__MAIN_TEXT__

Page 106

106 Semarang en internering (1938-1945)

Een week later volgt nogmaals een even grote groep daarvandaan. Op zondag 12 maart arriveert de derde groep van 250 vrouwen uit Soerabaja. Iedereen moet inschikken en kamers worden doorgegeven aan de nieuwkomers. Om het stijgende aantal mensen van eten te kunnen blijven voorzien, wordt in opdracht van de Jap een nieuwe keuken gebouwd met 20 nieuwe vuren. Met de verdubbeling van het aantal mensen wordt het eten weliswaar niet direct minder, maar wel minder voedzaam.

Meer regels en smokkel

Verschillende keren komt er hoog Japans bezoek. Zo ook eind maart. De daaraan voorafgaande dagen moeten vrouwen met kinderen tot de baby’s aan toe daarvoor het appèl oefenen. De toespraak die heel Lampersari aanhoort van een hoge Jap uit Batavia gaat over de beslissing dat het kamp is overgegaan op militair bestuur. De dag erna wordt dat direct duidelijk door een nieuwe regel: er moet wacht worden gelopen. Er wordt nog steeds gekookt op elektrische apparaten. Totdat er op 13 april een brandje uitbreekt, waarna de Jap het koken op die apparaten verbiedt. Het stoken van vuurtjes is vanaf dat moment ook verboden. Op het veldje bij de gaarkeuken mag het nog wel. Om toch aan extra voedsel te komen, neemt het smokkelen hand over hand toe. Een aantal vrouwen wordt daarbij door de Jap betrapt en opgesloten in de goedang. De rest van de bewoners wacht in spanning af wat de gevolgen hiervan zullen zijn, want de Jap is vooral in die gevallen genadeloos. Op 20 april confronteert de Jap de bewoners met weer nieuwe regels: er mag maar één lamp per huis branden en om tien uur ‘s avonds doet de Jap alle lichten uit. De mogelijkheden om de tijd na het werken vrij in te delen, worden daarmee verder beperkt. Op 27 april arriveert een transport van jonge vrouwen uit Soerabaja. Het zijn de allerlaatste Europese vrouwen, ongeveer 200 in getal. Drie dagen later wordt al het eten in natura uitgedeeld en moet alles ‘boven’ worden gekookt. Dat betekent drie keer per dag daar het eten gaan halen. Bij velen slaat de vermoeidheid daardoor toe. Gelukkig worden op 11 mei Rode Kruis-pakketten uitgedeeld. Daardoor is er weer even extra voedsel. Het eten is weinig voedzaam waardoor de weerstand onder de geïnterneerden verder afneemt. Half mei zijn er mede daardoor veel sterfgevallen te betreuren,

Profile for Wilbert Scheer

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

De stilte voorbij  

Het verhaal van Albert Scheer, KNIL-militair van 1922 - 1949.

Advertisement