Wijkblad 2016 06 finalxs

Page 1

12e jaargang nummer 43

JUNI 2016

BEKKERVELD AARVELD

AFSCHEID REDACTIE - KONINKLIJKE HARMONIE - BUURTSALE BLOEMBAKKEN - DE WIND SPEELT - SBT - WIJKKIJKERTJE


ewoners e nieuwe b Een van d op zoek kkerweg is aan de Be ker weg, an de Bek v ’s to fo e naar oud n eelte tusse an het ged v e m a n t me e Bek. n Hoeve d Het Idee e uw bezit de foto’s in Heeft u ou f scan ter en kopie o en zou u e en ? willen stell g in k ik h sc be eten an even w Laat het d arbek.nl via info@a

2

Hierbij een ver zoekje: Ik zoek (ou de) kaarsen / kaarsenvet . Dus mocht u iets van kaarsen(vet ) hebben..... gooi het nie t weg, ik zou er er g blij mee zijn. Afgeven ka n op Burg. Savel bergstr 2 A Mocht dat . een probleem zijn, ik ben tele fonisch ber eikbaar op nr 06 1 50 237 28 Bedankt Antoinette


BESTE WIJKBEWONERS Het kan verkeren. U zult het zich waarschijnlijk niet herinneren, maar in het voorwoord van het maartnummer heb ik de redactie van het wijkblad bedankt voor hun inspanning om vier keer per jaar een fraai vorm gegeven en inhoudelijk interessant wijkblad op uw deurmat te laten ploffen. En nou gaan ze lopen ! Althans een aantal van de redactieleden heeft laten weten dat ze zich na dit nummer willen terugtrekken als redactielid. Niet om wat ik geschreven heb, maar elk heeft daar een eigen reden voor: ander werk, gezondheid, cursus geven, cursus volgen. Wat ze daarbij gemeen hebben ? Dat ze het besluit met pijn in hun hart genomen hebben. Want het was een leuk team. Ze waren trots op wat ze maakten. En als je de ontwikkeling van het wijkblad terugkijkt, dan mag dat ook. De reacties van u waren dan ook positief. Maar het kan verkeren. Soms moet je een besluit nemen wat je liever niet neemt. In dit nummer kijken enkelen van hen terug op de periode dat ze lid waren van het R.A.T. Ofwel: het RedActieTeam, zoals ze zich zelf tijdens de bewonertop in april 2015 presenteerden. Als wijkraad zijn we vooral blij met wat ze gepresteerd hebben. En doet het

ons deugd dat ze hun geesteskindje op een goede manier willen overdragen. Voor de vormgeving is dat al gelukt: Bart Janssen zal die taak overnemen van Richard Beerens. Richard zal hem wegwijs maken, maar ongetwijfeld zal Bart als vormgever zijn eigen ‘handtekening’ zetten. Na het decembernummer besluit Bart definitief. Naast de vormgeving is er de inhoud. Daar zoeken we nog aanvulling. Vindt u het leuk om deel uit te maken van een team dat met plezier en trots werkt aan een wijkblad dat er mag zijn ? Mail ons op info@aarbek.nl of bel even met 06-47600307. Schrik overigens ook niet als wij u bellen ! U hoeft niet bang te zijn dat u in het diepe wordt gegooid. Henri blijft gewoon lid van de redactie, er is een duidelijk draaiboek en vanuit de wijkraad zorgen we voor een goede inwerkperiode. En wat Petra, Mariska, Sandarijn en Richard betreft: hartstikke bedankt ! Intussen gebeurt er natuurlijk wel meer in de buurt: blauwe zone, HTS, kinderconferentie, buurtactie, misschien een nieuw koortje, nieuwe mensen, rosarium, buurtbarbecue (komt u ook ?) en meer. U hoeft maar verder te bladeren … Want dit keer hebben ze het toch maar weer mooi voor elkaar gekregen !

Frans Thuis - Voorzitter wijkraad

3


Voorwoord

3

Buurtsale

18

Inhoud

4

The Flash

19

Rosarium

34

Gedicht Sandarijn

37

Wijkkijkertje

38

Colofon

38

Sudoku

39

AFSCHEID REDACTIE

Foto’s Kinderconferentie

22-23

Overnachting

27

Moppen

28

Sandarijn

12

Petra, Richard

13

Overzicht wijkbladen

14

Bedankt!!

15

KONINKLIJKE HARMONIE HEERLEN

Blauwe zone Rioolrenovatie Weer in gebruik

5 5-6 7

KHH

16

KHH

17

DIVERSEN 9

Kinderconferentie

7-8

De wind speelt

9-10

Bloemen in de straat

25-26

Gedeelde vreugde

10-11

Nieuwe gebiedsregisseur

29-30

Laat de wijk klinken

Stadsdeelcoördinator

30-31

Vrijwilligerswerk

32

31

Oproep Wonen Limburg

33

Sociaal buurtteam

Spreekuur Wijkagent

4

11


BLAUWE ZONE In maart hebben alle bewoners in de straten waar een blauwe zone wordt ingevoerd een brief gehad met de uitnodiging desgewenst een ontheffing aan te vragen. Die zal (anders dan oorspronkelijk gepland) per 1 september in delen van Aarveld/Bekkerveld worden ingevoerd. Na invoering zullen politie en Bureau Handhaving gedurende twee weken controleren en zo nodig waarschuwen. Daarna zal bij overtreding bekeurd worden (â‚Ź 90,- + administratiekosten).

bestaan. We attenderen u er op dat aan het Bekkerveld (tegenover de voormalige HTS) een tijdelijk vergunninggebied is ingericht. Dat is bedoeld voor de bewoners van de Bekkerweg, Vlotstraat en Dr. Jaegerstraat en zal bestaan zolang de rioolwerkzaamheden in die straten duren. Door het invoeren van de blauwe zone beoogt de gemeente de parkeerdruk door forenzen en winkelend publiek terug te dringen en meer parkeerplaatsen vrij te houden voor bewoners zelf. Op aarbek.nl vindt u duidelijke kaarten waarop te zien is waar de blauwe zone gaat gelden. Ook vindt u op de website een overzicht van de meest gestelde vragen.

RIOOLRENOVATIE

De bestaande vergunninggebieden blijven bestaan en zullen in de controles betrokken worden. Daar wordt echter niet eerst gewaarschuwd omdat de vergunninggebieden al langer

Momenteel wordt gewerkt aan de rioolrenovatie aan de Bekkerweg, tussen brandweer en Bekkerveld, de Dr. Jaegerstraat en de Vlotstraat. Rond het moment dat dit wijkblad in uw bus glijdt zouden de werkzaamheden in de Bekkerweg afgerond moeten zijn en die in de Dr. Jaegerstraat moeten beginnen. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden half oktober afgerond. De precieze planning vindt u op aarbek.nl. 5


Het aanzien van de straten zal grondig veranderen, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een middenberm in de Bekkerweg of het gebruik van baksteen in plaats van asfalt.

hangen ze keurig boven de slotgracht ….

Alle genoemde straten kennen vergunningparkeren. Omdat de parkeerplaatsen tijdens de werkzaamheden niet beschikbaar zijn, is een tijdelijke vergunningzone ingesteld aan het Bekkerveld, tegenover de voormalige HTS.

Overigens werd urine wel op waarde geschat: het bleek uitstekend geschikt om textiel te bleken. De stad die bekend stond om zijn textielfabrieken, Tilburg, draagt rond carnavalstijd nog altijd trots de naam Kruikenstad. Dat verwijst naar de textielarbeiders, de ‘Kruikenzeikers’ die hun urine in potten meenamen naar de fabriek …

Bij de werkzaamheden in de Bekkerweg zijn, opnieuw en niet geheel onverwacht, resten van de Romeinse weg van Coriovallum naar Aken gevonden. Waarschijnlijk was van een riool zoals wij dat kennen nog geen sprake. Hoewel ? Er zijn afwateringssystemen gevonden van 4.000 voor Christus ! Maar bijvoorbeeld in de Middeleeuwen gingen afvalwater en fecaliën meestal gewoon over straat. In Kasteel Hoensbroek zijn de toiletten (het ‘gemak’) te herkennen als kleine uitbouwtjes. Niet toevallig 6

Erg fris zal het niet geroken hebben ! Zelfs nog vlak voor de Tweede Wereldoorlog werd in de steden veelvuldig gebruik gemaakt van poepemmers en reden er karren rond om ons geurend afval op te halen. Pas later in de 20e eeuw ontstond een rioolsysteem zoals wij dat nu nog kennen. Het vormde een ongelooflijke bijdrage aan het voorkomen van ziekten en epidemieën. Nu weten we niet beter.


WEER IN GEBRUIK Het was bepaald geen vrolijk beeld: de lokalen in het IVN-gebouw waar in oktober 2015 brand gewoed heeft. Tot in de verste uithoeken van het gebouw zat alles onder een vette roetlaag. Zelfs de kopjes in de kast moesten voor gebruik afgewassen worden.

heeft de wijkraad een van de lokalen in gebruik als vergaderruimte. De afgelopen jaren heeft de wijkraad gebruik mogen maken van het Meandergebouwtje op de hoek van de Ovidiusstraat en de Vergiliusstraat. Omdat Meander per 1 april verhuisd is naar de Peter Schunckstraat kwam die mogelijkheid te vervallen. We willen Meander graag bedanken voor de mogelijkheid die ze ons geboden heeft en zijn blij met de hartelijke ontvangst bij IVN !

UW SOCIAAL BUURTTEAM

Stand-By in Bekkerveld-Caumerveld Voor wie is het Sociaal Buurtteam Dit team is er voor jong en oud, voor iedereen in de wijk die ondersteuning nodig of advies nodig heeft op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden, opgroeien of meedoen aan de maatschappij

Na het gebruikelijke gesteggel met de verzekeringen is het herstel ter hand genomen. Te laat voor de gebruikers van de twee ergst getroffen lokalen: zij besloten naar een andere ruimte om te zien. Inmiddels zijn de lokalen weer opgeknapt en er zijn nieuwe gebruikers gevonden. Waaronder de wijkraad: sinds 1 juni

Wanneer klopt u bij uw Sociaal Buurtteam aan? Bij het Sociaal Buurtteam van Bekkerveld-Caumerveld kunt u terecht voor kleine en grote vragen over; • De opvoeding van uw kind • Problemen met uw kind op school, • Problemen in uw relatie • Inkomen, werk of schulden, 7


• Zelfstandig (blijven) wonen, • Vrijwilligerswerk in de buurt, contact met anderen • Eenzaamheid, • Zorg en/ of welzijn U kunt niet alleen bij ons aankloppen als u zelf vragen heeft, maar ook als u zich zorgen maakt over iemand in uw wijk. Een kind, familielid of buurman bijvoorbeeld. Een goed idee voor uw buurt? Het Sociaal Buurtteam is onderdeel van uw buurt en wil samen met buurtbewoners werken aan een prettige leefomgeving. U kunt daarom ook bij uw Buurtteam terecht met tips en goede ideeën die het wonen in uw wijk plezieriger maken. U kunt bij uw Sociaal Buurtteam binnenlopen op: • Donderdag 13:30 – 15.30 uur, Piet Malherbestraat 2, Douwe Weien, Zorgcentrum Tobias T: 045-5604004 E: info@sociaalbuurtteamheerlen.nl

8


KINDERCONFERENTIE Chocolade maken en tin gieten hebben weinig met elkaar te maken. En de techniek van pionieren (nu met bamboe), de fossielen die een tentje verderop ontdekt werden, waren nog véél ouder. En slaan met een hamer om een hut te bouwen is nog iets anders dan slaan met je hand of een trommelstok om muziek te maken.

Met dank aan iedereen die meegeholpen heeft: vrijwilligers, workshopbegeleiders, ouders en anderen. Aan de Annakerk, voor het gebruik van het toilet, de gemeente voor de wateraansluiting op het veld. Met dank ook aan Wonen Limburg en de Vrije School: bij slecht weer zouden we gebruik kunnen maken van de voormalige HTS en van de schoollokalen, maar het was gelukkig niet nodig. Het zit er dik in dat we volgend jaar weer een Kinderconferentie organiseren. Heeft u een leuk idee voor een workshop of zou u er zelf een kunnen verzorgen ? We houden ons aanbevolen via info@aarbek.nl !

Toch kwam alles in één middag bij elkaar tijdens de kinderconferentie. Zo’n 75 kinderen oefenden hun vingervlugheid bij het goochelen, streelden hun smaakpapillen bij de pletskeskoek, zochten evenwicht bij de eenwielers. En of het nu om het kleine ging bij mini-world of het grote bij de reuze katapult: concentratie volop ! Beter dan woorden, laten de beelden zien hoe het geweest is: bekijk de foto’s op de middenpagina’s van dit wijkblad en op aarbek.nl Daar zijn ook de twee beeldverhalen te vinden die de kinderen gemaakt hebben.

DE WIND SPEELT Ik herinner me dat ik als kind wel eens oud papier ging ophalen. Dat was in de tijd dat de zusters nog in het klooster woonden waar nu Humanitas is gehuisvest. Samen met een vriendje haalden we bij de zusters de kruiwagen op 9


en trokken door de wijk. Spannend werd het als we met de volle kruiwagen de oprit naar het klooster op moesten. Onze beentjes waren nog kort en de armpjes dun. Menigmaal moesten we de kruiwagen weer recht zetten en ons haasten om het papier weer verzamelen voor het zou wegwaaien. Als beloning kregen we een bidprentje, maar het plezier beleefden we aan het ophalen zelf. Nu gaat dat anders en wordt het papier elke maand opgehaald door leden van RKSV Bekkerveld. Met een bidprentje nemen ze geen genoegen meer, de clubkas moet gespekt worden ! Er zijn trouwens ook geen zusters meer en de kruiwagen is vervangen door een wagen van RD4.

Wat gebleven is, is de wind. Die speelt nog steeds maar al te graag met het losse papier. Vervelend voor de ophalers, ze kunnen moeilijk achter ieder los stukje aan rennen. Niet zo fraai ook, zwerfpapier in de straat. Wilt u daarom zo vriendelijk zijn om, als u een doos naast de container zet, die even te sluiten of er een touwtje om te doen ?

GEDEELDE VREUGDE “Frans, ik heb een vla gekregen !” Ik had de voordeur nog nauwelijks geopend. Een opgetogen bewoonster aan de deur, vrijwilligster bij de wijkraad, maar ook op andere plekken actief. In haar handen, het laat zich raden, de bekende Hagedorendoos. Ze moest hem even laten zien, nog helemaal beduusd van wat haar ten deel was gevallen. Een mooie actie: in 1Heerlen worden lezers opgeroepen mensen die dat in hun ogen verdienen te nomineren voor een heerlijke vla. En dat was haar dus overkomen. Onverwacht, maar zeer verdiend ! Of ik straks ook een stukje kwam eten ? Gedeelde vreugd …. Natuurlijk was de vla lekker (van een gerenommeerde bakker immers), maar nog belangrijker was het gebaar zelf: “Dankjewel, fijn dat je dit doet.”.

10


U kent vast ook nog wel iemand die zo’n gebaar verdient. Met een kaartje, een bloemetje of gewoon in welgemeende woorden. U wordt er allebei vrolijker van !

Laat de wijk klinken!!! Beste wijkbewoners. Er is een nieuw initiatief geboren. Wat denkt u van samen zingen? Want zingen is heerlijk en gezond. Er zijn een heleboel manieren om mensen te ontmoeten maar samen iets moois laten klinken is echt fantastisch. We plakken er nog geen etiket op wat betreft soort muziek. Voorop staat dat we plezier beleven aan samen zingen. En als je denkt dat je niet kunt zingen meld je dan vooral aan....... We zijn op zoek naar: -Mensen die graag zingen en dat liefs met anderen samen. -Een dirigent(e) die ons wil begeleiden. -Een repetitieplek. Als dat allemaal geregeld is dan bepalen we de repetitieavond/ middag. Ik heb er al zin in en ik heb via de tam tam vernomen dat er meer mensen staan te popelen.

Dus: stuur graag een mail naar: Mail@Jacqueline-Mulders.nl of bel naar mijn telefoonnummer 06-183 668 54 Groet, Jacqueline Mulders. 11


AFSCHEID

van de REDACTIE “Hoe mooi kan het leven zijn Het is maar hoe je kijkt, het is maar wat je droomt Hoe mooi is jouw werkelijkheid, jij bent net zo rijk Zo rijk als je je voelt” (Marco Borsato, mooi) Dit stukje tekst inspireert me (Sandarijn) dagelijks. Wij als mensen moeten ons eigen leven maken. Ik hoef niemand te vertellen dat het leven niet elke dag mooi is, maar we staan veel te weinig stil bij de rijkdommen die we weldegelijk elke dag bij ons dragen. Voor mij is een van die rijkdommen schrijven. Via deze passie werd ik jaren geleden gevraagd om een bijdrage te leveren aan de wijkkrant. Ze hadden iemand nodig die veel van teksten af wist en met plezier aan een wijkkrant zou kunnen werken. Zo kwam ik jaren geleden bij een stel enthousiaste wijkgenoten. Mensen, die zich voor de volle 100% wilden inzetten om de wijkkrant tot een rijkdom van de wijk te maken. En een rijkdom werd het. Elke wijkkrant werd beter, mooier, specifieker. We waren als team heel goed op elkaar ingespeeld. We hadden alle12

maal onze talenten waar we mee aan de slag konden gaan, 4 seizoen lang. Rijk heb ik me al die jaren gevoeld. Onze werkelijkheid werd tijdens de vergaderingen weer mooi. Door te durven stoeien met nieuwe ingangen, kleuren, columnisten en nieuwe redactiemedewerkers kwamen we keer op keer tot de conclusie dat het wijkblad iets bijzonders bijdroeg, niet alleen aan onszelf, maar zeer zeker aan de wijk. En nu ons finalestuk. Het grootste deel van de redactie gaat afscheid nemen. Het is mooi geweest. Onze dromen wijzen ons andere kanten op. Onze werkelijkheid laat ons rijk voelen met de gedachte dat we jarenlang goed werk hebben geleverd. Maar zeker ook rijk zijn met onze jarenlange vriendschap, verbondenheid en eendracht. Hoe mooi kan het leven zijn…. Sandarijn, Henri, Richard, Petra, Mariska en Frans


AFSCHEID

van de REDACTIE - PETRA Met veel vreugde en plezier kijk ik na 8 jaar terug op de ontwikkeling van het wijkblad, natuurlijk ook met enige weemoed. Vol trots mag ik dan ook wel zeggen,dat er een bijzondere groep mensen aan deze groei heeft deelgenomen. Het was een geweldige team, dank jullie wel đ&#x;˜‰. Het doek gaat vallen voor mij en ook voor andere leden. Als voormalige voorzitter en redactie lid wens ik onze opvolgers net zo veel plezier en groei toe, als ik heb mogen ervaren met ons team. Veel succes , Petra Runow-Vandeberg

AFSCHEID

van de REDACTIE - RICHARD Na 6 mooie jaren afscheid te nemen van de redactie van het wijkblad Aarveld- Bekkerveld voelt vreemd... Het ware mooie tijden met een lach en een traan en ik kan met trots schrijven dat we dit blad met een topteam en met veel liefde al die jaren hebben gemaakt. Ik wens de nieuwe redactie zeer veel succes toe en ik hoop dat ze het met net zoveel liefde en passie gaan maken, zoals wij dat ook hebben mogen doen. Veel succes. Richard Beerens

13


14


NAMENS HET HELE TEAM DANK VOOR DE MOOIE JAREN Sandarijn, Henri, Richard, Petra, Mariska en Frans

15


DE KONINKLIJKE HARMONIE HEERLEN (KHH)

voor jong en oud met passie voor muziek! Veel mensen vinden de harmonie maar ouderwets! Hoe ongelijk hebben zij. De Koninklijke Harmonie Heerlen is een moderne muziekvereniging met bijna 100 muzikanten van 7 tot 77 jaar die samen muziek maken in drie grote orkesten en diverse ensembles. Klassieke muziek maar ook film-. Musical-, pop- en bigbandmuziek. En ja, het volgende is misschien ouderwets: wij stimuleren onze muzikanten om hun artistieke kwaliteiten te ontplooien.

Het beste uit zichzelf te halen, ervaring op te doen met zoveel mogelijk muziekstijlen en samen leren spelen met andere muzikanten. Wekelijks wordt er gerepeteerd onder leiding van professionele dirigenten. Juist het samenspel maakt musiceren in een vereniging immers bijzonder leuk. Niet voor niets is ons motto ‘muziek maak je samen’. Daarnaast organiseert de harmonie allerlei leu16

ke activiteiten voor alle leeftijden. Zo combineert de Koninklijke Harmonie Heerlen een gezellige familiesfeer met aandacht voor muzikale ontwikkeling op alle niveaus.

Samenspelgroep & Jeugdorkest voor kids met passie voor muziek! Muziek maken in een orkest is leuk voor alle leeftijden. Daarbij geldt: hoe jonger je begint hoe sterker de basis. Of je nu popmuziek, klassiek of wereldmuziek speelt: samenspelen in een groep is altijd inspirerend en leerzaam. Jongeren die voor de Koninklijke Harmonie Heerlen kiezen, krijgen een muziekopleiding aangeboden door docenten van Schunck*Muziekschool. De jongste muzikantjes leren daarnaast de beginselen van het samenspelen in de Samenspelgroep. Hierna maak je de overstap maar het Jeugdorkest en uiteindelijk stroom je door naar de ‘groten’. Er zijn altijd nieuwe muzikanten welkom.


Of je trommel, klarinet of trompet speelt: doe mee! Het instrument wordt gratis ter beschikking gesteld door de vereniging. Jongeren tot 18 jaar die lid zijn van de harmonie en muziekles volgen op de muziekschool krijgen bovendien 50% korting op het lesgeld. Repetities Jeugdorkest en Samenspelgroep: zondagmorgen 10.00 tot 12.00 uur in de Caumerbron, Corisbergweg, Heerlerbaan. Het Groot Orkest - een combinatie van uitdaging en gezelligheid! De muzikanten voor het Groot Orkest gaan voor de uitdaging; voor een concert waarvoor je op het puntje van je stoel zit! Daarnaast treedt het orkest regelmatig op bij belangrijke feesten, gelegenheden en evenementen. Het repertoire is zeer divers.

Onder leiding van de dirigent zoeken de muzikanten naar verdieping en verbreding, maar altijd in combinatie met een gezellige sfeer. Het Groot Orkest heeft een complete bezetting, maar er is altijd plaats voor nieuwe muzikanten die hun muzikale grenzen willen verleggen. Repetities: vrijdag van 19.45 tot 22.00 uur in de

Caumerbron, Corisbergweg, Heerlerbaan. Het Recreatie Orkest – relaxed muziek maken! Heb je vroeger een muziekinstrument gespeeld en je wilt dit weer oppakken? Voor jou geen hoog niveau maar op een ontspannende en gezellige manier musiceren met anderen? Dan is het Recreatie Orkest echt iets voor jou! Dit orkest speelt een breed populair repertoire voor elke gelegenheid en geeft ook regelmatig concerten. En die mix spreekt alle leeftijden aan, want door combinatie van ongedwongen muziek maken is het Recreatie Orkest gegroeid van 7 naar 30 muzikanten. En dit aantal groeit nog steeds! Repetities: dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur in de Caumerbron, Corisbergweg, Heerlerbaan. De Koninklijke Harmonie Heerlen is op 31 december 2008 ontstaan uit een samenwerking tussen Harmonie St. Joseph Heerlerbaan en het Koninklijk Harmonie Orkest Heerlen. De nieuwe ‘koninklijke’ vaart vanuit Heerlen-Zuid een nieuwe koers, voortbouwend op meer dan 180 jaar jaar traditie en muziekgeschiedenis. Voor nadere informatie zie:

www.khheerlen.nl

17


BUURTSALE In de jaarplanning stond een buurtsale (verkoop van 2e hands spullen) opgenomen voor 29 mei j.l. Die hebben we niet laten doorgaan. Was het dan geen goed idee ? We denken nog steeds van wel, maar ….. We kwamen er in de voorbereiding niet helemaal uit wat nou de beste aanpak zou zijn. We bedachten twee varianten:

In de eerste variant kan iedereen vanuit eigen huis/stoep/oprit/portiek spulletjes verkopen. Deelnemen als verkoper is dan laagdrempelig: je hoeft immers geen vervoer te regelen en kunt zelfs op het laatste moment nog besluiten om mee te doen. Zo verwachten we meer verkopende deelnemers. Een nadeel is dat je misschien minder klanten krijgt, zeker als je een beetje aan de rand van de buurt woont. In de tweede variant vindt alles plaats op één centrale plek, bijvoorbeeld 18

het grasveld tussen Vergiliusstraat en Cicerostraat of het Bekkerveld. Dat zal minder deelnemende verkopers opleveren: je moet immers vervoer regelen en dat is niet voor iedereen even gemakkelijk. Daar staat tegenover dat het waarschijnlijk wel gezelliger is en meer klanten trekt. Voordat we de knoop doorhakken en een vorm en een nieuwe datum kiezen, willen we u graag vragen of u een voorkeur heeft. Op de website vindt u een kleine enquête. Als u die wilt invullen, dan helpt dat ons een keuze te maken. U mag ook een e-mail sturen naar info@aarbek.nl In de enquête kunt u vier mogelijkheden kiezen. Meer antwoorden zijn mogelijk: • Bij verkoop vanuit huis zou ik waarschijnlijk ook spullen willen verkopen. • Bij verkoop vanaf een centrale plek zou ik waarschijnlijk ook spullen willen verkopen. • Bij verkoop vanuit huis loop ik zeker eens door de buurt om te kijken ! • Bij verkoop vanaf een centrale plek kom ik zeker even langs om te snuffelen !


THE FLASH In februari is in Heerlerbaan de jongerenaccommodatie The Flash geopend. Deze accommodatie is bedoeld voor jeugd tot 16 jaar in vier buurten, waaronder ook Aarveld/ Bekkerveld. Er worden tal van activiteiten georganiseerd, waar kinderen aan mee kunnen doen. Meestal zijn die gratis en je hoeft geen lid te zijn. Benieuwd wat er zoal te doen is ? Kijk dan eens op aarbek.nl voor een overzicht of op https://www.facebook.com/ray.alcander.9 (Ray is de jongerenwerker van Alcander die leiding geeft aan de accommodatie).

Al 120 jaar verstand van lekker vlees! Onze eerlijke ambachtelijke producten, u proeft het verschil!

keurslagerij

sinds 1892

Benzenraderweg 90, Heerlen tel. 045-5716471 Holzstraat 28, Kerkrade tel. 045-5452998 www.lochtman.keurslager.nl

19


20A ‘ rtists’-impressie van hoe het bakhuis in de

Er is een speciale bankrekening geopend waarop u een financiële bijdrage kunt overmaken. Ieder, ook klein bedrag is welkom! NL45 RABO 0306 0531 60 t.n.v. De Loorenhof o.v.v. Bijdrage/gift realisatie bakhuis Wij komen ook graag in contact met vrijwilligers die straks mee willen werken bij de voorbereiding van de bakdagen en de begeleiding tijdens het bakken zelf. Contactpersoon: Jo Klavora, 0654271366, jo@klavora.nl Op onze website www.deloorenhof.nl kunt u aan de hand van foto’s de ontwikkelingen van de bouw volgen. Vanaf de zijkant van de Plus-supermarkt is het bakhuis in aanbouw ook zichtbaar.

een bakhuis in de Loorenhof

Geschreven door Wim Thijssen

boomgaard zal opgaan

Niet zo lang geleden waren de bakhuizen een belangrijk element in het dorpsleven. Daar werd eens per week of per twee weken brood gebakken en bij gelegenheid vlaai. In het aan boomgaarden rijke Welten zal dat veel vlaai geweest zijn, want niet voor niets heetten de Weltenaren “de vlavreters”. Op de oude kadasterkaarten kan men terugvinden, dat in het dorp Welten meer dan twintig bakovens en bakhuizen stonden. Op dat van hoeve de Rousch na heeft, voor zover wij weten, geen daarvan overleeft. De laatste jaren zijn op meerdere plaatsen in Limburg bakhuizen hersteld en met succes gaan functioneren als ontmoetingsplaatsen. De “bakdagen” die georganiseerd worden kunnen steevast op grote belangstelling rekenen. In Welten hebben we alle ingrediënten in huis om ook hier een bakhuis tot een succes te maken: we kunnen hier op de Weltermolen ons meel malen én we hebben ons eigen onbespoten fruit uit de Loorenhof.

Het bakhuis in de Loorenhof kan een knooppunt in het sociale verkeer van de gemeenschap worden. Men komt bijeen om brood, vlaai en andere producten te bakken; schoolkinderen leren er spelenderwijs het bereidenEchte Bakker

Hagedoren

Beste vlaaienbakker

van Limburg

24


BLOEMEN IN DE STRAAT Er waren eens, ja best wat jaren geleden, een paar bewoners van het Bekkerveld (tegenover de Annakerk) die een gezellige BBQ met elkaar hielden. Voor de volwassenen een lekker glas bier, een kotelet en voor de kinderen een heerlijke hamburger en natuurlijk limonade en snoep. De BBQ groeide langzaamaan uit tot een echte straatactiviteit.

leuke kleurige plantjes, dat was het doel. Na de briefjes langs de deur. Bijna overal enthousiaste reacties. Zelfs het aanbod om mee te helpen. Susan bood spontaan aan om mee te zorgen voor de plantjes.

Op enig moment was het tijd voor uitbreiding. De bewoners van de Burgemeester Savelbergstraat sloten zich ook aan. Ook zij vonden het gezellig om mee te doen. De BBQ werd zo stilletjes aan een kleine buurtactiviteit die zelfs uitgebreid werd met de bewoners van het stukje Bekkerveld naast de oude HTS. De bewoners van de beide straten, Bekkerveld en Burgemeester Savelbergstraat werden van onbekenden bekenden voor elkaar. En zo kon het gebeuren dat vorig jaar iemand uit de straat het idee opperde om de straat nog wat op te fleuren. 2 dames, Peggy en Monique, sloegen de handen ineen en gingen aan de slag. Eerst natuurlijk een plan uitwerken en daarna bij iedereen een briefje in de bus: Doe jij ook mee? Bij elk huis een mooie plantenbak gevuld met

Hoensbroek, Hommerterweg 119

T. 045 521 26 60

Amstenrade, Hoofdstraat 6

T. 046 442 15 66

Heerlen, Benzenraderweg 88-90

T. 045 571 55 07

Oirsbeek, Provincialeweg Zuid 79

T. 046 442 14 04

Brunssum, ‘t Winkelcentrum 6

T. 045 400 98 28

25


En toen? Toen werd de gemeente benaderd voor een bijdrage uit de regeling Buurtactie. En ja hoor: er werd een subsidie toegekend. De kosten van de eerste aanschaf van de bakken en de plantjes kon hiermee voor het grootste deel gedekt worden. Dankzij een sponsoring van PraxisIntratuin en Bloemenhof De Hommert bleven we uiteindelijk binnen het budget.

En eindelijk, op 10 april, bij een stralende zon werden de bakken gevuld. Volwassenen en kinderen hadden de grootste pret. Met heel wat handige handen en met behulp van laddertjes, boren en schroeven werden boven de deuren de bakken geplaatst. De straat zag er meteen zonniger uit. Zelfs bewoners die eerst wat afwachtend waren meldden zich om toch mee te doen. Onder het genot van een kop koffie, thee en een stukje vla, glaasje wijn of pilsje werd het een supergezellige middag met een mooi resultaat. Een sprookje? Nee, gelukkig niet. 26

Het is echt gebeurd. Kom maar kijken in onze straten. Monique, Peggy en Susan.


OVERNACHTING Help jij thuis wel eens met koken ? En gebruik je dan ook droezelblad ? Of springveer ? Stop jij wel eens muizenissen in het eten ? Of spinnenbrein ? En weet je hoe je maansteel moet gebruiken ? Vast niet. De meeste mensen hebben dit allemaal niet in de keuken staan. Ze horen dan ook bij een wel héél apart recept ….. Heel geschikt voor kinderen die naar de basisschool gaan en graag slim willen worden.

Dat komt mooi uit ! Op 10 en 11 september gaan we een bijzonder drankje maken. Het is wel veel werk om alles te vinden. Daarom blijven we slapen, zodat we wat meer tijd hebben. Alle kinderen die op de basisschool zitten en in Aarveld/Bekkerveld wonen, krijgen binnenkort een uitnodiging voor de overnachting in ’t Olifantje. Wie graag slim wilt worden, zorgt dat ie er bij is !

27


Aan alle geleerde bollen of diegenen die het denken te zijn. In een vliegtuig zit een man naast een blond jong meisje, dat juist een boek open doet en wil beginnen te lezen. Zegt die man tegen haar: ‘Ik heb eens gelezen dat een gesprek of een discussie met een mede-passagier de tijd beter doet omgaan.’ ‘O’ antwoordt zij, ‘en waarover zou u het willen hebben?’ ‘Laat ons b. v. eens discussiëren over nucleaire energie.’ ‘Goed’ zegt ze, ‘maar mag ik u vooraf een vraagje stellen? ‘Graag’, antwoordt de man. Het jong ding begint met haar verhaaltje. Kijk zegt ze, in een weide lopen een paard, een koe en een schaap. Kunt u mij nu eens uitleggen hoe het komt dat het paard van die hooiachtige vijgen laat vallen, de koe van die platte vlaaien en het schaap van die paternosterbolletjes, hoewel ze alle drie van hetzelfde gras eten? Geen idee, zegt de man. Zij: Wat wilt u dan vertellen over nucleaire energie als u van ontlasting nog niets af weet!

28

Op de speelplaats wordt opgeschept. “Wij zijn met drie kinderen thuis en ieder heeft zijn eigen bed....” “Wij zijn met vier kinderen, en elk heeft zijn eigen kamer........” “En wij zijn met vijven, en ieder heeft zijn eigen papa.......”

Hubert maakt voor de eerste keer in zijn leven een zeereis mee. Na een paar uur begint hij zich misselijk te voelen en algauw hangt hij over de reling. Een bezorgde steward vraagt hem of hij het middageten in de kajuit mag serveren. ‘O neen, zegt Hubert, bespaar u de moeite. U gooit het beter meteen overboord !’


Nieuwe gebiedsregisseur De gemeente hecht grote waarde aan buurtgericht werken. Vanuit de afdeling buurtgericht werken spelen de gebiedsregisseurs daarom een belangrijke rol bij het begeleiden van de buurtorganisaties. Tot 1 mei was Armand Vanhommerig ‘onze’ gebiedsregisseur. Vanaf die datum is hij opgevolgd door Adriane Keulen en zij stelt zich hieronder voor:

de burgers van Heerlen waarbij mensen met een bijstandsuitkering op verschillende manieren aan de slag konden en hun talenten konden inzetten ten behoeve van een individuele burger of instelling.

Zichtbare resultaten! Mag ik me even voorstellen! Mijn naam is Adriane Keulen. Vanaf 1 mei ben ik benoemd als Hoofd Buurtgericht Werken; als opvolger van Armand Vanhommerig. Ik ben 52 jaar, getrouwd en woon in Hoensbroek. Toen ik mijn huidige man bijna 25 jaar geleden leerde kennen, nam hij als bonus 3 dochters mee. Inmiddels is het gezin verrijkt met 3 kleinkinderen. Tijdens o.a. mijn studietijd heb ik een aantal jaren gewoond en gewerkt in Münster en Maastricht; verder heb ik altijd in Heerlen gewoond. Sinds 2008 ben ik werkzaam voor de gemeente Heerlen. Ik ben begonnen bij de afdeling Werkgelegenheid en Sociale Zaken als projectleider Baanbrekend Werk. Ik kreeg toen als opdracht om maatschappelijk zinvolle projecten op te zetten voor

Ik ben hiermee gestart vanuit mijn eigen bedrijf en eind 2009 ben ik bij de gemeente Heerlen in dienst gekomen. Eind 2011 ben ik bureauhoofd geworden bij bovengenoemde afdeling van het bureau re-integratie (inclusief Baanbrekend Werk). In 2014 ben ik voornamelijk bezig geweest met de opzet en inrichting van de Stichting WerkvoorHeerlen. Van 2015 tot nu heb ik gewerkt als manager mobiliteit en heb ik een project gedaan voor de afdeling Integrale Veiligheid. 29


Voor mijn tijd bij de gemeente Heerlen ben ik o.a. werkzaam geweest bij Uitzendbureau Tempo-Team als regiomanager, bij het UWV als arbeidsdeskundige en bij Licom als manager re-integratie. Als hobby heb me ik tot een aantal jaren geleden altijd bezig gehouden met het volgen van opleidingen. Ik vond het leuk om nieuwe kennis op te doen. Inmiddels ben ik meer bezig met mijn andere hobby’s o.a. koken, lezen en ‘leren zingen’. Ik vind het ook heel gezellig om samen met familie en vrienden lekker te tafelen zowel uit als thuis. Vanaf 1 mei dus een nieuwe mooie uitdaging. Een uitdaging die ik met beide handen heb aangegrepen en waar ik enorm veel zin in heb. Ik vind het belangrijk om iets te betekenen voor de stad. Ik ben blij dat ik namens de gemeente Heerlen mijn steentje mag bijdragen aan het stimuleren van betrokkenheid en sociale samenhang binnen Heerlen. Graag wil ik aan de slag om ervoor te zorgen dat er zichtbare resultaten worden geboekt.

Stadsdeelcoördinator Ik ben Eugène Hodes en sinds 2005 werkzaam als stadsdeelcoördinator bij de afdeling beheer en onderhoud van de gemeente Heerlen. AarveldBekkerveld maar ook Hoensbroek, de Woonboulevard en Ten Esschen zijn de buurten waar ik werkzaam ben.

Binnen de afdeling beheer en onderhoud ben ik het eerste aanspreekpunt voor nieuwe projecten, veranderingen of initiatieven die gevolgen hebben voor de openbare ruimte. Als bewoners of ondernemers ideeën hebben om in de openbare ruimte iets te realiseren, zal ik daar waar mogelijk in faciliteren. De voorzitter van de wijkraad heeft mij op een vrijdagochtend door de wijk rondgeleid. Wat mij opvalt is dat er veel initiatieven zijn voor en door bewoners. Ik verheug mij erop om daar vanuit mijn rol, een steentje aan te mogen bijdragen.

30


Zelf woon ik samen met mijn vriendin in Maastricht. Ik zit veel op de mountainbike en hou van muziek maken. Heeft u vragen of ideeĂŤn voor in de openbare ruimte? Schroom niet om contact met mij op te nemen.

StadsdeelcoĂśrdinator Gemeente Heerlen, afdeling beheer en onderhoud (T) 045-560 41 43 (M) 06 51 367 968 Twitter: www.twitter.com/EugeneHodes Facebook: www.facebook.com/eugenehodes

Spreekuur wijkagent Al enkele jaren houdt de wijkagent eenmaal in de twee weken spreekuur. Soms komen er dan bewoners met een vraag of een concrete klacht. Maar vaak ook zit Fred Janssen het hele spreekuur in zijn eentje. Voor de leiding reden om het besluit een spreekuur te houden te heroverwegen. Een besluit daarover wordt eind deze maand genomen. Op aarbek.nl zullen we daar melding van maken. De wijkagent blijft bereikbaar via het landelijk nummer 0900-8844, per e-mail: fred.emh.janssen@politie.nl of via het contactformulier op aarbek.nl.

31


Vrijwilligerswerk in uw eigen wijk? Meander maakt het mogelijk! Meander Thuiszorg biedt zorg bij klanten thuis. Deze mensen zijn door beperkingen veelal aan huis gebonden. Naast de reguliere zorg kunnen zij vaak nog extra ondersteuning gebruiken. Denk aan hulp bij het klaarmaken van het ontbijt, ondersteuning bij het nuttigen van de maaltijd of samen naar de winkel. Soms volstaat het al als iemand een uurtje per week langskomt voor een praatje. De tijd dat de thuiszorg komt is vaak het enige lichtpuntje in hun dag, dus vrijwilligers zijn meer dan welkom!

32

Voelt u zich betrokken bij mensen in uw wijk en vindt u het fijn om ĂŠcht iets voor anderen te kunnen betekenen? Meld u dan aan als vrijwilliger en we kijken samen met u welke mogelijkheden er zijn in uw buurt. U hoeft uiteraard geen zorgtaken te doen, maar kunt wel dat beetje extra bieden bij de dagelijkse gang van zaken. We zoeken betrokken mensen met het hart op de juiste plaats die op structurele basis iets voor andere mensen kunnen betekenen. Voor meer informatie of aanmelding belt u met: Chantal Delnoij 06-435 50 779 of Desiree Leistra: 06-413 82 999.


Oproep van Wonen Limburg: Wonen Limburg is bezig met planontwikkeling voor de oudbouw HTS, hierover volgt meer informatie op onze website en/of in het volgende magazine. Ook de ‘nieuwbouw’ aan de Dr. Jaegerstraat is in bezit van Wonen Limburg. Voor deze bouw zijn al heel wat plannen de revue gepasseerd, maar nog géén enkel plan heeft geleidt tot realisatie. Daarom willen we omwonende vragen om een avond met ons te brainstormen wat we volgens jullie met het gebouw zouden moeten doen? Wellicht hebben jullie nieuwe verfrissende ideeën die ons verder kunnen helpen met verdere planontwikkeling.

Geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar post@wonenlimburg.nl o.v.v. Meedenken planontwikkeling Dr. Jaegerstraat Heerlen, dan ontvangt u binnen enkele weken nadere informatie.

33


ROSARIUM In het vorig nummer beschreef Frans Cleven hoe de winter langzaam op zijn einde liep en hij keek alvast vooruit naar het werk dat er aan zat te komen. We wisten toen nog niet dat de winter en zijn nasleep rustig de tijd z ouden nemen en dat maart en april koude maanden zouden worden. Maar toen het voorjaar toch doorbrak, leek de natuur ook wel te exploderen.

Hebben we een perkje onkruidvrij, twee weken later kunnen we opnieuw beginnen. Intussen ook speuren naar de buxusrups (niet alle vlinders en rupsen zijn lief !) en naar meeldauw. Beide zien we liever niet in onze tuin. Maar de vrijwilligers in het rosarium doen het graag. Om het resultaat en omdat het gewoon leuk is met elkaar aan het werk te zijn en, na gedane arbeid, samen af te sluiten met een lekkere kop koffie onder het prieel, dat elk jaar weer een stukje mooier wordt. Komt u eens kennismaken ? We zijn er elke zaterdagochtend in de even weken. Hopelijk TOT ZIENS in ONS Rosarium !

Geen rustige start voor de mensen in het rosarium, maar ‘vol aan de bak’. De rozen hadden nog een voorjaarssnoei tegoed, maar vonden het met uitlopen niet nodig daarop te wachten. Zo bepalen niet wij het tempo, maar doen de rozen dat. We hebben ze dit keer niet helemaal kunnen bijhouden. En het blijft nog even aanpoten: ook vroegeling, paardestaart, scherpe boterbloem, brandnetel, melkdistel, wintertarwe, diverse grassoorten, paardenbloem, kleefkruid, enzovoort zien hun kans schoon. 36 34

Frans Cleven (één van die Vrijwilligers)


Hart onriem

der de

De explosie van 20 april staat velen natuurlijk nog vers in het geheugen. Voor veel bewoners keerde het gewone leven al snel weer terug. Anderen waren of zijn wat langer bezig met de schade aan huis of auto. De klap was ongetwijfeld het meest ingrijpend voor de ondernemers en voor de bewoners die hun woning tijdelijk hebben moeten verlaten.

nkele buurtbewoners wilden graag wat doen voor met name die laatste groep (ondernemers en ‘ontheem e’ bewoners) en daar liefst alle buurtbewoners uit Aarveld/Bekkerveld en Douve Weien/Caumerveld b betrekken. Met ondersteuning van de beide wijk/ raden ontstond de actie ‘Hart onder de riem’. Barbecue Middels een huis aan huis verspreide flyer zijn alle buurtbewoners uitgenodigd mét barbecue en eten op zondag 21 juni rond 16.00 uur naar het veldje tussen Plus en Tobias te komen. De ondernemers en de bewoners die hun woning hebben moeten verlaten zijn per brief door de organisatie uitgenodigd eerst de uitvoering van de revue Nieuwe Energie bij te wonen en vervolgens deel te nemen aan de barbecue. Als gast, vanzelfsprekend ! Binnenkort gaat het dan gebeuren. We hopen dat het een succes wordt, dat veel mensen van de gelegenheid gebruik maken om elkaar te ontmoeten en waar nodig nog eens een hart onder de riem te steken ! Foto’s van die dag worden natuurlijk zo snel mogelijk op www.aarbek.nl geplaatst.

35Geniet Soms moet je gewoon even lachen om jezelf en gaan zitten op een luie stoel Dan gaan de moeilijke dingen ook eerder vanzelf na uitgeblazen te hebben, weet je wat ik bedoel. Spring in het veld of huppel over een pad Pluk een wild veldboeket, ga lunchen in je favoriete stad en slaap tenslotte tevreden in je eigen bed. Zing de volgende dag swingend mee met de radio gun jezelf dit meest fantastische cadeau.

Ben je bewust van je rijkdom, datgene waarvoor je tenslotte leeft Daar draait het toch alleen maar om het is maar welke draai je er uiteindelijk aan geeft.

Geniet van de momenten uit je leven dat is wat ik vanuit mijn gedachte aan jullie allemaal wil meegeven.

Sandarijn 37


DEADLINE!!!

Weet u waar dit is?

Als je fietst moet je op het verkeer letten. Als je loopt kijk je vooruit om nergens tegenaan te botsen. Zit je in de auto, dan is in de lucht kijken niet erg verstandig. Was dat de reden dat we geen inzendingen kregen voor het wijkkijkertje ?

Ingezonden stukken voor de 3 wijkbladeditie van 2016, graag inleveren vóór de

27 AUGUSTUS 2016 Alvast dank De redactie

Het bevindt zich immers net boven ooghoogte en wel in een huis aan het Bekkerveld. Enkele woningen tegenover de Annakerk hebben een gevelsteen met een dier erin. Enfin, de bioscoop- of boekenbon konden we dit keer in onze zak houden. Dat risico lopen we met het nieuwe wijkkijkertje ook weer. Maar omdat het niet onze bedoeling is bonnen te verzamelen, geven we een tip: kijk schuin omhoog, naar links of rechts en niet naar het groen. Gevonden ? Mail de oplossing naar info@aarbek.nl ! 38

COLOFON Redactieadres:

Wijkkrant Aarbek Benzenraderweg 103 6417 SL Heerlen redactie@aarbek.nl - T. 06 476 00 307 Advertenties - redactie@aarbek.nl De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en/of berichten te weigeren.

Druk: de Printgalerij Heerlen 045-570 81 05 Lay-out: Richard Beerens Heerlen


39