Page 13

B I J E E N KO M S T B E W O N E R S

BEKKERV E L D

In het voorjaar van 2017 kwamen er nogal wat meldingen van overlast op het Bekkerveld. Om omwonenden te laten weten wat er is gedaan om die te verminderen Ên om samen te spreken over de aanpak in 2018 organiseerde de wijkraad een bijeenkomst voor omwonenden, in samenwerking met gemeente, politie, handhaving, Alcander en straatcoaches. Bij zo’n 130 adressen in de directe omgeving werd een uitnodiging bezorgd, 12 bewoners besloten aan de uitnodiging gehoor te geven. De aanwezigen hadden waardering voor de inspanningen die zijn verricht om de overlast terug te dringen. Dat desalniettemin de overlast nooit tot nul gereduceerd zal kunnen worden, was echter ook voor iedereen wel duidelijk, naast het feit dat er gelukkig ook veel jongeren zijn die zich gewoon rustig gedragen en weinig of geen rommel maken. En ja, ook de jongeren moeten ergens een plekje hebben. Is de overlast onaanvaardbaar groot, dan is melden zinvol (via 14-045, heerlen. nl of de gemeente-app). Niet dat er dan meteen politie of handhaving ten tonele verschijnt, maar het helpt wel om ook bij de toekenning van capaciteit blijvende aandacht te bewerkstelligen. Voorgesteld werd een keer een ontmoeting tussen omwonenden en gebruikers van het veld te organiseren. Dat voorstel werd positief ontvangen. In het buurtteam (een periodiek overleg van wijkraad, gemeente, politie, handhaving en Alcander) zal dat verder worden uitgewerkt. Met dank aan de Nieuwe Thermen voor het ter beschikking stellen van de ruimte !

13

Profile for Wijkblad Aarbek

Wijkblad 2018 06  

Wijkblad 2018 06  

Advertisement