Page 9

BIG BROTHER Op 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Daarin wordt geregeld hoe organisaties en instellingen om moeten gaan met persoonsgegevens: wat wordt verzameld, wie heeft inzage, hoe werkt de versleuteling, enzovoort. Natuurlijk denken we meteen aan Facebook, Twitter, Whatsapp, enzovoort. Goed dat er een einde wordt gemaakt aan het ongebreideld verzamelen en verhandelen van onze gegevens! (Al moeten we natuurlijk even afwachten of dat ook zo gaat werken …) Maar de wet gaat niet alleen over de ‘grote jongens’: ook winkels (klantenkaarten!), webshops, verenigingen (voetbal, scouting), belangenorganisaties en goede doelen (KBO, Zonnebloem) moeten aan de wet voldoen. En dus ook de wijkraad. De wijkraad verzamelt en beheert immers ook persoonsgegevens. Denk aan contactgegevens van bewoners, gegevens van mensen die zich aanmelden voor een activiteit, ontvangers van de digitale nieuwsbrief, gegevens van (zakelijke) relaties zoals gemeente, adverteerders. Verder dan naam, adres, telefoon, e-mail en (alleen bij kinderactiviteiten) leeftijd, gaat dat weliswaar niet, maar het zijn even goed persoonsgegevens. Die gegevens zijn alleen voor eigen gebruik, worden dus aan niemand doorgegeven en al helemaal niet verhandeld. Aan de hand van een stappenplan van de Stichting AVG voor Verenigingen hebben we ons gegevensbeheer gecontroleerd en zo nodig aangepast. Hoe we met de gegevens omgaan hebben we vastgelegd in onze Privacy Policy, doe u kunt vinden op onze website (kijk onder ‘Wijkraad’). Sinds 11 mei beschikt de wijkraad ook over een door de Stichting AVG voor Verenigingen afgegeven AVG-verklaring. De Autoriteit Persoonsgegevens kan controleren of de wijkraad zich aan de voorschriften van de AVG houdt. U kunt ons altijd vragen welke persoonsgegevens we over u hebben opgeslagen, u kunt ze laten corrigeren en u kunt ze ook laten verwijderen.

9

Profile for Wijkblad Aarbek

Wijkblad 2018 06  

Wijkblad 2018 06  

Advertisement