{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

11e jaargang nummer 39

Juni 2015

BEKKERVELD AARVELD

- BEWONERTOP - SPECIAL EXPLOSIE - ‘T OLIFANTJE - MAB H ART O N D ER D E RIEM - Z O MER ACT I V I T EI T EN 2 0 1 5


Allemaal bedankt voor jullie medeleven tijdens deze vervelende tijd dit heeft ons enorm geholpen. Hopelijk tot snel in onze mooi vernieuwd zaak - groetjes miriam en hellen ´T BOEKETJE - V.W.POELMANSTRAAT  34 - heerlen (De parkeerplaatsen zijn weer toegankelijk) 2


Beste Wijkbewoners Zelden heb ik het zo moeilijk gevonden om een voorwoord te schrijven als dit keer: twee zaken strijden om op deze pagina te komen.

Het besef dat ook als alle puin geruimd is, de klap nog lang doordreunt. En de machteloosheid omdat je het niet kunt oplossen. Maar ook de warmte die je ziet bij ieder die wil helpen, die iets wil doen.

Ik ben opgetogen over activiteiten die in het eerste halfjaar hebben plaatsgevonden. In maart We Aarbek Festival & Open Podium in de Nieuwe Nor. Jonge muzikanten uit de buurt bieden we zo een eigen podium om hun muziektalenten aan publiek te demonstreren. Op de kinderconferentie geven we kinderen juist de kans eens te neuzen in activiteiten waar ze nog helemaal niet zo vertrouwd mee zijn. En op de bewonertop zagen we juist weer dat die werd aangegrepen om verbindingen te leggen: 1 +1 = 3 !

Twee totaal verschillende insteken dus. Die toch ook iets blijken te delen: mensen die betrokken zijn, die zich willen inzetten, die klaarstaan om te helpen, die graag inspringen om een ander te helpen vooruit te komen of weer op te krabbelen. Bewoners die laten zien dat ze buurtbewoners zijn, voor wie dit stukje Heerlen meer is dan alleen een huis in een straat.

Tijdens de We Aar Bek Band Contest gaat het er dan weer wat harder aan toe: bandjes strijden om een ereplek op het podium bij ParkCity Live. Competitie, maar op een leuke manier. Opgetogen ook over wat gaat komen: opening MAB, PCL, overnachting Olifantje, etc.

Los hiervan twee bedankjes: aan Peter, die na het maartnummer te kennen gaf het voorzitterschap van de redactie te willen neerleggen: bedankt voor je bijdrage aan de uitgaven waarvoor je de kar getrokken hebt. En een bedankje aan Maurice van Opdorp, al kan hij het niet meer lezen: Maurice woonde in Aarveld, ontwierp onze website en hield die in technisch goede staat. In elk mailtje stond wel een keer :-) Hij overleed op 10 mei, 33 jaar oud. Maurice: bedankt !

Aan de andere kant gebeurtenissen die je juist liever niet ziet. Ik (en u ongetwijfeld ook) denk op de eerste plaats aan de explosie in april. Verbazing, opwinding, misschien zelfs wat sensatiezucht. Totdat doordringt wat de gevolgen zijn voor de individuele bewoners en ondernemers.

Twee kanten, één medaille. Dat zou misschien goed zijn: een medaille voor iedereen die zegt: “Ja zeg, dat dóe je toch ?!”

Frans Thuis - Voorzitter wijkraad

3


Voorwoord

3

Vaderdagconcert

34

Inhoud

4

Jeu de Boules

34

Column: de boom

24

Activiteiten voor ouderen

34

Colofon

42

Zomeractiviteiten bij Alcander

35

Sudoku

43

Bandcontest We Aar Bek

36-37

Ons Rosarium

39-40

Multifunctionele Accommodatie Kinderconferentie

28

Het geheim van de molen

30

Oranje pluim voor Ettore

42

- overnachting speeltuin - fietsen versieren -

Opening MAB

10

VCH naar MAB

11

Explosie-special Explosie

Vincent Kaas & Noten 16-17

17-19 Wolkbreuk met beschermengeltjes

Foto’s en feiten

Afval Bewonertop

5-6

R.A.T. Aarbek

7-8

- geslaagd wel/ niet -

- RedActieTeam -

Buurtactie Vlotstraat

31

Hoe ver zou Ăş gaan?

32

- buurtsteuntest -

4

13

20-23

Minder afvalbakken 25 Illegaal afval 26

Buurthelden

27

Diversen 9 Markant gebouw van Mergelsteen - nieuwe plannen voor oude HTS Blauwe zone 30 Kastanjes geveld 41


geslaagde bewonertop Wel/niet Op 19 april vond de eerste bewonertop in Aarveld/Bekkerveld plaats. Bedoeld om bewoners, wijkraad en organisaties die in onze buurt actief zijn met elkaar in contact te brengen. Als een van de organisatoren houd ik me achteraf natuurlijk met de vraag bezig of dat ook gelukt is.

Als de hoeveelheid deelnemers daarvoor de maat is: nee, dan is die niet (helemaal) geslaagd. Er hadden immers best meer deelnemers mogen komen. Dan hadden ze kennis kunnen maken met de vele organisaties die hier actief zijn, van scouting tot zorg, van handhaving tot onderwijs. Dan hadden ze in gesprek kunnen gaan met de werkgroep buurtsteun, met de redactie van het wijkblad, met ouderenbond KBO, met‌ noem maar op.

Voor de rondleidingen in de voormalige HTS waren niet veel, maar toch nog enkele plaatsen beschikbaar en ook bij de groep die het Piratennest ging bekijken had best nog iemand bij gekund. Als er meer mensen waren geweest, dan hadden zij even enthousiast kunnen worden als de bezoekers die er wel waren. Want verreweg de meesten vonden het zeer de moeite waard. Waren zeer te spreken over de manier waarop de organisaties zich presenteerden en openstelden om in gesprek te gaan. Maakten van de gelegenheid gebruik om met Handhaving in gesprek te gaan over knelpunten in de buurt. Vonden het leuk om in de kunstwerken die de leerlingen van de Thermenschool gemaakt hadden de buurt te herkennen (alle kunstwerken zijn overigens nog te vinden in het fotoboek op aarbek.nl). Deden de buurtsteuntest (zie elders in het wijkblad) of dronken gewoon gezellig een kop koffie met cake (bedankt voor het bakken, mensen van Radar !). Daar staat tegenover: als het veel drukker was geweest, waren er misschien geen momentjes geweest waarop ook de organisaties met elkaar in gesprek konden. Nu hebben sommigen elkaar gevonden en zelfs concrete afspraken gemaakt over gezamenlijke projectjes of wederzijdse kennismakingsbezoeken. 5


Zomaar een greep uit de opbrengst: • Nieuwe aanmeldingen voor o.a. Zonnebloem en KBO • Een bewoonster neemt het initiatief om een garagesale in de buurt te gaan organiseren • Concrete afspraken tussen deelnemende organisaties onderling • De ‘geboorte’ van de Buurthelden van Bekkerveld, op 11 mei al met een enthousiast van start gegaan ! • De eerste opnamen voor de film ‘Mooi Aarveld/Bekkerveld’ • Het boekje ‘Met andere ogen’ waarin een selectie van de kunstwerken staan (we hebben er nog enkele, via info@aarbek.nl kunt u er nog een ontvangen). • Een afspraak om te komen tot een maandelijks organisatie treffen • Vele nieuwe kennismakingen

om er een succes van te maken. Want afgezien van het feit dat er dus best meer mensen hadden mogen komen, was het zeer geslaagd !

Linosets

Deelnemers konden meeloten voor een van de sets van vijf originele linodrukken van de buurt. De winnaars hebben hun setje inmiddels ontvangen.

Demonstratie steunkousen aantrekken

We willen graag onze dank uitspreken aan alle meewerkende vrijwilligers, deelnemende organisaties en aan onze gastheer (de Thermenschool) voor de moeite die ze hebben gedaan 6


R.A.T. Aarbek

– RedActieTeam-

enquête, en deze zijn aan het einde van de Bewonertop meegenomen voor nader onderzoek.

Op zondag 20 april hebben wij, leden van het RedActieTeam, ons om 10.30 u volledig uitgerust om aan de taak van die dag te beginnen: bewoners ondervragen en uithoren over het Wijkblad Aarbek. Is het door ons verspreide wijkblad een graag geziene gast of overlast? We begaven ons naar ons doel, de Bewonertop, want daar zouden naar verwachting een hoop getuigen rondlopen.

Nadat wij de omgeving verkend hadden, hebben we ons control center geïnstalleerd op een aan ons eerder toegewezen punt binnen de locatie (de Thermenschool), namelijk de tafel in de linkerhoek beneden. Vervolgens hebben wij ons over het gehele gebouw verspreid. Al gauw kwamen wij in contact met getuigen die ons meer konden vertellen over het Wijkblad, het was door meerdere personen gesignaleerd. Per getuige is een gedetailleerd rapport opgemaakt, een zogenaamde

Het onderzoek vordert, maar voor een optimaal resultaat hebben wij nog meer “getuigenverklaringen” nodig. Mocht u ervaring hebben met het Wijkblad Aarbek, en een van onze collega’s heeft u nog niet gesproken, geef dan a.u.b. door middel van bijgevoegde vragenlijst uw weergave van de werkelijkheid. Bij Ut Bölke kunt u uw ingevulde verklaringen afgeven. Degene met de beste tip wordt uiteraard beloond door ons team. Zie hiervoor de bijgevoegde poster. Wij kijken uit naar u als erelid van R.A.T.!

7


VRAGENLIJST Bent u bekend met het wijkblad Aarveld/ Bekkerveld? ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ Vindt u het wijkblad leuk en haalt u er nieuws uit ? ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ Wat zou er anders mogen of moeten aan/ in het wijkblad ? ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ Heeft u interesse in eigen inbreng in het wijkblad in de vorm van een artikel of rubriek ? ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ Weet u waar u moet zijn met een vraag over uw eigen wijk ? ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ Mist u iets in het huidige wijkblad ? ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ Ziet u dit wijkblad als een informatieve aanvulling binnen en over uw wijk ? ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ 8

Bij Ut Bรถlke kunt u uw ingevulde vragenlijst afgeven. Degene met de beste tip wordt uiteraard beloond door ons team. Zie bovenstaande poster. Wij kijken uit naar u als erelid van R.A.T.!


Markant gebouw van mergelsteen

Dit markante gebouw van mergelsteen zal zeker voor de wijk behouden moeten worden.

Het voormalige HTS-complex aan het Bekkerveld staat nu ruim 11 jaar leeg. Wonen Limburg heeft het complex in 2004 aangekocht met als doel hier koopappartementen in te realiseren. Van deze plannen is door het inzetten van de vastgoedcrisis weinig terecht gekomen. Er was geen vraag meer naar dergelijke woningen. Tussentijds zijn nog diverse alternatieven onderzocht die helaas ook niet haalbaar bleken.

Tijdens de bewonertop van 19 april zijn medewerkers van Wonen Limburg met buurtbewoners in gesprek gegaan over wat voor ideeën zij hebben als nieuwe invulling voor de voormalige HTS. Ook heeft Wonen Limburg haar plannen om ‘flexibele’ huurwoningen te realiseren aan de bezoekers van de bewonertop tentoongesteld.

-nieuwe plannen voor oude HTS-

Tevens is er voor bewoners en belanghebbenden een rondleiding door de HTS georganiseerd. Hierbij werd de samenwerking met de Gemeente Heerlen voor de herontwikkeling officieel bekrachtigd door wethouder Nico Aarts en Wim Hazeu, bestuurder van Wonen Limburg. De wijkraad en buurtbewoners van de HTS zullen worden betrokken bij de verdere ontwikkeling van de HTS. Met dank aan Sandra Offermans/ Wonen Limburg

Daarom heeft Wonen Limburg besloten om niet meer het gehele complex in één keer te ontwikkelen, maar om een begin te maken in het gebouw aan het Bekkerveld. 9


Opening Multifunctionele Accomodatie Bekkerveld (MAB) Na een lange voorbereidingsperiode van meer dan 10 jaar en een relatief kort bouwproces, is het dan eindelijk zover. De Multifunctionele Accomodatie Bekkerveld (MAB) opent haar deuren. Na de officiële opening door gemeente Heerlen op vrijdag 19 juni, waar tevens de nieuwe naam van de MAB bekend wordt gemaakt, vinden gedurende de openingsweek van 20 t/m 28 juni diverse activiteiten plaats in en om de MAB.

De feestweek start op 20 en 21 juni met de revue “Nieuwe Energie”. Daarna volgen nog meerdere activiteiten zoals: seniorendag, kindermiddag, scholensportdag, symposium, Open Dag van de sportverenigingen en het Bekkerveld jeugdtoernooi. Neem deel of bezoek de activiteiten. Het café is gedurende de openingsweek geopend vanaf 12.00 uur en 10

u bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen in het prachtige gebouw. U kunt dan meteen profiteren van onze openingsaanbieding: koffie met appeltaart € 2,50. Begin juni ontvangen alle bewoners van de wijk een uitgebreid programmaboekje met alle informatie over de openingsweek van de MAB.

- Met de realisatie van de Multifunctionele Ruimte Bekkerveld (MAB) wordt door gemeente Heerlen een belangrijke impuls gegeven aan het woon- en leefklimaat van de wijken van Centrum Zuid. Wijkbewoners, het Heerlens onderwijs, verenigingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en anderen zullen gebruik gaan maken van het prachtige gebouw. De MAB is straks niet alleen de thuishaven van RKSV Bekkerveld, maar omvat naast de sporthal ook een aantal multifunctionele ruimtes die geheel ten dienste staan van haar omgeving. Onder het motto: ‘verbind mensen, organisaties en activiteiten’ wil de MAB een sportieve en maatschappelijke ontmoetingsplek zijn voor jong en oud. Een plek waar men onder het genot van een kop koffie of drankje kan verblijven voor een gezellig gesprekje of om deel te nemen aan de diverse activiteiten. -


Volleybal Club Heerlen naar MAB Vanaf 11 mei verhuist VC Heerlen naar de splinternieuw Multifunctionele Accommodatie Bekkerveld (MAB). Dat betekent dat de volleybalclub voor het eerst sinds jaren weer met alle teams in dezelfde sporthal gaat trainen.

15 teams, verdeeld over vier locaties. Geen ideale situatie om te bouwen aan een hechte volleybalvereniging. Daarom zijn het bestuur en de leden bijzonder blij dat de gemeente de aanvraag om te huren in de nieuwe sporthal in Bekkerveld heeft goedgekeurd. Voorzitter Marcel Spijkers: “Dit biedt ons de mogelijkheid om verder te bouwen aan onze vereniging. Meer betrokkenheid en synergie tussen teams en trainers te creëren. Dat is niet alleen goed voor het verenigingsgevoel, maar ook voor de prestaties van de club.”

volleybalclub vormen we een mooie aanvulling op het sportaanbod in de MAB. Bovendien kunnen we in de nieuwe hal gebruikmaken van de modernste faciliteiten. Het publiek kan optimaal genieten vanaf de fraaie tribune in het nieuwe complex. We hopen dan ook dat we dankzij al deze factoren nieuwe leden kunnen aantrekken, om zo verder uit te groeien tot een grote en fijne volleybalvereniging, waar spelplezier voor iedereen voorop staat.”

Zin om ook te volleyballen bij VC Heerlen? De eerste maand mag je gratis meetrainen! Kijk op www. vcheerlen.nl voor de trainingstijden of stuur een mail naar secretariaat@ vcheerlen.nl.

Mooie aanvulling op sportaanbod Na de meivakantie start VC Heerlen met de trainingen in het nieuwe complex. Dat betekent dat bijna elke avond wel volleyballers in de hal te vinden zijn, van jeugdteams (vanaf ca 8 jaar) tot competitie- en recreantenteams. Voorzitter Spijkers: “Als 11


12


Explosie Het zijn beelden die we allemaal kennen, zo’n ingestort flatgebouw. Er gaat geen Journaal voorbij of ze komen wel langs. Ver weg, dat wel. Op 20 april komt het dan opeens niet via de buis binnen, maar via een enorme knal of, in de directe omgeving, wel heel erg letterlijk, in de vorm van rondvliegend glas of brokstukken. Wat altijd ver weg bleef, is dan plots heel dichtbij. Het komt nog dichterbij wanneer je de explosie verbindt aan wat het met de mensen doet, wanneer je hun eigen verhalen hoort. Over de ellende die hen te wachten staat omdat ze alles kwijt zijn of omdat de zo optimistisch juist weer nieuw begonnen toekomst hier al lijkt te eindigen. Verhalen, ook, over het geluk dat ze hebben gehad. Ik zat net in mijn werkkamer … omdat ik last had van de zon deed ik nog even het rolgordijn omlaag. Meteen daarna kwam de ruit naar binnen …. Als ik niet net …. Het glas kwam voor naar binnen, vloog langs mijn hoofd en achter weer naar buiten. Als ik 20 centimeter naar rechts had gezeten ….. Als het een uurtje later was geweest, was ik in de boekenwinkel bezig geweest…en met alle boeken mee naar buiten gevlogen … of erger.

Bij alle ellende is er ook en steeds weer datzelfde besef: “Als ….”. Al snel daarna is er ook veel waardering en dank. Voor de gemeente, Tobias, Wonen Zuid en anderen die direct inspringen en steun, warmte en hulp bieden. Oplossen kunnen ze dan nog niks, opvangen wel en dat doen ze, met inzet van alle mogelijkheden. Een (dakdekkers ?)bedrijf meldt zich: “Ik sta hier met twee medewerkers, we staan ter beschikking.” Ook buurtbewoners melden zich: “Ik kan best even een kamer vrijmaken als dat nodig is.” In de dagen daarna wordt de dader gepakt en wordt de toedracht duidelijk. De eerste winkel gaat weer open en dan enkele, maar meer blijven er nog dicht. Het puin wordt geruimd, glas en kozijnen vervangen. Voor bewoners die tijdelijk moesten vertrekken komt terugkeer weer in zicht. En voor veel mensen verdwijnt het gebeuren juist weer uit zicht. Zo gaat dat. Niet helemaal: enkele bewoners melden zich: “Kunnen we niets doen ?” en ze gaan aan de slag om iets te organiseren. Oplossen kunnen ze niets, natuurlijk niet, daar is nog veel discussie, geld, juridisch gehakketak, verzekeringsgedoe enzovoort voor nodig. Als het überhaupt lukt. Maar een hart onder de riem, dat kan wel. 13


14


Hart onriem

der de

De explosie van 20 april staat De explosie van 20 april staat velen natuurlijk nog vers in het geheugen. Voor velen natuurlijk nog vers in het geheugen. Voor veel beveel bewoners keerde het gewone leven al snel weer terug. Anderen waren of zijn wat woners keerde het gewone leven al snel weer terug. Anderen waren of langer bezig met de schade aan huis zijn wat langer bezigDemet schade aan huis auto.ingrijpend De klap was ongetwijfeld het of auto. klapde was ongetwijfeld het of meest voor de meest ingrijpend voor de ondernemers en voor de bewoners die hun woning tijdelijk ondernemers en voor de bewoners die hun woning tijdelijk hebben moeten verlaten. hebben moeten verlaten. Enkele buurtbewoners wilden graag wat doen voor met name die wilden laatstegraag groepwat (ondernemers en ‘ontheemde’ bewoners) en daar liefst en ‘ontheem nkele buurtbewoners doen voor met name die laatste groep (ondernemers alle buurtbewoners uit Aarveld/Bekkerveld en Douve Weien/Caumerveld betrekken. de’ bewoners) en daar liefst alle buurtbewoners uit Aarveld/Bekkerveld en Douvebij Weien/Caumerveld b betrekken. Metwijkraden ondersteuning van de actie beide wijk/ ‘Hart onder de riem’. Met ondersteuning van de beide ontstond raden ontstond de actie ‘Hart onder de riem’.

BBQ

Barbecue Middels een huis aan huis verspreide flyer zijn alle buurtbewoners uitgenodigd Middels een huis aan huis verspreide flyer zijn rond alle buurtbewoners uitgenodigd mét barbemét barbecue en eten op zondag 21 juni 16.00 uur naar het veldje tussen cue en eten op zondag 21 juni rond 16.00 uur naar het veldje tussen Plus en Tobias te Plus en Tobias te komen. De ondernemers en de bewoners die hun woning komen. De ondernemers en de bewoners die hun woning hebben moeten verlaten hebben moeten verlaten zijn per brief door de organisatie uitgenozijn per brief door de organisatie uitgenodigd eerst de uitvoering van de revue digd eerst de van de revue deel Nieuwe Energie bijde tebarbecue. woNieuwe Energie bij uitvoering te wonen en vervolgens te nemen aan nen en vervolgensAlsdeel te nemen aan de barbecue. Als gast, gast, vanzelfsprekend ! vanzelfsprekend ! Binnenkort gaat het dan gebeuren. We hopen dat het een succes Binnenkort hetgelegenheid dan gebeuren. wordt, dat veel mensengaat van de gebruik maken om succes wordt, dat We hopen dat het een elkaarveel te ontmoeten ende waar nodig nog eens mensen van gelegenheid een hart onder de riem te gebruik maken om elkaar steken te ont-! moeten en waar nodig nog Foto’s eens van die natuurlijk eendag hartworden onder de zo snel mogelijk op www.aarbek.nl riem te steken ! geplaatst.

De wijkraad wil graag zijn waardering uitspreken voor de bewoners die dit initiatief genomen hebben en aan de slag zijn gegaan om de organisatie rond te krijgen 15


VINCENT KAAS & NOTEN Op maandagochtend 20 april 2015 rond 08.00 uur zijn wij allemaal opgeschrikt door een enorme explosie. Mij, Vincent van de Ven van Vincent Kaas & Noten, is gevraagd of ik hier iets over wilde schrijven voor dit wijkblad. Kort na de enorme knal werd ik gebeld door het security bedrijf met de mededeling dat het alarm in de winkel afging. Ik gaf aan dat het wellicht was afgegaan door de trilling die de explosie had veroorzaakt en dat ik het uit zou gaan zetten. Maar wat ik aantrof op het winkelplein was niet te bevatten. Wij kennen deze beelden alleen maar uit oorlogsgebieden die we op het nieuws zien.

Toen ik op het winkelplein aan kwam, zag ik Ger Logister, die al vlaaien aan het bakken was, uit zijn bakkerij komen. Ook hij kon niet bevatten wat er gebeurd was. Ook gingen mijn gedachten uit naar de bewoners van de appartementen rondom het winkelplein. Gelukkig zijn er maar weinig gewonden gevallen. Het tijdstip waarop het gebeurd is, is echt een geluk bij een ongeluk geweest. Wij zijn allemaal door het oog van de naald gekropen. Mijn winkel zit in het complex dat getroffen is door de explosie. Hoewel mijn winkel zich aan de andere kant van het complex bevindt, heeft het toch veel schade opgelopen. Naarmate de dag zich vorderde had ik echter nog steeds niet het besef wat de gevolgen zouden kunnen zijn. In Tobias werd een crisiscentrum ingericht waar alle getroffen bewoners en winkeliers werden opgevangen. Deze opvang door Tobias was geweldig: er werd gezorgd voor eten, drinken, ondersteuning en er werd informatie verstrekt door Gemeente, Politie, Wonen Zuid en Plus Vastgoed. De dagen na de explosie was er veel onduidelijkheid over de oorzaak van de explosie en hoe het nu verder zou moeten. Al snel werd duidelijk dat er wellicht een gasleiding was gestolen en dat dit de explosie heeft veroorzaakt. Ook werd er snel gestart

16


met de sloop van een gedeelte van het complex. Helaas was en is er nog steeds onduidelijkheid over wat er gaat gebeuren met het resterende gedeelte en dat betekent voor mij veel onduidelijkheid en onzekerheid. Mijn pand is voor onbepaalde tijd dicht getimmerd. Gelukkig mochten we wat persoonlijke spullen eruit halen en is er uiteindelijk ook toestemming gegeven om de kazen eruit te halen. Dit was ook hard nodig: de kazen lager er al drie weken zonder koeling!

Wij hebben nog wel even tijd nodig om alles opnieuw in te richten. Onze klanten moeten dus nog even geduld hebben‌ en ik ook! Graag wil ik iedereen bedanken voor alle reacties! Houd de Facebook pagina van Vincent Kaas & Noten in de gaten voor nieuws! Groetjes en hopelijk snel tot ziens! Vincent van de Ven

Wolkbreuk met beschermengeltjes Op 19 mei had ik een indrukwekkend gesprek met Monique, die de klap van 20 april van dichtbij heeft meegemaakt. Een impressie van de impact van de explosie‌

Woensdag 20 mei 2015, inmiddels vier weken verder, hebben we eindelijk goed nieuws! We kunnen onze winkel heropenen in het pand van de voormalige groenteboer.

Maandagmorgen 20 april schrikt Monique, toevallig die ochtend alleen thuis, iets na achten wakker van een immense dreun. Ze is in een fractie van een seconde van diepe slaap naar rechtop in bed. De rolluiken zijn dicht, maar het bovenste gedeelte staat op gaatjesstand, waardoor de kamer toch een beetje verlicht is. Het raam links, dat op kiepstand stond voor wat frisse lucht, staat uit het scharnier gerukt op de vensterbank. Meterslange scheuren lopen door de muur, van vloer tot plafond. Monique, zelf professioneel hulpverlener en jarenlang als 17


brandweervrouw mee op uitruk naar de meest uiteenlopende noodgevallen‌ Monique gilt.

Monique woont aan de Burgemeester Waszinkstraat, met uitzicht op het winkelplein van de Van Weerden Poelmanstraat. Wanneer ze haar bed uitspringt, naar de kleine slaapkamer gaat en uit het raam kijkt, kan ze niet bevatten wat ze ziet. De ravage is enorm, de boekenwinkel is weg, alles is bedekt met glas en puin. Gelukkig zijn er geen slachtoffers te zien.

Binnen zeer korte tijd komt er die maandag hulp op gang, ook voor Monique en haar gezin. Bouwinspecteurs van de gemeente komen de schade opnemen en de structurele veiligheid van de woning beoordelen. Een gescheurde draagbalk onder het dak wordt gestut. De brandweer in18

specteert bovenop het dak en legt de verschoven dakpannen weer terug. Een verzekeringsagent komt langs om vast te stellen dat een bouwkundig ingenieur nodig is om de schade te kunnen beoordelen.

In het Tobias kan het gezin van Monique overdag terecht. De plek ook van waaruit omwonenden geĂŻnformeerd worden over de stand van zaken, over de genomen beslissingen en waar mogelijke oplossingen worden aangeboden. Twee nachten slapen ze niet thuis, tot op woensdag de bouwkundig ingenieur langs komt en die geeft aan dat onder de huidige omstandigheden er geen direct gevaar is voor de constructie van het huis. Met wel het advies erbij om de woning te stutten, want mochten er zware voorjaarsbuien komen dan zou dat tot gevolg kunnen hebben dat de voorgevel instort. Dat stutten is op vrijdag gebeurd. Bij veel huizen rond de getroffen flat zijn door de drukgolf van de explosie de ramen eruit geblazen. Bij de direct aanliggende appartementen zijn zowel de ruiten aan de voor- als achterzijde eruit geblazen,


zodat de drukgolf weg kon. Het gezin van Monique woont in een huis met dik dubbel glas en op de eerste verdieping waren de rolluiken dicht.

Dit betekent dat de drukgolf van de explosie niet het huis in kon, of door het huis heen, simpelweg omdat de gevel te sterk was: de ramen bleven intact. Hierdoor is de hele gevel in zijn geheel door de kracht van de explosie de woning ingedrukt en door de zuigende kracht na de explosie weer naar buiten getrokken. Op de vensterbank staan nog de schraapsporen tot hoever het kozijn naar binnen is gekomen. Dit heeft als gevolg dat de hele voorgevel in zijn geheel, binnen en buitenmuren, opnieuw opgemetseld en verankerd moeten worden. Dus toch weer tijdelijk naar vervangende woonruimte, zodat de woning gerepareerd kan worden. Het huis waarin Monique al 14 jaar woont heeft haar als een schild beschermd tegen de explosie. Buiten op de vensterbank bij het slaap-

kamerraam lagen allemaal kleine glassplinters die door de gaatjes van het rolgordijn naar binnen zijn geblazen. Het puin, het glas, het gevaar is buiten gebleven. Alleen de dreun en de schade aan de woning zijn binnengekomen. De angst is binnengekomen, maar ook het besef hoeveel geluk we met zijn allen in onze wijk hebben gehad. Zoveel verhalen van “net naar de wc”, “stond in de achterkamer”, “toevallig niet om 8 uur in de winkel maar ietsje later”, “toevallig vroege dienst en al op weg naar mijn werk”, “logeerde ergens anders”. Of zoals een buurman van de Burgemeester Waszinkstraat, een paar huizen verder, die op de eerste verdieping aan het klussen was en vanwege de felle zon nèt voor de explosie het rolgordijn had neergelaten. Het raam versplinterde vlak achter hem, hij is door de klap de kamer ingeduwd, maar de glasscherven bleven in het rolgordijn steken. Of de bewoonster die net een paar minuten voor de klap met haar baby door het trapportaal van de aanliggende flat liep, op weg naar haar werk omdat ze uitgerekend die dag eerder moest werken. Zoals Monique aangeeft: ze is de schok nog aan het verwerken, maar bij haar overheerst vooral een gevoel van dankbaarheid voor, zoals zij het omschrijft: “een wolkbreuk van beschermengeltjes die maandagochtend net voor de explosie over onze wijk is heengestort”. 19


20

Foto met dank aan Peter Wijnands


OVERZICHT GEBEURTENISSEN

explosie

Maandag 20 april - even na 8 uur ’s ochtends zware explosie - evacuatie omliggende woningen - Tobias ingesteld als crisiscentrum - Dichttimmeren getroffen panden - Politie & beveiligingsbedrijf (hekken, lampen, camera’s) Dinsdag 21 april - Opdracht politie tot afbreken deel flat i.v.m. instabiliteit en onderzoek naar oorzaak Woensdag 22 april - Sporenonderzoek politie afgerond - Tijdelijk ontruimde woningen door gespecialiseerd bedrijf schoongemaakt Donderdag 23 april - Verder afbreken flat tot trapportaal - Start afvoeren puin en sanering grond ivm asbest Vrijdag 24 april - Gras rond explosieblok schoongemaakt en afgegraven ivm asbest - Politiebericht en oproep getuigen in wijk: waarschijnlijke oorzaak diefstal gasleidingen - Stutten woningen Burgemeester Waszinkstraat Zaterdag 25 april en zondag 26 april

- Verhuizen spullen getroffenen van ontruimde woningen

Maandag 27 april

- Arrestatie 26-jarige verdachte

Maandag 18 mei

- Start herstel kozijnen en deuren in ontruimde woningen

Maandag 1 juni

- Geplande terugkeer geëvacueerde bewoners

Bronnen: politie.nl, wonen-zuid.nl, AD.nl, L1.nl 21


De boom Ieder jaar weer groots genieten. De mooist bloeiende boom van Heerlen, gewoon bij ons om de hoek, letterlijk. Net als die enorme knal op maandag 20 april. De ruiten golfden in de kozijnen, boomtakken waaiden op een windstille dag en hoofden in de straat draaiden en blikken zochten elkaar: “Wat was dat??”.

Binnen een paar minuten wist ik wat er aan de hand was, omdat mijn buurvrouw verbijsterd haar verhaal kwam doen. Hoe ze als een van de eersten na de explosie de straat inreed naar haar werk en haar ogen niet geloofde. Ondanks alle loeiende brandweerwagens, ambulances en politiewagens was gelukkig al vlug duidelijk dat er slechts één zwaargewonde was gevallen, die al heel snel het ziekenhuis weer mocht verlaten. Het verhaal kreeg verder vorm, noodplannen werden ten uitvoer gebracht, mensen geëvacueerd, het zwaargehavende deel van de flat werd verder neerge24

haald en gesloopt, een verdachte gearresteerd… We zijn er met de schrik in ons hart en veel materiële schade van afgekomen.

Maar de bloesem was in één klap uit onze magistrale boom geblazen. Dikke, afgebroken takken tussen de brokstukken en op de gehavende oude boom een laag grijs puin. In de week na de klap is de helft van de flat gesloopt en daarbij is nog eens de helft van dit wijkmonument gesloopt. Twee grote zijtakken waren volledig afgebroken waardoor de boom haar statigheid definitief was verloren. Er was geen redden meer aan. De boom is geveld. Uiteindelijk is deze prachtboom (gelukkig) het enige dodelijke slachtoffer geworden.


MINDER Afvalbakken De gemeente heeft het aantal afvalbakken in de openbare ruimte verminderd. Daartoe had de Raad in het kader van de bezuinigingen eerder besloten in de Begroting 2015. Deze operatie levert een structurele kostenbesparing op van â‚Ź 60.000 per jaar. Insteek is dat het zwerfafval in de openbare ruimte niet toeneemt. In Heerlen stonden in vergelijking met andere gemeentes relatief veel afvalbakken: het landelijk gemiddelde ligt op 12,6 afvalbakken per 1000 inwoners, in Heerlen stonden gemiddeld 15,7 afvalbakken per 1000 inwoners hebben.

Al 120 jaar verstand van lekker vlees! Onze eerlijke ambachtelijke producten, u proeft het verschil!

keurslagerij

In Aarveld/Bekkerveld zijn 7 afvalbakken weggehaald. Daarbij is rekening gehouden met de mate waarin ze gebruikt werden, maar bijvoorbeeld ook met de aanwezigheid van andere bakken in de directe omgeving. Dat betekent dat er nog 36 afvalbakken in de buurt staan, ofwel ongeveer 13 per 1.000 inwoners. Daarnaast is de gemeente eind 2014 al gestart met de actie Buurthelden voor Heerlen Schoon. Ook in Aarveld/ Bekkerveld is sinds kort een team Buurthelden actief, zoals u elders in dit wijkblad kunt lezen.

sinds 1892

Benzenraderweg 90, Heerlen tel. 045-5716471 Holzstraat 28, Kerkrade tel. 045-5452998 www.lochtman.keurslager.nl

25


ILLeGAAL Afval “Toon me uw afval en ik zeg u wie u bent.” We weten niet of we deze uitspraak aan een of andere filo- of andere soof of loog kunnen toeschrijven. Wel aan Bureau Handhaving.

Niet dat het direct hun hobby is om afval te analyseren of zo. Het stinkt nogal, is vies werk en als je thuiskomt zit een knuffel er even niet in. Maar de mensen van Bureau Handhaving gaan het wroeten in andermans troep ook niet uit de weg. Want het past niet om in een samenleving waarin je met elkaar een beetje leuk leefklimaat wilt opbouwen je afval zomaar ergens te dumpen. Het is gewoon niet aardig om op die manier een lange neus te maken naar de mensen die zich wel correct gedragen. 26

Dus als iemand zijn afval zomaar ergens dumpt of zijn vuilniszakken gewoon maar naast de container zet, dan willen de mensen van Handhaving best hun handschoenen aantrekken en hun neus dichtknijpen. Verschillende overtreders hebben inmiddels een brief ontvangen met het verzoek € 131,- over te maken. Dat is de boete voor illegale afvaldumping. Voor dat geld had je gedurende ruim een jaar elke week twee zakken in de container kunnen gooien. En bovendien je goede naam bewaard.

Hoensbroek, Hommerterweg 119

T. 045 521 26 60

Amstenrade, Hoofdstraat 6

T. 046 442 15 66

Heerlen, Benzenraderweg 88-90

T. 045 571 55 07

Oirsbeek, Provincialeweg Zuid 79

T. 046 442 14 04

Brunssum, ‘t Winkelcentrum 6

T. 045 400 98 28


Buurthelden Op 19 april ben ik even een kijkje gaan nemen op de bewonerstop. Nou dat was zeker TOP. Ik verbaasde me over de geweldige manier waarop deze bewonerstop was opgezet. Wat een enthousiasme daar! Zo kwam ik ook aan de praat met Philine van den Hove van de gemeente Heerlen. Ze liet de kinderen zien hoe je een opruimknijper kon gebruiken. Dat vonden ze natuurlijk reuze interessant. Vervolgens vertelde Philine over het project � Helden voor Heerlen Schoon�.

in de straat. Kijken of er nog meer kinderen het leuk zouden vinden om hieraan mee te doen. Het resultaat, een groep van 11 enthousiaste kinderen die onder begeleiding van hun moeders afgelopen maandag 11 mei de eerste keer het Bekkerveld zijn opgegaan om schoon te maken. Het was een groot succes! Peggy Janssen

Met een groepje kinderen samen bij jou in buurt opruimen en dan worden ze ook nog eens beloond met een sticker twv 1,50 die ze kunnen sparen op hun eigen spaarkaart. Hoe leuk is dat????? Ik sprak tijdens de bewonerstop nog een moeder met haar zoontje die ook erg enthousiast waren. En toen besloten wij ook meteen actie te ondernemen. Dezelfde avond ben ik met mijn dochtertje snel de deuren langs gegaan 27


Kinderconferentie “Kies uit 19 activiteiten er vier uit die je leuk vindt.” Geen probleem vond de een: ik wil een kruidentuintje maken of proefjes doen en daarna wil ik en bijenhotel bouwen of meedoen met de dansworkshop.

Nee, zei een ander: ik wil poppentheater maken en weten hoe kaas en boter worden gemaakt. Hé, dat zijn er maar twee. Weet ik, maar wil alleen die twee. Weer een ander: Ik kan niet kiezen. Ik vind een dino op ’t veld leuk en ik vind knutselen met wol leuk en ik vind gipsmasker maken leuk en leren armbandjes is leuk en zelf vuur maken ook én spellen met honden. En mozaïektegel en circusschool dan ? Oh ja, die ook. Enfin, met 75 opgavebriefjes konden de puzzelaars aan de slag om het programma voor de Kinderconferentie 2015 samen te stellen. En dat 28

lukte ook nog: alle kinderen konden workshops doen waar ze ook voor gekozen hadden. Dankzij het mooie weer gezellig met zijn allen op het Bekkerveld. Niet alleen kinderen trouwens: ook veel ouders kwamen mee. Om te helpen, omdat ze dat zo hadden opgegeven, of om te helpen hoewel ze dat niet hadden opgegeven. Bij een workshop, als lid van de grandioze opbouw- en opruimploeg, als fotograaf, voor de limo, koffie, thee en cake. Zelfs als nog vlug opgetrommelde workshopleider omdat er een misverstandje was geweest … Of gewoon om te kijken, natuurlijk ook prima.

Op deze manier is het leuk om een activiteit te organiseren ! Dankjewel dus aan iedereen die heeft bijgedragen ! Wilt u overigens zelf ook eens ervaren hoe bevredigend het kan zijn om zo’n (of een andere) activiteit voor de buurt te organiseren ? Laat het ons weten !


Kinderopvang Kiki bv presenteert:

SPORT BSO BEKKERVELD DE SPORTIEFSTE BSO VAN HEERLEN!

Geopend vanaf 31 aug 2015 voor kinderen van 7 tot 12 jaar Toplocatie in Multifunctionele Accommodatie Bekkerveld Onder begeleiding van een team van professionele sport leraren en pedagogisch medewerksters

? ? i a a s O BS ! ! ! s n o j i Niet b

Iedere dag een afwisselend aanbod van verschillende sport en spel activiteiten Hetzelfde tarief als reguliere BSO Een middag meelopen of meer weten, bel 045-5719959 Kijk voor meer info: www.kinderopvangkiki.nl

Kinderopvang Kiki bv presenteert:

BSO KeeT! Voor kinderen van 4 tot 7 jaar

Unieke locatie in speeltuin ‘t Olifantje Max 20 kinderen Extra aandacht voor de kinderen die starten op school Vaste pedagogisch medewerksters Heerlijk buiten spelen en ontdekken Knutselen, bakken, lego , wii-spelcomputer, toneel en nog veel meer! Een middag meelopen of meer weten, bel 045-5719959

www.kinderopvangkiki.nl

29


Het Geheim van de molen Let op ! Alleen verder lezen als je op de basisschool zit en een geheim kunt bewaren ! Want veel mensen weten het niet. En dat is misschien maar beter ook ! En veel mensen zouden je toch niet geloven. Maar … wij weten wel beter !

WWW.UTBOLKE.NL

Kijkt er niemand mee ? Lees dan verder. In de buurt van Aarveld/Bekkerveld staat een molen. Dat is niet zo bijzonder. Het is een oude molen. Dat is ook niet zo bijzonder. Maar wat er toen gebeurde … een paar honderd jaar geleden … Weet je zeker dat niemand meekijkt ? Laten we maar geen risico nemen. Wil jij het Geheim van de molen ontdekken ? Let dan op de brievenbus ! Want als je in Aarveld/Bekkerveld woont en op de basisschool zit krijg je binnenkort een uitnodiging. Kom ook naar de overnachting van 5 op 6 september in Speeltuin ’t Olifantje en ontdek het geheim van de molen ! Op één voorwaarde: mondje dicht !

30

Grote sortering garens en tevens verstelatelier OPENINGSTIJDEN MA 13.00 / 18.00 DI.WO.VR. 09.00 / 18.00 DO 09.00 / 18.00 ZA 09.00 / 17.00 Benzenraderweg 92 6417 SV Heerlen Tel. 045-571 64 51

www.utbolke.nl Blauwe zone Zoals u weet is in onze wijk een enquête uitgedeeld met betrekking tot een in te stellen blauwe parkeerzone. Op 3 juni is met de gemeente overleg geweest hierover, maar toen lag deze editie van het wijkblad al klaar om te drukken. Voor nieuws over de uitkomst van de enquête kunt u de website aarbek.nl raadplegen.


BUURTACTIE Vlotstraat De gemeente heeft de bewoners van Heerlen aangeboden om een budget aan te vragen ter besteding bij straatactiviteiten. De Vlotstraat heeft hier gebruik van gemaakt en heeft van de gemeente â‚Ź 500 gekregen. Als eerste project hebben we rond de carnaval de lantaarnpalen aan de carnaval aangepast, zodat de startplek van onze Heerlense optocht een waardige uitstraling had.

Op 16 mei hebben we met de buren de bloembakken aan de lantaarnpalen weer gevuld met bloemen onder het genot van een hapje en een drankje. Iedereen brengt dan wat mee om

met de groep te delen en dat maakt dat de mensen elkaar op een informele wijze leren kennen en draagt bij aan de saamhorigheid. We maken een lijst met de mensen, die de planten water gaan geven en genieten tot oktober van de mooie bloemen Met Kerst gaan de lantaarnpalen aanpassen aan de Kerstsfeer.

In april hebben we met de kinderen van de straat vogelnestjes gemaakt op een zaterdagmorgen. Er zijn in totaal 15 vogelhuisjes gemaakt en bij meer dan de helft van de mensen zijn er ook koolmeesjes komen wonen. Wij zijn blij met het aanbod van de gemeente en hopen dat er meer mensen op ideeĂŤn komen na het lezen van dit stukje en ook voor hun straat een aanvraag doen wanneer er weer een aanvraagmogelijkheid door de gemeente wordt geboden. Namens de Vlotstraat George Hundscheid 31


Hoe ver zou ú gaan ? De werkgroep Buurtsteun Aarveld/ Bekkerveld onderzoekt hoe we in de buurt kunnen bevorderen dat mensen bereid zijn elkaar een handje hulp te bieden. En wat zouden mensen wel willen doen en wat niet ! Daarvoor ontwikkelde de werkgroep de “Hoe-ver-zou-ik-gaan” test en vroeg tijdens de bewonertop aan 25 bezoekers om de test te doen, aan de hand van 10 situaties. Vraag 2 Zie hem toch eens strompelen, met zijn voet in het gips. U vraagt belangstellend wat gebeurd is. Nadat hij dat omstandig uitgelegd heeft komt de vraag: zou u misschien boodschappen voor me willen doen ? Denkt u dan: “Dat zou ik denk ik wel doen.” ? Nou, de uitslag viel niet tegen ! Wilt u wel eens weten hoe hulpbereid uw buurt is of wilt u voor uzelf de test eens doen ? Kijk dan op aarbek.nl bij nieuws. Een opvallend gegeven is overigens dat heel veel mensen bereid zijn een handje hulp te bieden, maar dat mensen het moeilijk vinden om hulp te vrágen. Daarom kan het helpen om als u denkt: “Dat gaat misschien niet 32

helemaal goed.” gewoon eens te vragen of u misschien wat kunt betekenen.


33


Vaderdagconcert Op 21 juni is het weer Vaderdag. Tegen die tijd zullen waarschijnlijk veel kinderen druk bezig zijn een passend cadeau voor vader (papa mag natuurlijk ook) te bedenken, te kopen, te knutselen, enzovoort. Dit jaar biedt Dela een bijzonder en gratis cadeau aan: het Vaderdagconcert.

bruik te maken van de jeu de boulesbaan.

Voor de jeu de boules-baan dient u wel een eigen setje ballen mee te nemen. Vanzelfsprekend stellen de bewoners van het Heeserhรถfke er prijs op wanneer u de tuin met respect behandelt en niet al te luidruchtig bent.

Activiteiten voor ouderen Dat vindt plaats op vrijdag 19 juni, van 14.30 tot 16.30 uur in de Gasterie van Tobias in Douve Weien. Ook u bent van harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie met gebak te genieten van een mooi optreden van zangeres Yreen. Het belooft een gezellige middag te worden !

Jeu de Boules

Wist u dat er in de nabije omgeving veel activiteiten voor ouderen worden georganiseerd ? Bijvoorbeeld in de Haagdoorn (door de Zonnebloem), in Parc Imstenrade, door de KBO, door Alcander, door het Katholiek Vrouwengilde en straks ook in Tobias ? Op onze website, bij activiteiten, vindt u verschillende links naar deze organisaties en hun activiteiten.

In de van Weerden Poelmanstraat ligt het appartementencomplex Heeserhรถfke. Bij het complex behoort een eigen tuin. Die is omheind, maar in de regel staat overdag de poort open. U kunt dan gerust eens binnenlopen om van de tuin te genieten, gewoon even lekker in het zonnetje te zitten of om ge-

Wilt u een keer aan een activiteit deelnemen, maar heeft u een probleem met vervoer ? Of vindt u het vervelend om de eerste keer alleen te gaan ? Neem dan eens contact op met burenhulp van Aarveld/Bekkerveld (06-47518259), dan kunnen we altijd kijken of daar een oplossing voor kunnen vinden.

34


Zomeractiviteiten bij Alcander! De zomer staat voor de deur! En het jeugd- en jongerenwerk van Alcander organiseert de hele zomer, zes weken lang, leuke activiteiten in Heerlen en Hoensbroek. Geen reden om thuis te zitten dus!

Iedere week organiseren we tal van leuke activiteiten. Op de maandag vinden er in verschillende delen van de stad ‘Generatie MiX’-activiteiten plaats, waarbij deelnemersgroepen gemixt worden. Op dinsdag staat de Euroknaller voor maar €1,- tot € 2,- op het programma. De woensdag staat de wijk centraal en mag iedereen gratis deelnemen aan de activiteiten. De donderdag is gereserveerd voor spectaculaire Summerdeals! Leuke uitjes met jongeren uit Heerlen/ Hoensbroek en Kerkrade!

Vanaf week 25 is de informatie online te raadplegen via de volgende link: http://tinyurl.com/Zommersjpas-2015 of via de website van Alcander: www.alcander.nl

Wie wil ons helpen? Wij zijn op zoek naar ouders, verzorgers, opa’s, oma’s, buurtbewoners…. Eigenlijk iedere volwassene die het leuk vindt om ons te helpen dit zomerprogramma voor de kids in Heerlen/Hoensbroek in goede banen te leiden! Dus neem even contact met ons op als je interesse hebt om ons te helpen! Contactpersoon voor het stadsdeel Heerlerbaan is: Ray Goossens E: rgoossens@alcander.nl M: 06- 235 80 215 Facebook: ray.alcander Team Jeugd- en Jongerenwerk Alcander

Op alle scholen in Heerlen wordt een boekje aangeboden met daarin het complete zomeraanbod. Bij iedere activiteit staat ook vermeldt hoe je kunt aanmelden! 35


Band Contest We Aar Bek 2015 Bij ParkCity Live on stage !! Ondanks strikte voorwaarden aan de in te schrijven bands, zo moest er minimaal één bandlid uit een van de Parkstad gemeenten komen, hadden we aan inschrijvingen geen gebrek. Er hadden zich maar liefst 24 bands ingeschreven, waarvan één band niet aan ons criterium voldeed en drie die wel erg laat waren met hun inschrijving. Natuurlijk wijzen we geen enkele band zomaar af. Daarom sturen we de laatste drie bands volgend jaar een uitnodiging, zodat ze dan weer de kans krijgen om zich, en nu dan op tijd, in te schrijven voor dit evenement.

De acht bands met de hoogste scores gaan dan door naar de voorronden. Dan moeten we nog een keuze maken welke bands tegen elkaar gaan “Battelen” in de diverse voorronden.

Dit wordt gedaan op basis van beschikbaarheid per datum en waar mogelijk op genre. Hierna zit onze taak, ik zou bijna zeggen gelukkig, er op. Om te zien wie er tegen wie in de voorronden moest uitkomen, kun je onderstaand lijstje bestuderen en wellicht ken je enkele van deze bands zelfs. 1ste Voorronde Zondag 26 april vanaf 16.00 uur Noëlle de Bie & Band vs Iman Free 2e Voorronde Zondag 10 mei vanaf 16.00 uur One Wonders vs The Quartermen

Nadat de inschrijving gesloten is, begint voor Eugène (De Fabel) en mij de taak om een voorselectie te maken. Dat houdt in dat we onafhankelijk van elkaar, oeverloos de muziek van de bands beluisteren en na beoordeling een cijfer toe kennen. Daarna komen we bij elkaar en tellen de afzonderlijke scores bij elkaar op. 36

3e Voorronde Zondag 24 mei vanaf 16.00 uur ArVee vs Short Phusion 4e Voorronde Zondag 7 juni vanaf 16.00 uur Vortex Surfer vs The Sister Who Killed The Sister


Dat is eigenlijk niet helemaal waar, want we hebben natuurlijk ook nog een jury nodig. Eigenlijk zou iedereen natuurlijk in zo’n jury kunnen zitten, maar er hangt voor de bands zoveel van af dat we daar dus ook niet te lichtzinnig mee om willen gaan.

Kijk zelf maar even in onderstaand lijstje. De WINNAARS van de eerste twee voorronden van de Band Contest zijn: 1. Iman Free 2. One Wonders 3. …. 4. ….

Jammer genoeg zijn op het moment dat het Wijkblad uit komt ook de overige twee voorronden al de revue gepasseerd. Maar de Finale moet dan wel nog plaats vinden en ik zou zeggen, laat die dan ook zeker niet aan je neus voorbij gaan. In de Finale spelen maar liefs vier bands en geloof me, dat word een feestje. Dus voor alle muziekliefhebbers iets om in de agenda te noteren: We zoeken dan ook voor elke voorronde en voor de Finale, een driekoppige jury uit. Alle juryleden komen uit de muziekwereld en hebben daar ruimschoots hun sporen in verdiend. Natuurlijk hebben we voor Hans-Paul Nieskens (Organisator van ParkCity Live) een vaste plaats gereserveerd in onze Finale-jury. Op het moment dat ik dit artikel schrijf, zijn er twee van de vier voorronden al geweest en zijn de eerste finalisten dus al bekend.

Zondag 21 juni Gasterie De Fabel op de Benzenraderweg 104. (voorheen café De Zotte)

Openstelling vanaf 15:00 uur FINALE vanaf 16:00 tot 20:30 uur

Hopelijk tot ziens allemaal, (organisatie) Gasterie De Fabel in samenwerking met Wijkraad Aarveld Bekkerveld

37


Zoekt u buitenschoolse opvang in Heerlen-Zuid? Heerlen-Zuid Kinderopvang Humanitas heeft vier centra voor buitenschoolse opvang en twee kinderdagverblijven in Heerlen-Zuid. Volop keuze voor een locatie bij u in de buurt. Kinderen willen in hun vrije tijd graag leuke dingen doen, activiteiten ondernemen, met vriendjes en vriendinnetjes spelen maar ook plannen maken voor bijvoorbeeld de dagen die zij op de (vakantie) kinderopvang doorbrengen.

Kinderdagverblijf Huize Kakelbont Buitenschoolse Opvang Het Zeeroversnest Bekkerveld 1 Buitenschoolse Opvang De Tovercirkel Vullingsweg 64-66 Kinderdagverblijf Heerlerbaan Heerlerbaan 157-Y Buitenschoolse Opvang Windekind Van Weerden Poelmanstraat 192 Buitenschoolse Opvang Tarcisius Celsusstraat 99

Kinderen van 4 jaar, die van een kinderdagverblijf komen, zijn al gewend om met andere kinderen in een groep te zijn. De overgang naar de basisschool gaat daardoor gemakkelijker. Op de BSO worden kinderen betrokken bij het opzetten van activiteiten zoals knutselen, buiten te spelen of te sporten. Buitenschoolse opvang is en blijft ‘vrije tijd’ en in je vrije tijd ben je bezig met elkaar, met hobby’s, vriendschappen sluiten en nieuwe dingen ontdekken. Grotere kinderen willen grotere uitdagingen. Kinderen tussen 8 en 12 jaar richten zich steeds minder op volwassenen, leeftijdsgenoten worden belangrijker en de zelfstandigheid neemt enorm toe. Ze voelen zich vaak te oud voor de buitenschoolse opvang maar de verantwoordelijkheid om alleen naar huis te gaan en te zijn is een hele grote stap. Buitenschoolse Opvang Het Zeeroversnest, De Tovercirkel, Windekind en Tarcisius hebben ook voor deze groep kinderen hele leuke activiteiten: we gaan op kamp, we houden slaapnachten, we hebben sportdagen en een zeepkistenrace en een uitgebreid vakantieprogramma! Samen met de kinderen worden tal van leuke activiteiten gedaan en de kinderen gaan met veel plezier naar de buitenschoolse opvang. Wilt u meer informatie of een rondleiding? Neem contact op met het regiokantoor, tel: 045 -571 12 54 of mail regiolimburgzuid@kinderopvanghumanitas.nl

www.kinderopvanghumanitas.nl

38


Ons Rosarium 2015 Toen we vorig jaar het seizoen afsloten hadden we een lang en groeizaam jaar achter de rug. De lente had dat jaar al vroeg zijn intrede gedaan en de winter heeft lang op zich laten wachten. Nou eigenlijk was het zelfs geen wachten op de winter, want we hebben nauwelijks iets van een winter gehad zelfs. Ook dit jaar zijn we, gezien de slappe winter, behoorlijk vroeg weer gestart met onze werkzaamheden. Niet dat dat een probleem is, want de meesten van ons kunnen niet wachten, om weer aan de slag te gaan. Bijkomend voordeel is dat we iets meer tijd hebben om alles klaar te maken voor de zomerbloei.

Waar ik het vorig jaar geloof ik niet over gehad heb, is dat tijdens de zware storm die op 29 juli over Heerlen heen trok, dat toen ook het Rosarium het zwaar te voorduren heeft gehad. De rozen vangen natuurlijk niet zoveel wind, waardoor ze beschadigd zouden kunnen raken. Dit geld natuurlijk niet voor de aan de

Vergiliusstraat gelegen platanen. Deze hebben, gezien de ongebruikelijke windrichting de volle laag gekregen . wat weer tot gevolg had dat bij meerdere bomen enkele forse takken het hebben begeven en zodoende in het Rosarium beland zijn. De dag erna hebben we toen met enkele vrijwilligers, die ook altijd in het Rosarium werken, de ravage op geruimd.

Wel hebben we van de Gemeente op enkele punten hulp gekregen, om gevaarlijke takken die nog in de bomen half vast hingen, weg te zagen. Nadat deze klus geklaard was kwamen we tot de ontdekking dat een van die takken een van onze pergola’s onherstelbaar vernield had. We hadden op dat moment geen zin om te wachten of de Gemeente deze pergola nu wel 39


of niet zou gaan herplaatsen. We hebben toen gewoon besloten dat we dat maar zelf zouden gaan regelen.

Omdat ik zelf bij de Mondriaan als vrijwilliger werk in de Ambachtelijke Werkplaats, hebben we daar opdracht gegeven om voor ons een nieuwe te maken. We hebben toen een tekening gemaakt aan de hand van de bestaande pergola’s en zo hebben we hem laten uitvoeren. Afgelopen woensdag 15 mei hebben we deze, ook weer met enkele van onze trouwe vrijwilligers, herplaatst.

En wat de kosten betref, daar hebben we ons ook geen zorgen over hoeven maken. De rekening daarvoor hebben 40

we vorig jaar al bij de Gemeente ingediend en deze heeft hem zonder veel poespas op onze rekening voldaan. Ook werden we positief door de gemeente verrast, toen de bomen die ze vlak na de storm gekapt hadden, door nieuwe werden vervangen. Zo zie je maar weer, er wordt al genoeg gemopperd op wat de Gemeente wel en niet zou moeten doen, soms moet je gewoon zelf het initiatief nemen. Wil je zelf eens zien hoe onze rozen erbij staan of hoe onze nieuwe pergola geworden is. Ga dan gewoon eens kijken of kom eens langs als we aan het werken zijn (elke zaterdag op de even weken), er is koffie en altijd wel iemand die een gezellig praat je wil maken. Hopelijk TOT ZIENS in ONS Rosarium ! Frans Cleven (één van die Vrijwilligers)


Kastanjes GEVELD Toen op 14 april negen kastanjes en drie populieren werden omgezaagd op het Bekkerveld waren wij ook verrast. We hadden het u graag van tevoren laten weten dat het ging gebeuren. Nou ja, graag…. Maar dan waren veel bewoners in elk geval niet verrast geweest, dan hadden we nog eens kunnen uitleggen waarom het nodig was én dat gewerkt wordt aan plan om het karakter van het Bekkerveld te behouden.

de een meer dan voor een ander. Daarom vinden we het als wijkraad belangrijk te communiceren over wat er gaat gebeuren. De gemeente vond dat blijkbaar niet. En daar waren wij nogal verbolgen over. Juist omdat we met de gemeente in gesprek waren over een aanpak om ook op termijn de ‘look’ van het Bekkerveld in stand te houden. Dat hebben we ook meteen aan de verantwoordelijk wethouder kenbaar gemaakt. Op Facebook sloten veel mensen zich daarbij aan, enkelen vonden het daarentegen weer wat ver gaan om een berichtje van de gemeente te verwachten (en dat mag natuurlijk ook). Eén bewoner zag er aanleiding in het vertrouwen in de wijkraad op te zeggen omdat die ‘het had laten gebeuren’. Het zij zo.

Het Bekkerveld gaat veel mensen ter harte. Omdat ze er zelf ooit voetbalden, bladerhutten bouwden, kastanjepoppetjes maakten, naar het circus stonden te gapen, misschien wel ooit zoals mijn broers uit zo’n kastanje gevallen zijn. En dat nu ook weer aan hun kinderen doorgeven (behalve dat vallen dan). “Wat erg van de bomen, dat raakt me...” schrijft een bewoonster. Ook zo’n veld, gras en bomen, maakt een buurt tot jouw buurt, zij het voor

De wethouder heeft laten weten ook boos te zijn over de gang van zaken en er op terug te komen. Bij het schrijven van dit artikeltje op 11 mei was dat nog niet gebeurd. Mogelijk tussen toen en het uitkomen van het wijkblad wel, zonder dat we dat hier hebben kunnen opnemen. Mocht dat het geval zijn, dan kunt u daar over lezen op www.aarbek.nl.

41


oranje pluim voor Ettore

DEADLINE!!!

Op Koningsdag, 27 mei, werden zoals gebruikelijk weer fietsen versierd bij het voormalige HTS-gebouw. Met rood, wit, blauw en oranje werden de kinderfietsjes door creatieve kinderhandjes “gepimpt” tot koninklijke rijwielen. Wij willen nadrukkelijk een oranje pluim uitdelen aan Ettore Muto, medewerker van Bureau Handhaving, die zich op zijn vrije dag (!) had gemeld om bij het evenement te assisteren.

Ingezonden stukken voor de 3de wijkbladeditie van 2015, graag inleveren vóór

Samen met zijn collega begeleidde Ettore met aanstekelijk plezier de royaal versierde fietsjes naar het Raadhuisplein. Bedankt Bureau Handhaving voor de begeleiding en met name Ettore die het fiets versieren duidelijk niet als werk heeft ervaren.

De redactie

28 AUGUSTUS 2015 Alvast dank

# Aad Giezen

P.s. foto’s van het fiets versieren zijn te vinden op aarbek.nl

COLOFON Redactieadres: Wijkkrant Aarbek Benzenraderweg 103 6417 SL Heerlen redactie@aarbek.nl - T. 06 476 00 307 Advertenties - redactie@aarbek.nl De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en/of berichten te weigeren.

Druk: de Printgalerij Heerlen 045-570 81 05 Lay-out: Richard Beerens Heerlen

42


43


Profile for Wijkblad Aarbek

Wijkblad totaal juni 2015 final  

Wijkblad totaal juni 2015 final  

Advertisement