Page 1

Het Zuidtreintje

HĂŠt Wijkblad voor Gennep-Zuid

Jaargang 5 Nummer 02 / 2014


Voorwoord Beste mensen, Zo vlak voor de feestdagen is het ons gelukt om weer een wijkblad voor u samen te stellen. Als wijkraad hebben wij dit jaar veel tijd gestoken in de samenwerking met de gemeente bij het opzetten van het sociale wijkteam en het buurtteam. Dit was een flinke klus en uiteraard moet er nog veel geleerd worden voordat deze teams in de hele gemeente soepeltjes hun werk kunnen doen. Er wordt aan alle kanten hard aan gewerkt om in 2015 de zorg zo goed mogelijk te regelen, dit gaat niet zonder slag of stoot. Wij als wijkraad proberen daar ons steentje aan bij te dragen. In mei zijn we begonnen met ons “koffierondje” in het kader van “De wijkraad komt naar u toe”. De reacties van u op deze actie waren zonder uitzondering zeer positief te noemen en motiveren ons om verder te gaan ook al is het in de herfst een stuk kouder. Ook het sociale wijkteam en het buurtteam komen met veel plezier met ons mee de wijk in. Verderop in dit wijkblad kunt u de verslagen lezen van de commissies en de diverse activiteiten die wij dit jaar hebben georganiseerd. Voor de kaartmiddag was blijkbaar niet genoeg interesse, dus nu gaan we avonden organiseren. Het is nog niet gelukt om een kookclubje op te richten. We gaan nu de donkere dagen weer tegemoet en wellicht hebt u dan wél zin om samen met anderen te gaan koken. U zult hierover verderop meer lezen. Verder kunt u zich ook op gaan geven voor bloemschikken en handwerken en voor de kinderen komen de kookworkshops er weer aan. Maar eerst gaan we samen genieten van de vernieuwde levende kersttocht. Er komen onder andere nieuwe taferelen uit het Bijbelverhaal die het verhaal achter kerst vertellen. Alle activiteiten die we organiseren kosten geld. Daarvoor ontvangen we een standaard subsidiebedrag van de gemeente. Daarmee kunnen we het wijkblad 2 keer uitgeven en dan is er nog een beetje geld over voor de activiteiten. 2


Wij zijn woningcorporatie Mooiland in het bijzonder dankbaar voor de financiële bijdrage die het mogelijk maakt om door te gaan met het organiseren van de Burendag en de Kersttocht. Ook ons nieuwe “koffierondje” wordt mogelijk gemaakt door Mooiland. Ik wil graag afsluiten met een dankwoord aan alle vrijwilligers die op welke manier dan ook helpen om de wijk veiliger, leefbaarder en gezelliger te maken. De wijkraad wenst u gezellige feestdagen en hoopt u tijdens een van de activiteiten te mogen begroeten. Liesbeth Hubertus Wijkraad Gennep_Zuid

Kaartavond in Gennep-Zuid. Wilt u op vrijdagavond of zaterdagavond gezellig met een groepje mensen kaarten of biljarten? Of hebt u gewoon zin om gezellig met anderen een potje bier te drinken en sterke verhalen te vertellen? Laat het ons weten en wij brengen u in contact met gelijkgestemden. Vanaf 16 januari 2015 gaan we met kaart /gezelligheidsavonden starten op vrijdag en/of zaterdag vanaf 19.00 uur in ons buurthuis, Norbertplein 3. Neem voor meer informatie contact op met Angelique Stuut na 18.00 uur tel. 0485-512988 of dhr. Poelman tel. 0485-519354. Of stuur een e-mail naar info@wijkraadgennep-zuid.nl.

Leden gezocht: Volleybalvereniging Dr. Nolens is op zoek naar sportieve leden die het leuk vinden elke maandagavond te volleyen in de gymzaal van de Mikado-school te Gennep. Wil je een keer mee doen om te kijken of je het iets vindt? Loop gerust binnen tussen 20.30-21.30 uur! De contributie bedraagt €7,50 per maand. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wil van Dijk (06-51306565). 3


4


Commissie Verkeer en Veiligheid. Resultaten De vorige keer berichtten we over een aantal verkeerssituaties die we met de Gemeente Gennep hebben besproken. Tot onze vreugde heeft dit tot nu toe geleid tot de volgende resultaten: 1. Er is een voormeldingsbord geplaatst op de Brabantweg voor het vrachtwagenverbod op de Willem Boyeweg. 2. Er zijn zigzag strepen op het wegdek van de Brabantweg aangebracht om bestuurders te waarschuwen voor de oversteekplaatsen. Daarnaast is een zogenaamd smiley “” bord geplaatst om bestuurders bewust te maken van de geldende snelheid van 50 km/u. Momenteel wordt bekeken of dit bord op de juiste locatie is geplaatst. 3. Ter verduidelijking van het feit dat de kruising van de Rijssenbeeklaan en Willem Boyeweg gelijkwaardig is, is op de Willem Boyeweg (komende vanaf de randweg) dit waarschuwingsbord geplaatst. 4. Bij de aansluiting van de Logterheuvel op de Burg. Gilissenweg is een middenstreep op het wegdek aangebracht. 5. Op de Langeweg zijn de fietssuggestiestroken vernieuwd.

5


Daarnaast zou met de aanleg van het nieuwe parkeerterrein bij het hoofdkantoor van Dichterbij op Zwerfheide 2 het parkeerprobleem rond het kruispunt Heijenseweg / Stiemensweg moeten zijn opgelost. Graag horen wij of dit ook zo is. Dit zijn natuurlijk mooie resultaten, maar belangrijk is dat iedereen in de gaten blijft houden of het juiste effect wordt bereikt. Wat staat er op de planning? De komende tijd gaan we de volgende punten die nog aandacht behoeven verder bekijken: 

Parkeerprobleem in de Dr. Poelsstraat.

Langeweg: Parkeerprobleem tussen Dr. Poelsstraat en Willem Boyeweg.

Monitoren / handhaven vrachtwagenverbod op en rond de Willem Boyeweg.

Burg. Gilissenweg.

Kruising Dr. Nolensstraat / Pater Celiestraat.

Fietspad Heijenseweg.

Parkeerproblemen Heijenseweg / Stiemensweg, en onveilige verkeerssituatie Stiemensweg.

Verkeer Pagepark.

Heeft u aanvullingen of suggesties met betrekking tot verkeer en veiligheid in Gennep-Zuid, of wilt u zelf meehelpen om deze situaties te verbeteren, dan kunt u dit melden via: verkeer@wijkraadgennep-zuid.nl of schriftelijk bij: Wijkraad Gennep-Zuid, Heidehof 50, 6591 XD Gennep. Harm Otten, namens Commissie Verkeer en Veiligheid.

6


Het Sociaal wijkteam in Gennep-Zuid Samen doen wat nodig is Sinds begin van dit jaar is in Gennep-Zuid een Sociaal wijkteam actief. Heeft u een vraag op het gebied van wonen, zorg of welzijn? Het wijkteam zoekt samen met u naar een passende oplossing. Bij voorkeur dichtbij, met de mensen in uw omgeving of met vrijwilligers en organisaties bij u in de buurt. Maar het team kijkt allereerst naar wat u zelf (nog) wilt en kunt. Waarom een Sociaal wijkteam? Vanaf 2015 krijgt de gemeente er allerlei taken bij op het gebied van jeugd, zorg, werk en inkomen. Tegelijkertijd is er minder geld beschikbaar om al deze taken uit te voeren. Dat vraagt om een andere manier van werken. De gemeente wil daar samen met inwoners en organisaties in de lokale samenleving invulling aan geven. Bijvoorbeeld in de vorm van het Sociaal wijkteam. In het Sociaal wijkteam werken organisaties zoals Dichterbij, Proteion, Synthese, Pantein en de gemeente samen om zorg en ondersteuning dichtbij de inwoners beter te organiseren. Niet door direct allerlei hulpverleners in te schakelen bij een vraag of probleem, maar door te kijken naar wat echt nodig is. Hulp hoeft niet altijd van de overheid te komen. Vaak kunnen inwoners al veel zelf of met elkaar oplossen. Professionele zorg wordt dan alleen ingeschakeld wanneer daar echt behoefte aan is. Deze zorg blijft daardoor beschikbaar en betaalbaar voor iedereen die dit echt nodig heeft. Wie zitten er in het Sociaal wijkteam? De wijkraad Gennep-Zuid en de gemeente hebben samen bekeken hoe het Sociaal wijkteam er uit zou moeten zien. Belangrijk is dat de werkwijze en de samenstelling van het team goed aansluiten bij wat past in de wijk. Het Sociaal wijkteam in Gennep-Zuid bestaat uit vier professionals. Zij komen van Synthese, Proteion, Dichterbij, Pantein en de gemeente. In het Sociaal wijkteam bundelen zij hun kennis en deskundigheid. Hoe werkt het Sociaal wijkteam? Het Sociaal wijkteam werkt in de wijk, dichtbij de inwoners. U kunt rechtstreeks bij het team terecht als u een vraag of probleem heeft op het vlak van wonen, zorg of 7


welzijn. Een medewerker van het Sociaal wijkteam gaat dan met u in gesprek. Deze medewerker is speciaal getraind om u goed te informeren en te adviseren. Samen onderzoekt u wie u het beste verder kan helpen bij uw vraag en op welke manier. Als het nodig is, wordt er samen met u een plan van aanpak gemaakt. Geen standaardoplossing, maar een aanpak die het beste bij uw situatie past. Soms zal specialistische ondersteuning nodig zijn. In dat geval zorgt het Sociaal wijkteam ervoor dat uw vraag op de goede plaats terecht komt. Hoe bereikt u het Sociaal wijkteam? Wilt u een gesprek met het Sociaal wijkteam? Neemt u dan gerust contact op voor een afspraak. U kunt het Sociaal wijkteam bereiken via: - telefoon: 0485 – 49 41 41. Uw vraag wordt genoteerd en u wordt zo snel mogelijk terug gebeld - e-mail: sociaalwijkteam@gennep.nl.

Kookclub in Gennep-Zuid Kookt u vaak alleen en zou u graag weer eens samen met anderen koken? Kookt u graag en zou u graag recepten willen uitwisselen met anderen? Zou u graag wat nieuwe recepten willen uitproberen maar doet u dit liever samen met anderen? Kookt u graag voor anderen of wilt u graag aan anderen recepten van vroeger overdragen? Zou u graag net als vroeger weer aan een volle tafel, met ouderwetse maaltijden, willen genieten? Zou u graag willen leren om exotische maaltijden te bereiden? Laat het ons weten en wij gaan proberen het te regelen! Stuur ons een e-mail info@wijkraadgennep-zuid.nl of geef je op in het buurthuis. Ook kunt u bellen met Angelique Stuut, 0485-512988 8


MANDALA WORKSHOP: het geheim van het midden.

Zaterdagmiddag 25 oktober was de mandala-workshop in buurthuis “VanOns” een groot succes. Op de tafels lagen diverse voorbeelden om te bekijken: mandala-vormen van bloemen, fruit, schelpen, slakkenhuisjes, borduurkunstwerkjes, schilder- en tekenwerk. Tevens diverse boekjes om in te kijken. De 12 deelneemsters kwamen geleidelijk binnengedruppeld. Na een kort kennismakingsrondje, werd iets verteld over het geheim van het midden. Daarna werd het tijd om zelf actief te worden. 2 personen maakten een mandala van gekleurd zand. Niet zoals de boeddhistische monniken, maar met plaksel, zodat de mandala blijvend is. 2 personen kozen om te tekenen: een bloem en een schijf sinaasappel als uitgangspunt; de verschillende Keltische mandala’s werden gekozen om er een eigen mandala van te maken met waterverf of kleurpotlood. Met de rustige 9


Keltische achtergrondmuziek werd het gezellige geklets steeds minder en na korte tijd was het helemaal stil; de muziek op z’n zachtst en alle concentratie bij ieders eigen kunstwerkje. Héérlijk om zo’n workshop te mogen leiden; intussen maakte ik zelf heel rustig een leuke mandala van maïs met kraaltjes. We werden door de wijkraad getrakteerd op heerlijke koffie en thee met een lekker plakje cake en gingen ontspannen verder met onze zelfgekozen activiteit. Te vroeg voor enkelen gingen we stoppen. We bekeken elkaars werk en kwamen tot de verrassende ontdekking dat meerdere kunstwerkjes dezelfde kleuren vertoonden als de kleding van de maaksters ☺ Na de evaluatie van de les besloten 11 personen om door te willen gaan met een vervolg. Dit wordt om de 2 maanden een les op zaterdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur. Waarschijnlijk 10 januari, 20 maart en 16 mei 2015. De kosten: 5 euro per les. Wie nog wil aansluiten, mag zich opgeven bij m_corstjens@hotmail.com (0485540740) De workshop was gratis, maar de deelnemers hebben een vrijwillige donatie van 41 euro gedaan voor Dawda Stichting Gambia. ( zie www.dawdasg.nl ) Daarvoor hartelijk dank namens de kinderen uit Somita in Gambia. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Veel mensen in Gennep-zuid weten het al: Iedereen kan onze projecten in Gambia steunen door het geven van gebruikte kleding, schoenen en ander textiel., zoals beddengoed, gordijnen en dergelijke. U kunt alles in een stevige vuilniszak doen en bij ons thuis op de oprit zetten: Langeweg 34, 6591XX Gennep. Wij verzamelen deze kleding en brengen het naar een inzamelaar, die het sorteert en verwerkt. De goede zomerkleding gaat naar Gambia, de goede winterkleding (dekens e.d.) gaat naar de Oostbloklanden en kapotte kleding, beddengoed, handdoeken e.d. worden gerecycled in Hongarije. Wij ontvangen een bedrag per gewicht en dat nemen we mee naar Gambia voor het project. Wat daar vanaf april 2007 gerealiseerd is, is te zien op onze website www.dawdasg.nl Hartelijk dank namens de kinderen in Somita en Eric en Mariëtte Corstjens.

10


Een mandala als kleurplaat. Door aandachtig te kleuren, kom je tot rust en je creatieve linkerhersenhelft kan heerlijk zijn gang gaan. Even je gedachten op nul en fijn ontspannen. Ervaar de rustgevende werking , gebruik de kleuren die je mooi vindt en‌ je

wordt er blij van!

11


12


De wijkraad komt naar u toe deze zomer! Het was ons opgevallen dat er te weinig mensen zijn die weten dat er in GennepZuid een wijkraad is en wat die wijkraad allemaal doet. Om die reden hebben wij besloten om zelf naar de mensen toe te gaan. Het nieuwe buurtteam en het nieuwe sociale wijkteam vonden het een goed idee om met ons mee te gaan. Tenslotte sloten ook enkele commissieleden zich aan bij de groep. Op zaterdag 31 mei 2014 was het zover. De fietskar was helemaal opgetuigd en de zon scheen. Wij wisten totaal niet wat we konden verwachten maar wij gingen vrolijk op weg. Huis aan huis werd aangebeld en waar we ook kwamen, iedereen was verbaasd en reageerde heel positief. Steeds meer mensen kwamen uit de huizen om samen met ons en elkaar koffie of thee te drinken en om te praten over wat er in de buurt zoal leeft. Voor de kinderen hadden we ijsjes meegenomen. We kregen veel e-mailadressen omdat we een nieuwsbrief willen starten en zo de mensen sneller kunnen bereiken. Op de Burg. Gilissenweg kregen we een boek aangeboden door Antoinet Wijnakker, zij woont op de Burg. Gilissenweg en werkt bij Radius te Cuijk. Zij werd uitgeroepen tot Sociaal Werker van het jaar 2013. Het boek krijgen wij omdat onze initiatieven zo gewaardeerd worden. Het was een prachtige dag en we hebben met veel aardige mensen kennis gemaakt. Op zaterdag 5 juli startten we met de 2de koffieronde. Helaas begon het te regenen waardoor we rond half 11 genoodzaakt waren om te stoppen. Toch hebben we in die korte tijd erg veel mensen weer blij gemaakt met onze koffie. Op zaterdag 12 juli was het veel beter weer en startten we voor de 3de keer met onze rondgang. Het ging weer heel erg goed, er zijn zo veel erg gezellige en aardige mensen in onze wijk! Door de vakantieperiode zijn we pas op 1 november weer op pad gegaan. Het was een stralende herfstdag en het was weer goed om zoveel mensen te ontmoeten.

13


Zodra de weergoden ons weer gunstig gezind zijn zullen met weer verder gaan, wellicht staan we binnenkort bij u aan de deur met een kopje koffie of een kop erwtensoep (als het echt koud is!). Tot dan!!

Handwerkmiddag in Gennep-Zuid. Houdt u van borduren, breien of haken maar vindt u het gezelliger om dat samen met anderen te doen? Hebt u een beetje hulp nodig bij het begrijpen van brei- of haakpatronen? Of hebt u gewoon zin om gezellig met anderen koffie of thee te gaan drinken? Kom dan vanaf 15 januari 2015 op donderdagmiddag om 14.00 uur naar ons buurthuis “ VanOns” , Norbertplein 3 te Gennep-zuid. De koffie en thee staan klaar! Neem voor meer informatie contact op met Andrea Welles tel. 06-1122-1139 of Mevr. Lansink tel. 0485-441222 Of stuur een e-mail naar info@wijkraadgennep-zuid.nl.

Voor u ligt een uitgave van wijkblad “ Het Zuidtreintje ” . Op dit moment komt het wijkblad twee keer per jaar uit. Het wijkblad wordt bij alle 1700 huishoudens in Gennep-Zuid verspreid. De kosten hiervan slokken een groot deel van ons budget op. Wij zouden het wijkblad graag vaker uitbrengen. Met een bijdrage van slechts 1 €. per huishouden, zou dit al mogelijk zijn. Bij dezen willen we u dan ook vragen om een vrijwillige kleine bijdrage. Bankrekening IBAN nr. : NL53 RABO 017.05.02.112 o.v.v “ Het Zuidtreintje “ Graag ontvangt de redactie van het Wijkblad “ Het Zuidtreintje “ ook feedback van u met betrekking tot lay-out en inhoud, bij voorbaat onze dank hiervoor.

14


Terugblik Burendag

Ook dit jaar is er op initiatief van de Wijkraad Gennep-Zuid op zaterdag 27 september een burendag georganiseerd. De mensen werden verwelkomd met een kopje koffie / thee aangevuld met een overheerlijke cake, aangeboden door de wijkraad. Bij de kramen waren o.a. zelf gemaakte kaarten, sieraden en knuffelbeesten te koop. Vanuit de buurtvereniging Kellerberg werd er soep verkocht en konden de kleintjes een cake versieren. Bij een van de kraampjes konden knuffelbeesten gekocht worden waarvan de opbrengst naar KIKA is gegaan. Bij de rommelmarkt vulden de kinderen hun eigen tafel met de spullen die ze op die dag wilden verkopen. Verder was er een springkussen en de mobiele kinderboerderij met een kalfje, een ezel, geiten, cavia’s en konijnen. De kinderen konden zich verder vermaken met diverse spellen spelen en er was een mogelijkheid om geschminkt te worden. Dit jaar was er voor het eerst een huifkar waarmee de kleintjes onder ons samen met de ouders een rondrit konden maken in Gennep-Zuid. Aangezien het weer zeer goed mee werkte, was de animo ontzettend groot en terugkijkend op deze dag is het een groot succes geworden. Uiteindelijk hebben er meer dan 100 kinderen en volwassenen deelgenomen aan deze burendag. Behoudens enkele verbeterpunten gaan we er volgend jaar gaan weer een mooie dag van maken! De organisatie, namens deze, Paul Noij.

15


Amalia-boom:

Op 7 december 2003 is prinses Catharina-Amalia, Beatrix, Carmen, Victoria, Prinses van Oranje, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau geboren. Naar aanleiding van deze bijzondere geboorte heeft de Gemeente Gennep destijds een Amalia-boom geplaatst op het veldje onder aan de Logterheuvel in GennepZuid. Met hulp van Paul Noy en mentale ondersteuning van Marian Artz (bewoner van de Logterheuvel) heeft deze boom op zaterdag 1 november 2014 een prachtig naambordje ontvangen!

16


Levende Kersttocht 12 december

Vernieuwde wandeltocht langs levende Kersttaferelen Gennep Op vrijdag 12 december vindt in de straten van de wijk Gennep-Zuid tussen 18.30 en 19.30 uur weer de unieke ‘Levende kersttocht’ plaats. Dit jaar is de route geheel aangepast en vernieuwd. Zo zijn er een drietal nieuwe en bijzondere taferelen rond de ‘wijzen uit het Oosten’. De tocht begint bij basisschool De Ratel en eindigt bij een levende pasgeboren baby Jezus in de Norbertuskerk. Deze gemeenschapsactiviteit is een initiatief van de wijkraad, Buurthuis ‘Van Ons’, St.Norbertus- parochie en zorgorganisatie Dichterbij. Iedere wandelaar dient te zorgen voor eigen verlichting voor onderweg. De wandelaars mogen verkleed zijn als herder, engel, Romeinse soldaat, of koning. Na ontvangst met de Heraut gaat men op weg om uiteindelijk geteld te worden door de soldaten van keizer Augustus. De route wordt nu aangegeven via verlichte sterren onderweg. De wandelaars lopen daarbij langs levende taferelen uit het geboorteverhaal van Jezus: de herberg die vol is, langs levende muziek, een hemels koor, langs echte herders en echte schapen. Er is een speciale ontmoeting 17


met elk van de drie wijzen, die op zoek zijn naar de nieuwe koning. Zij vertellen hun eigen bijzondere verhaal. Natuurlijk is in hun gezelschap een (echte!) kameel. Ook worden de wandelaars geteld door Romeinse soldaten. Langs de route in de wijk staan vuurkorven die zorgen voor een bijzondere sfeer. Onderweg is er bovendien een (gratis) kopje warme chocomel of glühwein. Daarnaast kan men onderweg Jozef en een zwangere Maria met hun ezel tegenkomen. Uiteindelijk komen wandelaars bij een hele grote kerstboom op het kerkplein. Daar kunnen kinderen hun vooraf gemaakte kerstwensen m.b.v. een kerstman ophangen. Het plein is helemaal in kerstsfeer ingericht met ook weer levende muziek. Op de Oosterse markt kan men van 18 tot 21.00 uur terecht om leuke spulletjes te kopen die in het teken staan van kerst. Hier kunnen kinderen ook zelf ook een kerststukje maken. Hoogtepunt is de ontmoeting met de Jozef en Maria met hun pasgeboren kindje Jezus in de Norbertuskerk. Uiteraard kan bij dit kraambezoek (ook weer gratis) beschuit met muisjes worden gegeten. Ook hier worden door koren kerstliederen ten gehore gebracht.

We zijn samen op weg

Met deze tocht willen de parochie Norbertus, de gebruikersgroep van Buurthuis ‘Van Ons, en zorgorganisatie Dichterbij duidelijk te maken dat mensen, hoe verschillend ook, samen op weg gaan, samen een droom hebben, zich samen realiseren dat iedere mens er mag zijn zoals hij/ zij is. Deze unieke tocht is mogelijk dankzij de inzet van zo’n 150 vrijwilligers en vele grotere en kleinere sponsors.

Deelnemers kunnen starten tussen 18.30 en 19.30 uur bij Achteringang van basisschool “ De Ratel” , 2e dwarsweg 77 in Gennep. De wandeling duurt zo’n 30 minuten. Om 20.00 uur sluit de ‘stal’. Namens de gebruikersgroep Buurthuis ‘VanOns’ Andrea Welles 18


Tijdens de hobbymarkt Buurthuis “ VanOns “ kun je gratis een kerststukje maken op 12 december 2014

Een kaars maken van bijenwas is mogelijk voor €. 1,00 of €. 2,00 per stuk

Voor € 3,00 kun je ook een vogelvoeder mandje vlechten of een vlinder voor ongeveer € 3,00

"Zon-Licht-Heide" Bij het schrijven van een artikel over Zon-Licht-Heide ontkomt de auteur er niet aan om de geschiedenis van haar stichter te vermelden. Deze stichter was Dr. H.Stiemens, wiens naam bij iedereen in Gennep wel bekend zal zijn, al was het maar door de naar hem genoemde weg, welke de Heijenseweg met de Siebengewaldseweg verbindt. De in 1880 in Nederlands-Oost-Indië geboren Henri Stiemens, studeerde na terugkomst in Nederland, medicijnen in Amsterdam en begon, na het behalen van 19


zijn artsenbul, in 1905 zijn carrière als assistent van huisarts Dr. Andries Hermans in diens praktijk, die niet alleen de patiënten in Gennep, maar ook de inwoners van Cuyk omvatte. In die tijd heerste er veel armoede en dat ging op het gebied van de gezondheid van de mensen gepaard met slechte hygiënische toestanden en als gevolg daarvan veel ziekten. De voor TBC-patiënten aangepaste woning van de hoofdonderwijzer, die binnen de gemeente verhuisde, werd het begin van het sanatorium "Maria-Oord". Het stond aan de Doelen en werd in 1918 in gebruik genomen. Het werd bestierd door de Zusters van Liefde uit Tilburg. Als huisarts werkzaam in Gennep, werd Dr. Stiemens Geneesheer-Directeur. Het zal verwondering gewekt moeten hebben, dat in díe tijd een niet-katholieke arts de leiding kreeg over een Rooms-Katholieke instelling, geleid door nonnen. Gebleken is dat hij geen obstakels in de weg heeft gelegd voor de door de zusters bepaalde kerkelijke zaken, zoals het laten volgen van de H.Mis en het ontvangen van de communie door de zieken. Maar het boterde toch niet altijd tussen hem en de nonnen, die moeite hadden met het feit dat hij niet katholiek was. Het idee van Dr. Stiemens om een herstellingsoord op te richten, was voor hem een logische stap in de algehele genezing en verzorging van zijn patiënten. Hij begon daarmee op de Plasmolen (patiënten verbleven bij particulieren in de buurt) en in 1930 kocht hij van boer Martens, die woonde op Heijenseweg 89 een stuk grond, destijds genoemd "de Schapenhei". Op dat terrein richtte hij "Herstellingsoord Zon-Licht-Heide" op dat in 1931 werd gerealiseerd. Het hoofdgebouw werd ontworpen door architect J.W.Dinger. Op het terrein kwamen lighallen, die aan de westzijde open waren, waardoor de bedlegerige patiënten optimaal van de zon konden profiteren. Ook werd er een school en een gymnastieklokaliteit gerealiseerd. Later werden aan de andere kant van de Heijenseweg de zgn. "Zonnehuizen" gebouwd, bedoeld voor gezinshereniging, zodat de patiënten weer aan hun partners en eventueel ook hun kinderen konden wennen, voordat zij zouden terugkeren in de maatschappij. Voor het uitvoeren van arbeidstherapie wordt in het begin van de veertiger jaren schuin achter de zonnehuizen het zgn. "Raffia-huis" gebouwd. Daar konden patiënten, die aan de beterende hand waren, hun creativiteit op velerlei kunstzinnig terrein de vrije loop laten. De echtgenote van Dr. Stiemens begeleidde deze vorm van therapie. Thom van Kalmthout 20


Bel voor een afspraak.

Ook op implantaten Prothesereparatie - klaar terwijl u wacht. Ook voor vrijblijvend advies en controle van uw prothese kunt u bij ons terecht. (gratis)

Voor al uw tandtechnische werkzaamheden. 2e dwarsweg 50,

tel. 0485-479071

21


De VERSMARKT bij u in de BUURT!!!!!! VERRASSEND groot assortiment in diepvriesproducten, Snacks en frites (horecakwaliteit), Vis en groenten van v. Rijssingen Maaltijden ijs en desserts ( OOK HELDRO IJS ) Eigen slagerij; dus vlees producten tegen zeer gunstige prijs Assortiment kruidenierswaren breidt zich steeds verder uit Om ons meer te gaan profileren als supermarkt( buurt ) voor Gennep Zuid Dagelijks vers brood van bakkerij de Haas uit Haps. Tot weerziens of horens Wij staan u graag te woord OOK BEZORGEN WIJ GRATIS BIJ INSTELLINGEN EN DICHTERBIJ, Groetjes, Tonny en Mieke van de Zuidmarkt, Willem Boyeweg 118b 6591 ZZ GENNEP Tel. 0485-344722 Fax.0485-471891 e-mail: admin@zuidmarkt.com 22


Samenstelling bestuur Wijkraad Gennep-Zuid

Voorzitter: Liesbeth Hubertus voorzitter@wijkraadgennep-zuid.nl Secretaris: Angelique Stuut secretaris@wijkraadgennep-zuid.nl Penningmeester: Paul Noij penningmeester@wijkraadgennep-zuid.nl IT-specialist: Harm Otten Harm@wijkraadgennep-zuid.nl Jeugd : Claudia van Dijk Claudia@wijkraadgennep-zuid.nl Wijkblad: John Michels John@wijkraadgennep-zuid.nl Verkeer & Veiligheid: Johan Sauer Johan@wijkraadgennep-zuid.nl -----------------------------------------------Website: www.wijkraadgennep-zuid.nl Bankrekening IBAN nr. : NL53 RABO 017.05.02.112 t.n.v. Stichting Wijkraad Gennep-Zuid 23


Programma Buurthuis “ VanOns ” 2014 / 2015

24

Kerstkransen maken op 29 november 2014 in Buurthuis “VanOns” Dit is een initiatief van en met medewerking van de Gennepse parochies.

Bloemenworkshop op 09 december 2014. Voor deze activiteit van te voren aanmelden bij Buurthuis ” VanOns “

Levende Kersttocht op 12 december 2014 . Deze start op Bassischool “ De Ratel ” en eindigt in de Norbertus-kerk.

Kerstmarkt in en rond het Buurthuis “ VanOns “ op 12 december 2014 van 18.00 uur tot 21.00 uur.

Kerstdiner op 1e Kerstdag 25 december 2014 is om 13.00 uur in Buurthuis “ VanOns “ vooraf aanmelden.

Een Carnavalsactiviteit voor mensen met een verstandelijke beperking op 24 januari 2015

Carnavalsactiviteiten met Discomuziek op 15 en 16 februari 2015

Provinciale verkiezingen op 18 maart 2015 , in het Buurthuis worden 2 stemlokalen ingericht.

Bingo door Buurtvereniging “ Kellerberg ” op 18 april 2015, aanvang 20.00 uur, deze Bingo is voor iedereen toegankelijk.

Zie voor deze en diverse andere actuele activiteiten en nadere informatie ook onze Facebook pagina


Gaarne ontvangen we nog wat meer kopij. Deze kunt u inleveren op onderstaand adres of mailen. De redactie bestaat uit : John Michels en Mariet Seegers. Redactieadres: “ Het Zuidtreintje � p.a. Heidehof 50 6591 XD GENNEP e-mail. : zuidtreintje@wijkraadgennep-zuid.nl

25


26


Maasziekenhuis Pantein

Bibliotheek Gennep

Tel.: 0485-845000

Ellen Hoffmanplein 25

Bezoektijden

Tel.: 0485- 511220

Algemene bezoektijden voor de meeste verpleegafdelingen: 09.00 – 20.00 uur. Uitzonderingen: Afdeling C4, Kind Op de kinderafdeling zijn ouders, broertjes en zusjes de hele dag welkom. Andere bezoekers kunnen in overleg met de ouders en verpleegkundigen een tijd afspreken.

Afdeling B4, Moeder De partner en evt. broertjes en zusjes zijn de hele dag welkom. Andere bezoekers kunnen in overleg met de ouders en verpleegkundigen een tijd afspreken. Voor de kraamsuites geldt dat er direct na de bevalling bezoek mag komen.

Post voor patiënten komt snel aan als u die stuurt naar: Maasziekenhuis Pantein t.a.v. ……………… Dokter Kopstraat 1 5835 DV BEUGEN

Parochie Norbertus Gennep-zuid Norbertplein 18 6591 XA Gennep Diensten, elke zaterdag om 16.00 uur en om 17.45 uur, de 16.00 uur dienst wordt verzorgd door de pastorale dienst Dichterbij. Pastoor H.J. Bouman tel. 0485-511888 Parochie tel. 0485 - 515100

Openingstijden

Maandag

13.30 uur - 17.30 uur

Dinsdag

10.00 uur - 12.00 uur 13.30 uur - 17.30 uur

Woensdag

13.30 uur - 17.30 uur

Donderdag 13.30 uur - 17.30 uur Vrijdag

13.30 uur - 20.00 uur

Zaterdag

10.00 uur - 14.30 uur -----------------------------

VVV- Gennep bij Jan Linders t’ Straatje 1 6591 BP Gennep Tel.: 0485- 540266 Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 10.00 uur – 17.30 uur Zaterdag 10.00 uur – 14.30 uur ----------------------------------

Apotheek Medsen Brugstraat 25 Tel.: 0485-545500 Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 8.00 uur – 17.30 uur Zaterdag: 10.00 – 13.00 uur Buiten de openingstijden :

Apotheek Maasheggen in Maasziekenhuis Beugen. Tel: 0485-845732.

Email : kerk@norbertusparochie.nl

Geopend elke dag open

Website : www.norbertusparochie.nl

van 8.30 – 23.00 uur 27


Belangrijke telefoonnummers: Algemeen alarmnummer

112

Politie, Brandweer en Ambulance Apotheek Medsen

0485 - 545500

Bibliotheek Gennep

0485 - 511220

Dierenkliniek Gennep

0485 - 511872

Gemeente Gennep

0485 - 494141

Huisarts Gennep

0485 - 512317

Huisarts Ottersum

0485 - 512717

Huisartsenpost ( avond / weekend ) 0900 - 8880 Kindertelefoon

0800 - 0432 (gratis)

Maatschappelijk werk (Synthese)

0485 - 512934

Politie (niet spoedeisend)

0900 – 8844

Buurthuis “ VanOns “

0485 – 512923

Deenen Tandtechniek Gennep

0485 – 479071

Zuidmarkt

0485 - 344722

Indien u dit wenst is het mogelijk om een advertentie te plaatsen in uw Wijkblad, voor de mogelijkheden en prijzen kunt u een e-mail sturen naar: penningmeester@wijkraadgennep-zuid.nl. 28

Zuidtreintje 2014 2