Page 1

RAPORT Z BADANIA STRUKTURY ZALUDNIENIA POLSKI I CHIN Wiktoria Kuboń kl. Id


Polska W tym rozdziale zostaną przedstawione wyniki badań nad zaludnieniem Polski. Dane do badań zostały pobrane ze strony światowej organizacji wyżywienia i rolnictwa www.fao.org


Całkowite zaludnienie Polski Na podstawie danych ze strony www.fao.org został sporządzony w arkuszu Excel wykres kolumnowy. Całkowite zaludnienie Polski w 1000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1961

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Wykres 1 Całkowite zaludnienie Polski

W badanym okresie początkowo następuje wzrost liczby ludności. Po okresie równowagi obserwujemy stopniowy spadek zaludnienia aż do roku 2050, w którym przewiduje się, że liczba ludności Polski będzie wynosiła ok. 35mln.


Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Polski Na podstawie danych ze strony www.fao.org został sporządzony w arkuszu Excel wykres kolumnowy skumulowany. Procentowy udział kobiet i męzczyzn w całkowitym zaludnieniu Polski 50%

49%

48%

47%

46%

45% 1961

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

Całkowite zaludnienie - mężczyzni w 1000

2010

2015

2020

2025

2030

Całkowite zaludnienie - kobiety w 1000

Wykres 2 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Polski.

W badanym okresie procentowy udział mężczyzn nie przekracza 49%.

2035

2040

2045

2050


Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Polski Na podstawie danych ze strony www.fao.org został sporządzony w arkuszu Excel wykres kolumnowy skumulowany. Procentowy udział mieszkańców wsi i miast w całkowitym zaludnieniu Polski 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 1961

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

Mieszkańcy wsi - w 1000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Mieszkańcy miast w 1000

Wykres 3 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Polski

W badanym okresie następuje stopniowy spadek liczby ludności wsi. W 2050 przewiduje się, że mieszkańcy wsi stanowić będą ok. 26% ogółu ludności Polski.


Chiny W tym rozdziale zostaną przedstawione wyniki badań nad zaludnieniem Chin. Dane do badań zostały pobrane ze strony światowej organizacji wyżywienia i rolnictwa www.fao.org


Całkowite zaludnienie Chin Na podstawie danych ze strony www.fao.org został sporządzony w arkuszu Excel wykres kolumnowy.

Całkowite zaludnienie Chiny (tys.)

1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 1961

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Wykres 4 Całkowite zaludnienie Chin (tys.)

W badanym okresie początkowo następuje wzrost liczby ludności. Po okresie równowagi obserwujemy stopniowy spadek zaludnienia aż do roku 2050, w którym przewiduje się, że liczba ludności Chin będzie wynosiła ok. 13mln.


Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Chin Na podstawie danych ze strony www.fao.org został sporządzony w arkuszu Excel wykres kolumnowy skumulowany.

Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Chin 53%

52% Całkowite zaludnienie - kobiety (tys.) Całkowite zaludnienie - mężczyźni (tys.) 51%

50% 1961

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

Wykres 5 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Chin

W badanym okresie procentowy udział mężczyzn nie przekracza 52%.

2050


Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Chin Na podstawie danych ze strony www.fao.org został sporządzony w arkuszu Excel wykres kolumnowy skumulowany. Procentowy udział mieszkańców miat i wsi w zaludnieniu Chin 100% 90% 80% 70% 60% Mieszkańcy miast (tys.)

50%

Mieszkańcy wsi (tys.)

40% 30% 20% 10% 0% 1961

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Wykres 6 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Chin

W badanym okresie następuje stopniowy spadek liczby ludności wsi. W 2050 przewiduje się, że mieszkańcy wsi stanowić będą ok. 27% ogółu ludności Polski.


Spis wykresów Wykres 1 Całkowite zaludnienie Polski.....................................................................................3 Wykres 2 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Polski. ....................................4 Wykres 3 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Polski...........................5 Wykres 4 Całkowite zaludnienie Chin (tys.)..............................................................................7 Wykres 5 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Chin........................................8 Wykres 6 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Chin.............................9


Spis treści Polska .........................................................................................................................................2 Całkowite zaludnienie Polski..................................................................................................3 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Polski..................................................4 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Polski.......................................5 Chiny ..........................................................................................................................................6 Całkowite zaludnienie Chin....................................................................................................7 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Chin....................................................8 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Chin.........................................9

Raport  

RAPORT Z BADANIA STRUKTURY ZALUDNIENIA POLSKI I CHIN

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you