Page 1

het woerdje Orgaan van Wijkvereniging Rijkerswoerd

Jaargang 27 nummer 1 februari 2017


- 2 -

het woerdje


Gezocht: redacteur

D

e redactie van Het Woerdje kan enige uitbreiding gebruiken. Daarom zoeken wij een nieuwe redacteur. Het wijkblad wordt samengesteld door de redacteuren en de vormgever, onder leiding van de hoofdredacteur. Per uitgave zijn er 2 redactiebijeenkomsten om de ontvangen kopij te bespreken en de conceptversie van het blad door te nemen. De artikelen worden door de redactieleden geredigeerd. Dus vind je het leuk mee te werken aan een wijkblad met grote oplage, dan is dit je kans!

Voor meer informatie mail naar redactiehetwoerdje@live.nl of vormgevingwoerdje@kpnmail.nl. De redactie

Aanmelden lidmaatschap wijkvereniging

Fam./mevr./dhr: ..................................................................... Adres: .................................................................................. Postcode: ...............................

Geb.datum: ............................

Tel: ..................................................................................... E-mail: ................................................................................. ................................................................................. Datum: ..................................

Handtekening: .........................

□ gezinslidmaatschap € 10,00 per kalenderjaar □ 65+ € 7,50 per kalenderjaar □ alleenstaand(e ouder) € 7,50 per kalenderjaar

Inhoudsopgave Beweging in het basisonderwijs De wijkcoach bij u in de buurt Wandelen in het Waterrijk Puzzel Een buizerd? Sport voor senioren Afscheid Column Experimentele woningen: ‘n Vreemde Eend Tuinmaat OntmoetingsPlaats Avondvierdaagse Rijkerswoerd De Babs en de ceremoniemeester Workshop ‘Alert in de wijk’ Koor Exclusief Oog in de wijk Nijmeegse molens aan de horizon Nieuwe bomen in RijkerswoerdWest Activiteitenkalender Tweedehands Kinderkledingbeurs Servicepagina Rijkerswoerd Exotische woerd in Rijkerswoerd Wijkvereniging Rijkerswoerd Colofon

5 5 5 7 7 9 9 9 11 11 11 13 13 13 15 17 17 19 19 20 21 21 21

Foto voorblad: Winter!

bankrekeningnummer: NL36 INGB 0003 4859 40 Inleveren bij de ledenadministratie: mail naar wijkver.leden@outlook.com of deponeren in de groene bus van de wijkvereniging in de Coop.

Inleverdata advertenties & kopij NR. ADVERTENTIES 2 19 februari 3 9 april 4 21 mei 5 20 augustus het woerdje

KOPIJ 26 februari 16 april 28 mei 27 augustus

BEZORGING WIJKBLAD 27 maart t/m 2 april 15 t/m 21 mei 26 juni t/m 2 juli 25 september t/m 1 oktober

-3-


- 4 -

het woerdje


Beweging in het basisonderwijs

S

teeds vaker komt het thema overgewicht in het nieuws. Als basisschool Cosmicus Arnhem proberen wij onze leerlingen en ouders bewust te maken van gezonde voeding en voldoende beweging. Onze school is al in het bezit van het thema-certificaat ‘Voeding’ van de Gezonde School’, wat inhoudt dat wij leerlingen bewust maken van gezond en verantwoord eten. In aanvulling op dit certificaat zouden wij ook het certificaat ‘Bewegen en Sport’ willen behalen. Certificaat ‘Bewegen en Sport’ Een belangrijke pijler hiervan is bewegingsonderwijs in de gymzaal. In de bewegingsonderwijslessen laten we leerlingen met allerlei sporten in aanraking komen, zodat ze talenten kunnen ontdekken en ontplooien. De grootste drijfveer om te gaan sporten is plezier hebben. Het is aan de vakleerkracht ervoor te zorgen dat hierop wordt aangesloten. Speelplein Met ons nieuwe schoolpleinplan willen we verschillende ‘vakken’ creëren waar je bijvoorbeeld kunt balanceren, rennen, klimmen en klauteren, duikelen, zwaaien, balspelen en mikken. Met onze naschoolse activiteiten bieden wij ook ruimte voor extra bewegingsactiviteiten, zoals tafeltennis, zaalvoetbal en dans. Leerlingen die deze sporten leuk vinden, kunnen zich hiervoor aanmelden en krijgen hierin elke week een uur les.

De wijkcoach bij u in de buurt

I

n Rijkerswoerd is het sociaal wijkteam te vinden bij: - ’t Pluspunt (tegenover het winkel centrum) op woensdag 9.00 - 11.00 uur; - Sport- en Wijkcentrum Rijkerswoerd op woensdag 15.00 - 16.00 uur en donderdag 11.30 - 12.30 uur; - De Hooijmaat op vrijdag 13.00 15.00 uur. Meer informatie vindt u op www. zodoenwehetinarnhem.nl. Marianne te Bokkel, Coach wijkteam

het woerdje

Wandelen in het Waterrijk

I

n Het Woerdje van december heeft u kunnen lezen over het nieuwe wandelgebied ten zuiden van onze wijk. Veel mensen zijn al een kijkje gaan nemen. Sindsdien is er verder gewerkt aan het gebied. Meubilair Op veel plaatsen zijn banken of picknickcombinaties geplaatst. Wie een wandeling maakt door het gebied kan regelmatig rusten of simpelweg even gaan zitten om de omgeving in zich op te nemen. Maakt u wel eens een wat grotere wandeling (of een fietstocht) om de vogelplas heen, dan zult u langs het Frontlijnpad ook een bank en een picknickcombinatie tegenkomen. Bij de twee ingangen aan de Kampsestraat zijn fietsaanbindhekken geplaatst. Zoals bij al het meubilair dat we in Park Lingezegen tegenkomen, is het basismateriaal de bekende rood en blauw geverfde metalen H-balk. Wel jammer dat je een erg groot kabel- of kettingslot mee moet nemen om je fiets hieraan vast te kunnen maken.

Voetgangersbrug Over het water langs de Rijkerswoerdsestraat ligt een brug die in de nabije toekomst het Waterrijk gaat verbinden met het groengebied achter het winkelcentrum. Deze brug heeft de naam ‘Verkennersbrug’ gekregen, een verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog. In dit gebied zijn veel verkenningen geweest van de strijdende partijen in de periode ‘44 – ‘45. De Verkennersbrug heeft naast een Nederlandse naam ook een Duitse naam gekregen (Spähtrupp Brücke) en een Engelse (Recce Patrol Bridge).

Idylle Een opvallende plek in het gebied is de ‘idylle’ bij het water, een plek met een pergola-achtige poort met zitjes. In het beton waarop de idylle staat zijn diepe bandensporen zichtbaar. Bij de aanblik ervan denk je dat een tractor per ongeluk door het nog natte beton is gereden. Maar de

bandensporen zijn doelbewust aangebracht. Ze moeten herinneren aan de landbouwmachines die hier ooit de Betuwse klei bewerkten. Deze idylle -de Water Idylle- is trouwens onderdeel van een drieluik. De eerste idylle die tot stand kwam was de Berg Idylle langs de A325, met onder meer de urnenmuur. Er komt in het park nog een derde idylle die de Bos Idylle zal gaan heten. Fotogeniek gebied Het Waterrijk leent zich goed voor het maken van foto’s. Op verschillende tijden van de dag en onder verschillende weersomstandigheden ogen landschap en wolkenluchten hier anders. Vanaf het vogelobservatiepunt zijn verschillende vogelsoorten te fotograferen. Al heel wat bezoekers hebben de mogelijkheden ontdekt om hier bijzondere foto’s te maken. Bent u één van hen? En vindt u het leuk de lezers van Het Woerdje te laten meegenieten van wat u hebt vastgelegd? Stuur dan uw foto of foto’s, eventueel voorzien van een titel of toelichting, naar redactiehetwoerdje@live.nl. Mogelijk plaatsen wij uw foto dan in het volgende Woerdje. LV

-5-


Sinds 1961 rijkserkende sportschool Gratis 2 proeflessen Gratis sporten met Gelrepas Info: 026 442 36 42 E-mail: h.kreijtz@chello.nl

Judo vanaf 5 jaar

Vredenburg-Slochterenweg zaterdag 9-12 uur Rijkerswoerd-Pythagorasstraat woensdag 15-17 uur Karate vanaf 6 jaar Rijkerswoerd-Pythagorasstraat vrijdag 18-20 uur

- 6 -

het woerdje


Puzzel - - - - - - - Puzzel - - - - - - - Puzzel

H

ier onder staan verschillende winterse kledingstukken met ieder een eigen prijs: een paar wanten, een muts, een sjaal, een paar regenlaarzen en een winterjas. De kledingstukken links van het gelijkteken zijn samen even duur als die rechts van het gelijkteken. De prijzen die voor de kledingstukken gebruikt kunnen worden, zijn € 10, € 20, € 30, € 40, € 50, € 60, € 70, € 80 en € 90. Iedere prijs mag maar voor één soort kledingstuk gebruikt worden. Kunt u uitrekenen wat een winterjas kost? Veel succes, Hetty

+ + + +

=

=

+ + =

= Inleveren

Oplossing Op de vorige puzzel zijn 24 inzendingen binnengekomen waarvan 24 goed. De juiste oplossing van de puzzel in het woerdje nummer 7 is: KONING WINTER De winnaar is dhr. W. Tuitman, Henri Lafontainehof Van harte gefeliciteerd! De prijs zullen wij binnenkort bij u afgeven.

Een buizerd?

D

aar ben ik weer. Een paar dagen geleden zat deze jonge buizerd (denk ik) vanaf de overkant van de vaart bij ons binnen te kijken. De volgende dag was hij weer paraat. Waarschijnlijk omdat onze tuin vol met lekkere hapjes (kleine vogeltjes) zit. De kwaliteit van de foto is matig want ik moest met mijn beperkte camera met uiterste zoom door dubbel glas heen fotograferen.

het woerdje

U

kunt de oplossing van de puzzel uiterlijk VRIJDAG 10 MAART inleveren in de groene bus van de wijkvereniging in de Coop rechts van de ingang of sturen naar redactiehetwoerdje@live.nl. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden! Uit de juiste inzendingen wordt een winnar getrokken die een cadeaubon krijgt. Bij 50 of meer goede inzendingen worden twee cadeaubonnen ter beschikking gesteld. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Medewerkers van het woerdje en hun familieleden zijn uitgesloten van inzending.

Hij is gespot! Een buizerd? Groet, Uw vogelfoto-hofleverancier, Jos Austen

Noot redactie: wie weet of dit inderdaad een jonge buizerd is? We horen het graag van u, lezer! -7-


- 8 -

het woerdje


Column

Sport voor senioren

I

n het laatste kwartaal van 2016 is ESA op het Sport- en Wijkcentrum Rijkerswoerd gestart met activiteiten voor een nieuwe doelgroep: de 60-plussers. Deze activiteiten zijn erop gericht mensen van 60 jaar en ouder (opnieuw) in beweging te krijgen. Daarmee kunnen we ook sociale contacten bevorderen.

Op dinsdagochtend is al een groep gestart die met heel veel plezier (het belangrijkste doel) met elkaar in het centrum en buiten op het kunstgrasveld, bezig is. Tot deze groep behoren inmiddels ook dames. Rond 10.00 uur wordt er gestart met een kopje thee en/of koffie. Als daaraan behoefte is kan een activiteit worden georganiseerd waarbij, bijvoorbeeld, een deelnemer een presentatie geeft van een bijzondere vakantie die zij of hij heeft mogen meemaken. Bij voldoende belangstelling denken wij ook aan het bieden van mogelijkheden om te biljarten, darten, kaarten, dammen etc. Na de start met binnen-activiteiten gaan de deelnemers zich omkleden voor het bewegen buiten op het trainingsveld. Als eerste worden er op een rustige, ontspannen wijze oefeningen gedaan om de spieren op te warmen. Daarbij krijgen alle deelnemers volop de vrijheid zelf te bepalen hoe intensief zij daaraan mee willen doen. Na het opwarmen worden oefeningen met een voetbal gedaan onder begeleiding van een gediplomeerde trainer. het woerdje

De training wordt afgesloten met een partijtje ‘Walking Football’; daarbij zijn de spelregels zo gemaakt dat iedereen er aan mee kan doen; de bal moet onder heuphoogte blijven, lichamelijk contact is niet toegestaan, slidings zijn ten strengste verboden, er wordt gespeeld met kleine doeltjes, zonder keepers, er mag niet hardgelopen worden, alles moet in wandeltempo! Met deze spelregels is de kans op een blessure minimaal. Na dit alles kunt u een warme douche nemen en nog wat napraten en wat drinken. Op dit moment is er ruimte voor nieuwe deelnemers. Spreekt het bovenstaande u aan en wilt u ook weer eens actief worden? Kom dan eens kijken op een dinsdagochtend of meld u aan bij het Sport- en Wijkcentrum Rijkerswoerd, De Pas 44, Arnhem. D. van Kleef, 06-53420606

Afscheid Beste mensen,

I

n dit blad treft u voor het laatst een column van mij aan. Na ruim 22 jaren in Rijkerswoerd te hebben gewoond, hebben wij besloten deze mooie wijk te verlaten en elders te gaan wonen in Arnhem. Met veel plezier heb ik gedurende een aantal jaren columns geschreven voor Het Woerdje, waarin ik persoonlijke en mogelijk interessante onderwerpen heb beschreven. Ik dank u hartelijk voor uw belangstelling en ik wens u veel succes met de vele activiteiten in Rijkerswoerd. Jan Storms

MANNEN

I

n de herenmodezaak waar ik wel eens kom om mijn garderobe op peil te houden, is het vandaag extra druk. Dat is niet zo vreemd, want de uitverkoop met extra kortingen is begonnen. Kennelijk hebben meerdere mannen, en hun partners, geredeneerd nu hun slag te slaan. Als ik - zonder het lieve gezelschap van mijn vrouw - met enkele kledingstukken bij de paskamers moet wachten, ja dames bij de heren kan het ook druk zijn, heb ik de gelegenheid de aanwezigen te observeren. Dat levert bijzondere situaties op. De man die voor mij in een van de paskamers verdwijnt, nadat deze is vrijgekomen, en daarvoor op een stoel met drie pantalons zat te wachten, komt even later met een van de broeken aan de paskamer uit. De gulp staat nog open en zijn partner begint meteen aan voor- en achterkant te sjorren en te hijsen aan de broek om die fatsoenlijk om het lijf van de man te krijgen. De man zelf staat er een beetje hulpeloos bij en ondergaat een en ander. Intussen komt een andere vrouw met nog wat kledingstukken aanlopen en schuift die achter het gordijn van de paskamer waar háár partner kennelijk verdwenen is. Er komt een paskamer vrij, zodat ik deze kan gebruiken. Een minuut later sta ik naast de hulpeloze man voor de smalle spiegel te beoordelen of het kledingstuk geschikt is voor me. De spiegel is daarbij een hulpmiddel naast het gevoel dat ik zelf al heb als ik het kledingstuk heb aangetrokken. De partner van de hulpeloze man is nog steeds met hem bezig nu een andere broek om zijn lijf in model te krijgen. Het is duidelijk dat deze man niet zonder de hulp van zijn partner kan. Het blijkt overigens met veel mannen zo te zijn wat kleding betreft. Vaak zie ik dat vrouwen bij mannen die ze vergezellen staan te plukken, te trekken, te sjorren om een kledingstuk in model te krijgen. Enkele minuten later verlaat ik de paskamer en kijk ik in de ogen van een man, die, net als ik eerder, staat te wachten met kleding over zijn arm gedrapeerd. Nu is hij aan de beurt, terwijl zijn partner op wacht gaat staan bij de paskamer. Jan Storms -9-


- 10 -

het woerdje


Experimentele woningen: ‘n Vreemde Eend

Tuinmaat OntmoetingsPlaats

E

O

en bijzonder woonhuis, waar we door de bewoners hartelijk werden uitgenodigd hun verhaal over deze experimentele woning te horen. Eigenlijk was het ontwerp van de woning niet eens een van de prijswinnaars in de ontwerpwedstrijd van de gemeente destijds, eind jaren ‘80. Toch is het gebouwd, omdat sommige winnende ontwerpen helemaal niet uitvoerbaar bleken te zijn. Opvallend ’n Vreemde Eend, zoals de woning heet, kennen de meeste wijkbewoners wel. Want het is een zeer beeldbepalend pand op de hoek van de Marga Klompélaan, de Kruisstraat en de H. Marchantstraat. Zijn naam

Lange bouwtijd Voor de aannemer, die gewend was gewone woningen te bouwen, was het een enorme klus; af en toe heeft het werk zelfs weken stil gelegen als ze niet meer wisten hoe het verder moest. Door privé-omstandigheden hebben de bewoners eigenlijk weinig van die perikelen meegekregen. Maar natuurlijk wel de uiteindelijk lange bouwtijd van een vol jaar (19941995). In sommigen details zie je nog de standaardkeuzes van de aannemer terug, maar binnen is de grote halfronde ruimte met de woonkamer en keuken enorm geslaagd. Rondingen en contrast Zo’n halfronde kamer met 6 ramen

p 1 april 2015 is de biologische tuinbouwvereniging De Tuinmaat in Rijkerswoerd een volkstuinencomplex gestart vlak bij de stadsboerderij De Korenmaat. Op het terrein van de volkstuinen creëert De Tuinmaat een uitnodigende plek voor alle omwonenden en belangstellenden: de TOP, de Tuinmaat OntmoetingsPlaats. Toegankelijk Een plek waar mensen met een beperking elkaar en anderen kunnen ontmoeten en met aangepast meubilair kunnen tuinieren. Toegankelijkheid, veiligheid en het aansluiten bij de mogelijkheden en beperkingen van de gebruikers staat hierbij voorop. Financiële bijdrage Inmiddels is de eerste fase van dit project afgerond. De toegang naar de TOP en het terras zijn gereed. De bijzondere ontmoetingstafel, die plaats biedt aan mensen in een rolstoel, is geplaatst. Dankzij de financiële bijdrage van € 4000,- van het Oranje Fonds kan de tweede fase starten.

heeft het waarschijnlijk ook aan die opvallende verschijning te danken. Bovendien past een eend ook wel goed in een wijk met woerd in de naam. ‘Opgeblazen’ ontwerp Het oorspronkelijke ontwerp was eigenlijk bedoeld voor een vrijstaande woning voor één gezin. Dat zou echter veel te duur zijn geworden en daarom heeft de architect, INBO, de halve cirkel ‘opgeblazen’ en de ruimte onder het huis, die oorspronkelijk open zou blijven, ook dicht gemaakt. De driekwartcirkel en het vierkante bouwblok werden vervolgens in tweeën verdeeld. het woerdje

per huis (en een blind paneel op de grens tussen de huizen) zorgt voor veel licht en een prachtig zicht op de Kruisstraat en het Groene Plein. Maar het geeft ook wel hoofdbrekens over hoe je die ruimte precies kunt inrichten. Speciaal op maat gemaakte boekenkasten lopen met de ronding mee en versterken het grondpatroon van het huis. Ook de kleurstellingen zorgen voor een sterk contrast. Het vierkante blok van donkere steen tegen het pastelgeel op de ronde vorm en de rode accenten van een muur en de hekjes bij de opgang. Al met al waarlijk een bijzondere vreemde eend. Josan Tielen & Martien Bult

Sfeervol Er komen plantenbakken en kweektafels waar mensen met een beperking en/of een rolstoel gemakkelijk groenten en kruiden kunnen kweken. Met een schaduwdoek zal in de zomer een goede en sfeervolle ontmoetingsplek worden gecreëerd. Rond de plek komt heel veel groen in de vorm van struiken, bloeiende planten en kleine fruitbomen. Als alles volgens plan verloopt, wordt deze Tuinmaat OntmoetingsPlaats feestelijk geopend in het voorjaar van 2017. Tom de Koning

Avondvierdaagse Rijkerswoerd

D

e avondvierdaagse in Rijkerswoerd wordt dit jaar gehouden van dinsdag 6 t/m vrijdag 9 juni. Dit wandelevenement wordt geheel door vrijwilligers georganiseerd. Het organisatieteam zoekt nog vrijwilligers voor diverse activiteiten, vooral verkeersregelaars. U kunt zich hiervoor opgeven bij Peter Plant, 06-83217720 of peterplant@hetnet.nl. - 11 -


Verhuisd naar Rijkerswoerd: Pianostemmer Simeon Klompmaker Mr. Jacob Anton Schorerstraat 10 6836 HJ Arnhem 06-10797440 info@simeonklompmaker.nl www.simeonklompmaker.nl

Bij iedere pianostemming in wijk Rijkerswoerd reken ik â‚Ź 5,- korting in heel 2017

- 12 -

het woerdje


De Babs en de ceremoniemeester

Koor Exclusief

E

H

en gesprek met Nienke Pol. Wij kennen haar ook van de columns in het Woerdje. Maar nu maken we kennis met haar als Babs (buitengewoon ambtenaar burgelijke stand) en haar dochter Judith (professioneel ceremoniemeester). Beiden wonen in Rijkerwoerd. Beiden doen wat met huwelijken en zodanig dat het een super leuke dag wordt voor het bruidspaar maar ook voor de gasten! Nienke werkte tot 13 jaar geleden als journalist bij een uitgever. Door fusies veranderde er nogal wat, zodat ze op zoek ging naar iets nieuws. Nu

is ze dus al vele jaren Babs, maar ook oma voor 5 kleinkinderen (waarvan 2 van Judith). Ze werkt voor de gemeenten Rheden, Roosendaal en Overbetuwe. Bij bovengenoemde gemeenten is zij benoemd als Babs en krijgt zij haar vergoeding van de gemeente waar ze optreedt. Maar ze kan overal optreden als Babs, weliswaar verdient ze dan minder maar ze doet het graag.

Als zij de opdracht krijgt voor een trouwerij nodigt zij de aanstaande bruid en bruidegom bij haar thuis uit. Dus geen schriftelijke vragenlijst maar een gesprek met allerlei vragen en indrukken die zullen leiden tot een mooie speech bij de huwelijksvoltrekking. Haar focus ligt bij het bruidspaar. Ze probeert altijd ‘lucht’ te brengen in de toespraak. De trouwerij moet plezierig zijn! Haar dochter Judith is professioneel ceremoniemeester. Daarvoor werkte zij als coördinator bij een postbedrijf. Naast haar werk en haar gezin was ze op zoek naar meer uitdaging. Ze had gemerkt dat ze heel goed was in organiseren en aansturen. Zo kwam ze terecht bij de trouwerij. Als ceremoniemeester ligt de focus op de dag zelf. Deze dag zo organiseren dat deze super ontspannen is voor het bruidspaar en voor de gasten. Ze vindt het heerlijk om te merken dat alles op zo’n dag soepel verloopt. Het zijn twee enthousiaste vrouwen met veel passie voor hun werk! U kunt beide dames vinden op hun websites Nienke Pol (www.trouwenmetplezier.nl) en Judith Verheul (www.Justmarry.nl). Emma Dorenbosch

Workshop ‘Alert in de wijk’

‘A

lert in de wijk’ is een initiatief van het bewonersplatform en de politie Arnhem-Zuid voor alle bewoners van de wijk Rijkerswoerd, maar ook voor eigenaren en medewerkers van winkels, bedrijven of horecazaken in deze wijk. Op 23 maart organiseren het bewonersplatform en de politie een workshop hierover.

het woerdje

Wat komt in de workshop aan de orde? - Beter kijken naar mensen in en rond uw wijk; - Het gevoel ‘dat er iets niet klopt’ herkennen; - Ontdekken hoe iemand vertelt over zijn bedoelingen; - Waarin de reacties van goed- en kwaadwillend van elkaar verschil len; - Vriendelijk en veilig werken.

allo tenoren, bassen en sopranen. Zing jij ook graag en heb je wat zangervaring? Kom dan meezingen bij Zanggroep Exclusief, het gezelligste koor van Arnhem-Zuid! ‘Wie zeg je???’ Zanggroep Exclusief!! Wij zijn een enthousiaste groep bestaande uit 20-25 zangeressen en zangers. Wij zingen 3-en 4-stemmige nummers, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de beleving en de presentatie van de nummers. Enkele keren per jaar treden we op om anderen te vermaken en onszelf scherp te houden. We worden begeleid door een vaste dirigent en pianist.

‘Wat zingen jullie dan?’ Ons repertoire bestaat uit pop-muziek en zogenaamde feelgood-music. Diversiteit in de nummers vinden wij belangrijk, zodat we plezier houden in het zingen. Daarom zingen we zowel modern als klassiekers; rustig & uptempo; pop & wereldmuziek. Met Kerst hebben wij een Exclusief repertoire waarmee wij al enkele jaren optredens verzorgen op kerstmarkten en in verzorgingshuizen. ‘Goh, leuk!! Ik wil meedoen!!’ Met name bij de tenoren, bassen en sopranen zoeken we uitbreiding. Wij repeteren elke maandagavond in deze wijk van 20.00 - 22.00 uur. De enige voorwaarde is dat je muzikaal bent en in onze groep past. Wil je komen luisteren of meedoen, dan horen we het graag! Meld je aan via onze website: zanggroepexclusief.nl.

Aanmelden voor deze workshop is nodig en kan via bprijkerswoerd@ gmail.com. U kunt ons ook volgen op onze Facebookpagina Rijkerswoerd Arnhem. Tom de Klerk - 13 -


- 14 -

het woerdje


Oog in de wijk

W

at ziet u hier? De hint die we u geven, luidt: ‘Aan de vóórzijde staan de eerste drie letters ook, maar niet helemaal in dezelfde volgorde!’

Weet u de oplossing? Stuurt u hem dan uiterlijk VRIJDAG 10 MAART naar redactiehetwoerdje@live.nl. U kunt de oplossing ook op een briefje schrijven, dat u kunt deponeren in de brievenbus van de wijkvereniging in de Coop, rechts van de ingang. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden! Wie weet, wordt ú de winnaar van de cadeaubon. De foto van ‘Oog in de wijk’ in het vorige Woerdje heeft 14 inzendingen opgeleverd. De winnaar is geworden de heer R. de Haan aan de Simon Vestdijksingel. De foto toont een zijmuur van één van de twee bruggen aan weerszijden van het Groene Plein. Het betreft de brug vlakbij de Kruisstraat. De andere brug ligt naast de gekantelde gele kubus die een gemaal huisvest, nabij de Dr. J. den Uylsingel. Deze brug heeft een zelfde schuine bakstenen muur als de brug bij de Kruisstraat, maar de stenen hebben hier een grijze tint i.p.v. een gele. Aan de overzijde van de Dr. J. den Uylsingelsingel staat een L-vormig appartementengebouw dat opvalt door zijn lichtroze, brede ronde gevel. In dit gedeelte van de gevel, en ook in de aangrenzende rechte geveldelen, zijn decoratieve rechthoekige elementen aangebracht die doen denken aan de ornamenten in de zijwanden van de bruggen. Geen toeval: dezelfde ontwerper is hier aan het werk geweest. Doel van de ontwerper was dat bruggen, gemaal en wooncomplex een harmonische kleuren- en vormencompositie zouden opleveren. De ontwerper is Wim Korvinus, in de jaren tachtig en negentig adviseur van de gemeente voor kleurgebruik en vormgeving in onze wijk. Eerder al drukte hij zijn stempel op onze wijk via het kleurgebruik voor gevels van huizen, de geel-zwarte stedelijke route die dwars door de wijk (en ook over de bruggen bij het Groen Plein) loopt en de naam van de wijk in de damwand bij de toegang tot de wijk, die ‘s avonds verlicht is. Tijdens de officiële opening van de bruggen, op 5 maart 1993, werd een steen met de naam van de ontwerper in een van de bruggen gemetseld. (Weet u waar deze steen zich bevindt? Wij niet. Laat het ons s.v.p. weten!) Afgelopen najaar hebben de bruggen een grote opknapbeurt gekregen, waardoor ze er nu weer net zo fris uitzien als 24 jaar geleden. De Redactie Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Medewerkers van Het woerdje en hun familieleden zijn uitgesloten van inzending.

het woerdje

- 15 -


- 16 -

het woerdje


Nijmeegse molens Nieuwe bomen in Rijkerswoerd-West aan de horizon alf november is een aannemer in bestrating, de bomen en het verdere

D

uurzame energiewinning verandert het landschap. Windmolens verschijnen ook in onze omgeving. Nijmegen in beeld Woont u aan de zuidrand van onze wijk of heeft u een bovenwoning met uitzicht op het zuiden? Gaat u wel eens in het Waterrijk wandelen? Dan zult u gemerkt hebben dat er sinds enkele maanden iets aan het panorama is veranderd: aan de zuidelijke horizon staan nu vier windmolens. De molens staan bij knooppunt Ressen: net ten zuiden van de A15 en ten westen van de A325. Het is Nijmeegs grondgebied, zo’n 6 km van Rijkerswoerd vandaan. Door de hoogte van 150 m (de masten zijn 100 m, de ‘tiphoogte’ van de wieken nog eens 50m) zijn de molens op grote afstand te zien. En als de molenwieken door weersomstandigheden minder goed zichtbaar zijn, zie je nog wel de heldere witte waarschuwingslichten aan- en uitgaan, ongeveer zoals bij een vuurtoren. Als het donker is, veranderen die witte lichten in voortdurend schijnende rode lichten.

Burgerinitiatief Bijzonder is dat de windmolens niet het eigendom zijn van een grote energiemaatschappij, maar van burgers. Die hebben zich verenigd in de coöperatie WindpowerNijmegen. De leden willen dicht bij huis een bijdrage leveren aan een duurzame wereld. En ze produceren zo hun eigen energie. Ze willen minder afhankelijk zijn van grote, wereldwijd opererende marktpartijen en minder kwetsbaar voor ontwikkelingen die de energieprijs opstuwen. Vijfde molen De coöperatie bouwt in totaal 5 molens: de laatste wordt naar verwachting dit jaar gebouwd, als het woerdje

H

opdracht van de gemeente gestart met het herplanten van bomen in het gebied Rijkerswoerd-West. Enkele weken daarvoor zijn de overlast gevende elzen gerooid. De bewoners in deze buurt hadden zeer veel klachten over deze bomen. Tijdens een wijkschouw van de werkgroep Publieke Ruimte van Rijkerswoerd bleek dat dit één van de belangrijkste klachten van bewoners was. De omvang van de bomen in verhouding tot de breedte van de straat, de overlast van meer keren per jaar bloesem, blad en vruchten en de beschadiging van de bestrating door de opdruk van de wortels, bleken ook bij de gemeente reden voor ingrijpen. Met de werkgroep werd afgesproken dat per straat een bewonersavond zou worden belegd en dat in overleg bepaald zou worden waar bomen moesten verdwijnen en waar bomen van een andere soort (pluimessen) zouden worden terug geplant. Aanleiding voor het schouwen van de wijk was de aankondiging van de gemeente dat er een BGB (Buiten Gewoon Beter) project in Rijkerswoerd-West zou plaatsvinden. Het doel van het BGB-project is het wegwerken van achterstand in onderhoud van de openbare ruimte in (een gedeelte van) een wijk. Daarmee wordt de kwaliteit van de openbare ruimte weer op ‘basisniveau’ gebracht. Er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar de toestand van de

groen. Maar ook de speelplekken, de riolering en de openbare verlichting. Bewoners zijn vervolgens opgeroepen hun klachten en wensen bij de werkgroep te melden. Dit leverde bijna 70 reacties op, waarvan vele dus over de overlast gevende elzen.

het contract voor het betreffende stuk grond is verkregen. De molens leveren dan naar verwachting stroom voor 8900 huishoudens. Op het terrein langs de A15 kunnen nog vier molens worden gebouwd. Maar deze zullen vanuit onze wijk minder goed zichtbaar zijn: deze molens komen dan te staan op gebied van de gemeente Overbetuwe, westelijk van de Nijmeegse molens.

een vorig jaar gehouden onderzoek naar geschikte locaties voor windmolens in de gemeente Lingewaard worden drie plekken genoemd: het glastuinbouwgebied, een gebied bij de straks doorgetrokken snelweg A15 in Bemmel (de meest kansrijke locatie) en een gebied bij knooppunt Ressen.

Meer molens In glastuinbouwgebied Bergerden komen misschien ook windmolens. In

Naast de aanpak van de bestrating en de vervanging van bomen is ook de verlichting in de straten vervangen door Led-verlichting en zijn plantvlakken gesnoeid. Met het planten van nieuwe bomen is dit project zo goed als afgerond. In hoeverre ook in andere straten en delen van Rijkerswoerd de klachten over bomen zullen leiden tot maatregelen is de vraag. BGB projecten worden door de gemeente niet meer ondersteund. In het kader van het nieuwe beleid “van wijken weten” zal het Wijkteam Leefomgeving in overleg met bewoners gaan bepalen wat in de wijk nodig is. Namens de werkgroep Publieke Ruimte, Jan Storms

Meer informatie vindt u op www. windparknijmegenbetuwe.nl en www.windparklingewaard.nl. LV - 17 -


vanaf 1 februari is

Voor ex-FHC leden: € 0,= inschrijfgeld, € 3,50 voor de ledenpas

VOOR IEDEREEN UIT RIJKERSWOERD:

1 week vrijblijvend gratis proberen 2200m2 gezellig sportplezier 90 groepstrainingen voor 5-85 jaar zonnebanken - infrarood sauna’s 800m2 fitness met schema en begeleiding switching - fysiotherapie goed & goedkoper Wassenaarweg 7 6843 NX Arnhem-Zuid 026 3830744 www.shksportcentrum.nl kom voor een infomap en vrijblijvende rondleiding - 18 -

het woerdje


Activiteitenkalender Elke maandag Elke dinsdag Elke woensdag Elke donderdag Elke vrijdag

FEBRUARI maandag vrijdag vrijdag zaterdag dinsdag

20 24 24 25 28

Sjoelen Sjoelen Creatieve middag Inloopmiddag Jeu de boules (achter 't Pluspunt) in de zomermaanden ook op dinsdagavond Jokeren en klaverjassen

`t `t `t `t `t `t `t

Bewonersplatform Rijkerswoerd Brei- en Haakcafé Korenmaat Kinderdisco voor 8 t/m 11 jaar Bingo Nestkastjes maken met Jeugdland

SWR 20.00 - 22.00 uur Hooijmaat 14.00 - 16.00 uur ACR 19.00 - 21.00 uur ACR 19.30 - 21.30 uur Korenmaat

MAART

vrijdag 10 NL doet (ook zaterdag 11-3) woensdag 15 Boomfeestdag zondag 19 Parklopen in Lingezegen zaterdag 25 Bingo vrijdag 31 Brei- en Haakcafé Korenmaat vrijdag 31 Tienerdisco voor 11 t/m 13 jaar

APRIL

zaterdag 8 Tweedehands kinderkledingbeurs zondag 16 Parklopen in Lingezegen maandag 17 8e Bloesemfietstocht Arnhem-Zuid woensdag 19 Lentefeest vrijdag 21 Kinderdisco voor 8 t/m 11 jaar vrijdag 28 Brei- en Haakcafé Korenmaat zaterdag 29 Bingo

Pluspunt Pluspunt Pluspunt Pluspunt Pluspunt Pluspunt Pluspunt

10.00 - 12.00 uur 19.30 - 21.30 uur 14.00 - 16.00 uur 14.00 - 16.00 uur 19.00 uur vanaf 19.30 uur

Korenmaat Korenmaat Landerij De Park start 9.30 uur ACR 19.30 - 21.30 uur Hooijmaat 14.00 - 16.00 uur ACR 19.00 - 21.00 uur ACR 13.00 - 15.00 Landerij De Park start 9.30 uur De Stenen Camer 12.00 - 14.00 uur Korenmaat ACR 19.00 - 21.00 uur Hooijmaat 14.00 - 16.00 uur ACR 19.30 - 21.30 uur

ACR = Activiteitencentrum Rijkerswoerd Siza, Mr. P.S. Gerbrandysingel 45, 088 378 00 83 Hooijmaat = Boerderijcafé De Hooijmaat, Marius van Beeklaan 5, 06 27 06 18 83 Landerij De Park, De Park 12 (in Park Lingezegen), 0481 35 69 32 Korenmaat = Stadsboederij De Korenmaat, Marius van Beeklaan 5, 026 377 54 64 't Pluspunt = Flat Rikerswoert Henry Dunanthof 3a, 026 379 95 78 SWR = Sport- en Wijkcentrum Rijkerswoerd, De Pas 44, 026 327 05 23

Tweedehands Kinderkledingbeurs Lente- en zomerkleding

Z

aterdag 8 april 2017 van 13.00 tot 15.00 uur is er weer een tweedehands kinderkledingbeurs in het Siza Activiteitencentrum Rijkerswoerd, Mr. P.S. Gerbrandysingel 45 te Arnhem. Organisatie: Tweedehandsbeurzen Rijkerswoerd.

Wilt u kinderkleding verkopen? Inschrijven kan van 19.30 tot 20.00 uur in het Siza Activiteitencentrum op: • donderdagavond 30 maart 2017 • maandagavond 3 april 2017 NB: Alleen op deze twee avonden kunt u zich inschrijven! Zie voor verdere informatie de website http://tweehandsbeurzen.wordpress.com.

het woerdje

- 19 -


Servicepagina Rijkerswoerd HUISARTSEN en APOTHEEK

Mevr. C.A.J. Brouwer Dhr. J.A.A. Hertsig Dhr. G.L. van Veldhuizen Huisartsenpost Arnhem-Zuid Huisartsenpost Velp SAL Apotheek SHO bloed afnemen

Dr. Willem Dreessingel 311 www.huisartsrijkerswoerd.praktijkinfo.nl 323 63 23 Mr. P.J. Oudsingel 198 www.hertsig-huisarts.nl 323 17 66 Erasmussingel 84 323 65 08 Mr. D.U. Stikkerstraat 122 van 17.00 tot 23.00 uur 0900 1598 Broekstraat 7 van 23.00 tot 08.00 uur 0900 1598 Harriët Freezerstraat 7 van ma t/m vr 8.00 tot 18.00 uur 327 11 25 Dr. Willem Dreessingel 311 www.sho.nl 088 999 77 99

TANDARTSEN

Dhr. R. Kapper Dhr. T.E. Möller Dhr. R.M. Thürkow

Darwinstraat 2 Dr. Joop den Uylsingel 33 Mooieweg 148

www.tandartspraktijkkapper.nl www.moller.tandartsennet.nl www.tandartsthurkow.nl

323 49 99 323 10 35 383 10 09

SENSOOR telefoon 24/7, chat, e-mail 0900 0767 DE ZONNEBLOEM ARNHEM-ZUIDOOST aanmeldingafdzuidoost@outlook.com St. WELZIJN OUDEREN ARNHEM Slochterenweg 40 (SWOA dichstbijzijnde locatie) 327 22 66 DIERENARTS Mooieweg 102 Dierenambulance 24 uur per dag

323 33 08 364 91 11

ACTIVITEITENCENTRA

Sport- en Wijkcentrum (SWR) Activiteitencentrum Siza (ACR) ‘t Pluspunt voor 55+ Boerderijcafé De Hooijmaat

De Pas 44 Mr. P.S. Gerbrandysingel 45 www.siza.nl Henry Dunanthof 3a w.langedijk6@upcmail.nl Marius van Beeklaan 5 dehooijmaat@gmail.com

327 05 23 088 378 00 83 379 95 78 06 27 06 18 83

GEMEENTE ARNHEM

Loket Zuid Kronenburggalerij 3 www.arnhem.nl, gemeente@arnhem.nl 0900 1809 Wijkteam LO (Leefomgeving) Bart Lichtenberg bart.lichtenberg@arnhem.nl 06 37 55 72 86 Sociaal Wijkteam Croydonplein 388 http://zodoenwehetinarnhem.nl 088 226 00 00 ‘t Pluspunt (t.o. winkelcentrum) woensdag 9.00 - 11.00 uur Sport- en Wijkcentrum (De Pas) woensdag 15.00 - 16.00 uur en donderdag 11.30 - 12.30 uur De Hooijmaat vrijdag 13.00 - 15.00 uur Storing openbare verlichting www.arnhem.nl 0900 1809 Gevonden/verloren voorwerpen http://webform-gevondenofverloren.perfectview.nl 0900 1809 POLITIE

bij spoed 1 1 2

Bureau Zuid Groningensingel 94-96, ma t/m vr 9-12 uur, bellen voor afspraak Wijkagent Fred Buijert fred.buijert@politie.nl Wijkagent Bas Wijnen bas.sa.wijnen@politie.nl

0900 8844

RIJNSTAD Opbouwwerk

Jongerenwerk Ambulant jongerenwerk Kinder- en meidenwerk Jongerencentrum De Madser BEWONERSPLATFORM

Gerard Scheuter Mascha Kop Juha Roestenburg Liesje van Haaren Kronenburgsingel 25

g.scheuter@rijnstad.nl m.kop@rijnstad.nl j.roestenburg@rijnstad.nl l.vhaaren@rijnstad.nl www.jcdemadser.nl

p/a Sport- en Wijkcentrum Rijkerswoerd, De Pas 44 6836 BK

bprijkerswoerd@gmail.com www.rijkerswoerd.info

06 50 48 16 97 06 46 73 75 94 06 41 24 35 62 327 25 97

BASISSCHOLEN

Lea Dasberg Het Klinket Pieter de Jong Cosmicus De Rank BIBLIOBUS Jeugd

Emily Brontësingel 1a www.leadasbergschool.nl Mr. J.M. de Kempenaersingel 4a www.klinket.nl Mr. J.M. de Kempenaersingel 4c www.deltascholen.org/BS-PDJ-Kempenaer Pythagorasstraat 3 www.deltascholen.org/BS-PDJ-Pythagoras Pythagorasstraat 9 www.bscosmicus.nl Pythagorasstraat 9 www.ebs-derank.nl Emily Brontësingel Mr. J.M. de Kempenaersingel

donderdag 14.45 - 16.05 uur vrijdag 14.00 - 15.00 uur

327 24 89 327 41 68 327 00 52 327 24 00 381 75 34 389 02 47 354 35 25 354 35 25

RELIGIE

Pinksterzending Mr. P.S. Gerbrandysingel 45 Oecumenische Geloofsgemeenschap ‘De Regenboog’ - 20 -

zondag 10.00 uur dhr. M. Bonnema

323 41 35 327 22 99 het woerdje


Exotische woerd in Rijkerswoerd

Wijkvereniging Rijkerswoerd

D

BESTUUR

aar is ie weer! Na de bonte specht, de ijsvogel en de eigenwijze gans hebben we nu een nieuwe vogel in en achter onze tuin aan de dreef: de mandarijneend! Inmiddels maakt deze ‘feesteend’ deel uit van de eenden die dagelijks in en achter onze tuin, die grenst aan de dreef langs het Zeegbos, komen foerageren. Mannetje Deze mannetjes mandarijneend onderscheidt zich in gedrag niet van de andere eenden, maar zijn uiterlijk… Zelf lijkt hij zich niet op zijn knappe verschijning te laten voorstaan en hij gaat er ook niet onder gebukt. Bijzondere aandacht van de vrouwtjes eenden zie ik niet en jaloerse blikken van de ‘gewone’ mannetjes ook niet. Een vrouwtjes mandarijneend hebben we nog niet mogen verwelkomen. Vouwmodel Een on-Nederlandse verschijning, die eigenlijk niet past in dit land van ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.’ Een vogel die mij meteen deed denken aan het Chinees vouwboek uit mijn jeugd (lang geleden), waarin een vouwmodel stond van een vogel met uitstekende veren op het achterlijf. Oost-Azië Maar waar vandaan hij is komen aanwaaien? De mandarijneend is een exotische verschijning die je eigenlijk niet in Nederland zou verwachten. Oorspronkelijk komt hij dan ook voor in Oost-Azië. Maar mandarijneenden zijn vanwege hun kleurrijke en fijne uiterlijk een geliefde toevoeging aan watervogelcollecties. Ontsnapte vogels uit dergelijke collecties broeden sinds eind vorige eeuw ook in Nederland.

Voorzitter Dick van Kleef 026 327 05 23 dvkleef@ssr-arnhem.nl Secretaris Tiny Wouters Penningmeester Willem Vedder 06 22 52 54 32 w.vedder47@gmail.com rekening NL36 INGB 0003 4859 40 t.n.v. Wijkvereniging Rijkerswoerd KvK 40124220 Ledenadministratie Hans Geerlings 026 327 41 05 wijkver.leden@outlook.com ACTIVITEITEN Avondvierdaagse Rijkerswoerd Peter Plant 026 381 75 37 peterplant@hetnet.nl Bingo Willie Vis 026 327 19 09 Intocht Sint Nicolaas Wijkvereniging Rijkerswoerd Winkeliersvereniging Rijkerswoerd

wijkwebsite www.rijkerswoerd.info

bprijkerswoerd@gmail.com

Colofon Wijkblad Het Woerdje is het orgaan van Wijkvereniging Rijkerswoerd en wordt gratis huisaan-huis verspreid in de wijk Rijkerswoerd met uitzondering van Appelgaard. Redactie Josan Tielen Louis Verhaar Emma Dorenbosch Robèr Goed Medewerkers Hetty Reebeen, puzzel Jan Storms, column Fred Vredenberg, fotografie Inleveren kopij redactiehetwoerdje@live.nl of de groene bus in de Coop Advertenties Voor informatie en opgave Hans Geerlings 026 327 41 05 vormgevingwoerdje@kpnmail.nl Vormgeving Hans Geerlings 026 327 41 05 vormgevingwoerdje@kpnmail.nl Coördinatie verspreiding wijkblad Familie W.B. Vis 026 327 19 09 Drukker CP Media Groep dynamo-humm, Didam Eric Boschman 0316 54 15 00 Oplage 5100 Verschijnt 7x per jaar Copyright © Wijkvereniging Rijkerswoerd De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weigeren ofwel in te korten. Wij staan open voor alles, mits een afzender vermeld wordt. Het wijkblad is een uitgave voor en door bewoners van de wijk Rijkerswoerd.

Meer informatie over de mandarijneend is te vinden op: www.vogelbescherming. nl. Inez & Jos Austen, Fien de la Mardreef

het woerdje

Geen Woerdje ontvangen? Bel de fam. Vis: 026 327 19 09 - 21 -


- 22 -

het woerdje


het woerdje

- 23 -


Het Woerdje 2017-1  

wijkblad van de wijk Rijkerswoerd

Het Woerdje 2017-1  

wijkblad van de wijk Rijkerswoerd

Advertisement