Page 1

2014 - 2


Inhoud

3

Voor woord door Piet Kok

4

Wijkraad Nieuws van de secretaris

Beweegpark Drielandenpunt Vitalisering Hazeleger

8

Verenigingen Ruilbeurs

Safina Programma DoeHuis

10 Zorg in de wijk Sociaal Wijkteam Padbroek 11 Nuttige Zaken Tuintips 12 Carnaval Een impressie 14 Mensen uit Padbroek Wim Schendeler, lopen naar

Santiago

16 Verkeer en Veiligheid Herman Dobek 18 Padbroek Creatief Puzzel

Kleurplaat Recept

21 Mededelingen Vrienden gezocht

Broekertjes

22 Informatie

Telefoonnummers Sluitingsdatum kopij Colofon

Piet Kok, hoofdredacteur

Voorwoord Een wijkkrant, is een wijkkrant. Niet meer en niet minder. Wij als redactie waren dan ook even heel erg beduusd van alle positieve reacties die we kregen naar aanleiding van de verschijning van het februarinummer. De nieuwe opzet lijkt buitengewoon goed gevallen te zijn. Complimenten over de layout en inhoud. Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. In mijn vorige voorwoord had ik het er al over: het moet een krant vóór en dóór de wijk worden. Dit keer hebben we dan ook weer van alles over wat er speelt binnen de wijk. We hebben een interview met een Padbroeker met een bijzondere hobby. Nieuws over het beweegpark. Nieuws over de start van de oprichting van een energie-coöperatie. En nog veel meer. Als je al dat nieuws allemaal onder ogen krijgt, dan besef je pas hoe dynamisch onze wijk is. Hoeveel er gebeurt. Hoe groot de inzet van de bewoners is op allerlei terreinen. Dat maakt onze taak als redactie heel gemakkelijk. Iedereen die ons op wat voor wijze dan ook bij ons werk voor de wijkkrant steunt: bedankt daarvoor. Zeker na deze goede start hebben wij er alle vertrouwen in dat wij u tot in lengte van jaren een mooie wijkkrant kunnen bezorgen.


WIJKRAAD door Sjef Rensman Veel van onze activiteiten in de afgelopen maanden hingen samen met de grote projecten rondom vitalisering in Padbroek. Als u dit leest is de samenstelling van de nieuwe gemeenteraad al bekend; op het moment van schrijven is dat voor mij nog een onbekende factor. Wat we wel hebben gedaan is zoveel mogelijk proberen vast te leggen vóór 19 maart wat zo hier en daar toegezegd en afgesproken was. De gemeenteraad moet zich houden aan continuïteit in beleid. We hebben hard gewerkt aan het vlot trekken van de werkzaamheden in de Hazeleger. Het is gelukt daar nog in het vroege voorjaar een schop in de grond te krijgen. En natuurlijk gaan ook zulke mooie initiatieven als het beweegpark niet vanzelf. Als het puur aan de wijkraad had gelegen, was er geen vuiltje aan de lucht. Maar we hebben te maken met het IKC, de gemeente en natuurlijk ook met u. Want een beweegpark is niet te realiseren zonder ook uw inzet en hulp, niet alleen bij de realisatie maar ook bij het beheer. Dit wordt een project helemaal van en door de bewoners van Padbroek! En dat het aanslaat weten we, want zelfs de minister van sport is er voor uit Den Haag gekomen. Op 17 februari was een bijeenkomst in de Zevensprong, waarop het wijkteam in de zorg zich voorstelde en kennis wilde maken met ons, bewoners. Die eerste kennismaking verliep goed; er waren zo’n 50 mensen aanwezig. Het team werkt aan een pilot in Padbroek om sociaal werk dichter bij de burger te brengen. Bedoeling is gemakkelijker interactie en meer participatie. Daarvoor wordt een onderzoek gehouden door de Hogeschool Arnhem Nijmegen onder een dertigtal Padbroekers om de behoeften te peilen. Op 20 februari werd in het Inspyrium (Ebben) een publieksavond gehouden om mensen te vinden die mee wilden helpen een energiecoöperatie op te zetten in Cuijk, of om lid te worden van zo’n coöperatie. We hebben daar als wijkraad mede het initiatief in genomen. Wat die coöperatie precies gaat doen is afhankelijk van de leden, maar je kunt denken aan het gezamenlijk inkopen van elektra of inkoop en montage van zonnecellen. Een goede ontwikkeling in een steeds duurder wordende tijd. De avond was zeker een schot in de roos. Er waren ongeveer 150 Cuijkenaren aanwezig van wie velen zich hebben aangemeld als belangstellende. Maar liefst 33 van hen willen ook actief meehelpen de coöperatie vorm te geven. U kunt zich ook nog aanmelden als belangstellende of aspirant-lid op de site van de wijkraad: padbroek.nl. Nog een pilot in Padbroek: Buurt Bestuurt. Een bewonerscommissie, die zegt wat de politie en de BOA’s moeten gaan doen. Nou ja, in ieder geval in een deel van hun tijd. En de resultaten van die opdracht moeten ook snel worden teruggekoppeld naar die commissie. Wij zijn benieuwd naar de resultaten, met name naar verbetering van het vertrouwen in de politie en BOA’s.


Wist u ook altijd precies waar de politie op moest letten en vond u dat ze te weinig deden? Dan moet u zeker lid worden van die bewonerscommissie! Daarmee kunt u de politie en BOA’s aansturen. U kunt zich nog steeds aanmelden bij onze wijkagent op alex.gijsbers@brabant-noord.politie.nl of bij de wijkraad via secretaris@padbroek. nl. U kunt de wijkraad altijd bereiken en zijn activiteiten volgen via de site padbroek.nl. Een bezoek aan de site is de moeite waard!

Werkgroep Beweegpark Padbroek door Ingrid Langenhoff Beste wijkbewoner, Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige wijkkrant en in de lokale pers, werkt Wijkraad Padbroek samen met de gemeente Cuijk en de basisscholen Harlekijn en Zevensprong aan een beweegpark. Een beweegpark dat het verbindende hart gaat vormen van onze wijk. Tot stand gebracht door de bewoners en kinderen van Padbroek. Met een identiteit en uitstraling die past bij Padbroek en onze wijk uniek maakt. Een beweegpark van iedereen, voor iedereen. Voor de kleinste peuters tot de ouderen in onze wijk. Een plek waar mensen samenkomen, elkaar ontmoeten en kunnen bewegen. Een plek waar op natuurlijke wijze aandacht is voor een gezonde levensstijl. Een plek waar respect voor elkaar en voor onze leefomgeving samenkomt.   Op beide basisscholen worden workshops georganiseerd waar kinderen samen met hun ouders en opa’s en oma’s ideeën inbrengen over het park. De direct betrokken wijkbewoners ontvangen binnenkort een uitnodiging mee te denken met het beweegpark. Andere wijkbewoners worden uitgenodigd zich in een later stadium over de ideeën uit te spreken tijdens een informatieavond.   Wij hopen op veel inspirerende ideeën waarmee de ontwerper van het park verder kan. Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij de wijkraad.   Graag tot ziens! Met vriendelijke groet.


Drielandenpunt in Padbroek In Padbroek hebben we een drielandenpunt volgens wijkraad voorzitter Herman Dobek. Het is waar de Zevensprong, het nieuwe Beweegpark en de eerste aanpak van het groen aan het Hagelkruis samenkomen. Waar beter dan op die plaats, kan een bord voor het nieuwe Beweegpark komen te staan. Op 8 maart kwam minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar Cuijk om het te onthullen. Dat gebeurde onder luid applaus van de aanwezigen en confetti-knallers van kinderen. De minister memoreerde nog even aan het project JOGG, Jongeren Op Gezond Gewicht. Mede daardoor is het percentage kinderen in Cuijk met obesitas en overgewicht ver onder het landelijk gemiddelde. Vanwege dit succes kreeg wethouder Jeroen Joon van haar een plaatsnaambord met “Cuijk / JOGG-gemeente� aangeboden. Wie dit alles gemist heeft, krijgt een tweede kans. Minister Schippers zegde toe het Beweegpark te komen openen als het klaar is.


Aanvang werkzaamheden Hazeleger De firma Donkergroen is neergestreken in de Hazeleger. Het werk is begonnen. Eind vorig jaar zou men al starten, maar er moest op goedkeuring van de gemeente gewacht worden. Die is er nu, en v贸贸r de carnaval is al gestart met het markeren van de bomen die zullen blijven staan. Na de carnaval is men voortvarend te werk gegaan. Als eerste langs het Hagelkruis. Waarom is niet gewacht op de resultaten van de bijeenkomst voor de bewoners op 10 maart? Er gelden regels voor het snoeien vanwege o.a. de vogelwet. Langer wachten zou betekenen dat een deel van de werkzaamheden een half jaar opgeschort moest worden. Bijeenkomst 10 maart De bijeenkomst in de Zevensprong trok veel ge茂nteresseerden. Men liet oplossingen zien voor bestrating en beplanting. Voor de bewoners van de hofjes komen er eind maart/begin april aparte bijeenkomsten. Dit om maatwerk te realiseren. Hoewel de bijeenkomst primair over de aanpak van het groen en de herinrichting ging, kwamen er ook andere (knel)punten ter sprake. Een belangrijk punt was de gevaarlijke bocht bij de molen. Op dit moment vormen dit soort kwesties geen onderdeel van de plannen. Desalniettemin zijn alle signalen over knelpunten van harte welkom bij de Wijkraad. Hiervoor kan de contactpagina op de website (padbroek.nl) gebruikt worden.

foto: Marleen Nouwen


Verenigingen Kinderkleding-/speelgoedbeurs In het Doehuis

Hallo wijkbewoners, Nu er zoveel verandert in onze wijk willen wij laten weten dat onze kinderkledingbeurs er als vanouds ook dit voorjaar weer is. We bestaan inmiddels al meer dan 30 jaar! Op vrijdag 11 april en zaterdag 12 april 2014 Staat onze enthousiaste groep vrijwilligers weer voor jullie klaar. Vrijdagmiddag (11 april) inschrijven van 13.30 uur tot 18.00 uur. We nemen zomerkleding in vanaf maat 92 en speelgoed. De in te brengen spullen moeten schoon zijn en in goede staat verkeren; verwassen, versleten of kapotte kleding evenals incompleet speelgoed wordt niet ingenomen, zo ook computerspelletjes, knuffeldieren en dvd’s niet. Kijkt u thuis van tevoren alles goed na. Dit voorkomt lange wachttijden tijdens het innemen. Als het erg druk is op de vrijdag nemen we maximaal 30 kledingstukken per klant in. Het speelgoed blijft onbeperkt. Tevens willen we U erop wijzen dat we open zijn tot 18.00 uur. We hebben hierbij een uitloop tot maximaal 18.20 uur. Wij hopen dat U hiervoor begrip heeft. Samen met de klant wordt de prijs bepaald. Er wordt 15% van de verkochten spullen ingehouden voor de kosten van de beurs. Zaterdagmiddag verkoop van 13.00 uur tot 15.00 uur. Alle kleding is door onze vrijwilligers op maat op kledingrekken gehangen. Het speelgoed is in een extra ruimte uitgestald. Loop ook eens binnen om een kijkje te komen nemen, de entree is gratis. Maandagavond 19.00 uur – 20.00 uur uitbetaling U kunt het geld van de door u verkochte spullen deze avond opkomen halen. De niet verkochte spullen krijgt u retour. Hopelijk mogen we U deze dagen begroeten! Voor meer inlichtingen kunt u bellen met Ingrid Hartman tel.: 322721


Leuke en leerzame activiteiten bij IVC Safina in Cuijk t/m mei 2014 Safina is een multicultureel centrum waar vrouwen elkaar ontmoeten en waar diverse cursussen en informatie gegeven worden. Alle vrouwen zijn van harte welkom. Zie ook informatie in regionale kranten. Datum

Activiteit

Locatie

Tijd

03 april Inloop 03 april Kookles 10 april Verwenmiddag 17 april Inloop 23 april Bingo 24 april Inloop 27 april Workshop cupcakes ������������������ maken en versieren 28 april t/m 11 mei: vakantie

Safina Safina Safina Safina Safina Safina Safina

13.30-15.15 uur 19.00-21.30 uur 13.30-15.15 uur 13.30-15.15 uur 19.30-21.30 uur 13.30-15.15 uur 13.30-15.15 uur

1 mei 15 mei 21 mei 22 mei 29 mei

Kookles Safina 19.00-21.30 uur Inloop Safina 13.30-15.15 uur Info-avond (woensdag) Safina 19.30-21.30 uur hart-en vaatziekten/cholesterol Bezoek fietsmuseum Cuijk Safina 13.30- ca. 16.00 uur Inloop Safina 13.30-15.15 uur

Internationaal Vrouwencentrum Safina, Leeuwengrootstede 2 in Cuijk. Tel.: 0485-322776. E-mailadres: safina@radius-lvc.nl

Programma Doe Huis Maandag Dinsdag

13.00-17.00 uur 19.30-22.30 uur 15.30-19.00 uur 19.00-23.00 uur

kleicursus kleicursus gitaarles Thay Chi

13.30-15.00 uur 19.30-22.30 uur 19.30-22.30 uur

ouderengym koor NV kleicursus

Woensdag 10.00-12.00 uur 19.30-22.00 uur

oudren inloop kleicursus

Donderdag 15.30-19.00 uur

drumles

Vrijdag

klaverjasclub

20.00-24.00 uur

Voorleesochtend foto: Safina

Voor reserveringen en informatie Doe Huis: Ria Pijl: 0485-321431


Zorg in de Wijk Nieuws vanuit het Sociaal wijkteam Terugblik bewonersavond 17 februari Op maandagavond 17 februari heeft het Sociaal wijkteam van Padbroek zich gepresenteerd tijdens een bewonersavond op basisschool De Zevensprong. De 34 aanwezige bewoners hebben kennis gemaakt met de medewerkers van het Sociaal wijkteam. Daarnaast heeft een onderzoeker van het lectoraat van de HAN (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) uitleg gegeven over het onderzoek dat zij gaan uitvoeren in opdracht van het wijkteam. Door middel van het interviewen van een 30-tal bewoners, die als afspiegeling van de wijk gelden, worden de wensen, behoeften en eventuele knelpunten in beeld gebracht. Op 26 mei (noteer deze datum alvast in uw agenda) worden de resultaten gepresenteerd en gecheckt tijdens een nieuwe bewonersavond. Het sociaal wijkteam wil aansluiten bij de behoeften van de bewoners uit de wijk. Een 15-tal bewoners heeft zich tijdens deze avond aangemeld om mee te werken aan het onderzoek. Wat kan het Sociaal wijkteam voor u doen? Wij zijn er voor alle bewoners van Padbroek; voor individuele burgers met vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Bijvoorbeeld vragen over opvoeding, gezondheid, wonen, financiĂŤn of werk maar ook vrijetijdsbesteding zoals vrijwilligerswerk. Ook groepen bewoners die samen iets willen organiseren in de wijk of een knelpunt ervaren kunnen bij ons terecht. Samen met u zoeken we naar oplossingen en denken we in kansen. Wie zitten er in het sociale wijkteam? Medewerkers van het RMC (Regionaal Maatschappelijk Centrum) en Radius zijn de vaste aanspreekpunten van het Sociaal wijkteam in Padbroek. Vanuit het RMC zitten onder meer Christ van de Akker en Ester Klaassen in het team en vanuit Radius is dat Wendy Huijbers. De komende tijd zult u steeds vaker deze gezichten in de wijk gaan zien; op de scholen, in het Doehuis, bij andere wijkgerichte activiteiten maar ook gewoon op straat. Hoe komt u in contact met ons? Heeft u een vraag aan het Sociaal wijkteam? Loopt u ergens tegen aan en heeft u hulp nodig bij het vinden van een oplossing? Of maakt u zich zorgen over een buurman, familielid of andere wijkbewoner? Neem gerust contact met ons op. Met vriendelijke groeten, Christ van de Akker, Wendy Huijbers en Ester Klaassen Sociaal wijkteam Padbroek Radius: 0485-574440 RMC: 0485-316204 Christ van de Akker: cvdakker@rmclvc.nl Wendy Huijbers: wendyhuijbers@radius-lvc.nl Ester Klaassen: eklaassen@rmclvc.nl


Nuttige Zaken De tuin in het voorjaar - tuintips Heeft u ook zo genoten van het uitzonderlijk vroege voorjaar? Bij mij staat er alweer van alles te bloeien. Een maand te vroeg. Dat wel. Maar er is toch nog een hoop te doen. Vooral snoeiwerk. Veel bladverliezende struiken en heesters kunnen nog teruggesnoeid worden. De meeste daarvan knip je terug tot op het jonge hout. Oud en dood hout moet verwijderd worden. Rozen en hortensia’s worden teruggesnoeid tot op 3 knoppen boven de grond. Let op dat je zorgt dat je op knoppen aan de buitenkant snoeit, en slechts een tweetal centimeters boven de buitenknop. Dan groeit de roos/hortensia mooi in de breedte. Oud hout (bij rozen te herkennen aan de donkerbruine kleur) snoeien we in het geheel weg. Wees nooit te zuinig met snoeien. Snoei doet groeien. Planten hebben licht, lucht en ruimte nodig om zich te ontwikkelen. Bij Forsythia’s wacht je met de snoei totdat de bloei voorbij is, en de eerste groene blaadjes zichtbaar worden. Forsythia’s bloeien op het hout dat in het jaar daarvoor is gegroeid. Als je deze in het najaar zou snoeien, dan mag je nooit de jonge takken verwijderen. Op deze takken komen namelijk de bloemen in het voorjaar. Eén heel belangrijk uitgangspunt bij bladverliezende struiken/heesters: houdt ze jong. Dus verwijder zoveel mogelijk alle oude hout. U zult verrast worden met veel jonge aangroei van onderuit.

De schoenlappersplant staat al in volle bloei.


De volgende Kijk op Padbroek verschijnt begin juni. Sluitingsdatum aanleveren kopij:

7 mei Kopij kunt u aanleveren via: wijkkrantpadbroek@gmail.com, of neem contact op met een redactielid. Tekst in *txt of *doc formaat Foto’s in *jpg formaat, minimaal 300 dpi. Teksten: maximaal 1-A4 Mocht dit allemaal niet lukken, neem dan contact op met wijkkrantpadbroek@gmail.com Colofon Hoofdredacteur: Piet Kok Redactieleden: Sjef Rensman Jan Mulder Shirley van Hoof Kristijan Vasič Grafische vormgeving: Hans Schiet Vera Schiet Advertentie acquisitie: Shirley van Hoof Marga Ickenroth Drukwerk: Vast Grafisch Cuijk Fotografie: Hans Schiet Email: wijkkrantpadbroek@gmail.com Site: www.padbroek.nl Foto-omslag: luchtfoto: Foto Archief Dienst Cuijk Kijk op Padbroek verschijnt 5 x per jaar Oplage 1750 stuks Coördinator bezorging; Koos Verbruggen ©Copyright Wijkraad Padbroek. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd of gekopieerd worden zonder toestemming van de redactie.

Dank aan alle bezorgers!

Ook die niet op de foto staan.

Algemeen alarmnummer: 112 Politie Cuijk: Bezoekadres: Spinding 1, 5431 SN Cuijk Postadres: Postbus 90163 5200 MS ‘s-Hertogenbosch Telefoon: 0900-8844 Openingstijden Bureau Cuijk maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur zaterdag 10.00 – 14.00 uur Meldingsformulier Openbare Ruimte (losliggende stoepstenen tot overhangende takken) op www.padbroek.nl Melding calamiteiten: 0485-396600 (bijvoorbeeld omgewaaide bomen/ lantaarnpalen) Dierenambulance (landelijk): 0900-0245


Mensen uit Padbroek Interview met Wim Schendeler: lopen naar Santiago en terug (Deel 1) In 2006 heb ik gelopen van Cuijk naar Santiago en in 2012 heb ik deze tocht in tegengestelde richting gemaakt. De eerste tocht beschrijf ik in deze aflevering. Waarom doe je zoiets? Als ik terugkijk dan geloof ik toch wel dat de hoofdreden het avontuur is, het onbekende tegemoet. Ook het idee zo’n grote afstand te voet te overbruggen vind ik geweldig. Is dit een lang gekoesterde wens? Het idee om dit te doen is eigenlijk geleidelijk ontstaan. In het begin van de jaren negentig, tijdens vakanties in Tsjechië, ontdekte ik bij mezelf het plezier dat ik beleefde aan lange (berg)wandelingen en dat ik ze fysiek ook aan kon. Als ik in de jaren daarna in de krant wel eens artikelen las over lange wandelroutes, ging mijn hart sneller kloppen. Het idee om dat zelf ook eens te doen kwam echter niet bij me op, waarschijnlijk omdat ik gewoon een fulltime baan had en dus geen mogelijkheid daartoe zag. Vrij onverwacht kondigde mijn vroegpensioen zich aan en toen het onderwerp ”lange wandeltocht” weer eens ter sprake kwam, zei mijn vrouw zoiets van: “als je dat leuk vindt, dan doe je dat toch”. Toen viel het kwartje en werd ik me bewust dat ik nu de gelegenheid had, en dat ik het heel graag wilde. Dat de wandeling naar Santiago zou voeren komt niet omdat ik daar een religieuze reden voor zou hebben, maar omdat ik “Santiago de Compostela” een prachtige naam vond (en vind) en het hele pelgrims- en bedevaartsgebeuren daaromheen mij intrigeerde. Bovendien is deze weg, juist omdat het een bedevaartsroute is, goed beschreven en is er veel reisinformatie over beschikbaar. Wat vindt mijn familie hiervan? Mijn familie staat hier helemaal achter. Bij de start van mijn eerste tocht hebben ze me begeleid tot het bord “Cuijk” op de oude weg naar Haps en daar afscheid genomen. Beide tochten hebben 4 maanden geduurd. Dat vond mijn vrouw achteraf wel wat lang en ongezellig. De eerste wandeling (2006) Deze tocht begon in Cuijk en eindigde in Santiago. Ik ben gestart op 10 april en was weer thuis op 9 augustus 2006. Ik heb het overgrote deel solo gelopen, want dat doe ik het liefst. Van deze 4 maanden waren er 104 echte “loopdagen”. Daarin heb ik 2550 km afgelegd. Gemiddeld is dat zo`n 24,5 km per dag. Het is een aparte ervaring als je in je woonplaats begint: zo gauw je over de drempel van je huis stapt is de tocht begonnen! Zoals al eerder gezegd, bij het einde van de bebouwde kom ben ik uitgezwaaid en daar loop je dan met je rugzak, het onbekende tegemoet. Mijn eerste etappe ging tot een kleine camping in Vierlingsbeek. Daar verschenen aan het eind van de middag mijn broer en schoonzus met een grote pan soep. Het contrast: voor mij een kleine dag lopen, zij in 20 minuten met de auto op de plaats van bestemming. De soep legde een goede bodem: de volgende ochtend zat het ijs op mijn tent! Ik ben in het begin nog diverse malen door familie bezocht. Die kwamen dan in één dag even op en neer. Na zo’n anderhalve maand is mijn vrouw me in Frankrijk komen opzoeken en zijn we een week op één plek gebleven. Verderop in Frankrijk heb ik 2 weken samen met mijn broer gelopen. In Nederland heb ik het Pieterpad tot aan Maastricht gevolgd. Daarna aan de hand van een combinatie van langeafstandswandelroutes (Grand Randonnée) en een eigen route via Luik, Namen en Reims naar Vezelay gelopen. In Vezelay begint de zogenaamde historische pelgrimsroute, die loopt via Limoges naar Saint Jean Pied de Port aan de voet van de Pyreneeën. Ofschoon mijn voorkeur uitging naar een andere route (die ik uiteindelijk in 2012 zou lopen) heb ik voor deze gekozen omdat


hij minder zwaar is. Het was voor mij de eerste keer en ik wilde niet teveel hooi op mijn vork nemen. Ik heb er geen spijt van gehad. De route gaat langs veel steden met prachtige oude en doorleefde kathedralen. In stille kapelletjes op het platteland wacht een geduldig brandende kaars op de vermoeide pelgrim. Mensen die de passerende lopers een warm hart toedragen -en dat zijn er vele!- zorgen voor een inspirerende spreuk of een mooi gedicht, zo maar ergens onderweg aan een paal geprikt. Het ontroert en het verkwikt de geest. Bij de Pyreneeën is 2/3 van de route afgelegd. In één dag steek je dit gebergte over. Het is een pittige etappe, je klimt van 200m naar ca 1400m en daalt vervolgens weer naar 950 m. In de Pyreneeën kan het weer per dag sterk verschillen. Ik trof helaas mist en motregen. Aan het eind van die dag was het gedaan met de rust van de voorafgaande route. Je komt bij een refuge (overnachtingsmogelijkheid speciaal voor pelgrims) met ca. 60 stapelbedden en die worden in de drukke tijd ook allemaal bezet. Dit is het begin van de zogenaamde Camino Francès, de meest gelopen pelgrimsweg naar Santiago. De bewegwijzering is er prima en de eet- en slaapvoorzieningen zijn er talrijk en niet duur. Daarom heb ik ook mijn tent en kookgerei naar huis gestuurd. Het zou overbodige ballast zijn in het toch veel bergachtiger gebied van Noord-Spanje. Over het algemeen bestaat de eenvoudigste slaapgelegenheid uit een of meer slaapzalen met stapelbedden. Zeer sober ingericht, meestal heb je alleen een bed tot je beschikking. Je kunt wel altijd douchen en je kleren wassen en drogen. Als je meer comfort wilt, moet je meer betalen. De Camino Francès voert langs veel oude steden met prachtige kerken. Kort na Burgos begint de zogenaamde Meseta, een kale droge hete hoogvlakte, waar je zo’n 3 à 4 dagen over doet. Sommigen zien er erg tegenop. Ik vond de weidsheid van het landschap en het besef een stipje te zijn dat zich in deze uitgestrektheid voortbeweegt, zeer aantrekkelijk.

St. Jean-Pied-de-Port

De aankomst in Santiago is natuurlijk fantastisch. Ik had nog nooit zo ver en zo lang gelopen, wist ook niet of het zou lukken. Als je dan de eindbestemming haalt, is dat geweldig. Je gaat dan naar het “bureau van de bisschop” om je Compostela (het bewijs dat je de pelgrimsroute hebt gelopen) te halen en vervolgens naar de pelgrimsmis in de kathedraal. Daar worden iedere dag de nieuw gearriveerde pelgrims verwelkomd. En of je nu gelovig bent of niet: die mis is als een heerlijke warme douche. De volgende ochtend hoor je vanuit je hotelkamer het tikken van de pelgrimsstokken op het plaveisel van de nauwe straatjes rondom de kathedraal. Een nieuwe stoet pelgrims komt aan. En opeens dringt dan het besef door dat het voor jou voorbij is. Je zit niet meer in de eindeloze rij pelgrims, maar KIJKT er naar. Het is goed om je dit vooraf te realiseren. Het maakt het loslaten van de roes waarin je 4 maanden hebt gezeten makkelijker. Dit is ook de reden waarom ik nog enkele dagen in Santiago ben gebleven, om een beetje af te kicken. Er zijn ook wandelaars die nemen de volgende dag al het vliegtuig en landen een paar uur later op Schiphol. Ik moet er niet aan denken! Ik ben met de trein teruggegaan. Eerst een dag door het mooie landschap van Noord-Spanje. Dan in de nacht met de TGV naar Parijs, en vervolgens met boemeltreintjes via Luik en Maastricht naar Vierlingsbeek. Daar vandaan ben ik teruggelopen over de weg zoals ik begonnen was.


Verkeer en Veiligheid door Herman Dobek Voorzitter wijkraad Padbroek Sociale veiligheid In Padbroek is begonnen met het zetten van de eerste stappen om de plannen in het kader van het project “vitalisering” uit te voeren. In de Hazeleger is gestart met het verwijderen van “overkokend groen”. Vervolgens wordt de Hazeleger opnieuw ingericht. Aan de plannen voor de nieuwe school wordt momenteel hard gewerkt, zodat na de grote vakantie kan worden begonnen aan de bouw. De ontwikkeling van het nieuwe beweegpark verloopt ook volgens plan. Bij al deze projecten worden bewoners zoveel mogelijk betrokken. Zowel in de ontwerpfase als bij realisering en beheer. De bedoeling is om de manier van werken die nu in de Hazeleger wordt toegepast, verder uit te rollen over heel Padbroek. Dit zal gefaseerd gebeuren, en financiën spelen daarbij een belangrijke rol. De wijkraad is daarbij nadrukkelijk betrokken. In eerste instantie bij het opstellen van de plannen. Vervolgens veelvuldig overleg met alle betrokkenen, en daar waar nodig ook bij de uitvoering en het beheer. Wij hebben er als wijkraad voor gekozen om bij de projecten waar wij bij betrokken zijn, te kijken hoe wij de sociale veiligheid zo kunnen optimaliseren. Sociale veiligheid gaat aan de ene kant over werkelijk voorkomende gevaren (objectief) en aan de andere kant over het gevoel van veiligheid (subjectief). Het gevoel van veiligheid is afhankelijk van veel factoren en is heel erg persoonsgebonden. Gelukkig kunnen wij zeggen dat -objectief gezien- Padbroek een van de veiligere wijken in de omgeving is. Daar kunnen we heel blij mee zijn. In het kader van het veiligheidsbevinden van mensen moeten we nog een hele slag maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het overkokende groen in Padbroek. Dat is in ieder geval een van de oorzaken van een onveiligheidsgevoel bij bewoners. Bij nieuwe plannen gaan wij uit hanteren wij een viertal uitgangspunten, waarbij zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces al rekening wordt gehouden met de mogelijke gevolgen van deze keuzes voor het veiligheidsgevoel van mensen. Datzelfde doen we vervolgens ook bij de inrichting en het beheer van projecten, zoals bijvoorbeeld de nieuwe school, de Hazeleger en het beweegpark. Deze uitgangspunten zijn: Aantrekkelijkheid. Belangrijk hierbij is dat alles heel is en schoon. Plezierige materialen en kleuren. Dit geldt zowel voor gebouwen als voor de openbare ruimte. De openbare ruimte moet te gebruiken zijn voor meerdere doelgroepen en gemakkelijk aan te passen als de wensen van gebruikers veranderen. In Padbroek is, vooral in de aanpak van het overkokende groen, nog veel te doen. Wij hebben als wijkraad afgelopen najaar in


de wijk rondgekeken waarbij wij voornamelijk hebben gekeken naar knelpunten op dit gebied. We hebben deze verzameld en aangeboden aan de gemeente. Dit zal de komende tijd onderwerp zijn van gesprek met de afdeling groen van de gemeente. Zichtbaarheid Zien en gezien worden. Je moet het gevoel hebben dat je overzicht hebt op je omgeving en dat mensen je ook kunnen zien. Zichtbaarheid wordt voor een groot gedeelte bepaald door overzichtelijkheid, zichtlijnen en verlichting, maar ook door de aanwezigheid van mensen en toezicht. Ook op dit vlak is het groen in Padbroek vaak een belemmering. Daar moeten we dus iets mee doen. (zie ook het vorige punt) Eenduidigheid Het moet voor bewoners, bezoekers en beheerders (vaak de gemeente) duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor een (gedeelte van) gebied. Afscheidingen dienen goed aangegeven te zijn. Dit is belangrijk voor het onderhoud en beheer van ieder deelgebied. In de Hazeleger, maar ook elders is gebleken dat de onduidelijke afscheiding tussen tuinen en openbare ruimte een van de redenen is dat groen volkomen willekeurig kon groeien. Daarbij is ook belangrijk welk onderhoudsniveau wij willen hebben. Dit moet vervolgens vastgelegd worden in plannen van de gemeente. Toegankelijkheid Een goede, duidelijk aangegeven toegang in de openbare ruimte is belangrijk. Waar het om gaat is het gemak waarmee ruimtes kunnen worden bereikt, gebruikt en weer worden verlaten, rekening houdend met de gebruikers. Daarnaast moet ruimtes gemakkelijk bereikbaar zijn voor politie en andere hulpdiensten. Hekken en paaltjes zijn vaak een grote belemmering. Dat is in Padbroek ook herhaaldelijk gebleken. Wij gebruiken deze uitgangspunten nu al bij het maken van alle projectplannen. Wij hopen hiermee een bijdrage te leveren aan het veiligheidsgevoel van alle mensen in Padbroek. Voor reacties kunt u mij bereiken via onderstaand mailadres. voorzitter@padbroek.nl


Padbroek Creatief In iedere Kijk op Padbroek kunnen alle bewoners hun creativiteit kwijt. Stuur een puzzel, raadsel, recept, kleurplaat of andere creaties naar wijkkrantpadbroek@gmail.com

A B

2

3

1

1

C

4

D E F

4

3

2

1

G H

1

4

3

I J A B C D E

2

4 1

winkelcentrum straatnaam school deel van Padbroek gemeenschapshuis

2 F G H I J

doorgaande weg flatgebouw straatnaam straatnaam straatnaam

Als u deze puzzel invult, leest u in de rij van boven naar beneden de oplossing. Hokjes met een zelfde cijfer bevatten dezelfde letters.

Uit: Het Roddeldeboddelblad (Eva, 9 jaar) De Geldboom Er is iemand die een geldboom heeft uitgevonden. Je moet de zaadjes in je tuin planten en na vier jaar wachten is de boom goed en dan kan er geld aan groeien. Zoon boom kost heel veel geld namelijk:11123650000000000000 euro!!!!!! Dat komt omdat je met die geldboom natuurlijk heel veel geld kan verdienen. Op dit moment is hij nog niet beschikbaar.


Het is bijna Pasen. Maak van deze paashaas maar een mooi gekleurd schilderij.


Zalmterrine Een heerlijk recept voor bij de Paaslunch. 500 gram verse of diepgevroren zalmmoten 1/2 liter visbouillon van blokje glaasje droge witte wijn verse (of gedroogde) dille, peper en zout 200 gram gerookte zalm bekertje crème fraîche 1 handje verse spinaziebladeren (eventueel gelatine blaadjes gebruiken als je er niet zeker van bent dat de terrine voldoende op zal stijven.) De zalm zachtjes 10 min. garen in visbouillon met wijn. Af laten koelen en eventuele vellen verwijderen. De zalm pureren, op smaak brengen met dille, peper en zout. Crème fraîche door het mengsel scheppen. Bekleed een (kleine) cakevorm met gerookte zalm. Leg een laagje zalmmengsel in de vorm, dan een laagje spinaziebladeren, laagje zalmmengsel, gerookte zalm, zalmmengsel. Als laatste een laagje gerookte zalm. Leg er een paar takjes dille op ter versiering. De terrine een dag van te voren klaarmaken. Je kunt er ook een andere soort vis voor gebruiken.

S e c r e t a r i s g e z ocht Binnen de wijkraad komt binnenkort de functie vacant van secretaris. Ik vind het nu tijd worden voor een nieuw gezicht. Na vijf jaar het secretariaat te hebben vervuld stop ik om en nabij de grote vakantie. Ik zou graag medio 2014 een jongere, ambitieuze wijkbewoner mijn plaats zien innemen. De eerste maanden kan een nieuwe secretaris kennismaken met alle aspecten van de wijkraad en hij of zij wordt natuurlijk in het begin ondersteund. Wat doet een secretaris zoal? Hij of zij is de spin in het web van de wijkraad; ontvangt alle post en mail en beantwoordt dat zelf of geeft het door aan een ander bestuurslid van de wijkraad. Samen met de voorzitter vertegenwoordigt hij of zij de wijkraad “in rechte”. Met de voorzitter en penningmeester samen wordt het dagelijks bestuur gevormd, dat lopende zaken regelt en wijkraadvergaderingen voorbereidt. De wijkraadsleden vormen het bestuur, dat het dagelijks bestuur benoemt en controleert. In 2014 zullen een paar grote projecten in Padbroek starten. Het dagelijks bestuur is dikwijls daarbij betrokken en voert overleg met de gemeente en andere betrokken instanties om tot een voor de wijk positieve uitvoering te komen. Als secretaris zit je aan tafel en kunt mede de uitkomst bepalen voor onze eigen leefomgeving. Dat is een belangrijke taak, maar ook een dankbare taak. Nu gebeurt het en jij kunt meesturen! Het secretarisschap geeft een uitgelezen mogelijkheid bestuurservaring op te doen en je eigen netwerk te vergroten. Heb je belangstelling? Mail mij: secretaris@padbroek.nl of bel 313 646. Sjef Rensman, Secretaris Wijkraad Padbroek.


Overige mededelingen Wij zoeken nog steeds vrienden Voor Wijkraad Padbroek was het voortzetten van een wijkkrant een sprong in het duister. Moeten we wel op dezelfde voet doorgaan als Padbroek Aktief met het uitgeven van een papieren krant, hoe vinden we een nieuwe redactie, hoe kunnen we de bezorging regelen, op welke manier kunnen we de kosten beperkt houden? Nu het eerste exemplaar bij iedereen in Padbroek is bezorgd zijn we blij met zoveel blijken van waardering en positieve reacties. We zien dat de wijkkrant op deze manier samengesteld en vormgegeven direct al is aangeslagen bij de bewoners van Padbroek. Dat geeft ons de motivatie verder te gaan. Het gaat redelijk met de advertenties, maar u kunt ons ook helpen met een kleine bijdrage. Vanaf 10 euro per jaar kunt u vriend worden van Kijk op Padbroek en uw bijdrage zal helpen de financiën rond te krijgen; vele kleintjes maken één grote! Wilt u ons helpen dan vragen wij u een bedrag van minstens € 10.- over te maken op onze IBAN NL29INGB0006728485, onder vermelding van ‘vrienden van Kijk op Padbroek’. Geeft u ook uw storting door aan wijkkrantpadbroek@gmail.com, dan weten wij wie onze vrienden zijn. En als vriend kunt u in elke uitgave een gratis broekertje plaatsen, als tegenprestatie van Kijk op Padbroek. Broekertjes

oplossing puzzel

Voor slechts € 1 kunt u hier een kleine advertentie plaatsen (Broekertje). Meld uw advertentie aan via: wijkkrantpadbroek@gmail.com Aangeboden t.e.a.b. Cadac adventure togo Safari Chef, voorzien van aansluiting voor Campinggaz in goede staat. Ideaal voor op de camping. Tel. 06-1785 6284 Gevraagd: oude fietsen voor hobbymonteur. 06-19853371

BEWEEGPARK

Website wijkkrant 2-2014  
Website wijkkrant 2-2014  

Kijk op Padbroek april 2014

Advertisement