Page 15

gemeenteraad), maar om te zorgen dat u als bewoner goed geïnformeerd bent en dat uw stem gehoord wordt. We vinden het ook belangrijk om aan de gemeente over te kunnen brengen wat er omtrent dit onderwerp zoal leeft in de buurt. We stellen uw reacties daarom erg op prijs ! Zo hebben we als wijkraad onze zorgen (en die van veel omwonenden) omtrent de verkeersafhandeling in een gesprek met wethouder Jordy Clemens nog eens nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Bovendien hebben we aangegeven dat, wanneer de gemeentelijke keuze inderdaad op deze plek valt, aandacht voor de verkeersituatie vanaf het prille begin gewaarborgd moet zijn. Te nemen maatregelen moeten daarnaast ‘hard’ zijn en niet enkel bestaan uit goede bedoelingen en vage intenties.

Met de wethouder hebben we afgesproken nu al te starten met een werkgroep die zich over de verkeerssituatie zal buigen. In de werkgroep hebben ook enkele omwonenden zitting. Mochten er meer betrokken bewoners zijn dan plekken in de werkgroep, dan is het denkbaar dat we ook gaan werken met een aanvullende ‘achterbangroep’. Valt de keuze toch op een andere locatie, dan is het werk niet voor niets: ook dan vraagt het verkeer rond de school aandacht ! Mocht u een bijdrage willen leveren aan de werkgroep of aan de achterbangroep, dan kunt u dat kenbaar maken via info@aarbek.nl. Bellen met wijkraad mag natuurlijk ook: 06-47600307. Vanzelfsprekend houden we iedereen via onze website op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

15

Profile for Wijkblad Aarbek

Wijkblad 2017 09  

Wijkblad 2017 09  

Advertisement