlage 1: Dankwoord opgenomen. Het samenvoegen van alle verzamelde gegevens heeft geleid tot dit boek. Het verschaft inzicht in het leven van Albert Scheer (en zijn gezin), die als KNIL-militair van 1922 tot en met 1949 in NederlandsIndiĂŤ verbleef. Het levensverhaal beperkt zich tot de feiten die na al die jaren nog te achterhalen waren. Door nauwkeurig onderzoek en het vergelijken van beschikbare informatie heb ik geprobeerd een waarheidsgetrouwe weergave op papier te zetten. De hoofdstukindeling is chronologisch van opzet, gevolgd door een aantal bijlagen. Hoewel Albert Scheer mijn opa was, noem ik hem in dit boek bij zijn voornaam. Dat geldt overigens ook voor de andere familieleden. Voor de spelling van de Indonesische woorden is de vooroorlogse schrijfwijze aangehouden.

11

Profile for Wilbert Scheer

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

Advertisement