Page 14

N I E U W B O U W

T A R C I S I U S

Het voornemen om de nieuwbouw van de Tarcisiusschool op de huidige plek te realiseren roept nogal wat discussie op. En dat is ook alleszins begrijpelijk: wie wel eens rond half drie in de buurt van de school komt, weet dat het nog wel eens een verkeerschaos kan zijn, al moet ook gezegd dat met het invoeren van de blauwe zone er wel meer mogelijkheden voor ouders zijn ontstaan om te parkeren. De keuze voor die plek is nog niet definitief. Er zijn ook enkele andere mogelijke plekken bekeken, maar in de ogen van het college van burgemeester en wethouders vallen die om verschillende redenen af. Voordat de knoop echter wordt doorgehakt, wordt de locatiekeuze nog een keer besproken in de gemeenteraad. We verwachten dat dat in oktober gebeurt.

14

Soms vragen bewoners wat het standpunt van de wijkraad over die nieuwbouw op de huidige plek is. Dat is een lastige vraag. Niet omdat we er niets van vinden, maar omdat we als wijkraad vinden dat iedere bewoner en ieder standpunt tot zijn recht moet komen. Onze taak is dan niet om een keuze te maken (dat is ook voorbehouden aan college en

Profile for Wijkblad Aarbek

Wijkblad 2017 09  

Wijkblad 2017 09  

Advertisement