Page 1

het woerdje Orgaan van Wijkvereniging Rijkerswoerd

Jaargang 27 nummer 3 mei 2017


- 2 -

het woerdje


Ochtendnevel

Inhoudsopgave

Ingezonden door Erwin Bruggeman. Gemaakt in de omgeving van de Bredelaarsche Zeeg. Heeft u ook een mooie foto gemaakt in Park Lingezegen? Stuur hem naar redactiehetwoerdje@live.nl.

Aanmelden lidmaatschap wijkvereniging

Fam./mevr./dhr: ..................................................................... Adres: .................................................................................. Postcode: ...............................

Geb.datum: ............................

Tel: ..................................................................................... E-mail: ................................................................................. ................................................................................. Datum: ..................................

Handtekening: .........................

□ gezinslidmaatschap € 10,00 per kalenderjaar □ 65+ € 7,50 per kalenderjaar □ alleenstaand(e ouder) € 7,50 per kalenderjaar bankrekeningnummer: NL36 INGB 0003 4859 40 Inleveren bij de ledenadministratie: mail naar wijkver.leden@outlook.com of deponeren in de groene bus van de wijkvereniging in de Coop.

Het Blauwe Plein, bent u er in getrapt? Je ziet het pas als je het door hebt... Avondvierdaagse 2017: 6-7-8-9 juni Puzzel Opening TOP biologische tuinvereniging De Tuinmaat Houd uw hond aangelijnd! Muziek in De Hooijmaat Column Waterrijk, een oase van rust Bommen uit WOII gevonden Feestelijk Open Huis Gezondheidscentrum Rijkerswoerd Patricia Tinnenbroek: stadsboerin in Rijkerswoerd Oog in de wijk Fiets- en scootmobieltocht op 23 juni in Park Lingezegen Start Kunstcafé 55+ in Rijkerswoerd Activiteitenkalender De Betuwse Fietsvierdaagse 2017 Servicepagina Rijkerswoerd Tijdelijk ander onderkomen SWOA De Petersborg Wijkvereniging Rijkerswoerd Colofon

5 5 5 7 7 9 9 9 11 11 13 13 15 17 17 19 19 20 21 21 21

Foto voorblad: Meeuwen op de trap bij het winkelcentrum

Inleverdata advertenties & kopij NR ADVERTENTIES 4 21 mei 5 20 augustus 6 17 september 7 29 oktober het woerdje

KOPIJ 28 mei 27 augustus 24 september 5 november

BEZORGING WIJKBLAD 26 juni t/m 2 juli 25 september t/m 1 oktober 23 t/m 29 oktober 4 t/m 10 december -3-


- 4 -

het woerdje


Het Blauwe Plein, bent u er in getrapt? Avondvierdaagse as u in eerste instantie ook verbestemming van de blauwe golven op 2017: 6-7-8-9 juni

W

baasd, toen verrast en tenslotte verontwaardigd en vol ongeloof over het artikel ‘Groene Plein wordt blauw’ in het vorige Woerdje? Of had u bij lezing van de startdatum van de werkzaamheden al meteen door dat daar een luchtje aan zat? Inderdaad: de datum was 1 april, en die dag viel ook nog eens op een zaterdag, niet echt een dag waarop je stratenmakers in de wijk verwacht. Het artikel stond vol met vreemde ideeën over de nieuwe

ons groene plein. Ook klopten allerlei benamingen niet en het beleid rond de wijk al helemaal niet. Maar uit een aantal reacties hebben we opgemaakt dat sommige wijkbewoners het artikel zeer serieus hebben genomen. Zij kunnen gerust zijn: de wijk zal niet verder geplaveid worden, niet alle open ruimtes worden volgebouwd, protestacties zijn niet nodig: het Groene Plein blijft Groen! De redactie

Je ziet het pas als je het door hebt...

N

ummer 4 in de serie over de experimentele woningen in Rijkerswoerd is misschien wel de minst opvallende van het hele stel: de B117; het witte geblokte huis op de hoek van de Marga Klompélaan en de Oudsingel. Verspringend Van de buitenkant is het een rustig aandoend pand, dat symmetrisch lijkt, maar als je iets langer kijkt zie je de verschillen aan weerszijden van de voordeur: daar blijken de verdiepingen steeds te verspringen ten opzichte van elkaar. Voor dit artikel worden we uitgenodigd door de familie Degen, die het huis in 1999 heeft laten bouwen. Binnen valt de monumentale trappartij op, die het huis doorsnijdt tot de nok aan toe. Daardoor valt ook over de hele hoogte licht binnen en zijn de gordijnen dus ook negen meter lang! Licht Aan de hand van een zelfgebouwde maquette laat Peter Degen ons de opbouw van het huis zien. De architect heeft alle ruimtes opgebouwd uit veelvouden van vlakken van 1,80 bij 1,80m. Met de schuine lichtstraten aan weerzijden van de hoog opgaande blokken komt er ontzettend veel licht op onverwachte plekken het huis binnen. De westelijke lichtstraat heeft bij de bouw wel heel wat hoofdbrekens gekost om ‘m

het woerdje

waterdicht te krijgen. Wit-zwart Het ontwerp van architect Hans van Olphen won de 5e prijs in de prijsvraag voor Rijkerswoerd destijds. Het ontwerp was aan weinig eisen gebonden, de materialen echter wel: er moest gebouwd worden met witte

V

an dinsdag 6 tot en met vrijdag 9 juni organiseert Wijkvereniging Rijkerswoerd weer de jaarlijkse avondvierdaagse. Dit jaar voor de 19e keer. De te wandelen afstand bedraagt iedere avond ongeveer 5,5 kilometer. De start- en finishlocatie is evenals vorig jaar op het sport- en wijkcentrum aan De Pas 44. Het startbureau is geopend vanaf 18.00 uur en de starttijd is iedere avond vanaf 18.15 uur. Het startbureau sluit om 20.30 uur. Op vrijdagavond start om 19.30 uur vanaf de Hooijmaat de feestelijke intocht met muziek van de showband Mystique voorop. E.H.B.O. is op het start- en finishterrein en op de route aanwezig. De inschrijfkosten bedragen voor individuele lopers € 3,50 met medaille. Zonder medaille bedraagt het inschrijfgeld € 2,50. Wandelaars die in groepsverband lopen (scholen, verenigingen of instellingen) betalen € 3,00 inclusief medaille. Vanaf maandag 22 mei zijn de startkaarten in de voorverkoop verkrijgbaar bij Stoter bloemsierkunst en Slijterij Bij van Kleef in het Winkelcentrum Rijkerswoerd. Op de eerste wandeldag kunt u de startkaarten vanaf 18.00 uur bij het startbureau op het sport- en wijkcentrum kopen. Verdere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij Peter Plant, e-mailadres peterplant@hetnet.nl of via telefoonnummer 026 381 75 37.

stenen en zwarte kozijnen. Ook die materialen zorgen voor een rustig uiterlijk van het pand, dat bij nader inzien, heel veel eigens heeft. Niet standaard Over de architect is weinig meer te vinden. Geboren in 1938 zal hij nu op zijn 79ste al lang en breed met pensioen zijn. Het bureau waar hij destijds zijn naam aan verbond heeft huizen door het hele land ontworpen. De Jong en Van Olphen stonden ook (mede) aan de basis van de Stichting Architectuur Research, die de standaardisering in de bouw probeerde te doorbreken.

Toevoeging Een aantal jaren geleden heeft de familie nog een (nu weinig zichtbare) toevoeging aan het huis gedaan. Misschien herinnert u zich nog wel de enorme bouwput langs de Marga Klompélaan waarin nu een kelder ligt, afgedekt door de tuin. Josan Tielen -5-


Sinds 1961 rijkserkende sportschool Gratis 2 proeflessen Gratis sporten met Gelrepas Info: 026 442 36 42 E-mail: h.kreijtz@chello.nl

Judo vanaf 5 jaar

Vredenburg-Slochterenweg zaterdag 9-12 uur Rijkerswoerd-Pythagorasstraat woensdag 15-17 uur Karate vanaf 6 jaar Rijkerswoerd-Pythagorasstraat vrijdag 18-20 uur

- 6 -

het woerdje


Puzzel - - - - - - - Puzzel - - - - - - - Puzzel lopen -------------muziekonderricht

landbouwwerktuig -------------grappenmaker

echtegenote van Tyndareos

6

Europese hoofdstad

lengtemaat

4 klaar

achter -------------voorheen OostDuitsland

9

meisjesnaam

1

hetzij -------------wintergroente

noot

adres op het internet (afk.)

5

7

plus -------------oer Hollandse boom

middelpunt

1

Inleveren

akelig

U

straat (Fr.) -------------Kilowatt (afk.)

3

10

2

2

3

4

5

6

7

ul het diagram met de woorden die in de omschrijving bedoeld worden. Deze staan in het diagram, naast of boven de in te vullen vakjes. De letters in de gele vakjes vormen de oplossing van deze Zweedse puzzel. Veel succes, Hetty

snel -------------Keelneus-oorheelkunde

iedere

V

8

8

9

10

kunt de oplossing van de puzzel uiterlijk VRIJDAG 9 JUNI inleveren in de groene bus van de wijkvereniging in de Coop rechts van de ingang of sturen naar redactiehetwoerdje@live.nl. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden! Uit de juiste inzendingen wordt een winnaar getrokken die een cadeaubon krijgt. Bij 50 of meer goede inzendingen worden twee cadeaubonnen ter beschikking gesteld. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Medewerkers van het woerdje en hun familieleden zijn uitgesloten van inzending.

Oplossing Op de vorige puzzel zijn 53 inzendingen binnengekomen waarvan 53 goed. De juiste oplossing van de puzzel in het woerdje nummer 2 is: VOORJAARSSCHOONMAAK De winnaars zijn mevr. M. Paul, Mr. P.J. Oudsingel en mevr. M. van der Walk, Albert van Dalsumlaan Van harte gefeliciteerd! De prijs zullen wij binnenkort bij u afgeven.

Opening TOP biologische tuinvereniging De Tuinmaat

Z

aterdag 20 mei 2017 is om 10.30 uur de feestelijke opening van de TOP (TuinmaatOntmoetingsPlaats). Dit gedeelte aan de voorzijde van het volkstuinencomplex is toegankelijk voor mensen met een rolstoel, rollator of een scootmobiel. Inmiddels staat er een prachtige houten tafel die plaats biedt aan mensen met en zonder rolstoel. Onder het schaduwdoek en omringd door planten en het woerdje

kleine fruitbomen kunt u de natuur te ervaren. U kunt ook zelf aan de slag: verhoogde plantenbakken voor het kweken van groenten en kruiden maken het tuinieren met een beperking makkelijker. Deze TOP is tot stand gekomen met de wijkprijs en met subsidie van het Oranjefonds en –zeker zo belangrijkde hulp van vele vrijwilligers.

De ingang van dit tuinencomplex is tegenover de stadsboerderij De Korenmaat. Bent u geĂŻnteresseerd? Neem dan contact op om een plantenbak te huren. Contactadres tuinmaat@gmail.com. Emma Dorenbosch -7-


• Abraham • Sarah • Geboorte / Baby Shower • Springkussens • Huwelijk & Jubileum • Partyverhuur Goedkoopste in Arnhem & Omgeving voor al uw Kinderfeestjes / Feestje Buur�eesten en Evenementen Al vanaf 20 euro! Mobiel: 06-53723287 info@ema�rac�everhuur.nl www.EMAtrac�eVerhuur.nl

- 8 -

het woerdje


Houd uw hond aangelijnd!

Column

H

Zooi

ardlopen is steeds meer in trek en nu het weer mooier wordt gaan ook steeds meer mensen fietsen. Wij zijn zelf hardlopers en merken dat op veel plaatsen honden loslopen waar ze alleen aangelijnd mogen lopen. Dat is voor zowel fietsers als hardlopers heel erg vervelend. Je kent de honden niet en weet dus niet of ze wel of niet achter je aangaan. En het is heel vervelend als je moet stoppen en uit je loopritme bent. Als wij hierover een opmerking maken krijgen wij vaak een grote mond van de hondeigenaar. Maakt

niet uit op welke manier we dit opmerken. Sommige eigenaren zijn van mening dat hun honden overal mogen loslopen. Op bijgaand kaartje kunt u zien op

welke plaatsen in onze wijk (paars gekleurd) honden los mogen lopen: dat is op een grasveld aan de Mr. P.S. Gerbrandysingel (1) en in Park Woerdse Wal (2). Wie zijn hond nog wat meer los wil laten lopen in de buurt van onze wijk, kan dit ook doen in het Jubileumpark in De LaarOost (3), in het groengebied tussen de Huissensedijk en de wijk Holthuizen (4) en in een hieraan grenzend deel van Park Immerloo (5). Zie ook www.arnhem.nl/Inwoners/wonen_ en_milieu/dierenwelzijn/hondenpoep.

Overal elders graag uw hond aan de lijn houden! Alvast bedankt namens alle hardlopers en fietsers. Een bewoner van Rijkerswoerd (gegevens bij de redactie bekend)

Muziek in De Hooijmaat

O

p 23 juni zullen twee jeugdige bandjes hun muziek laten horen in De Hooijmaat. The Fake Jammers, met Tinka Gerritsen zang, Kayleigh Rijkaart op piano, Jesse van Silfhout op drums, Noor Zwartscholten en Nina Calame op gitaar en Feliz Wever op viool, zullen die vrijdagavond het seizoen openen. De tweede band die ook op 23 juni optreedt is Unwind, met Pom van Druenen zang, Tessel Hooghiemstra op basgitaar, Kevin Heinst op gitaar, Faye Huang op piano en Benjamin Tuin op de drums. Met deze optredens in De Hooijmaat wil Cultuurgroep Rijkerswoerd wat het woerdje

meer muziek en cultuur in onze wijk brengen. Binnenkort zult u meer over deze avond horen of lezen, zie www.dehooijmaat.nl. Cultuurgroep Rijkerswoerd

Ik ben over het geheel genomen een vrolijk mens die zich niet snel ergert. Het zonnetje in huis, zeg maar. Maar ook mijn maat raakt op een zeker moment vol. Ik ben boos. Boos op de zooi op de straten. Heb ik meegedaan aan de nationale opruimdag? Nee, want ik heb die troep niet gemaakt. Ik leerde als klein meisje al, dat papiertjes en prulletjes in de vuilnisbak hoorden. Maar als ik Op het Toneel loop en naar de grond tuur voel ik me het enige meisje dat dat ooit geleerd heeft. En het zijn geen kleine kinderen die de troep maken. Die verliezen namelijk niet de kassabon, het boodschappenlijstje of hun peuken. Maar de kinderen van de boosdoeners leren op deze manier weer nooit dat rommel op straat gooien niet normaal is. Ik vind trouwens ook dat winkeliers hierin een rol moeten spelen. Af en toe de papierbegroeiing onder de karretjes vandaan vegen is toch niet zo moeilijk. De winkelwagentjes kunnen bij het binnen parkeren toch ook wel even nagekeken worden? Ik pleit ook voor camera’s bij op- en afritten van de snelwegen. Als een auto die te hard rijdt geflitst kan worden, kan een onverlaat die zijn peuken loost ook gepakt worden. Een fikse boete en je vangt twee vliegen in één klap: er is geld voor het reinigen en de roker wordt armer, dus heeft minder centen voor zijn rookwaar. En zo kan ik nog heel veel ideeën aandragen. Te beginnen met een beetje ouderwets fatsoen en respect voor de omgeving. Zo, de stoom is eraf, ik voel me al weer een stuk rustiger. Mijn hoofd is opgeruimd. Nu de rest nog. Nienke -9-


- 10 -

het woerdje


Waterrijk, een oase van rust en geweldig om te ontdekken...

Bommen uit WOII gevonden

G

B

raag wil ik mij kort aan u voorstellen. Ik ben Maarten Langelaar, kunstenmaker, zoals mijn zoon dat altijd zo mooi zegt. Wij wonen met veel plezier aan de Rijkerswoerdsestraat op een plekje met een hoog plattelandsgevoel. Landschapsschilderijen Momenteel ben ik bezig aan mijn project landschapschilderijen ‘Park Lingezegen/deelpark Waterrijk 2016/2017.’ Wat veel mensen mis-

Verrekijker mee Mooie wandelweggetjes, uitstekende fietspaden en overal bankjes om even tot rust te komen en om daar eventueel één te worden met de natuur. Het is altijd handig om een verrekijker mee te nemen want er leeft daar nu al een grote verscheidenheid aan (water)vogels en andere diersoorten. In het rietmoeras hebben al veel watervogels hun plekje gevonden. Entrees Vanaf de Rijkerswoerdsestraat zijn er meerdere mogelijkheden het park te betreden bijvoorbeeld in het

schien nog niet echt weten is dat het prachtige deelpark Waterrijk, onderdeel van het grote landschapspark Lingezegen, strak tegen onze wijk aanligt. Het is een geweldige stuk natuur met veel water, je kunt er fantastisch wandelen en fietsen. het woerdje

verlengde van de Kruisstraat, bij de Kampsestraat, of de nieuwe voetgangersbrug over het water aan de Bergerdensestraat. Voor fietsers is er het Rijn-Waalpad of Patrouillepad-Zuid.

egin maart zijn bij graafwerkzaamheden op een terrein naast manege De Paardenmaat twee bommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Na de vondst werd het terrein gedurende enkele dagen doorlopend bewaakt. Op donderdag 9 maart heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie de ontstekingen uit de blindgangers gehaald en de explosieven vervolgens naar een andere plek gebracht, waar ze tot ontploffing zijn vervoerd. Op die dag mocht tussen 8.45 uur en 11.00 uur niemand zich binnen een straal van 500 meter van de plek bevinden waar de bommen waren gevonden. Dit betekende dat alle bewoners van de zes huizen aan de Elise Hoomanshof een paar uur elders moesten verblijven.

Verkennersbrug en ‘bommenterrein’

De werkzaamheden die leidden tot de ontdekking van de bommen hielden verband met de aanleg van een wandelverbinding tussen het groengebied achter het winkelcentrum en het Waterrijk, deelgebied van Park Lingezegen. Eén onderdeel van deze verbinding is al klaar: de voetgangersbrug over het water langs de Rijkerswoerdsestraat die de naam ‘Verkennersbrug’ heeft gekregen. De naam van deze brug herinnert aan de jaren ‘44 - ‘45, toen in dit gebied zwaar werd gevochten. De vondst van de bommen herinnert eens te meer aan de toenmalige strijd. LV Enthousiasme Als kunstenaar, natuurliefhebber en rustzoeker heb ik daarvan al veel impressies vastgelegd, onder andere in mijn schetsboeken en op mijn schilderijen. Bij deze wil ik een aantal met u delen en hopelijk kan ik u daardoor enthousiasmeren voor een wandelbezoek aan het Waterrijk. Lekker de natuur in, dicht bij huis. Maarten Langelaar langelaarmj@telfort.nl - 11 -


- 12 -

het woerdje


Feestelijk Open Huis Gezondheidscentrum Rijkerswoerd

N

a jaren van plannen en voorbereiden is het eindelijk zo ver: het Gezondheidscentrum Rijkerswoerd heeft zijn deuren geopend! Het is u vast niet ontgaan dat er maandenlang druk verbouwd is in het voormalige wijkcentrum aan het Cabaret 3. In dit mooie nieuwe pand zijn zowel

Exterieur Gezondheidscentrum

huisartsenpraktijk Glux als fysiotherapiepraktijk FysioDynamiek gevestigd. Afgezien van de huisart-

senpraktijk en fysiotherapiepraktijk zijn in het gezondheidscentrum ook logopedisten, een diëtist en podoloog gevestigd. Daarmee is samenwerking met andere disciplines altijd dichtbij. Het Open huis is op zaterdag 20 mei van 13.00 tot 15.00 uur. U bent van harte welkom. Het nieuwe centrum is ruim opgezet en voorzien van alle moderne faciliteiten. De therapeuten van FysioDynamiek zijn trots op hun compleet uitgeruste oefenzaal waar naar hartenlust gesport en bewogen kan worden. U kunt tijdens het Open Huis hierover alle informatie krijgen.

Oefenruimte FysioDynamiek

voor FysioDynamiek beëindigen. U bent op deze Open Huis dag in de gelegenheid afscheid van hem te nemen en kennis te maken met zijn opvolger Wouter Ariesen.

Fysiotherapeut Roel de Voogd zal, na 41 arbeidzame jaren, met ingang van juni dit jaar zijn werkzaamheden

De redactie

Patricia Tinnenbroek: stadsboerin in Rijkerswoerd

A

lweer elf jaar woont Patricia Tinnenbroek met haar zoon en twee honden Roos en Rebel in de Muziekwijk in Rijkerswoerd. Ze heeft het hier naar haar zin: Rijkerswoerd is lekker rustig, vindt ze, hoewel soms ook wel een beetje anoniem. Maar doordat ze honden heeft, kent ze ondertussen aardig wat mensen.

Als kind groeide ze op in Bemmel, op de boerderij van haar opa. Ze was echt een buitenkind, vertelt ze. ‘Mijn moeder moest altijd twintig keer roepen voordat ik naar binnen kwam.’ Groene oase Dat buiten zijn en genieten van de natuur vindt ze tegenwoordig terug bij Stadslandbouw Mooieweg, op de hoek met de Kruisstraat. Sinds twee het woerdje

jaar is ze vrijwilliger en teelt samen met de andere vrijwilligers groenten, klein fruit, kruiden en bloemen. ‘Een prachtige plek,’ aldus Patricia. ‘Ik noem het de groene oase. Hier kom ik echt tot rust. Wat ik fijn vind is dat je hier mag zijn wie je bent, dat je je eigen gang kunt gaan en je talenten kunt ontdekken. Er zijn altijd klussen te doen en er is veel ruimte voor eigen ideeën. Kruiden en eetbare bloemen zijn mijn nieuwe passie. Daarom beheer ik nu de kruidenbakken en houd ik me bezig met de bloemborders. Dit jaar wil ik graag meer zonnebloemen op het veld. Want dat past hier, vind ik.’ Stadslandbouw Patricia had eerder zes jaar lang een eigen moestuin bij BTV Elderveld. ‘Maar als je sla had gezaaid vraten de slakken het op, heel frustrerend. Ik liep voor mijn gevoel steeds achter de feiten aan. Het is gewoon veel werk in je eentje.’ Via haar tuinbuurman hoorde ze van de stadslandbouw en ging meedoen. ‘Het is fijn met een groep te tuinieren en ook een gemeenschappelijk doel te hebben. Dat maakt het samenwerken nog leuker.’

Ontmoetingsplek Als vrijwilliger bij de stadslandbouw hoef je je niet alleen met tuinieren bezig te houden. Patricia: ‘We hebben ook een vrijwilliger die alleen koffie zet en anderen die vooral technische klussen doen. De mix van mensen maakt het fijn om hier te zijn. Het is een sociale ontmoetingsplek.’ Emma Dorenbosch - 13 -


- 14 -

het woerdje


Oog in de wijk

E

en totempaal in onze wijk? Die drie T’s kunnen best doorgaan voor gestileerde adelaars, vindt u ook niet? Maar of u nu wel of niet weet wat het object is op de voorgrond van deze kleurrijke foto, u heeft waarschijnlijk geen idee waar het zich bevindt. Dat ligt misschien anders met de bebouwing op de achtergrond. Herkent u deze ook niet? Geen nood! U herinnert zich vast nog wel de aflevering van Het Woerdje van dit jaar met op de voorkant die mooie tegenlichtfoto van een winters parkje. Bladert u die nog eens door, dan komt u er vanuit uw luie stoel achter om welke bebouwing het gaat. Om er achter te komen wat de exacte plek is van de ‘totempaal’ hoeft u nu alleen nog maar een heerlijk voorjaarswandelingetje door de wijk te maken. Stuur uw oplossing vervolgens uiterlijk VRIJDAG 9 JUNI naar redactiehetwoerdje@live.nl. U kunt de oplossing ook op een briefje schrijven, dat u kunt deponeren in de groene brievenbus van de wijkvereniging in de Coop, rechts van de ingang. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Wie weet, wordt ú ditmaal de winnaar van de cadeaubon! De foto van ‘Oog in de wijk’ in het vorige Woerdje heeft 13 inzendingen opgeleverd. De foto toont een deel van het logo van FysioDynamiek, zoals te vinden op de ruiten van de in maart geopende fysiotherapiepraktijk in het Gezondheidscentrum aan het Cabaret 3. Meneer/mevrouw S. Swaria, Nesciohof wist het! Van harte gefeliciteerd! Binnenkort ontvangt u de cadeaubon!

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Medewerkers van Het woerdje en hun familieleden zijn uitgesloten van inzending.

het woerdje

- 15 -


- 16 -

het woerdje


Fiets- en scootmobieltocht op 23 juni in Park Lingezegen

V

rijdag 23 juni organiseert de Stichting Opknappen Creanga (STOC 31) een unieke fiets- en scootmobieltocht in Park Lingezegen. De tocht kan je afleggen in je eigen tempo en samen met een heleboel andere leuke mensen. Deze dag wordt georganiseerd om geld in te zamelen voor mensen die een stuk minder bewegingsvrijheid hebben. Als je mee wilt doen, dan kan je je vanaf nu inschrijven. Doel De doelstelling van STOC is het verbeteren van de toegangsweg van een verpleeghuis in Straceni, in Moldavië. De panden van het verpleeghuis zijn nu gevestigd aan een toegangsweg die in een dusdanige staat is dat verkeer nauwelijks mogelijk is. De bewoners zijn daardoor niet in staat om de kern van het dorp te bereiken. Een bezoek aan de markt, bibliotheek en winkels en theater is niet mogelijk. De bewoners, die meestal gebruik maken van een rolstoel, zijn daardoor genoodzaakt op het terrein te verblijven.

Start Kunstcafé 55+ in Rijkerswoerd ‘Kunstcafé 55+ is er om te genieten van een kop koffie met een concert, lezing of presentatie en om andere kunstliefhebbers te ontmoeten in een ongedwongen sfeer.’

K

unstcafé 55+, een project van Kunstbedrijf Arnhem, bestaat al enige tijd. Elke laatste donderdag van de maand is er een Kunstcafé in Momento (Rozet). Dit jaar is een begin gemaakt met het organiseren van Kunstcafés in de wijk. Inmiddels zijn er Kunstcafés in de Geitenkamp en in Presikhaaf.

En 13 april j.l. was het dan zover: het eerste Kunstcafé in boerderijcafé de Hooijmaat in Rijkerswoerd ging van start, georganiseerd en voorbereid door Ineke Tegelaar van Kunstbedrijf Arnhem, samen met drie vrijwilligers. Ongeveer 25 bezoekers genoten, onder het genot van een kopje koffie of thee, van een boeiende presentatie door Wim Korvinus, de kunstenaar die betrokken geweest is bij de ontwikkeling van Rijkerswoerd. Wim wist ons op een levendige en beeldende manier mee te nemen in zijn verhaal. Ook voor degenen die al langere tijd in Rijkerswoerd wonen gaf hij nieuwe en interessante informatie over de opbouw van de wijk en de kunstwerken die in de wijk staan. De ochtend werd opgeluisterd door Rogelio Zwart, zanger-gitarist, die met zichtbaar plezier Nederlandstalige en Engelse luisterliedjes ten gehore bracht, van onder andere Boudewijn de Groot, Herman van Veen en Leonard Cohen. Veelal bekende nummers waarbij je de neiging kreeg mee te zingen!

gen is een landschapspark dat volop in ontwikkeling is. De route gaat door dit prachtig natuurgebied. Hier komen water, landbouw, mensen en cultuurhistorie samen. Dat ga je tijdens deze dag ook zeker ervaren.

De route Op 23 juni rijd je op de fiets of op een scootmobiel door een uniek gebied tussen de Gelderse steden Arnhem en Nijmegen. Park Lingezehet woerdje

Praktische informatie De start en finish zijn bij Landerij De Park nabij Schuytgraaf. We starten om 10.00 uur en we verwachten dat we rond 16.00 uur (na de bij de prijs inbegrepen lunch) terug zullen zijn op het startpunt. Alle praktische informatie wordt gepubliceerd op de website www.Stoc31.nu. Hier kan je jezelf ook inschrijven voor deelname.

De Hooijmaat vormde een gezellige ambiance voor het Kunstcafé, door zijn huiselijke, gezellige atmosfeer. Een aantal deelnemers gaf aan hoe prettig zij het vonden dat het Kunstcafé nu dicht bij huis was, zodat zij lopend of op de fiets konden komen. Het is ook een goede gelegenheid om andere bewoners uit de wijk of aangrenzende wijken te ontmoeten. Kortom, het was een zeer geslaagde start van het Kunstcafé in Rijkerswoerd. Donderdag 15 juni van 10.30 uur tot 12.00 uur is het volgende Kunstcafé 55+ in de Hooijmaat. Iedere 55+ -er is van harte welkom! Neem vooral familie, vrienden, bekenden en buren mee. Toegang is gratis. Het is mogelijk voor € 4,- een bon te kopen voor onbeperkt koffie en thee. Heeft u ideeën of suggesties voor lezingen, presentaties of muzikale bijdragen? Laat het ons weten. Ook zijn vrijwilligers die mee willen werken aan de organisatie van het Kunstcafé van harte welkom! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ineke Tegelaar via telefoonnummer 06 83 02 28 17 of per mail via ineke.tegelaar@ kunstbedrijfarnhem.nl. Marijke de Koning (vrijwilliger Kunstcafé)

Aan deelnemers wordt een bijdrage gevraagd van € 20,- per persoon. De volledige opbrengst zal aan het project worden besteed. Voor meer informatie: zie www.Stoc31.nu of mail naar info@stoc31.nl.

- 17 -


- 18 -

het woerdje


Activiteitenkalender Elke maandag Elke dinsdag Elke woensdag Elke donderdag Elke vrijdag

Sjoelen Sjoelen Creatieve middag Inloopmiddag Jeu de boules (achter 't Pluspunt) in de zomermaanden ook op dinsdagavond Jokeren en klaverjassen

MEI

zaterdag 20 Opening TuinmaatOntmoetingsPlaats (TOP) zaterdag 20 Open Dag Gezondheidscentrum Rijkerswoerd maandag 22 Bewonersplatform Rijkerswoerd donderdag 25 Betuwse Fietsvierdaagse (t/m zondag 28 mei) vrijdag 26 Tienerdisco voor 10 t/m 13 jaar vrijdag 26 Brei- en Haakcafé Korenmaat woensdag 31 Schaapscheerdersfeest

JUNI

dinsdag donderdag zondag vrijdag vrijdag vrijdag zaterdag woensdag donderdag vrijdag

6 t/m 9 Avondvierdaagse Rijkerswoerd (buro open 18.00 uur) 15 Kunstcafé 55+ 18 Vaderdag Boerderijontbijt 23 Fiets- en scootmobieltocht 23 Kinderdisco 23 Muziekoptredens in De Hooijmaat 24 Exodus Wandeltocht 28 Dag van Park Lingezegen 29 Modderdag (hele week) 30 Brei- en Haakcafé

JULI

zaterdag 1 vrijdag 14 zondag 16 dinsdag 18 week 30

Immerloo Park Festival Kinder- en tienerdisco Zintuigen op je pad Jeugdland - Werken met de boer Pruimenpluk

`t `t `t `t `t `t `t

Pluspunt Pluspunt Pluspunt Pluspunt Pluspunt Pluspunt Pluspunt

10.00 - 12.00 uur 19.30 - 21.30 uur 14.00 - 16.00 uur 14.00 - 16.00 uur 19.00 uur vanaf 19.30 uur

t.o. Korenmaat 10.30 uur Cabaret 3 13.00 - 15.00 uur SWR 20.00 - 22.00 uur Daver 46, Kerk-Avezaath ACR 19.00 - 21.00 uur Hooijmaat 14.00 - 16.00 uur Korenmaat SWR start 18.15 uur Hooijmaat 10.30 - 12.00 uur Hooijmaat Landerij De Park 10.00 uur ACR 19.00 - 21.00 uur Hooijmaat ‘s avonds Park Lingezegen 11.00 - 16.00 uur Korenmaat Hooijmaat 14.00 - 16.00 uur Park Immerloo ACR 19.00 - 21.00 uur Korenmaat Korenmaat Korenmaat

ACR = Activiteitencentrum Rijkerswoerd Siza, Mr. P.S. Gerbrandysingel 45, 088 378 00 83 Hooijmaat = Boerderijcafé De Hooijmaat, Marius van Beeklaan 5, 026 7 029 029, 06 27 06 18 83 Landerij De Park, De Park 12 (in Park Lingezegen), 0481 35 69 32 Korenmaat = Stadsboederij De Korenmaat, Marius van Beeklaan 5, 026 377 54 64 't Pluspunt = Flat Rikerswoert, Henry Dunanthof 3a, 026 379 95 78 SWR = Sport- en Wijkcentrum Rijkerswoerd, De Pas 44, 026 327 05 23

De Betuwse Fietsvierdaagse 2017

D

e Fietsvierdaagse van 2017 zal worden verreden van donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) tot en met zondag 28 mei. Dagelijks kunt u 25, 40, 60 of 80 km fietsen. Startplaats is Kerk-Avezaath bij het Dorpshuis De Avezathen, Daver 46, 4012 BC Kerk-Avezaath. Starttijd: 8.30 - 11.00 uur, sluitingstijd: omstreeks 17.00 uur. Voorinschrijving (tegen verlaagd tarief) is mogelijk tot 18 mei 2017. Donderdag 25 mei 2017 (1e dag) Hollandse Waterlinieroute: naar Beusichem of verder door naar Culemborg. De lange afstandrijders zullen langs Hagestein Schoonrewoerd,

het woerdje

Leerdam en Mariënwaerdt komen. Vrijdag 26 mei 2017 (2e dag) Lingeroute: één van de mooiste fietsroutes van Nederland door Geldermalsen, Deil, Rumpt, Beesd, Landgoed Mariënwaerdt en Tricht. De langere routes komen ook door Asperen, Heukelum, Leerdam, Buren en Acquoy. Zaterdag 27 mei 2017 (3e dag) Midden Betuweroute: naar Echteld, Ommeren, Lienden en Eck en Wiel. De lange afstandsrijders zullen de Waaldijk volgen langs Dodewaard en Herveld om via Hemmen de Rijndijk

weer richting Opheusden en Lienden te rijden. Zondag 28 mei 2017 (4e dag) Lekroute: Tweemaal wordt de rivier de Lek overgestoken en langs het prachtige stadje Wijk bij Duurstede. De lange afstandrijders gaan eerst langs Werkhoven en de Utrechts Heuvelrug, met als verste punt het dorpje Austerlitz. Kijk voor meer informatie op de website www.betuwsefietsvierdaagse.nl. U kunt zich op die website ook inschrijven via de aanmeldknop. - 19 -


Servicepagina Rijkerswoerd HUISARTSEN en APOTHEEK

Mevr. C.A.J. Brouwer Glux Huisartsen Dhr. J.A.A. Hertsig Huisartsenpost Arnhem-Zuid Huisartsenpost Velp SAL Apotheek SHO bloed afnemen

Dr. Willem Dreessingel 311 www.huisartsrijkerswoerd.praktijkinfo.nl 323 63 23 Cabaret 3 www.gluxhuisartsen.nl 323 65 08 Mr. P.J. Oudsingel 198 www.hertsig-huisarts.nl 323 17 66 Mr. D.U. Stikkerstraat 122 van 17.00 tot 23.00 uur 0900 1598 Broekstraat 7 van 23.00 tot 08.00 uur 0900 1598 Harriët Freezerstraat 7 van ma t/m vr 8.00 tot 18.00 uur 327 11 25 Dr. Willem Dreessingel 311 www.sho.nl 088 999 77 99

TANDARTSEN

Dhr. R. Kapper Dhr. T.E. Möller Dhr. R.M. Thürkow

Darwinstraat 2 Dr. Joop den Uylsingel 33 Mooieweg 148

www.tandartspraktijkkapper.nl www.moller.tandartsennet.nl www.tandartsthurkow.nl

323 49 99 323 10 35 383 10 09

SENSOOR telefoon 24/7, chat, e-mail 0900 0767 DE ZONNEBLOEM ARNHEM-ZUIDOOST aanmeldingafdzuidoost@outlook.com St. WELZIJN OUDEREN ARNHEM Slochterenweg 40 (SWOA dichtstbijzijnde locatie) 327 22 66 DIERENARTS Mooieweg 102 Dierenambulance 24 uur per dag

323 33 08 364 91 11

ACTIVITEITENCENTRA

Sport- en Wijkcentrum (SWR) Activiteitencentrum Siza (ACR) ‘t Pluspunt voor 55+ Boerderijcafé De Hooijmaat

De Pas 44 Mr. P.S. Gerbrandysingel 45 www.siza.nl Henry Dunanthof 3a w.langedijk6@upcmail.nl Marius van Beeklaan 5 dehooijmaat@gmail.com

327 05 23 088 378 00 83 379 95 78 06 27 06 18 83

GEMEENTE ARNHEM

Loket Zuid Kronenburggalerij 3 www.arnhem.nl, gemeente@arnhem.nl 0900 1809 Wijkteam LO (Leefomgeving) Bart Lichtenberg bart.lichtenberg@arnhem.nl 06 37 55 72 86 Sociaal Wijkteam Croydonplein 388 http://zodoenwehetinarnhem.nl 088 226 00 00 ‘t Pluspunt (t.o. winkelcentrum) woensdag 9.00 - 11.00 uur Sport- en Wijkcentrum (De Pas) woensdag 15.00 - 16.00 uur en donderdag 11.30 - 12.30 uur De Hooijmaat vrijdag 13.00 - 15.00 uur Storing openbare verlichting www.arnhem.nl 0900 1809 Gevonden/verloren voorwerpen http://webform-gevondenofverloren.perfectview.nl 0900 1809 POLITIE

bij spoed 1 1 2

Bureau Zuid Groningensingel 94-96, ma t/m vr 9-12 uur, bellen voor afspraak Wijkagent Fred Buijert fred.buijert@politie.nl Wijkagent Bas Wijnen bas.sa.wijnen@politie.nl

0900 8844

RIJNSTAD Opbouwwerk

Jongerenwerk Ambulant jongerenwerk Kinder- en meidenwerk Jongerencentrum De Madser

Mascha Kop Juha Roestenburg Liesje van Haaren Kronenburgsingel 25

m.kop@rijnstad.nl j.roestenburg@rijnstad.nl l.vhaaren@rijnstad.nl www.jcdemadser.nl

BEWONERSPLATFORM

p/a Sport- en Wijkcentrum Rijkerswoerd, De Pas 44 6836 BK

bprijkerswoerd@gmail.com www.rijkerswoerd.info

06 46 73 75 94 06 41 24 35 62 327 25 97

BASISSCHOLEN

Lea Dasberg Het Klinket Pieter de Jong Cosmicus De Rank BIBLIOBUS Jeugd

Emily Brontësingel 1a www.leadasbergschool.nl Mr. J.M. de Kempenaersingel 4a www.klinket.nl Mr. J.M. de Kempenaersingel 4c www.deltascholen.org/BS-PDJ-Kempenaer Pythagorasstraat 3 www.deltascholen.org/BS-PDJ-Pythagoras Pythagorasstraat 9 www.bscosmicus.nl Pythagorasstraat 9 www.ebs-derank.nl Emily Brontësingel Mr. J.M. de Kempenaersingel

donderdag 14.45 - 16.05 uur vrijdag 14.00 - 15.00 uur

327 24 89 327 41 68 327 00 52 327 24 00 381 75 34 389 02 47 354 35 25 354 35 25

RELIGIE

Pinksterzending Mr. P.S. Gerbrandysingel 45 Oecumenische Geloofsgemeenschap ‘De Regenboog’ - 20 -

zondag 10.00 uur dhr. M. Bonnema

323 41 35 327 22 99 het woerdje


Wijkvereniging Tijdelijk ander onderkomen SWOA Rijkerswoerd De Petersborg BESTUUR

L

ocatie De Petersborg van de Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA) is in 2015 aan de buitenkant verbouwd. Binnenkort wordt aan de binnenzijde groot onderhoud gepleegd, waarbij het aanwezige asbest wordt gesaneerd. De DrieGasthuizenGroep, de eigenaar van deze locatie, laat de sanering uitvoeren. Vanaf half april is De Petersborg daarom tijdelijk buiten gebruik. De werkzaamheden zijn direct na het paasweekeinde begonnen en duren circa drie maanden.

Activiteiten en dagbesteding Uiteraard heeft dit onderhoud consequenties voor de reguliere activiteiten en de deelnemers van Fier, de dagbesteding op maat van SWOA. Veel van onze activiteiten vinden daarom in deze periode plaats in alternatieve locaties rondom De Petersborg. Zo worden de activiteiten van Fier tijdelijk ondergebracht bij SWOA-locatie De Wetering. Op www.swoa.nl/activiteiten is te vinden waar alle activiteiten tijdelijk plaatsvinden. SWOA in een nieuw jasje Voor SWOA is dit onderhoud een mooie gelegenheid eens goed naar de indeling en het gebruik van het gebouw te kijken en deze waar nodig aan te passen. De laatste jaren is in de dienstverlening veel veranderd en merken we dat steeds meer mensen vanuit de wijk bij De Petersborg activiteiten willen opzetten. Dit vraagt om een andere inrichting. De ruimtes worden daarom zo aangepast dat ze multifunctioneel inzetbaar zijn. Naar verwachting gaat de nieuwe locatie half juli weer open. Gedurende de sluiting van De Petersborg kan voor informatie worden gebeld met het hoofdkantoor van SWOA, telefoonnummer 026 327 22 66.

Voorzitter Dick van Kleef 026 327 05 23 dvkleef@ssr-arnhem.nl Secretaris Tiny Wouters Penningmeester Willem Vedder 06 22 52 54 32 w.vedder47@gmail.com rekening NL36 INGB 0003 4859 40 t.n.v. Wijkvereniging Rijkerswoerd KvK 40124220 Ledenadministratie Hans Geerlings 026 327 41 05 wijkver.leden@outlook.com ACTIVITEITEN Avondvierdaagse Rijkerswoerd Peter Plant 026 381 75 37 peterplant@hetnet.nl Intocht Sint Nicolaas Wijkvereniging Rijkerswoerd Winkeliersvereniging Rijkerswoerd

wijkwebsite www.rijkerswoerd.info

Colofon Wijkblad Het Woerdje is het orgaan van Wijkvereniging Rijkerswoerd en wordt gratis huisaan-huis verspreid in de wijk Rijkerswoerd met uitzondering van Appelgaard. Redactie Josan Tielen Louis Verhaar Emma Dorenbosch Robèr Goed Medewerkers Hetty Reebeen, puzzel Patrick van Hoof, column Fred Vredenberg, fotografie Inleveren kopij redactiehetwoerdje@live.nl of de groene bus in de Coop Advertenties Voor informatie en opgave Hans Geerlings 026 327 41 05 vormgevingwoerdje@kpnmail.nl Vormgeving Hans Geerlings 026 327 41 05 vormgevingwoerdje@kpnmail.nl Coördinatie verspreiding wijkblad Familie W.B. Vis 026 327 19 09 Drukker CP GrafiMedia Groep Dynamo-humm, Didam Eric Boschman 0316 54 15 00

bprijkerswoerd@gmail.com

Oplage 5100 Verschijnt 7x per jaar Copyright © Wijkvereniging Rijkerswoerd De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weigeren ofwel in te korten. Wij staan open voor alles, mits een afzender wordt vermeld. Het wijkblad is een uitgave voor en door bewoners van de wijk Rijkerswoerd.

Geen Woerdje ontvangen? Bel de fam. Vis: 026 327 19 09 het woerdje

- 21 -


- 22 -

het woerdje


het woerdje

- 23 -


Het Woerdje 2017-3  

wijkblad van de wijk Rijkerswoerd

Het Woerdje 2017-3  

wijkblad van de wijk Rijkerswoerd

Advertisement