Page 1


Met zeer veel inzet, plezier en enthousiasme hebben de leerlingen van groep 6 van de zaterdagschool van basisschool 't Palet de afgelopen weken gewerkt aan dit mooie glossy magazine: 'De Veilige Wijktijgers'. In zes lessen van anderhalf uur hebben de Wijktijgers heel veel geleerd, zoals een interview afnemen en dit verwerken naar een goed leesbaar verhaal. Ook weten de Wijktijgers een camera te bedienen en hoe je een goede foto maakt. Dit allemaal rond het centrale thema verkeersveiligheid. Een onderwerp waar we iedere dag mee te maken hebben. Het is dan ook goed om je in dit onderwerp te verdiepen en er veel kennis van te hebben. Op die manier kun je het krijgen van boetes en nog belangrijker, ongelukken voorkomen. Om te begin-

nen heeft de redactie een verkeersonderzoek gedaan op de Vaillantlaan. Hier kwamen een paar opmerkelijke punten uit naar voren. Naar aanleiding hiervan had de redactie een uitgebreid interview met Daan Goedhart, voorzitter van de Fietsersbond afdeling Haagse regio. Tot slot kreeg de redactie bezoek van wijkagente Hanneke Douwes. Met alle informatie die we van de wijkagent hebben gekregen, heeft de redactie een supervette verkeersquiz gemaakt. Hiermee kunnen de lezers van dit magazine hun kennis over het verkeer testen. Wij wensen u veel lees- en kijkplezier.

Na de succesvolle start in 2013 in de Schilderswijk laten de Wijktijgers zich in 2014 ook zien in Transvaal.

interviews en gaan op werkbezoek bij organisaties in de buurt. Dit alles rond een gekozen thema. Na afloop van de workshops kunnen de kinderen als (foto) journalisten instromen in de redactie van het Wijktijgers Kinderpersbureau in Buurtcentrum Octopus, stadsboerderij Schildershoeve (Schilderswijk) of buurthuis Bario (Transvaal). Het project Wijktijgers is ontwikkeld door Hoedje van Papier en wordt in Den Haag georganiseerd en uitgevoerd door Zebra Welzijn. De deelnemende scholen zijn: basisschool Onze Wereld, basisschool ’t Palet, Islamitische basisschool Al-Qoeba en OBS De Voorsprong.

Leerlingen van de groepen 6 en 7 van basisscholen uit de Schilderswijk en de Transvaal volgen workshops fotojournalistiek. Deze bestaan uit gemiddeld zes lessen van anderhalf uur en worden gegeven door vakdocenten (foto)journalistiek. De leerlingen worden in de lessen gestimuleerd om samen hun kennis, talent, creativiteit en verantwoordelijkheidsgevoel verder te ontwikkelen. Zij werken aan een magazine als gezamenlijk eindproduct. Daarnaast leren zij vaktechnische vaardigheden over het gebruik van fotocamera’s, hoe ze een interview houden en een verslag schrijven. Levensecht leren is een belangrijk onderdeel van de workshops. De leerlingen gaan onder begeleiding van de vakdocent en begeleiders de wijk in om daar (foto)reportages te maken. Ze houden (straat)

Namens de redactie van De Veilige Wijktijgers Henriëtte Guest.

Voor meer informatie www.zebrawelzijn.nl, www.stichtinghoedjevanpapier.nl, www.wijktijgers.nl of neem contact op met Peter Behagel, projectcoördinator Wijktijgers Den Haag, ph.behagel@zebrawelzijn.nl of 06-53954225.


Leeftijd 10 jaar. Hobby's Voetballen, sporten en freerunning. Voel je je veilig op straat Soms wel, maar ik voel me niet veilig als er veel auto's rijden. Wat zou er verbeterd kunnen worden Auto's moeten minder hard rijden en er moeten meer verkeerslichten komen.

Leeftijd 11 jaar. Hobby's Voetballen en eigenlijk alle sporten. Voel je je veilig op straat Ik voel me veilig omdat er verkeersborden en stoplichten zijn. Wat zou er verbeterd kunnen worden Auto's en brommers moeten wat rustiger rijden, zodat ze beter zien wie op straat is. Leeftijd 9 jaar. Hobby Zwemmen. Voel je je veilig op straat Soms wel en soms niet. Wat zou er verbeterd kunnen worden Mensen moeten zich beter aan de regels houden op straat.

Leeftijd 9 jaar. Hobby's Taekwondo en zwemmen. Voel je je veilig op straat Ik voel me soms veilig op straat. Wat zou er verbeterd kunnen worden Er moeten meer zebrapaden komen en auto's mogen niet meer door rood rijden.

Leeftijd 9 jaar. Hobby Voetballen. Voel je je veilig op straat Ja, ik voel me veilig. Wat zou er verbeterd kunnen worden Er moeten minder auto's rijden.

Leeftijd 10 jaar. Hobby Zwemmen. Voel je je veilig op straat Ja, ik voel me altijd veilig. Wat zou er verbeterd kunnen worden Auto's mogen niet meer door rood rijden.

Leeftijd 10 jaar. Hobby's Voetballen en zwemmen. Voel je je veilig op straat Ja. Wat zou er verbeterd kunnen worden Er moeten minder auto's rijden.

Leeftijd 10 jaar. Hobby's Voetballen en zwemmen. Voel je je veilig op straat Nee, er wordt veel te hard gereden. Wat zou er verbeterd kunnen worden Mensen moeten het rustig aandoen op straat.

Leeftijd 10 jaar. Hobby's Sporten en freerunning. Voel je je veilig op straat Soms, als er niet veel auto's zijn. Wat zou er verbeterd kunnen worden Auto's moeten minder hard rijden.


Leeftijd 9 jaar. Hobby's Voetbal, zwemmen en taekwondo. Voel je je veilig op straat Soms. Wat zou er verbeterd kunnen worden Er gebeuren minder leuke dingen op straat.

Leeftijd 10 jaar. Hobby's Voetballen en zwemmen. Voel je je veilig op straat Ja. Wat zou er verbeterd kunnen worden Er hoeft niks te veranderen.

Leeftijd 10 jaar. Hobby's Slapen, taekwondo en buitenspelen. Voel je je veilig op straat Soms. Wat zou er verbeterd kunnen worden Auto's moeten minder hard rijden.

Leeftijd 10 jaar. Hobby's Voetballen en zwemmen. Voel je je veilig op straat Ja. Wat zou er verbeterd kunnen worden Er hoeft niks verbeterd te worden.

Leeftijd 53 jaar Hobby's Zingen, shiatsu, tennissen, films kijken, kletsen en uit eten gaan met vriendinnen. Voel je je veilig op straat Niet altijd, vooral niet in de Schilderswijk. Daar houden veel mensen zich niet aan de verkeersregels. Wat zou er verbeterd kunnen worden Bredere fietspaden, in woonwijken een lagere maximum snelheid, meer rotondes en daardoor minder stoplichten. Promotie van de elektrische fiets waardoor meer mensen op de fiets naar hun werk kunnen.

Leeftijd 10 jaar. Hobby's Slapen, zwemmen, voetballen, naar de bioscoop en fietsen. Voel je je veilig op straat Soms. Wat zou er verbeterd kunnen worden Er moeten minder auto's door rood rijden.

Leeftijd 42 jaar. Hobby's Kokkerellen, taarten bakken, dansen, luisteren naar muziek en shoppen. Voel je je veilig op straat Ik voel me als voetganger veilig, maar als fietser vind ik de straten soms wat onoverzichtelijk. Vooral in de Schilderswijk. Ook rijden de auto’s vrij hard en staan ze vaak dubbel geparkeerd. Wat zou er verbeterd kunnen worden De politie zou meer op het gedrag van de automobilisten moeten letten en ze vaker en misschien wel hoger moeten bekeuren.

Leeftijd 46 jaar. Hobby's Fietsen en fotograferen. Voel je je veilig op straat Meestal wel. Wat zou er verbeterd kunnen worden Meer en bredere (vrij liggende) fietspaden. Het fietsen nog meer promoten. Als er meer mensen gaan fietsen, wordt het automatisch veiliger op straat. Fietsen is ook nog eens goed voor je gezondheid en het milieu!


Veel Wijktijgers voelen zich niet altijd veilig in het verkeer. Auto's rijden hard en gaan vaak door het rode licht. Om meer inzicht te krijgen in het gedrag van weggebruikers hield de redactie van 'De Veilige Wijktijgers' op zaterdag 15 maart een verkeersonderzoek op de Vaillantlaan, ter hoogte van de kruising met de Hobbemastraat. De Wijktijgers keken aan beide kanten van de straat hoeveel auto's, fietsers en voetgangers passeerden. Ook werd gekeken hoe vaak de verschillende weggebruikers door rood licht gingen. Terwijl een deel

VAILLANTLAAN, STAD SZIJDE aantal overtreding en

127 9

27

7

68

2

van de Wijktijgers het verkeer aan het turven was, maakten anderen actiefoto's. Een aantal opmerkelijke punten kwam naar voren uit ons onderzoek. Zo waren er veel ouders die samen met hun kind(eren) door rood licht gingen. Verder reden er veel minder auto's door rood als er een camera staat die overtredingen fotografeert. En tot slot: fietsers reden in verhouding tot auto's en voetgangers veel vaker door rood licht. Hieronder alle resultaten en conclusies van het Wijktijgers verkeersonderzoek.

VAILLANTLAAN, MA RKTZIJDE TOTAAL aantal overtreding en aantal overtreding en 200 2 327 11 66 1 93 8 265 11 331 13

Auto's negeren het rode licht.


rijdt door rood 1 op de 30 auto's fietst door rood 1 op de 12 fietsers ers loopt door rood ng 1 op de 25 voetga obilisten rijdt door 3,4% van de autom rood s rijdt door rood 8,6% van de fietser ngers loopt door 3,9% van de voetga rood

CONCLUSIES • Ouders moeten he t goede voorbeeld geven. • Als er een camera staat, rijden er minder auto's door rood. • Fietsers maken in vergeli en voetgangers de me jking met auto's este overtredingen.

Fietsers wachten geduldig voor het verkeerslicht.

Moeder en haar kind lopen door het rode licht.


Fietst u het liefst in een stad of op het platteland? Het liefst fiets ik op het platteland, lekker in het groen. Het past ook beter bij de mens, de natuur. Ook is het fijn als je op een rustige weg zonder veel auto's fietst. Ik fiets bijvoorbeeld ook graag op de Laakweg en in de duinen. Heeft u wel eens een fietsongeluk meegemaakt? Ja, helaas een heleboel. Gelukkig ben ik er altijd goed vanaf gekomen. Ik had alleen een paar builen en schrammen. Een vervelende kant van fietsen is dat je erg kwetsbaar bent. Ook al kijk je goed uit, anderen moeten dat ook doen. Om verwondingen bij fietsers te voorkomen, wordt er gewerkt aan een airbag aan de buitenkant van een auto. Hier is de Fietsersbond natuurlijk erg blij mee. Hoeveel kilometer fietst u per dag? Fietst u iedere dag? Ik fiets niet iedere dag, maar wel heel regelmatig. Als ik naar het stadhuis van Den Haag moet, fiets ik zeven kilometer heen en weer zeven kilometer terug.

De redactie van 'De Veilige Wijktijgers' wil heel graag weten waarom fietsers veel vaker door rood licht gaan dan automobilisten en voetgangers. Goede reden voor een uitgebreid interview met Daan Goedhart, voorzitter van de Fietsersbond afdeling Haagse regio. Hij weet daarom erg veel over fietsers en hun veiligheid. Op een mooie zaterdagochtend kwam Daan Goedhart, vanzelfsprekend op zijn fiets, naar 't Palet waar de redactie van De Veilige Wijktijgers een interview met hem had. Verbaast het u dat de fietsers vaker door rood gaan in verhouding tot voetgangers en auto's? Als fietsers zien dat er niks aankomt, negeren ze vaak de verkeerslichten. Het gaat vaak goed, maar daarom is het nog niet goed. Dat fietsers door rood rijden komt onder andere omdat er in Den Haag heel veel kruispunten met verkeerslichten zijn, bijna 300. Veel meer dan in andere grote steden. Hierdoor moeten fietsers vaak en erg lang wachten. Het is dan ook beter dat een deel van de verkeerslichten verdwijnt, dat er meer rotondes komen en speciale fietsroutes worden aangelegd. Waarom vindt u de Fietsersbond zo belangrijk dat u zelfs voorzitter bent geworden? Als je wat wilt en ergens voor staat, moet je daar ook je best voor doen. Ik vind fiet-

sen erg belangrijk en ben daarom al 17 jaar actief lid van de Fietsersbond. In 2006 ben ik voorzitter geworden. Hoe lang fietst u al? Op mijn 9de kreeg ik mijn eerste fiets. Dit was heel bijzonder omdat een fiets toen heel duur was. Ik ben in 1940 geboren, dus reken maar uit. Waarom vindt u fietsen leuk? Het is heerlijk om de wind om je hoofd te voelen. Het is prettig, je wordt daar lekker fris van. Ook zie ik het als een sport. Doordat ik fiets, hoef ik niet naar een sportschool. Vaak is de fiets ook het snelste vervoermiddel in de stad. Sneller dan de bus, tram en zelfs de auto. Ook heb je met je fiets geen parkeerprobleem. Parkeren is bovendien bijna altijd gratis.

Maakt u ook wel eens een overtreding? Ja, heel lang geleden ben ik een keer stiekem door rood gefietst. Ik was toen hoofd van een basisschool. De overtreding werd gezien door de ouders van een leerling. De hele school wist dat toen en daar schaamde ik me voor. Als schoolhoofd heb je toch een voorbeeldfunctie. Sindsdien doe ik het niet meer. Vindt u dat het dragen van een helm verplicht moet worden? Daar ben ik geen voorstander van. Fietsen is zeker niet zonder gevaar. In Spanje, waar een helm verplicht is, is gebleken dat automobilisten fietsers harder passeren omdat ze denken dat fietsers minder kwetsbaar zijn door de helm. Mensen vinden een helm ook niet fijn zitten. Hierdoor gaan ze minder vaak fietsen. Dat is geen goede zaak. Daarnaast helpt een helm niet altijd. In Zweden is nu een soort sjaaltje uitgevonden wat werkt als een airbag: op het moment dat je in botsing komt met bijvoorbeeld een auto blaast het zichzelf in een razend tempo op. Dit is veel effectiever. Waarom hebben zoveel fietsers een mobiele telefoon in hun hand? Wat betekent dit voor de verkeersveiligheid? Dit is echt geen goede zaak. Er is niemand die twee dingen tegelijkertijd kan doen, ook fietsers niet. Als je op je schermpje kijkt, kun je niet op het verkeer letten en dat leidt


tot zeer gevaarlijke situaties. Dus gewoon NIET DOEN!! Wat doet de Fietsersbond als ze een gevaarlijke situatie tegenkomt? De Fietsersbond heeft een eigen meldpunt: www.fietserbond.nl/meldpunt. Van al deze meldingen wordt een lijst gemaakt die weer besproken wordt met de gemeente. Hoeveel fietsers zijn er ongeveer in Den Haag? Dat weet ik niet precies, maar er zijn meer fietsen dan auto's. In Den Haag kunnen maximaal 200.000 auto's rijden en staan. Elke auto staat van de 24 uur 23 uur stil aan de kant van de weg en neemt daarmee ontzettend veel ruimte in beslag. Wat kan er verbeterd worden voor fietsers in Den Haag? De kwaliteit van de fietspaden kan nog

WIST JE DAT

DE FIETSERSBOND

De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers. Ze zorgen er onder ande re voor dat er mooie en veilige fietspaden komen. De bond is in 1975 opgericht. Daarvoor was er de ANWB, de Algemene Nederlandse Wielrijd ersbond. Deze bond is ooit als fietsersbon d opgericht, maar gin g steeds meer de belangen behartigen van automobilisten. De Fietsersbond, Haagse regio heeft on geveer 2000 leden. Dit als oude mensen. zijn zowel jonge

verbeterd worden. Tegels kunnen vervangen worden door asfalt waardoor het lekker glad is. Verder staan de lantarenpalen soms erg dichtbij het fietspad. Dit is gevaarlijk. Ook willen wij dat de fietspaden breder worden. Waarom is het belangrijk dat fietsen gestimuleerd wordt? Omdat fietsen erg gezond is. Fietsers zijn daardoor minder vaak ziek. Het is erg

ometer fietspad ligt? um snelheid? ... in Den Haag 300 kil houden aan de maxim n ete mo h zic rs tse ... fie r per uur rijdt? eld 15 tot 18 kilomete ... een fietser gemidd uw 25 kilometer ga al n van een Mars de an rbr ve t he or vo ... je moet fietsen?

belangrijk voor je gezondheid dat je goed beweegt. Fietsen kost in verhouding tot lopen veel minder energie. Fietsen gaat met dezelfde energie drie keer zo snel dan lopen. Zelfs in de stad als je naast een weg fietst met uitlaatgassen, is het nog steeds gezonder om te fietsen dan in de auto te zitten. Mijn motto is dan ook: soms de auto, meestal de fiets!


Beantwoord onderstaande vragen. Per vraag is ĂŠĂŠn goed antwoord mogelijk. Veel succes!

1 Rijdt al het verkeer in de wereld aan de rechterkant van de weg? A Nee, in sommige landen rijdt het verkeer links en mag je ook over de stoep rijden. B Ja, dit is in alle landen hetzelfde. C Nee, in sommige landen rijdt het verkeer aan de linkerkant van de weg 2 A B C

Door wie worden de verkeers- regels in Nederland gemaakt? De politie De regering De Wijktijgers

3 A B C

Wie maken er allemaal deel uit van het verkeer? Alle voertuigen met een motor. Iedereen in Nederland. Alle weggebruikers zoals auto's, brommers, fietsers en voetgangers.

4 Welke kleur heeft de verlichting van een voertuig aan de voor- en achterkant? A Geel of wit aan de voorkant, rood aan de achterkant. B Groen aan de voorkant, een oranje knipperlicht aan de zijkant en rood aan de achterkant. C Je mag zelf de kleur van de verlichting bepalen.

Een belangrijke taak van de politie is de veiligheid in het verkeer. Om het verkeer veiliger te maken, houdt de politie regelmatig verkeerscontroles. Politieagenten kijken of verkeersdeelnemers zich aan de regels houden. Als fietser mag je bijvoorbeeld niet zonder licht rijden, in de auto moet je een veiligheidsgordel om en een helm dragen is voor een bromfietser verplicht. Als je dit niet doet, kun je van de politie een bekeuring krijgen. Helaas is dit nodig omdat er in het verkeer nog steeds veel ongelukken gebeuren. Vaak komt dit doordat de verkeersregels niet worden nageleefd. Op zaterdagochtend 5 april krijgt de redactie van 'De Veilige Wijktijgers' bezoek van wijkagente (juf) Hanneke Douwes. Juf Hanneke leert de Wijktijgers in korte tijd heel veel over het verkeer. Met deze informatie hebben we een verkeersquiz gemaakt. Zo kunnen alle lezers van De Veilige Wijktijgers hun kennis

van het verkeer testen. Dit is handig, want juf Hanneke heeft ook een aantal belangrijke boetes op een rij gezet. De Wijktijgers zijn onder de indruk van de hoogte van de bekeuringen. Nu we meer over het verkeer weten, kunnen we in de toekomst boetes uitsparen!

5 Is dit in alle landen hetzelfde? A Ja, op deze manier weet je overal ter wereld of een voertuig je tegemoet of van je af rijdt. B Ja, op deze manier hebben de auto's veel overeenkomsten. C Nee, aan de andere kant van de wereld is dit precies andersom. 6 Mag je bellen met je smart- phone terwijl je aan het fietsen bent? A Nee, dit is streng verboden. B Ja, het mag wel, maar het kan heel gevaarlijk zijn. C In de lente en zomer mag het wel, in de herfst en winter is het verboden. 7 Waarom staat al het verkeer op een kruispunt een halve minuut stil voor de verkeerslichten? A Op deze manier komt iedereen in het verkeer even tot rust. B Dit is handig voor mensen die haast hebben, die kunnen dan doorrijden.


C Dan kunnen de hulpdiensten het kruispunt passeren. 8 Is stoplicht een goed woord? A Ja, het is een goed woord, want je moet er erg vaak voor die lichten stoppen. B Nee, een beter woord is verkeers- lichten. C Nee, de regering wil het woord daarom veranderen in: rij-door-licht. 9 Waarom is de hoogte van de boetes voor de verschillende (fiets)overtredingen niet gelijk? A Hoe gevaarlijker de verkeersovertre- ding, des te hoger de boete. B Het ligt aan de leeftijd van degene die de overtreding maakt. C Door de crisis zijn de prijzen van sommige boetes verlaagd. 10 Waarom zijn de boetes voor overtredingen met auto's veel hoger dan de boetes voor fiet- sers? A Omdat auto's meer ruimte in beslag nemen, is de boete ook hoger. B Omdat de gevolgen als het fout gaat, vaak veel ernstiger zijn. C Omdat een auto duurder is, kan de boete ook hoger zijn. 11 Kunnen kinderen tot 12 jaar een boete krijgen? A Soms, het ligt aan de overtreding die je maakt. B Nee, maar de ouders van een kind zijn verantwoordelijk en die krijgen dan de boete. C Nee, ze krijgen geen boete, maar een waarschuwing. 12 Hoe hoog is de boete voor kinderen van 12 tot 16 jaar? A Ze betalen de normale prijs. B Kinderen betalen de helft van de boete. C De hoogte van de boete hangt af van het inkomen van de ouders. 13 Wat zijn de grootste gevaren voor kinderen in het verkeer? A Oordopjes in je oren, bellen tijdens het fietsen en de dode hoek van een vrachtwagen. B Kunstjes doen op je fiets, zoals het fietsen op één wiel. C Naast elkaar fietsen en kletsen.

Kijk voor de oplossingen op pagina 12. Als je alle vragen hebt beantwoord, kun je uitrekenen hoe goed jouw verkeerskennis is.

ERTREEDT KUN TSER DE REGELS OV NTAL BOETES WANNEER JE ALS FIE AA N EE R KRIJGEN. HIE JE EEN BEKEURING OP EEN RIJTJE: € 35,00 en/of achterkant orvo de n aa ht € 35,00 lic • Geen even € 35,00 • Geen richting aang e bel € 55,00 • Geen goed werkend e remmen nd rke € 55,00 • Geen goed we bevestigd ed go t nie zijn ers € 55,00 pp • De tra angersgebied 55,00 € d rm rvo • Fietsen in een voetg ve of , is doorgeroest en uk bre eft 55,00 he e € ram • Fietsf n rechts rlenen aan verkeer va 90,00 € • Geen voorrang ve le een alcoholcontro n aa en 0,00 erk 14 ew € me t • Nie ng plantsoen of beplanti 0,00 14 € an • Crossen door een ga en s niet voor lat bu of m tra n 0,00 va 14 ier € ag • Pass gaan rapad niet voor laten • Voetganger bij zeb


Hoofdredactie HenriĂŤtte Guest Assistenten juf Hertha en juf Lucy Eindredactie Therese M. Flemminks Redactie Rania, Kayanat, Mohamed A., Marouane, Oumaima Z., Melike, Mhamed, Mahanoor, Bader, Yossef, Basma, Ibtissam, Oumaima H. en Nazar Basisvormgeving Kadanz, Marcel van den Assem

Lay-out Annette van Kester, grafisch ontwerp Druk ControlMedia, Wildert (BelgiĂŤ) Oplage 75 stuks Een digitale versie van dit magazine is te vinden op www.wijktijgers.nl/den-haag. Met dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan dit magazine. In het bijzonder: Peter Behagel, Daan Goedhart en Hanneke Douwes.

Het project Wijktijgers Den Haag wordt gesteun en mogelijk gemaakt door:

Stichting Madurodam Steunfonds (www.madurodam.nl), Oranjefonds (www.oranjefonds.nl), VSBfonds (www.vsbfonds.nl), Fonds 1818 (www.fonds1818.nl), Zebra (www.zebrawelzijn.nl), Stichting Hoedje van Papier (www.stichtinghoedjevanpapier.nl). Oplossingen van De Wijktijgers Verkeersquiz: 1C, 2B, 3C, 4A, 5A, 6B, 7C, 8B, 9A, 10B, 11C, 12B, 13A. Voor ieder goed antwoord krijg je 10 punten. Tel al je punten op en lees hoe het met je verkeerskennis is gesteld: 0 - 60 punten Helaas, je kennis van het verkeer is nog niet heel groot. 60 - 100 punten Goed zo, je weet al heel veel over het over het verkeer. 100 - 130 punten Gefeliciteerd! Je weet ontzettend veel van het verkeer.

2014 De Veilige Wijktijgers  
2014 De Veilige Wijktijgers  

WijktijgersDenHaag

Advertisement