Wijkblad 2017 06

Page 1

WIJKBLAD BEKKERVELD AARVELD 13E JAARGANG NUMMER 47

JUNI 2017

FOTOGRAFIE: LUKA DUNK

KNAP IRRITANT

OM GEKEERD DA K P RO F I E L

BUURTDEAL

HEAVEN

AS IT IS IN

GROENE VINGERS


BELANGRIJKE

TELEFOONNUMMERS Noodnummers Ambulance, brandweer, politie (spoed) Idem voor doven en slechthorenden Handhaving Huisartsenpost OZL (Nightcare) Dierenambulance Storing gas of elektra Storing water Blokkeren bankpassen en pincode

112 0800-8112 14-045 045-5778844 0900-0245 0800-9009 043-3090909 0800-0313

Belangrijke andere nummers A Gene Bek Buurtsteun (burenhulp) Dierenmishandeling of -verwaarlozing Gemeente Heerlen Meld Misdaad Anoniem Politie (geen spoed) RD4 Servicepunt Sociaal Buurtteam Wijkagent Wijkraad Zichtbare Schakel Zuyderland ziekenhuis

045-8516726 06-47600307 144 14-045 0800-7000 0900-8844 045-5437100 045-5604004 0900-8844 06-47600307 06-18228368 045-5766666

Overig Informatie over buurt Melding openbare ruimte Gevonden/verloren voorwerpen Dier vermist of gevonden Buurtberichten door bewoners

aarbek.nl heerlen.nl heerlen.nl amivedi.nl nextdoor.nl

2


VOORWOORD “Hé, wat leuk ! Ik win anders nooit wat !” Zo reageert de winnares van het wijkkijkertje van vorige keer. Zelfs nu er meer deelnemers dan ooit waren, is de winkans nog altijd vele malen groter dan bij de staatsloterij. Dat is het voordeel van een kleine buurt. De prijzen bij de staatsloterij zijn vele malen hoger, dat is dan weer het voordeel van grootschaligheid. Dat dacht ik ook na de rommelmarkt: rijk is niemand er van geworden, maar wie ik sprak vond het leuk en gezellig. Voor een hogere opbrengst moet je waarschijnlijk naar de Terwinseler Jaarmarkt, al is daar het standgeld dan weer beduidend hoger en zijn de consumpties een stuk duurder. Een nog kleinschaliger activiteit: terwijl op de rommelmarkt spulletjes van eigenaar wisselden, of lagen te wachten, vulden bewoners van de Burg. Savelbergstraat/Bekkerveld voor het tweede jaar de bloembakken voor boven de voordeur. Een week later is de Dr. Jaegerstraat aan de beurt (voor het eerst). De Vlotstraat volgt nog (inmiddels routine), al weet ik nog niet wanneer. Een econoom zou misschien zeggen: laat ze samen organiseren, inkopen, enzovoort, maar er zou dan ook wat verloren gaan. Dat denk ik ook als het over buurtsteun gaat. Als een bewoner ons vraagt of we iemand weten die bij het een of het ander kan helpen, dan lukt het meestal wel een goed antwoord te vinden. Maar ook weer niet altijd. Groter zou meer potentiële helpers

opleveren, maar het wordt ook anoniemer en waarschijnlijk zou de bereidheid om te helpen afnemen. Enfin, soms is het juist fijn om klein te zijn, soms is het handiger zaken groot aan te pakken. We kregen van de Provincie een uitnodiging voor de bijeenkomst over de fusie tussen Heerlen en Landgraaf. Ik kan niet echt beoordelen of het beter zou zijn. Ik kan me zeker voorstellen dat het soms beter is zaken groot aan te pakken, maar ik vind het ook heel erg belangrijk juist het fijne van de kleine schaal te behouden. De wijze mannen die eerder advies uitbrachten over die fusie hebben dat gelukkig ook onderkend. Een van hun aanbevelingen: “Koester de identiteit op buurtniveau door het buurtgericht werken te versterken. Bespreek met elke buurt hoe dat in die betreffende buurt het beste kan en leg dat vast.” Daar sluit ik me graag bij aan. Soms moeten dingen groot aangepakt worden, soms lukt het vooral omdat het klein is ! Frans Thuis Voorzitter wijkraad

3


INHOUD JUNI 2017

2 Belangrijke telefoonnummers 3 Voorwoord 4 Inhoud 5 Bomenverordening 7-8 Burenkaart 9 Heeft U even? 10 Weerbaarheid 13 Knap irritant 15 Activiteiten 17 As it is in heaven 18 Wereldwijde wijkideeĂŤ n 19 Omgekeerd dakprofiel 20 Fotopagina 22 Blauwe zone 24 Buurtdeal 27 Groene vingers 28 OBS de tovercirkel 29 Basisschool Tarcisius 30 Fietsexamen 31 Nieuwe bloemen 33 Gedicht Sadarijn 35 Moppen 37 Prikkertjes / Verhalen 38 Het wijkkijkertje 39 Sudoku 4

De foto van het Bekkerveld op de voorpagina is gemaakt door Luka Dunk. Heeft u ook een bijzondere foto in de buurt gemaakt? We houden ons aanbevolen!


VERORDENING Als jochie ging ik vaker met een vriendje zwemmen in het Sportfondsenbad. Vanuit Bekkerveld liepen we dan door Aarveld (door de paadjes tussen Enniusstraat en Plautusstraat – spannend !), langs de ‘onderste flat’ (via het geheimzinnige rooster in het plantsoen), de trap af naar de Welterlaan en tussen autoweg en de tuin van Dinger (nu APG) door. Altijd stonden we even stil bij de boom, boven aan de trap tussen Celsusstraat en Welterlaan. “Klim in mij, klim in mij!” leek die te roepen. Helaas, we waren daar net te klein voor. Nu ben ik daar te groot (beter gezegd: te oud en te stram) voor. Bovendien is ook de boom groter geworden. Monumentaal zelfs. In de vergadering van januari heeft de gemeenteraad de nieuwe bomenverordening vastgesteld. Een belangrijke wijziging ten opzichte van eerdere verordeningen is dat voor het kappen van een boom geen omgevingsvergunning (kapvergunning) vereist is. Een uitzondering betreft de bomen die op de ‘bomenlijst’ staan. Ook ‘onze’ boom staat er op. In Aarveld/Bekkerveld staan meer bomen die op de lijst voorkomen: nog een eik (Bongaertslaan), een rode beuk aan de Akerstraat, een winterlinde aan de Bekkerweg en de sequoia’s op het Bekkerveld. Het kan zijn dat een boom zelf

misschien niet zo bijzonder is, maar dat de boom deel uitmaakt van een groter geheel, een monumentale structuur. Ook dan is een vergunning nodig. In Aarveld/Bekkerveld gaat het om de kastanjes aan de Molenberglaan en de kastanjes op het Bekkerveld. Voor andere bomen geldt dus geen vergunningplicht meer. Let op: natuurlijk hopen we dat nu niet iedereen enthousiast de kettingzaag tevoorschijn haalt. Integendeel: bomen dragen bij aan een gezond en prettig leefklimaat en verdienen daarom bescherming. Bovendien: bomen dragen herinneringen, vertellen een verhaal. Mocht het echter toch nodig zijn een boom te kappen, informeer dan bij de gemeente naar de precieze voorschriften. In dit artikel kunnen we immers niet alle onderdelen van de nieuwe verordening vermelden. Foto’s van de bomen op de bomenlijst vindt u in het Fotoboek op aarbek.nl

5


wijkraad aarveld / bekkerveld organiseert:

overnachting speeltuin

olifantje

9 en 10 september 2017

woon jij in aarbek en ga jij naar de basisschool? kijk dan snel op aarbek.nl om mee te doen 6


Buren, wij gaan op vakantie!

Maak het inbrekers niet te makkelijk.

Wij vragen onze vertrouwde buren: • onze woning een bewoonde indruk te geven. • bij verdachte situaties 112 te bellen. 7


Beste buren, Fijn dat jullie op onze woning willen letten tijdens onze vakantie! Bij deze een overzicht van onze gegevens en een geheugensteuntje van wat we met elkaar hebben afgesproken. Als jullie iets verdachts zien of horen, bel dan het alarmnummer 112. Vertrekdatum ............................................................................................. We zijn weer thuis op ................................................................................. Vakantieadres ............................................................................................ In geval van nood bellen naar .................................................................. op telefoonnummer .................................................................................. Door onderstaande voor ons te doen, lijkt het net alsof we thuis zijn. Dat schrikt inbrekers af. Post uit het zicht opruimen Onze planten water geven Gordijnen ’s avonds dichtdoen en ’s ochtends openen ’s Avonds een lampje aan doen Ons huisdier eten geven De vuilnisbak op ……........................... dag buiten zetten En ....................................................................................................... Alvast bedankt! Groetjes, .....................................................................................................

PS: Zet gerust jullie auto voor onze deur! www.politiekeurmerk.nl/preventietips


“Heeft U even? “

Ik ben intussen al dik in de tachtig en red me prima, ja dankuwel. Het poetsen gaat natuurlijk niet meer helemaal zoals ik ooit van mijn moeder leerde, maar ach, ik heb ook eigenlijk niet meer het hele huis nodig. Maar ik blijf er graag wonen, want het zit vol herinneringen. Aan mijn man zaliger, mijn kinderen, die helaas allemaal ‘wijd weg’ wonen (maar we skypen!), lief en leed dat we hier gedeeld hebben. Naar buiten gaan vind ik moeilijker. Zo goed ter been ben ik niet meer en je hoort zulke rare verhalen. Gelukkig, de super bezorgt mijn boodschappen en ik heb een abonnement op zo’n verse groentebezorger (de groente is vers, hè?). Mijn medicijnen worden keurig gebracht door de apotheek en als ik spulletjes nodig heb komt DHL voorrijden. Elke morgen brengt iemand de krant, de ramenwasser komt af en toe. En een heel enkele keer laat ik zo’n snelle pizzajongen voorrijden. De belasting gaat digitaal (doe ik zelf !), met de verzekeringsman kan ik ‘chatten’. Niets te klagen dus. Alleen, telkens als ik vraag “Heeft u even ? Wilt u niet even binnenkomen ?” …..


WEERBA “Kan er niet eens een weerbaarheidstraining georganiseerd worden? Om te beginnen voor meisjes die aan het einde van de basisschool of begin middelbare school zitten?” Met die vraag meldden enkele ouders zich bij de wijkraad. Om zo hun kinderen te helpen zelfvertrouwen te ontwikkelen en zich veilig te voelen in de buurt. De wijkraad zocht contact met Jeugd- en Jongerenwerk van Alcander. Zij hebben immers al vaker met dit bijltje gehakt. Begin 2017 maakten een van de moeders en iemand van de wijkraad kennis met Kim Adriaens en Jessie van Wijk, jongerenwerkers van Alcander. Het gesprek leverde direct leuke ideeën op om de bijeenkomsten mee te vullen. Ook de doelen werden duidelijk: veiligheid, kennis, betekenisrelatie, praten, vergroten van de leefwereld, grenzen en positieve motivatie. De moeder kon aan de slag: zouden er genoeg meiden zijn om een groep te vullen? Het werden uiteindelijk zelfs twee groepen: een voor meiden van 11 t/m 13 jaar en een voor 14 t/m 16 jaar. In elke groep circa 10 meiden. In deze leeftijdsfase zijn kinderen druk bezig met hun ontwikkeling op weg naar volwassenheid. Zij willen, kunnen en/of moeten eigen keuzes maken

10

met betrekking tot hun toekomstige leven. Dat levert risico’s op, maar ook mogelijkheden. In ‘Voel je veilig’ gaat het om het aanleren van vaardigheden die de meiden helpen voor zichzelf te zorgen, hun kwaliteiten te ontdekken en in te zetten in de maatschappij. In de groep ontdekken meiden hun eigen talenten/mogelijkheden én ze ontvangen sociale steun van de meidenwerker en van elkaar.

“Ik dacht echt dat het zoals op school was, maar dit is veel gezelliger!”


ARHEID Dat komt ook terug in het programma, dat op maat is gemaakt naar doelstellingen en behoeften van de meiden: - Social media. - Roken, alcohol, drugs en energiedrank - Weerbaarheid (fysiek) - Weerbaarheid (grenzen stellen) - Talenten en kwaliteiten Inmiddels hebben beide groepen hun programma afgesloten. Voor elke groep 5 bijeenkomsten, in het IVN-gebouw, met recreatieve, creatieve, actieve en vraaggerichte activiteiten. Zo hebben ze gewerkt aan het versterken van het zelfbeeld, bewustwording en weerbaarheid.

Dat klinkt serieus. En ja, het gaat ook om serieuze zaken. Maar zoals een van de meiden het uitdrukte: “Ik dacht echt dat het zoals op school was, maar dit is veel gezelliger! We leren hier iets, maar ook van elkaar.”


AL 40 JAAR

BETER DAN

DE BESTE!

Her- en verstelwerk aan kleding. Bedrijfskleding reparatie en onderhoud. Maatkleding voor dames, heren en kinderen. Ontwerpen en maken van: • Bruids- en communiekleding. • Gelegenheidskleding. • Lessen voor beginners en gevorderden. • Het vermaken en maken van gordijnen. • Alle andere werkzaamheden kunnen in overleg. • • • •

 

       

12


KNAP IRRITANT Nu we de winter achter gelaten hebben, zie je steeds meer mensen genieten van de buitenruimte. Hondenbezitters maken een extra rondje, de kinderen van de BSO spelen buiten, tuinbezitters zijn lekker bezig of zitten gewoon te genieten, het Bekkerveld trekt veel gebruikers. Gebruikers? Ai, dat laatste is een pijnlijk punt. Bedoel je de rommelmakers, de scooters, de Maxen Verstappen in de dop? Nee, we bedoelen de kinderen, de hondenuitlaters, de kinderopvangkinderen, de sporters, soms een luchtballon, de groepjes jongeren die zich weten te gedragen en, tja, ook ‘die andere gebruikers’ weten het veld te vinden. Vaak tot ergernis van medegebruikers, omwonenden en anderen. En eerlijk gezegd: de rommel, piepende banden, knetterende scooters, harde muziek enzovoort zijn knap irritant, zo niet erger. Wijkraad, gemeente, Alcander jongerenwerk, politie en handhaving hebben daarom afspraken gemaakt over de aanpak van overlast. Bovendien willen we graag de toestroom van buitenaf terugdringen. Niemand is

immers blij wanneer het Bekkerveld een regionale trekpleister wordt. Ook al niet omdat we de wel goedwillende jeugd hun ontmoetingsplek niet willen ontnemen. Eenvoudig is het echter niet, een bord met “Knap irritant gedrag verboden” helpt immers niet. Er zijn is niet verboden, rommel weggooien vraagt om een heterdaadje en 24/7 aanwezigheid van de sterke arm is niet reëel, ook niet via cameratoezicht. Wat wel kan, is je gezicht laten zien en dat hebben we ook afgesproken. Met als boodschap: je mag er best zijn, maar dan wel op een voor iedereen prettige manier. Het Bekkerveld is geen anonieme plek en politie kan je ook nog eens om je ID vragen en autopapieren controleren. Lever je klachten op? Dan wordt je daarop aangesproken en zoek je je heil maar elders. Krijgen we je kenteken vaker door wegens wangedrag ? Houd er dan rekening mee dat het steeds minder gezellig wordt. We willen voor iedereen een prettig Bekkerveld. Als ieder daar zijn steentje aan bijdraagt en het goed gebruikt, mag iedereen er ook zijn.

13


14


ACTIVITEITEN Ik heb ouders wel eens horen verzuchten dat ze zich wel eens meer taxibedrijf dan ouder voelen. Dat de kinderen het drukker dan ooit hebben: van vereniging naar vereniging. Toch blijft er gelukkig ook tijd over om op de bank te hangen en om buiten te spelen. In en nabij Aarveld/Bekkerveld zijn veel verenigingen actief. Zowel jongeren, volwassenen en ouderen kunnen er terecht. Daarnaast organiseert The Flash in Heerlerbaan (de jongerenaccommodatie voor Heerlen Zuid) activiteiten voor kinderen, in Tobias kunnen juist ouderen terecht voor aangepaste activiteiten. Alcander organiseert In de Haagdoorn activiteiten voor senioren, zoals schilderen en yoga. Liefhebbers van handwerk kunnen daar ook terecht bij de Zonnebloem. Of een cursus volgen in Ut BÜlke. En er is meer ‌

En dan worden er ook nogal eens incidentele activiteiten georganiseerd. Denk aan activiteiten van de wijkraad, optredens in de Fabel, toernooien in A Gene Bek. Kortom, er is van alles te doen. We proberen zoveel mogelijk te verzamelen op de activiteitenpagina van aarbek.nl. Organiseert u ook een activiteit of mist u uw vereniging? Laat het ons even weten. Bent u op zoek naar een activiteit en komt u er niet helemaal uit ? Bel gerust (06-47600307), dan kijken we graag even mee !

15


Benzenraderweg 120 6417 SV Heerlen Tel: 045- 5713642 Openingstijden ! Dinsdag t/m Vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur Zaterdag van 9.00 uur tot 15.30 uur Maandag GESLOTEN

Wij werken zonder afspraak! Dus loop gerust eens binnen.

Al 120 jaar verstand van lekker vlees! net anders dan anders

Onze eerlijke ambachtelijke producten, u proeft het verschil!

keurslagerij

sinds 1892

Benzenraderweg 90, Heerlen tel. 045-5716471 Holzstraat 28, Kerkrade tel. 045-5452998 www.lochtman.keurslager.nl

16


HEAVEN

AS IT IS IN

Kent u de film ‘As it is in Heaven’? Voor het geval dat niet zo is: een wereldberoemd dirigent trekt zich terug op het platteland. Na enige tijd wordt hij de dirigent van het dorpskoor en weet het koor én de koorleden tot grote hoogte te brengen. Een indrukwekkende en inspirerende film ! Het is de film die de leden van ons eigen buurtkoortje in maart samen keken. Natuurlijk, zo’n film is geromantiseerd. Maar het plezier van sámen zingen, en dan ook nog eens zo dat het een beetje klinkt, dat herkenden ze zonder twijfel. En ja, met een goede dirigent gaat dat nóg beter.

Wilt u ook iets van die zinderende energie en het plezier van samenzang proeven? Het koor repeteert twee keer per maand op zondagavond in de oneven weken van half acht tot negen in het IVN-gebouw. U bent van harte welkom, ook als u geen zangervaring heeft !

Helaas was de zondagavond voor Christianne, de dirigente, te belastend en zat het koor even zonder. Even, inderdaad, want in mei werd contact gelegd met Michel en … het klikte ! In elk geval tot de zomervakantie zal hij de dirigent zijn en dan neemt hij een definitief besluit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacqueline Mulders: stuur een mailtje naar: mail@Jacqueline-Mulders.nl of bel met 06-183 668 54.

Aan het koor zal het niet liggen !

Oh ja, het einde van de film is mooi en dramatisch tegelijk. We zullen het niet verklappen, maar als u toch naar het koor komt: vraag er gerust naar.

17


W WW…W E R E LD W I JD E WI J K I D E E Ë N Kuierend door onze wijk, word je vrolijk van de resultaten van bewonersinitiatieven. Wuivende banieren, fleurige plantenbakken rond lantaarnpalen, bloemige boomperken. Een schoon rosarium en opgeruimd Bekkerveld, dankzij omwonenden die de moeite nemen afval dat niet in de bakken is gedaan, toch op te rapen. Initiatieven die ertoe bijdragen dat we graag in deze wijk wonen. Ook in andere wijken en in andere landen kun je verrast worden door ideeën van inwoners of overheid. Een paar voorbeelden. In San Francisco heeft de gemeente uit kostenoverwegingen rigoureus de bijl gezet in talrijke bomen. Hierdoor verbleekte het straatbeeld in wat eens één van de groenste steden in Amerika was. Inwoners van San Francisco zagen dit met lede ogen aan en hebben zich ingezet om de stad weer te vergroenen. Op eigen kosten hebben zij meer dan 40% van alle bomen die nu weer langs de straten staan, geplant. Zij verzorgen ook het onderhoud.

18

Voor het groen heeft de gemeente San Francisco kennelijk minder oog maar wat zij wel heeft gedaan, is het installeren van een robuuste fietsreparatiepaal langs een drukke fietsroute. Gratis te gebruiken door iedereen die pech heeft. Wie reist heeft veel te verhalen. Ongetwijfeld komt u ook voorzieningen tegen die u op ideeën brengen. Wilt u die met ons delen? Niet met de bedoeling dat we die ideeën allemaal moeten realiseren. Wel om te illustreren dat betrokkenheid en inventiviteit het samen leven in een wijk enorm positief kunnen beïnvloeden.


OM GEKEERD DA K P RO F I E L Eind april was de Welterlaan vanwege werkzaamheden enkele dagen afgesloten voor uitgaand verkeer. Een kleine voorbode van wat komen gaat. In 2018 wordt (waarschijnlijk in april) begonnen met de aanpassing van het riool in de Welterlaan. Het bestaande systeem wordt omgebouwd naar een systeem waarin regenwater en afvalwater gescheiden worden afgevoerd. Er wordt dan een zgn. ‘omgekeerd dakprofiel’ aangebracht, waarbij de regenwatergoot in het midden van de weg ligt. Zo ontstaan ook gescheiden rijbanen, die geflankeerd zullen worden door rode fietsstroken. De werkzaamheden in april betroffen een voorbereidend bodemonderzoek. De aanpassingen moeten een oplossing bieden voor de overlast die bij heftige

regenval elders optreedt. Bewoners van de Benzenraderweg kunnen u daar alles over vertellen. Omdat de Welterlaan toch op de schop gaat, wordt meteen doorgepakt: ook de bestrating in de Burg. Gijzelslaan en de Benzenraderweg (tussen Bekkerweg en Welterlaan) wordt vernieuwd. Al met al geen geringe klus. De gemeente verwacht dan ook dat de werkzaamheden ongeveer een jaar zullen duren. Op aarbek.nl houden we u op de hoogte van de vorderingen. Daar vindt u nu overigens al de informatiebrief die omwonenden eerder dit jaar van de gemeente ontvingen.

19


KONINGSDAG FIETSENVERSIEREN


ROMMELMARKT PARKJE CICEROSTRAAT


BLAUWE ZONE In september vorig jaar werd in delen van Aarveld/Bekkerveld de blauwe zone ingevoerd. Veel bewoners haalden opgelucht adem, eindelijk verlost van een parkeerprobleem. Anderen zagen hun parkeerplaats, die niet blauw geworden was, nu ineens ingenomen door langparkeerders van buiten de buurt. Helaas pindakaas, zou je kunnen zeggen, maar zo ging het niet. De gemeente stemde in met een tweede enquête. Die vond in maart/april van dit jaar plaats. En de uitslag? De buurt wordt iets blauwer. Het gaat dan om: - Het gebied tussen Vergiliusstraat en Liviusstraat (inclusief Vergiliusstraat) - De even kant van de Benzenraderweg tussen Vergiliusstraat en Burg. Waszinkstraat - De Leonard Stassensraat - De Pluymaekersstraat tussen Leonard Stassenstraat en van Sonsbeeckstraat - De oneven kant van de Bekkerweg tussen Annalaan en rotonde - Een gedeelte van de Akerstraat - De oneven kant van de Welterlaan

22

Dat gaat echter niet zomaar! Er moet immers een officieel verkeersbesluit genomen worden, dat moet gepubliceerd worden, er geldt een bezwaartermijn van zes weken. De blauwe verf moet uitgehaald worden en er moeten borden worden ge- of herplaatst. En … de bewoners van de nieuwe blauwe straten moeten gelegenheid krijgen een ontheffing aan te vragen. De verwachting is dat een en ander 1 oktober kan ingaan. En de bewoners van straten die niet blauw worden ? Laten we hopen dat hun broodbeleg niet al te eenzijdig wordt: de eerste jaren zal de gemeente geen nieuwe enquête houden.


BEWONERS AVOND In oktober vorig jaar organiseerden we twee bewonersavonden. Daarvoor hadden we uit elke straat één bewoner uitgenodigd. In het wijkblad van september 2016 schreven we er over.

Let op: behalve blauwe straten, kent de buurt ook betaald parkeren en vergunningparkeren. Houd er rekening mee dat ontheffingen niet uitwisselbaar zijn! Met andere woorden: een vergunning is geen ontheffing voor de blauwe zone, dus daar moet u een parkeerschijf gebruiken, en een ontheffing voor de blauwe zone geldt niet voor vergunningparkeren. Het kan u zomaar € 99,- kosten (dat klinkt weliswaar als een aanbieding, maar is natuurlijk toch zonde van het geld).

De deelnemers aan deze bijeenkomsten vonden het zinvol en voor de wijkraad is zo’n bijeenkomst een goed middel om bewoners te betrekken. Dat vroeg, zo vond men, om een vervolg en dat gaat nu ook komen. Op 21 juni vindt de volgende bewonersbijeenkomst plaats. Vindt u het leuk om aan te sluiten ? Laat dat dan even weten via info@aarbek.nl of 60-47600307.

Op aarbek.nl zullen we u steeds op de hoogte houden van de actuele stand van zaken. Daar vindt u ook antwoord op de meest gestelde vragen.

23


BUURTDEAL Buiten de ruimte die in bezit is van particulieren, bedrijven of instellingen hebben we in Aarveld/Bekkerveld ook de nodige openbare ruimte: ruimte die bijvoorbeeld nodig is om je te verplaatsen (wegen, stoepen, paden), om te vertoeven (parken, grasveldjes) of om de buurt leefbaarder te maken (plantsoenen, bosschages). Openbare ruimte is in principe voor iedereen toegankelijk. De openbare ruimte is in beheer bij de gemeente. Dat is wel zo gemakkelijk en waarschijnlijk efficiënter dan wanneer we als bewoners zelf voor groen, straten, verlichting, riool enzovoort zouden moeten zorgen. Dat de openbare ruimte in beheer is bij de gemeente, betekent niet dat we daar als bewoners niets meer mee te maken. Natuurlijk mag van ons als bewoner verwacht worden dat we ‘goed gebruiker’ zijn (hondenpoep, afval), maar er is ook ruimte om zelf initiatieven te nemen.

22

In onze buurt wordt bijvoorbeeld het rosarium door bewoners onderhouden (en daardoor behouden), hebben vrijwilligers een speelplek aangelegd op het Bekkerveld, hebben bewoners in de Vlotstraat bloembakken en banieren opgehangen. Individuele bewoners hebben geveltuintjes aangelegd of


onderhouden een boomspiegel. En onze Buurthelden trekken er regelmatig op uit om zwerfvuil op te ruimen. Eigen initiatief wordt toegejuicht, maar er gelden wel wat spelregels. Natuurlijk moet u voor uw plan(netje) even overleggen met de beheerder (de gemeente dus). Komt er overeenstemming, dan wordt dat vastgelegd in een zo geheten ‘buurtdeal’. De gemeente kan u ook informeren of een geldelijke bijdrage mogelijk is. Niet onbelangrijk: de gemeente gaat er van uit dat u waar u aan begint, ook afmaakt. En bijvoorbeeld een geveltuintje ook na aanleg blijf onderhouden. En: wat openbaar is, moet openbaar blijven.

Als u een idee of plan heeft voor in de openbare ruimte kunt u ook contact opnemen met de wijkraad. We denken graag met u mee en kunnen u adviseren over de verdere aanpak van uw plan(netje). Met elkaar maken en houden we de buurt mooi en leefbaar !


Hoensbroek, Hommerterweg 119 T. 045 521 26 60 Amstenrade, Hoofdstraat 6 T. 046 442 15 66 Heerlen, Benzenraderweg 88-90 T. 045 571 55 07 Oirsbeek, Provincialeweg Zuid 79 T. 046 442 14 04 Brunssum, ‘t Winkelcentrum 6 T. 045 400 98 28


GROENE VINGERS Onze buurt is behoorlijk groen en er zijn ook nog eens veel buurtbewoners met groene vingers. Zelfs zijn er bewoners die hun hele schuur, kelder of zolder vol zetten met planten. Zij het vaak met wat weinig variatie. Dan is het een kwestie van wachten tot de politie de boel komt opruimen … In april werd weer een hennepplantage geruimd. Een kleintje weliswaar, maar toch. Dankzij oplettende buurtbewoners die opmerkten dat de typische wietgeur toch moeilijk van een langs wandelend jointje kon zijn. Hoe je ook over het gebruik of het telen van hennep denkt, in een woonwijk is het gewoon gevaarlijk Vrijwel altijd wordt er illegaal stroom getapt (geknutsel in de meterkast) om de warmtelampen te laten branden. Alleen al uit veiligheidsoogpunt dus niet wenselijk. Een journalist van de Volkskrant merkte eens op: “ Nog een wonder dat er schuren zijn in Nederland waar alleen een grasmaaier staat, en een autostep.” . Toch lijkt ons dat te verkiezen boven een buurt vol illegale ‘groencentra’.

Hebt u de indruk: “Hier klopt iets niet.” en vermoedt u een kwekerij, geef dat dan door aan de wijkagent, via het algemene nummer van de politie of via Meldt Misdaad Anoniem. Doet u dat liever niet, dan kunt het ook doorgeven aan de wijkraad. In eerste instantie lijkt er met uw melding niet veel te gebeuren. Verwacht geen aanstormende sirenes: de politie zal eerst onderzoek doen, bv. door het stroombedrijf te laten onderzoeken of er sprake kan zijn van illegaal aftappen, door warmtemetingen te doen, de eigenaar of gebruiker van het pand te screenen, etc. En voor bewoners van wie de groene vingers echt jeuken: al eens aan gedacht om te komen helpen in het rosarium ? Dat is bovendien gezelliger dan tuinieren op een zoldertje …

27


OBS DE TOVERCIRKEL Bezoek aan Roda JC Donderdag 13 april brachten de kinderen van groep 7/8, van OBS de Tovercirkel, een bezoekje aan Roda JC. Dit was de prijs die we gewonnen hadden, omdat we twee weken met de stappenteller liepen en de grootste afstand behaald hadden. We werden om 8.45 uur opgehaald door de bus. Deze bracht ons naar het Parkstadstadion. Daar namen we samen met basisschool de Regenboog deel aan drie verschillende “workshops” over Pesten en Respect (door Virenze) Voeding en Bewegen (door voedingscoach Ad Mostard) en geld (Rabobank). Dit werd afgerond met een gezonde lunch. Daarna het hoogtepunt van de dag: meet en greet met 3 Roda JC spelers. Er werden de nodige handtekeningen uitgedeeld en selfies gemaakt. De kinderen glunderden van oor tot oor. Om 14.15 uur werden we weer opgehaald door de bus. Koningsspelen Sportdag Tovercirkel De vrijdag voor de meivakantie was er een en al activiteit rondom onze school. In samenwerking met Sjarda van Goactive organiseerde onze school een geweldige sportdag voor onze Koning. De buitentemperatuur was aan de lage kant, maar dankzij het enthousiasme van alle grote en kleine mensen hadden we van de kou geen last. Er was o.a. een springkussen, een voetbalclinic, de oranje- boven verkleedrace, een apenkooi en behendigheidsspelletjes. Na al die inspanningen hadden we reuze honger en lieten we ons de koningslunch lekker smaken.

28


BASISSCHOOLTARCISIUS In de gemeentebegroting voor 2016 stond een belangrijke passage over de Tarcisiusschool. Voor het geval u dat toevallig gemist hebt of de begroting even niet meer bij de hand hebt (kan immers gebeuren): De Tarcisiusschool krijgt een nieuw gebouw. Waar, dat is nu nog niet duidelijk.

Het eerste deel van het huidige gebouw stamt uit de jaren 50. Nadien is het gebouw uitgebreid en aangepast, maar intussen is men het er over eens dat de school niet meer voldoet aan de eisen die het moderne onderwijs stelt. Bovendien is de school sneller gegroeid dan het gebouw, zodat een deel van de leerlingen noodgedwongen gebruik maakt van een dependance. Bij de begrotingsbespreking in de raad werd wel opgemerkt dat het verstandig is eens goed te kijken naar de plek: is het vanzelfsprekend dat de school op de huidige plek terugkeert of zijn er misschien locaties die geschikter zijn? Zo zou de bereikbaarheid een rol kunnen spelen. Het onderzoek naar de best passende locatie is nog niet geheel afgerond.

Zodra dat wel gebeurd is en tot een duidelijke conclusie heeft geleid, zal het college een voorstel doen aan de gemeenteraad. Naast het gemeentelijk onderzoek oriënteren gemeenteraadsleden, al dan niet in partijverband, zich intussen ook, bijvoorbeeld door omwonenden naar hun mening en/of ervaringen te vragen Als wijkraad denken we dat het goed is voorafgaand aan een besluit degelijk onderzoek naar de locatie te doen. Zo’n keuze kun je immers maar één keer maken. Wel vinden we het belangrijk dat de school behouden blijft voor de buurt, maar daar gaan we ook van uit. Mocht er wat te melden zijn, dan zullen we dat vermelden op aarbek.nl.

29


FIETSEXAMEN Begin mei vond in onze buurt het fietsexamen plaats. Al weken tevoren had ik vaders of moeders zien oefenen met hun kinderen, voor deze gelegenheid ook zelf de hand uitstekend. Je geeft tenslotte het goede voorbeeld of niet. Rond die zelfde tijd bekeken we op verzoek van enkele bewoners samen met iemand van de gemeente enkele onoverzichtelijke verkeerssituaties in de buurt. Het gezelschap was doorgelopen, ik stond nog even met iemand te kletsen en precies toen werd een meisje dat met haar fietsje wilden oversteken aangereden door een auto. Door een langs de weg geparkeerde camper had het meisje de auto niet gezien en de automobilist het meisje niet. De automobilist reageerde goed en de tranen waren vooral van de schrik. Verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp. Hoe ver je moet gaan om die te verbeteren zal altijd een discussiepunt blijven. De constante daarin is ons eigen gedrag: hoe voorzichtig zijn we, hoe alert op onverwachte situaties. Hoe hard rijden we, wat gunnen we elkaar. Kinderen, met of zonder fietsdiploma, zijn altijd de zwakste partij.

30


NIEUWE BLOEMEN Afgelopen jaar hebben de bewoners van de Burgemeester Savelbergstraat en een gedeelte van Bekkerveld hun gevels voorzien van bloembakken. Na een jaartje oefenen is toch gebleken dat er andere plantjes in moesten komen.

Voor deze activiteiten ontvingen de bewoners een bijdrage van de buurtactieregeling van de gemeente. Ook een idee voor een activiteit of voor verbetering van uw straat ? Op aarbek.nl vindt u onder ‘Goed idee? meer informatie. U kunt ook altijd terecht bij de wijkraad voor advies of ondersteuning.

31


Luijten Advocaten Gratis spreekuur Iedere dinsdag van 15.30 uur tot 17.00 uur Iedere donderdag van 17.00 uur tot 18.00 uur Graag aanmelden.

T 045 - 5713888 Onze specialisaties: · · · · · · · · · · ·

Echtscheidingen Mediation Omgangsregelingen Alimentatiegeschillen Erfrecht Jeugdrecht Huurrecht Strafrecht Verbintenissenrecht Incasso’s Burengeschillen

Ruys de Beerenbroucklaan 16 | Heerlen

WWW.LUIJTENADVOCATEN.NL


Bij de vijver, voorbij uitgestrekte paden voor wandelaars fluistert een zacht spel van bladeren zo fijn als kantwerk, waar de wind langs strijkt als Tibetaanse vlaggetjes hun boodschap over Welten verspreiden: “ontdek de stilte in onze zachte fluistering�. En zie ons staan. Imposante donkergekleurde stammen met knoesten van persoonlijkheden tot de inkerving van uw geliefde hart. Kom zitten onder ons gebladerte, genietend in verdwenen tijd, met de spirit of Creation als warme bries op je gezicht, beschermend door onze laaghangende takken. Stilte op het fluwelen mos, zo tussen onze diepgewortelde voeten. In de verte alleen het getjilp als repeterend zacht geluid. Land in deze krachtige groene omgeving, waar bomen je laten inzien hoe wonderlijk t leven is, in een contrast van fulltime snelheid. Waar leven loslaten is, in een oase vangroene uitkijk. Daar voorbij het pad voor wandelaars. Daar, bij de vijver.

Sandarijn


30 www.anytimefitness.nl l 045 203 00 00 l heerlen-centrum@anytimefitness.nl


MOPPEN

Twee baby’s (een meisje en een jongetje) liggen in hun bedje. Zegt het jongetje: “Ik ben een jongetje!” Daarop reageert het meisje: “Hoe weet je dat?” “Nou, als onze mama’s weg zijn, zal ik het je laten zien.” is het antwoord. Als even later de moeders de slaapkamer hebben verlaten vraagt het meisje: “Laat je me nou zien, dat je een jongetje bent?” “Natuurlijk!” Het jongetje doet de dekentjes opzij........ “Kijk maar, blauwe sokjes!” Er is een nieuwe leraar in een klas. Hij wil zien of de kinderen in zichzelf geloven. Daarom zegt hij: “Wie dom is gaat staan.” Na enkele minuten.... Tim staat op en de leraar vraagt: “Denk je echt dat je dom bent ?” Waarop Tim antwoordt: “ Nee, maar ik vond het zo zielig dat u de enige was die staat !” Joris komt weer eens te laat op school en de juf vraagt waarom hij weer te laat is. Joris antwoordt: “Ik droomde over voetbal juf.” “Maar dat is toch geen excuus om te laat te komen Joris?” “Jawel”, zegt Joris, “want er was een verlenging.”

Floor gaat samen met haar moeder naar de bakker. De bakker geeft Floor een broodje. Floors moeder zegt tegen haar: “En wat zeg je dan?” Zegt Floor: “Ik lust er nog wel een!” Fientje en haar moeder zijn in de dierentuin. Fientje heeft nog nooit een pauw gezien, en als ze langs het hok met de pauwen lopen, zegt Fientje: “Kijk mam, die kip staat in bloei!” De meester vraagt aan Martijn of hij Amerika op de kaart kan aanwijzen. Martijn komt Amerika aanwijzen en de meester antwoordt dat Martijn Amerika goed heeft aangewezen. Dan vraagt de meester aan Suzanne: “Wie heeft Amerika ontdekt?” Suzanne antwoordt: “Martijn, meneer.” De ouders van Mirjam zijn heel zuinig met geld. Mirjam komt thuis met een folder waarop staat dat er morgen een groot feest is in de speeltuin. Mirjam: “Kijk, mama en papa, er is morgen een feest, kinderen halve prijs! Geweldig hé? Nu kunnen jullie eindelijk een broertje voor me kopen!”

35


Voor iedere leeftijd een passend aanbod! Warme en veilige omgeving

kinderen kunnen zich in hun eigen tempo ontwikkelen

Ruime buitenruimte met nieuwe babytuin alle ruimte om te spelen en te ontdekken

Hartstikke veel BSO-activiteiten

zoals dansworkshops, djembĂŠ-workshops, wekelijkse zwemles en een jaarlijks kamp

Centraal gelegen in Heerlen

bij uitvalswegen richting o.a. Eindhoven en Maastricht

Ruim pand met veel extra ruimte’s zoals een atelier en een tienerhonk

Heerlen Kinderdagverblijf Huize Kakelbont Buitenschoolse Opvang Het Zeeroversnest Buitenschoolse Opvang Windekind Buitenschoolse Opvang Tarcisius

Bekkerveld 1 Bekkerveld 1 Van Weerden Poelmanstraat 192 Celsusstraat 99

Wij nodigen u van harte uit voor een kennismaking en rondleiding bij onze locaties! Neem contact op met regiokantoor Limburg-Zuid, tel: 045 - 571 12 54 of mail regiolimburgzuid@kinderopvanghumanitas.nl.

www.kinderopvanghumanitas.nl


PRIKKERTJE(S)

VERHALEN Een recensent schreef eens: “Waarom niet een verhaal verzonnen, als je hoegenaamd niets hebt beleefd ?”. Een variant daarop, van een ander: “Het hoeft niet te kloppen, als het maar een mooi verhaal is !”. En de mooiste verhalen zijn misschien de verhalen die best wel eens zouden kunnen kloppen, maar waar je toch nooit helemaal zeker van bent. Hebt u zo’n verhaal ? Waar gebeurd, zou best wel eens kunnen of niet echt maar wel mooi ? En speelt de buurt daar een rol in (al dan niet verzonnen) ? Zullen we samen de lezers eens uitdagen, zodat ze zich achter de oren krabben en denken: “Mooi verhaal, maar …” ? Stuur het dan naar redactie@aarbek.nl. Wel verhaal, maar niet zo’n schrijver ? Laat het ons even weten, dan vinden we daar beslist een oplossing voor !


HET WIJK

KIJKERTJE Als het aantal reacties evenredig is met hoe moeilijk of gemakkelijk een wijkkijkertje is, dan was de vorige blijkbaar gemakkelijk: de meeste inzendingen ooit. Het was natuurlijk het poortje naast Benzenraderweg 159. Helaas hebben we altijd maar ĂŠĂŠn winnaar en ook nu hebben we dus weer eerlijk geloot. Angelique Vos mag kiezen tussen een bioscoopbon of een boekenbon. U kunt nu ook weer een bon naar keuze winnen door ons te laten weten waar onderstaande foto gemaakt is:

DEADLINE Ingezonden stukken voor de derde wijkbladeditie van 2017, graag inleveren voor

18 augustus 2017 Alvast dank De redactie

WINNAAR SUDOKU Maart editie *Koen en Cathy Huynen*

Stuur uw oplossing naar redactie@aarbek.nl

COLOFON Redactieadres: Wijkkrant Aarbek Benzenraderweg 103, 6417SL Heerlen redactie@aarbek.nl - T. 06 476 00 307 advertenties - redactie@aarbek.nl De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en/of berichten te weigeren Druk: de Printgalerij Heerlen 046-570 81 05 lay-out: Bart Janssen Heerlen

38


SUDOKU

NAAM:................................. ADRES:.................................... LOS DEZE SUDOKU OP EN LEVER HET JUISTE ANTWOORD IN EN WIN EEN FANTASTISCHE BOEKEN-

BON! STUUR UW ANTWOORD OP NAAR BENZENRADERWEG 103, 6417SL HEERLEN

39