__MAIN_TEXT__

Page 107

De stilte voorbij

vooral vanwege (bacillaire) dysenterie. De kinderen hebben ook met kwalen te maken. Zo krijgt Albert jr. een abces in zijn lies, dat alleen operatief kan worden verwijderd. Daarvoor moet hij buiten het kamp in het ziekenhuis worden behandeld. De totale opname duurt tien dagen.

Tewerkgesteld

***

In Siam gaan Albert en zijn lotgenoten eerst een stuk door bewoond gebied en wat rijstvelden. Al snel lopen de mannen over een gekapt tracé in een bos van bomen en bamboe. De bamboestengels hebben hier en daar een diameter van bijna 40 cm. De groep van Albert vordert maar langzaam. Vanwege de dichte begroeiing is naast elkaar lopen soms niet mogelijk. Daardoor wordt de colonne helemaal uit elkaar getrokken. Onderweg zien de mannen een paar volledig uitgeputte koelies langs het pad liggen. Het zijn zogenoemde romoesja’s, die op Java zijn geronseld onder het motto ‘gotong royong’ (samenwerking). Een van hen vertelt dat zijn groep een dag geleden langs dit punt kwam. Hij wordt door de Jappen volledig aan zijn lot overgelaten. Albert en zijn groep krijgen opdracht om hier een kamp op te slaan, het laatste aan het begin van het tracé. Ze krijgen gekookte rijst met gekookte gezouten vis te eten. De dag erna wordt het eten in het volgende kamp iets beter. Daar maken de Nederlanders kennis met Australische en Engelse lotgenoten. Na zes dagen bereiken de Nederlandse groepen van de H-force op 23 mei 1943 hun bestemming: Tonchan, ook wel 139 km-kamp genoemd. De mannen moeten daar hun eigen tenten opzetten. Sommigen wachten daarmee tot de volgende dag, terwijl ze de eerste nacht onder de open hemel slapen. Voor het inrichten van het kamp met keuken en de nodige bamboehutten krijgt dit deel van de H-force ongeveer een week de tijd. Vanwege een nabijgelegen bron met helder, koud water, gaat dit kamp de geschiedenis in met de Engelse aanduiding ‘Spring-kamp’.

Tampi

Tussen Tarsao en Hintok werken de krijgsgevangenen koortsachtig aan een spoordijk. Vanuit Tonchan gaan regelmatig grote aantallen krijgsgevangenen naar Tampi dat ongeveer acht kilometer verderop ligt. Albert hoort ook bij deze groep. Het eten is bar slecht: drie ons

107

Profile for Wilbert Scheer

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

Advertisement