{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

11e jaargang nummer 41

DECEMBER 2015

BEKKERVELD AARVELD

- NASLEEP EXPLOSIE - COVERFOTO - ENQUETE UITSLAG 60 JAAR TARCISIUS - BABBELTRUCS - HET GLAZEN HUIS


Mooie 150cm hoge kunstkerstboom met lampjes en kerstballen

voor â‚Ź 50,00

- Af te halen bij dhr. de Jong en mevr. Jager e-mail: peggyjager@ziggo.nl

telefoonnummer 06 411 058 66

2


BESTE WIJKBEWONERS Wie ‘op Twitter zit’ kent het begrip volgen wel. Je kunt andere twitteraars volgen en hun berichten komen dan automatisch in jouw berichtenbalk en anderen kunnen jouw volgen. Dan komen jouw berichten automatisch in hún berichtenbalk. Zelf volg ik onder andere ‘Omdenken’. Het laat zien dat je zaken ook anders kunt bekijken. Kinderen zijn daar vaak goed in, zoals Julie van 5: “Papa, kunnen we nu al avondeten ? Dan kunnen we extra lang opblijven.”. Of een leerling uit groep 5: “De ziel is als de zwaartekracht. Je ziet het niet maar je voelt het wel.” Daar moest ik even aan denken toen ik aan dit voorwoord begon. Zou een buurt een ziel kunnen hebben ? En zo ja, hoe voelt dat dan ? Op de eerste vraag moet ik het antwoord schuldig blijven en in de bijna 400 woorden van het voorwoord ontbreekt de ruimte om dat eens goed te onderzoeken. Op de tweede vraag kan ik wat gemakkelijker antwoorden: als ik terugkijk op 2015 dan voelt het goed.

denk ik vooral in het enthousiasme waarmee mensen zich er voor hebben ingezet, de terechte trots voor het resultaat en het plezier van alle gebruikers. De ziel zit voor mij ook in de wijze waarop de vele vrijwilligers zich inzetten voor de buurt, de zorg waarmee veel bewoners iets weten te betekenen voor hun buren. Ik hoop dat velen dat ook zo ervaren en voor zover dat niet zo is hebben we nog iets om aan te werken in 2016. Even terug naar dat omdenken: omdenken is ook dat je de ruimte neemt en geeft om creatief te zijn, dingen te doen of te accepteren die misschien niet precies in een vooraf uitgetekend straatje passen. Je moet er ook wel een beetje lef voor hebben, je weet niet altijd precies waar je uitkomt. Daarom vind ik de volgende van Tan en Tamara (8) ook zo mooi: “Je bent alleen verdwaald als je per se ergens heen wilt.” We wensen alle bewoners een 2016 toe waarin veel ruimte is voor ideeën én ruimte voor elkaar.

Neem de ontploffing: hoe mensen hierna reageerden, meeleefden, in actie kwamen… dat voelt goed. En hopelijk heeft het de ellende van veel direct betrokkenen wat kunnen verlichten. Of A Gene Bek: het gebouw is mooi en een aanwinst, maar de ziel zit hem

Frans Thuis - Voorzitter wijkraad

3


Prikkertjes

2

Voorwoord

3

Inhoud

4

Column

25

Rosarium

40

Gedicht Sandarijn

41

Wijkkijkertje

42

NASLEEP EXPLOSIE

Colofon

42

Nasleep explosie

Sudoku

43

Wijkfeest Douve Weien 13-14

Wonen Zuid

Toekomstplannen

Volleybal marathon VCH

16

De Kerst- Mis

17

Het Glazen Huis

17

12-13 14-15 15

IN EN OM HET BEKKERVELD 30-31

Kids winnen Coveraktie

19

Franse veteraan

Buurthelden bij RD4

20

Bruisend Bekkerveld

Verdwijnt de kerk?

32-33

Peutz

33-34

Kastanjes

34-35

Foto’s sluiting ‘t Olifantje

22-23

en Halloween Cupcakeparade

28

Moppen

29

Blauwe zone

5

32

ENQUETE

Uitslag enquete

Beste idee voor het Wijkblad 38

Bijzondere bezigheid

36-37 39

DIVERSEN 8

Contactpersonen

5-6

Werkplan en begroting

60 jr Tarcisiusschool

6-7

Waar hoort u bij?

7

Wij zijn ANBI !

10

26-27

Ik ben een beetje raar

11

27

Een zonnige ervaring

16

IVN brand

Bakkerij Hagendoorn 80 jr - en lekkerste vlaai !!

Babbeltrucs

Spreekuur Wijkagent verhuist 4

9-10

18-19


BLAUWE ZONE In september schreven we welke gebieden in de buurt worden aangewezen als blauwe zone. U kunt dat desgewenst ook nog eens nakijken op aarbek.nl. De officiĂŤle verkeersbesluiten, voor het eerst gepubliceerd in juli, bevatten nogal wat fouten. Inmiddels zijn de nieuwe besluiten gepubliceerd. Daarin zijn alle fouten nu gecorrigeerd. Bovendien is met de nieuwe besluiten tegemoet gekomen aan het bezwaar van enkele bewoners. Zij waren het er niet mee eens dat het vergunningparkeren in hun straat zou verdwijnen. Dat blijft nu gehandhaafd.

Ook (een link naar) de nieuwe besluiten vindt u natuurlijk op aarbek.nl. Naar verwachting wordt de blauwe zone aan het einde van volgend voorjaar geĂŤffectueerd.

Contactpersonen Je zou het zo op het oog niet zeggen, maar in Aarveld bevinden zich maar liefst 429 appartementen, merendeels in eigendom van Wonen Zuid. De appartementen zijn gewild, want het is er in het algemeen goed wonen. Kenmerkend aan veel appartementsgebouwen is, dat er relatief veel wisselingen plaatsvinden (hoewel er ook mensen zijn die er tientallen jaren naar tevredenheid wonen) en dat het contact met de omgeving vaak beperkt is. Om te kijken of we de contacten wat kunnen aanhalen, hebben we enkele bewoners van appartementen langs de autoweg uitgenodigd om eens samen met ons te brainstormen wat we daarvoor zouden kunnen doen. Het werd een aangenaam gesprek, en een tweede en een derde! Het heeft er in elk geval toe geleid dat die bewoners (uit vier van de vijf straten, we missen nog de Terentiusstraat) 5


zich bereid hebben verklaard op te treden als contactpersoon. Dat betekent dat we enkele keren per jaar bij elkaar zullen komen om te bespreken wat er zoal leeft, wat eventueel verbeterd kan worden en mogelijk rollen er ook activiteiten voor ĂĄlle bewoners in die straten uit voort. Rond dezelfde tijd als dit wijkblad uitkomt, wordt in de betreffende straten een flyer uitgedeeld over dit onderwerp. Hierin staat mede vermeld wie er bereid zijn contactpersoon voor zijn/haar straat te zijn. Voelt u zich ook betrokken, neem dan gerust contact met hen op, of met Frans Thuis van de wijkraad (info@aarbek.nl of 06-47600307).

6

60 jaar Tarcisiusschool In de jaren ‘50 was de ontwikkeling van de nieuwe wijk Aarveld een feit en op 8 september 1955 werd de Tarcisiusschool geopend aan de Aarweg.

Dat betekent dat deze buurtschool in september van dit jaar haar 60-jarige bestaan mocht vieren. Maud Deckers, directrice van de school, vertelt dat de school het 60-jarige jubileum


niet groots wilde vieren maar ook niet zomaar voorbij wilde laten gaan. Er is voor gekozen om op 15 oktober met alle 515 leerlingen op schoolreis te gaan naar de extra feestelijke bestemming Toverland. Een bestemming die zeker besteed was aan de kinderen! De dag erna, op 16 oktober, waren alle leerlingen en hun ouders uitgenodigd voor een etentje op school. Die avond waren er 835 kinderen en ouders aanwezig in de grote feesttent die midden op het grote schoolplein was neergezet. Ouders kwamen vrijwillig helpen bij de voorbereidingen, de 35 leerkrachten waren gastheren en gastvrouwen gedurende de avond en de stagiaires hebben tijdens het feest in de klassen gedanst, spelletjes gespeeld en geknutseld met de leerlingen. Helaas werkte het weer niet mee, en is er menig regendruppel in de soep beland. Maar dat mocht de pret niet drukken. Het team van Tarcisius kijkt terug op een gezellig en geslaagd feest. Namens de redactieraad: nog gefeliciteerd!

Bakker Hagedoren 80 jaar én de lekkerste vlaaien! Echte Bakker Hagedoren op de Benzenraderweg is in oktober de winnaar geworden van de Limburgse vlaaikeuring 2015. Ambachtelijke bakkers uit heel Limburg en Zuid-Oost Brabant streden mee om de titel Lekkerste ambachtelijke vlaai, dit jaar met de Appel- en de Pudding Kruimel vlaai.

De ingezonden vlaaien werden beoordeeld door een geselecteerde professionele jury. En deze jury heeft geoordeeld dat Echte Bakker Hagedoren zich een jaar lang ‘lekkerste vlaaibakker van 2015’ mag noemen! En onze thuisjury, die voornamelijk bestaat uit professionele Pudding Kruimel vlaai-eters, was het er helemaal mee eens! Gefeliciteerd, bakker Hagedoren, met deze eerste prijs én met jullie 80-jarig jubileum!!!

7


Werkplan en begroting De wijkraad ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente Heerlen. Dat gebeurt in het kader van Buurtgericht Werken. Daarmee beoogt de gemeente de leefbaarheid en sociale samenhang in de buurten te versterken. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, dient een buurtorganisatie een werkplan en een begroting op te stellen. In oktober hebben we het werkplan voor 2016 en de bijbehorende begroting bij de gemeente ingediend. Voor 2016 hebben we ons voorgenomen onze activiteiten nog eens goed tegen het licht te houden. Iedere activiteit kent een eigen doelgroep, met het totaalpakket zouden we iedereen in de buurt moeten kunnen aanspreken. Of dat ook zo is, willen we nog eens goed bekijken. Daarnaast willen we in 2016 bekijken of het zinvol is een werkgroep Veiligheid in te stellen. En we besteden natuurlijk veel aandacht aan het begrip ‘buurtsteun’ en de samenwerking daarin met veel andere partijen in de buurt. U vindt het hele werkplan en de begroting op onze website onder ‘Documenten’.

8


WAAR HOORT U BIJ ? U heeft vast wel familie. En anders wat vrienden, of kennissen. In elk geval heeft u buren en buren van buren. Misschien bent u wel lid van een vereniging, hoort u tot de vaste klantenkring van een van de winkels. Misschien heeft u een hond en kent u veel andere hondenbezitters. Dan bent u lid van een sociaal netwerk ! Meer netwerken waarschijnlijk, meestal zonder dat u zich daarvoor ooit heeft aangemeld. Het is voldoende om elkaar te vinden en te ontdekken dat je eenzelfde interesse deelt, of een gemeenschappelijk belang hebt.

kopje koffie kan je helpen verder te komen met wat dan ook. Onderschat ook de gesprekken bij speel- of hangplek niet. Dat is ook de kracht er van. Daarom is een netwerk een kostbaar bezit. Als je er tenminste bijhoort …. Want dat kan een netwerk ook doen: niet alleen insluiten (wij horen bij elkaar…), maar ook uitsluiten (… en jij dus niet bij ons). Een goed netwerk heeft dat niet nodig, staat open voor anderen. En, heel simpel: het maakt nogal verschil of je na een verhuizing welkom geheten wordt door de buren of een boze blik krijgt omdat je onwetend je auto op het vaste plekje van je buurman hebt gezet. Hoe zit dat bij uw netwerken ?

Het leuke van een netwerk is dat het altijd meer oplevert dan waarvoor het ontstaan is. Als je met je wandelmaatjes onderweg bent, heb je het niet alleen over de route. Het gesprek tijdens de straatbarbecue gaat echt niet alleen over de soorten vlees die liggen te roken en ook bij de bakker gaat het niet alleen over brood. Een babbel bij een

Als je in staat bent een netwerk op te bouwen … U kent ze vast wel, die mensen die zich overal en altijd op hun gemak lijken te voelen, altijd te vinden zijn voor een gezellige babbel, nooit om gezelschap verlegen zitten. Dan kent u vast ook wel mensen voor wie dat niet zo vanzelfsprekend is. Voor wie die eerste stap ook meteen de moeilijkste is. Een kleine handreiking kan voldoende zijn … zou voor u misschien welkom zijn …

9


De werkgroep buurtsteun is geïnteresseerd in netwerken in de buurt. Naar mooie verhalen over hoe bewoners via hun netwerk (buren, vereniging, straat, leesclubje, enzovoort) een handje hulp vinden of bieden. Naar voorbeelden hoe netwerken wel in- maar niet uitsluiten. Maar ook naar hoe moeilijk het kan zijn om een netwerk op te bouwen of in stand te houden.

Instelling of Sociaal Belang Behartigende Instelling). Daar werden we mee geconfronteerd toen een van de vrijwilligers toestemming vroeg en een afwijzing ontving. Het is gelukkig goed gekomen: we hebben de ANBI-status aangevraagd bij de Belastingdienst en die is ons in oktober ook verleend.

U kunt uw reactie sturen naar buurtsteun@aarbek.nl, maar even bellen kan ook: 06-47600307.

Wij zijn ANBI ! Als wijkraad kiezen we voor een compact bestuur en vooral veel actieve bewoners. Soms gaat dat ‘actieve’ om een enkele bijdrage, soms krijgt het meer het karakter van vrijwilligerswerk. Hoe dan ook, we prijzen ons gelukkig dat er zoveel bewoners zijn die zich willen inzetten ! Dat is niet altijd vanzelfsprekend, zelfs niet als mensen graag een bijdrage zouden willen leveren. Voor mensen met een uitkering is voor vrijwilligerswerk immers toestemming van de uitkerende instantie nodig. Sinds juni van dit jaar stelt het UWV (voor mensen met een WWuitkering) als voorwaarde dat de instelling een ANBI- of een SBBI-status heeft (Algemeen Nut Beogende 10

WWW.UTBOLKE.NL

Grote sortering garens en tevens verstelatelier OPENINGSTIJDEN MA 13.00 / 18.00 DI.WO.VR. 09.00 / 18.00 DO 09.00 / 18.00 ZA 09.00 / 17.00

Een derde wordt nu gerealiseerd Benzenraderweg 92 in Heerlerheide. Voor Heerlen-Zuid 6417 SVAarveld/BekkerHeerlen (en dus ook voor 045-571 51 veld) zijn Tel. gemeente en 64 Alcander in gesprek gegaan met Schunck* over samenwerking bij de bibliotheeklo-

www.utbolke.nl


Ik ben een beetje raar Als iemand met volle tassen loopt, bied ik direct aan: “Zal ik er een pakken ?” Als ik zelf met volle tassen loopt en iemand vraagt: “Zal ik er een pakken ?” zeg ik: “Nee, het lukt wel.” Als iemand ziek is, laat ik weten: “Als ik iets kan doen ….”. Ben ik zelf ziek en vraagt mijn zus: “Zal ik een pannetje soep maken ?” antwoord ik: “Ik red me wel.” VEILIGHEID “Kan ik een boodschap voor je doen ?” “Nee, ik heb nog genoeg.” Lichamelijke behoeften (bijvoor“Zal ik je anders even brengen ?” beeldiketen, drinken) “Nee, kom er wel.” worden gerekend tot de belangrijkste behoeften vandan mensen. daarantwoord. niet aan volEn geef ikWordt nog maar daan vragen dan houdt snelteop. Zelf omhet eenimmers tas over neDirectofdaarna komt de behoefte aan men om een pannetje soep voor veiligheid. me te maken komt niet eens in me op. Ik weet ook niet goed hoe dat komt. Veiligheid vind vindikjedat natuurlijk de Misschien ik me zelfop moet eerste plaats in wil je heel directe omgekunnen redden, ik niet dat iemand ving: met gezin,mij familie, vrienden. zich bemoeit, dat anderen Je veilig nog voelen, je geborgen weten. dadelijk bepalen wat goed voor Gekend, gewaardeerd. mij is. Of gehoord, ben ik bang dat ik er niksVeitelig kunnenkan opgroeien. genover stellen. Voor wat hoort Denk ook aan de ?veiligheid in de fyimmers wat, toch (Vind ik andersom sieke omgeving: veilig in je huis, vrij overigens niet, maar goed.) over straat kunnen, respect voor je eigendommen. Maarniet ookzoveel hulp bij Maakt ook eigenlijk uit,caik lamiteiten: ambulance, brandweer, ben gewoon een beetje raar. politie. Eén troost heb ik wel: u waarschijnlijk ook.

11


Nasleep explosie winkelcentrum Van Weerden Poelmanstraat Ruim een half jaar geleden hebben we meegemaakt wat de diefstal van een 2, 5 m koperen gasbuis tot gevolg kan hebben. De getroffen stratenmaker wist te vertellen hoe hij het dak en de bovenste verdieping van de flat omhoog zag komen net voor hij zich af kon wenden en door de explosie 16 meter werd weggesmeten. Hij heeft sinds die dag niet meer kunnen werken. Helaas worden we er door de restanten van het complex nog iedere dag aan herinnerd. Voor veel wijkbewoners is dat vervelend, voor sommigen is het ronduit pijnlijk. Zo zijn er ook bewoners en winkeliers die nog steeds grote gevolgen ondervinden van wat ze meegemaakt hebben. Wat is er nu eigenlijk gebeurd? En wat gaat er nu gebeuren met de rest van het gebouw?

12

Technische recherche Pas na de eerste sloopwerkzaamheden kon de politie onderzoek doen in de kelder van het complex. Tussen de hoofdleiding en de gasmeter bleek 2,5 meter koperen gasleiding te zijn verdwenen. Ondanks dat er om de 30 cm grote gele waarschuwingsstickers “GAS� waren aangebracht, waren de klemmen waarmee de leiding vastzaten met een schroevendraaier losgemaakt. Op deze klemmen is het DNA van de dader aangetroffen. De dader Een week na de explosie is een jongeman opgepakt voor diefstal en tijdens het verhoor biechtte hij emotioneel op dat hij de explosie heeft veroorzaakt. Hij vertelde dat hij schrok toen hij de leiding lostrok en hij gesis hoorde. Hij heeft iets voor half 8 de kelder verlaten, is om 7:26u aan de overkant nog gaan pinnen en fietste toen naar de handelaar die de koperen buis uiteindelijk zou kopen voor nog geen 60 euro. De schade die nu op hem verhaald wordt bedraagt 3,4 miljoen euro. Vanwege eerdere vergrijpen en voorwaardelijke straffen is het vonnis van de rechter uiteindelijk uitgekomen op 5 jaar gevangenisstraf en daarna een jaar klinische behandeling. De rechter vindt dat het bewezen is dat deze man de explosie veroorzaakt heeft, maar niet dat er sprake was van opzet. De dader gaf


tijdens de zitting meermaals aan spijt te hebben en zei dat hij nooit had verwacht dat zoiets kon gebeuren. Zijn advocaat gaf aan in hoger beroep te zullen gaan. Samen sterk De explosie heeft de wijk geraakt, maar heeft ook positieve dingen tot gevolg gehad. Zo werd op initiatief van bewoners een buurtbarbecue georganiseerd waarvoor getroffen bewoners en ondernemers als gast waren uitgenodigd. Daarover heeft u in het wijkblad van oktober al uitvoerig kunnen lezen. De ondernemers hebben ieder hun eigen gevolgen gehad van de explosie. Sommige ondernemers hadden “slechts� schade en misten tijdens het herstel tijdelijk omzet. Sommigen moesten verhuizen en op een nieuwe locatie opnieuw opstarten. En sommigen hebben hun winkel door de ontstane omstandigheden moeten sluiten. De ondernemersdesk van de Gemeente heeft nauw contact gehouden met de getroffen ondernemers en geholpen waar mogelijk, bijvoorbeeld met het verstrekken van renteloze leningen totdat de verzekering uitkeert. De getroffen ondernemers gingen met elkaar in gesprek, er was behoefte om samen aan te pakken. En om die reden is er een winkeliersvereniging

opgericht. De eerste actie uit handen van deze nieuwe vereniging was na jaren het wijkfeest weer nieuw leven in te blazen. Dat resulteerde in een gezellig familiefeest op zondag 4 oktober.

Wijkfeest winkelplein Douve Weien De kinderen stonden centraal op dit feest: een zweefmolen, springkussens, een ballonnenspel bij de Plus, schminken, een cursus melken bij Vincent Kaas en Noten (in dit geval een ranjakoe ;-)), marshmellows bakken en klimmen met de scouting Bekkerveld. Geschminkte, blije en verhitte gezichtjes van de inspanning, kadootjes onder de arm gewonnen bij het ballonnenspel.

Maar ook de ouders en ouderen die met de kinderen meekwamen hebben zich prima vermaakt met het bandje Dwarsch en DJ Remcom, 13


met het eten van Dikke Mik en een tap in de tent. Het gonsde van gezellige drukte tegen de avond.

Wonen Zuid

ondersteunende rol van het Tobias bij het coördineren van de crisishulp tussen alle betrokken partijen. De eerste uren, dagen en weken stonden bij Wonen Zuid in het teken van crisisopvang, herhuisvesten, oplossingen bedenken en schades (tijdelijk) herstellen. De focus lag op de woningen zo snel mogelijk weer bewoonbaar maken en uiteindelijk hebben bewoners na 6 tot 12 weken hun huis weer kunnen betrekken. In de maanden daarna gingen de werkzaamheden geleidelijk over naar structurele herstelwerkzaamheden, zoals schilderwerk en het herstel van groenvoorzieningen.

Van de flat die geëxplodeerd is, was de winkel-laag eigendom van Plus Vastgoed, de rest van de flat was van Wonen Zuid. En zo ook de meeste beschadigde gebouwen om de flat heen. Ik sprak met Marcel Claessen over de herstelperiode die achter ons ligt, de huidige situatie en de toekomstplannen voor het gehavende gebouw. Herstelperiode De explosie en alles wat er bij kwam kijken heeft een enorme indruk gemaakt op de mensen bij Wonen Zuid. Zij hebben veel waardering voor de rol die (personeel van ) Tobias heeft gespeeld direct na de explosie. De manier waarop meteen deuren geopend werden voor de geschrokken mensen die geëvacueerd moesten worden. En ook de onmisbare 14

Schade en verantwoordelijkheid

Eind juli bracht Wonen Zuid haar standpunt naar buiten dat zij


geen schade zou uitkeren aan getroffenen. Er was toen al bekend dat de explosie naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt was door de diefstal van een koperen gaspijp. Wonen Zuid gaf aan hierin zelf slachtoffer te zijn geworden van de schade die die diefstal veroorzaakt heeft. De organisatie hanteert het standpunt dat er een zorgfunctie naar hun huurders is, maar wel in formele zin. Er is vanuit de organisatie geen verantwoordelijkheid naar particulieren. Het is bekend dat sommige wijkbewoners hierin teleurgesteld zijn, en daar heeft Wonen Zuid begrip voor. Wonen Zuid heeft bij de rechtszaak tegen de verdachte een schadeclaim neergelegd van rond de drie miljoen euro. Twee weken geleden is deze eis toegewezen door de rechter. De heer Claessen verwoordt het standpunt van Wonen Zuid, namelijk dat gewerkt wordt met maatschappelijk geld en dat de verantwoordelijke voor deze schade daar ook op aangesproken dient te worden. Wel spreekt de heer Claessen het besef uit dat ze dit bedrag nooit van deze verdachte terug kunnen krijgen. De advocaat van Wonen Zuid gaf tijdens de zitting ook aan, dat het nog niet bekend is wat de verzekeraar in deze uit zal keren, maar dat in de polis van de verzekeraar staat dat Wonen Zuid de schade op de dader moet proberen te verhalen.

Toekomstplannen De buurtbewoners zien de laatste restanten van het gebouw graag zo snel mogelijk verdwijnen. De heer Claessen geeft aan dat er dagelijks contacten in de wijk zijn die inderdaad bevestigen dat de huidige situatie een doorn in het oog is. Wonen Zuid heeft na de zomervakantie een eerste gesprek gehad met de Gemeente en Plus Vastgoed, medeeigenaar van het complex. De uitkomst hiervan was dat slopen het meest voor de hand zou liggen. De vraag is dan of na sloop het complex weer opnieuw herbouwd zal worden zoals het was, of dat er een nieuwe opzet komt. De Gemeente is bereid mee te denken aan de ontwikkeling van een nieuwe pleinfunctie en de verwachting is dat Plus Vastgoed, Wonen Zuid en de Gemeente Heerlen begin 2016 knopen hebben doorgehakt over de toekomstplannen. Eind november is door de Vereniging van Eigenaren van het complex in ieder geval het besluit genomen om tot slopen over te gaan, mits de Gemeente toestemming geeft aan beide eigenaren om eenzelfde aantal woningen en commerciĂŤle ruimtes terug te bouwen en er voldoende vergoeding van de verzekeraars zal komen. Het is de verwachting dat nog dit jaar de verzekeraars een definitief besluit over de vergoeding zullen nemen. 15


Een zonnige ervaring Bij een actiewinkel (‘De grootste in kleine prijzen’) had ik nogal veel kleine schrijfspullen gekocht. Tegen het meisje aan de kassa zei ik geen plastic zakken te hoeven en vroeg of ik het met ’t mandje naar m’n fiets mocht brengen. Ze antwoordde: “Ik vind het ook stom, maar dat mag niet. Ik ga u helpen het goed in de plastic zakken te doen”, en dat deed ze heel effectief. Ik zei waarderend: “Jij hebt plezier in je werk.” Zij: “Ja zeker. Ik werk drie hele dagen bij deze winkel. Als ik dat niet met plezier doe, bederf ik toch een stuk van mijn leven. Waar staat uw fiets?” “Hier vlakbij.” Ze neemt de twee zakken en zegt tegen enige wachtenden voor de kassa: “Ik breng dit even naar de fiets van deze mevrouw. Vindt u het goed?”, maar ze was al weg. Alleen vriendelijk lachende gezichten: “Natuurlijk!” Ik loop beduusd voor haar uit. Fietstassen open, zakken erin, klep er weer over en weg is ze. Deze ervaring was als de zon die je plotseling verwarmt en de rest van de dag kleurt. Gerda Grond Vrij snel na de explosie ontstond bij mij en een aantal andere buurtbe 16

Volleybal Marathon VCH tbv Serious Request Op 19 december om 18:00 start de herenselectie van VC Heerlen een 24 uurs volleybal marathon in Sporthal A Gene Bek (MAB). De heren spelen 96 sets van een kwartier tegen diverse (volleybal)teams uit de regio.

De eerste set wordt gespeeld tegen de handballers van de OCI-LIONS: kersverse Champions League deelnemer. Voorafgaand aan de wedstrijd is er de mogelijkheid om met de spelers van De OCI-LIONS op de foto te gaan bij de PLUS supermarkt aan de Van Weerden Poelmanstraat. Hierna lopen de handballers richting de sporthal voor de openingswedstrijd. Iedereen is welkom om de heren aan te moedigen! De volleybal marathon gaat onafgebroken door tot zondag 20 december 18:00 uur. De hele zondag zijn alle supporters van harte welkom.


De Kerst-mis

Het glazen huis

De gebruikelijke Kerst-mis in de Pancratiuskerk op kerstavond 24 december wordt dit jaar verplaatst naar de Annakerk op het Bekkerveld. Aanleiding hiervoor is het festival rond het Glazen Huis dat voor Serious Request dit jaar op het plein vóór de Pancratiuskerk staat.

In onze wijk zijn veel acties opgezet voor Serious Request, om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor een betere toekomst voor jongeren in oorlogs- en conflictgebieden. Voor de actie Serious Request verblijven 3 FM DJ’s (Domien Verschuuren, Giel Beelen en Paul Rabbering) van 18 tot en met 24 december in het Glazen Huis op het Pancratiusplein, waar ze de ingezamelde bedragen van onder andere onze inwoners in ontvangst zullen nemen.

Voor degenen die bang zijn dat de Annakerk wellicht minder bezoekers kan verwelkomen dan de Pancratiuskerk: de Annakerk kan door haar bijzondere ronde gewelf plaats bieden aan 1000 mensen. In de Pancratiuskerk passen sinds de renovatie van 2008 nog “slechts” 340 (zittende) bezoekers tegelijk. 19u familiedienst (op kinderen gericht) 21u klassieke nachtmis

Tijdens 3FM Serious Request verandert Heerlen-Centrum in een festivalgebied. Terwijl de dj’s dag en nacht doorgaan met hun actie mogen winkels en horecazaken buiten de normale openingstijden open blijven. Op de Promenade in het centrum vindt het ‘Serious Food Truck Festival’ plaats. Diverse mobiele keukens maken er samen één groot en sfeervol openluchtrestaurant van. Met het lekkerste eten, de lekkerste drankjes, live muziek en theater. En de Kerstmarkt in ’t Loon van 18 t/m 24 december is officieel side event van Serious request. Kijk voor meer informatie op de website srh15.nl

17


IVN Heerlen zwaar gedupeerd door branden. Het IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Heerlen, is al heel lang thuis in deze mooie wijk. Het verenigingsgebouw: IVN home, is gevestigd aan de Gallusstraat 1 in het Aarveld. Vanuit deze fijne uitvalsbasis organiseren wij al decennia lang leuke en leerzame activiteiten op het gebied van natuureducatie en duurzaamheid.

Echter in de late avond van 12 oktober is er wat ergs gebeurd! Er heeft in een van de ruimtes een korte maar zeer felle brand gewoed. Gelukkig werd deze brand relatief snel ontdekt door oplettende wijkbewoners en was de brandweer zeer snel ter plaatse met veel materieel. Het lokaal, dat in gebruik was door Clement de Haas als kunstatelier, is van binnen volledig verwoest. De brandweer kon nog een groot aantal schilderijen in veiligheid stellen, maar die bleken achteraf toch te zwaar te zijn aangetast. De rest van het pand was redelijk on18

beschadigd. Dinsdagavond hebben we gewoon een les van de vogelcursus in ons grote lokaal kunnen geven. Naar de oorzaak van de brand konden we die avond en de volgende dagen slechts gissen. Helaas werd die in de nacht van donderdag op vrijdag 16 oktober duidelijk. Rond half twee stond de brandweer weer bij het IVN home om een brand te blussen die op precies dezelfde plaats was ontstaan. Onderzoek wees korte tijd later uit dat het geen technische oorzaak kon zijn: dus blijft brandstichting over! Ook dit werd weer door een buurtbewoner snel ontdekt. Dit had de brandweer snel onder controle. Deze laatste brand had echter grote gevolgen: door het hele gebouw ligt nu een hele fijne laag roet en is overal een indringende brandlucht merkbaar. Hierdoor is het gebouw onbruikbaar zowel voor het IVN als voor de beide kunstenaars die actief zijn in het IVN home. Geplande activiteiten konden geen doorgang vinden of moesten uitwijken naar een andere locatie. Dit alles en natuurlijk de afhandeling van de schade en het herstel geeft een zware belasting op de IVN vrijwilligers en het kunstenaars echtpaar. Op het moment van dit schrijven begint langzaam duidelijkheid te komen hoe een en ander wordt afgehandeld. Zowel financieel als praktisch.


Wij willen als IVN Heerlen iedereen hartelijk bedanken die al zijn medeleven en hulp heeft laten blijken bij deze zeer vervelende gebeurtenis. Wij prijzen ons ondanks het gebeurde nog altijd gelukkig dat ons IVN home in deze mooie en leuke wijk staat.

Als laatste wil ik jullie graag verzoeken contact met ons op te nemen als iemand wat weet over deze brandstichtingen. Bel dan gerust met 045-5712609 of mail naar info@ivnheerlen.nl.

Cover actie De winnaars van de coveractie: deze kinderen hebben taarten gebakken en versierd en de taartpunten in de wijk verkocht. Een appeltaart, een aardbeienkwarktaart, een pepernotencake, banketstaven en pepernoten en ze hebben in totaal 39 euro opgeleverd!! Een mooie plek op de cover voor jullie en weer een mooi bedrag voor Serious Request. Goed gedaan hoor!!

Al 120 jaar verstand van lekker vlees! Onze eerlijke ambachtelijke producten, u proeft het verschil!

keurslagerij

sinds 1892

Benzenraderweg 90, Heerlen tel. 045-5716471 Holzstraat 28, Kerkrade tel. 045-5452998 www.lochtman.keurslager.nl

19


Buurthelden bij RD4 In mei 2015 zijn de Buurthelden Bekkerveld voor het eerst op pad gegaan. Buurthelden zijn kinderen die, onder begeleiding van enkele ouders, regelmatig de buurt in gaan om zwerfvuil op te ruimen. De gemeente presenteerde het project tijdens de Bewonertop in de Thermenschool en enkele ouders haakten in. Op uitnodiging van de gemeente gingen de Buurthelden eens kijken wat er nu eigenlijk met al dat afval gebeurt. En waar doe je dat beter dan bij RD4 ? Daar werden ze hartelijk ontvangen ! Al snel verschoof de aandacht van de limonade met koek naar een op kindermaat gesneden uitleg over afval. Overigens verbazingwekkend wat de kinderen al allemaal wisten ! De praktische afvaltest daarna was dan ook een eitje ! Toen naar de enórme loods, waar ook enkele wagens stonden. Eén voor één mochten de kinderen even op de bestuurdersstoel om zelf te zien dat zo’n grote auto inderdaad een dode hoek heeft én een superharde claxon Test !!!!

Naar buiten dan. Bijvoorbeeld om te kijken hoe groot zo’n ondergrondse afvalcontainer wel niet is: een paar kinderen op elkaar passen er met gemak in.

Ook heel groot: de berg strooizout. En dan is dat nog maar voor 3 dagen …. Nog even langs het sorteercentrum, waar alle spulletjes uitgezocht worden die nog te gebruiken zijn, en toen was het opeens bijna twee uur later. Gemeente bedankt en RD4 bedankt: het was een leuk en leerzaam uitstapje ! En natuurlijk: Buurthelden bedankt, dankzij jullie is de buurt weer een stukje schoner ! (Meer foto’s staan op aarbek.nl)

20


21


Het glazen huis In onze wijk zijn veel acties opgezet voor Serious Request, om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor een betere toekomst voor jongeren in oorlogs- en conflictgebieden. Voor de actie Serious Request verblijven 3 FM DJ’s (Domien Verschuuren, Giel Beelen en Paul Rabbering) van 18 tot en met 24 december in het Glazen Huis op het Pancratiusplein, waar ze de ingezamelde bedragen van onder andere onze inwoners in ontvangst zullen nemen. Tijdens 3FM Serious Request verandert Heerlen-Centrum in een festivalgebied. Terwijl de dj’s dag en nacht doorgaan met hun actie mogen winkels en horecazaken buiten de normale openingstijden open blijven. Op de Promenade in het centrum vindt het ‘Serious Food Truck Festival’ plaats. Diverse mobiele keukens maken er samen één groot en sfeervol openluchtrestaurant van. Met het lekkerste eten, de lekkerste drankjes, live muziek en theater. En de Kerstmarkt in ’t Loon van 18 t/m 24 december is officieel side event van Serious request. Kijk voor meer informatie op de website srh15.nl


24


Seyrious Request In 1935 werd in het centrum van Heerlen, pal achter de Pancratiuskerk, de bouw voltooid van het glaspaleis, een gebouw ontworpen door Frits Peutz. Een gebouw zo uniek en belangrijk voor zijn tijd dat het in 1999 op een internationale lijst verscheen van 1000 belangrijkste gebouwen van de 20e eeuw. Tachtig jaar later wordt aan de andere kant van de Pancratiuskerk een kleiner formaat glaspaleis gebouwd, wellicht nog wel beroemder, namelijk het glazen huis. Van hier uit zal 3FM haar Serious Request actie 2015 uitzenden. De opbrengst is voor jonge mensen in conflictgebieden zoals Syrië. In 1953 voltooit dezelfde architect, Frits Peutz, de Heilige Moeder Anna kerk in de wijk Bekkerveld. Alweer een uniek ontwerp met name vanwege de combinatie van ruwe betonbouw en de keuze voor koepelbouw. De inspiratie voor deze koepelkerk haalde Peutz uit Syrië. De stad Ezra ligt in het zuiden van Syrië en er wonen vooral christenen. Hier staat de in de 6de eeuw na Christus gebouwde koepelkerk met de naam Sint Georgiuskerk. De vierkante basis, de achthoekige binnengewelven en de daarop steunende koepel werden in de 6de eeuw al gebruikt voor deze eeuwenoude christelijke kerk in Ezra en Peutz

heeft deze bouwstijl gebruikt bij zijn ontwerp van de moderne Annakerk aan het Bekkerveld. Na zestig jaar loopt de Annakerk door de al jaren teruglopende belangstelling het risico dat ze haar deuren als kerk moet gaan sluiten. Op het Pancratiusplein vindt een ander soort kerkelijke sluiting plaats: de Pancratiuskerk moet haar deuren op Kerstavond gesloten houden* vanwege het glazen huis dat bij hen op de stoep staat. Wint hier de commercie het van het geloof? Of wint het geloof in goede doelen: een andere overtuiging die mensen een goed gevoel geeft met de Kerst? De Sint Georgiuskerk in Ezra loopt om een andere reden het risico de deuren na 1400 jaar te moeten sluiten: burgers komen om of ontvluchten hun stad om een veilig heenkomen elders te vinden. Met het glazen huis zamelen we met zijn allen geld in, wellicht wel voor jongeren in een kerk die een inspiratiebron was voor Frits. * de Kerst-mis gaat wel gewoon door en is dit jaar verplaatst naar de Heilige Moeder Anna kerk

25


BABBELTRUCS

Kijk uit voor mensen die met een smoesje binnen willen komen

Ze kunnen u om hulp vragen, bijvoorbeeld geld voor benzine of een taxi, maar het kan ook zijn dat ze u iets willen aanbieden. Over deze smoesjes hebben ze goed nagedacht en daarom klinken ze ook vaak geloofwaardig. Laat u echter niet foppen, want ze willen maar een ding en dat is bij u binnenkomen. Eenmaal binnen zorgt de dader – soms zijn het er meer - dat u wordt afgeleid en wanneer hij of zij weer weg is, ontdekt u dat uw bankpas, geld of sieraden verdwenen zijn.

Helaas zijn het vaak ouderen zoals u die slachtoffer worden van babbeltrucs. De politie en de gemeente Heerlen maken zich daar zorgen over. Oplichters en dieven proberen u van alles op de mouw spelden met maar een doel: bij u binnenkomen en u iets afhandig maken. Het kan zijn dat u voelt dat er iets niet in de haak is, maar het onbeleefd vindt om zo iemand niet te woord te staan of binnen te laten. Toch …. laat nooit onbekenden binnen, hoe onaardig u dit ook vindt.

Wat kunt u het beste doen • Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft aangebeld. Kent u de

De mooiste smoesjes Oplichters zijn er in alle soorten en maten: van vriendelijk ogend tot vertrouwenwekkend, van man tot vrouw en van jong tot oud. Kortom: u kunt ze niet vooraf herkennen. Ze kunnen bij u aanbellen en zich voorstellen als medewerkers van de thuiszorg of energiebedrijf of als nieuwe buur.

Hoensbroek, Hommerterweg 119

26

T. 045 521 26 60

Amstenrade, Hoofdstraat 6

T. 046 442 15 66

Heerlen, Benzenraderweg 88-90

T. 045 571 55 07

Oirsbeek, Provincialeweg Zuid 79

T. 046 442 14 04

Brunssum, ‘t Winkelcentrum 6

T. 045 400 98 28


persoon niet en vertrouwt u het niet? Vraag dan eerst wie het is en wat hij of zij komt doen. Vertrouwt u het nog niet? Bel dan 112. • Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten met een kierstandhouder. Of laat een deurspion in deur zetten. Zo kunt u zien wie er voor de deur staat zonder uw deur open te doen. • Vraag altijd naar een legitimatiebewijs. Ook als iemand zegt van de gemeente, een bedrijf of instelling te zijn. Heeft iemand geen legitimatiebewijs bij zich, maak dan een nieuwe afspraak. Vertrouwt u het niet? Bel dan 112. • Laat nooit mensen uw huis binnen. Om aan buit te komen maken sommige dieven gebruik van geweld. Raak dan niet in paniek. Blijf altijd rustig en probeer met praten de man of vrouw naar buiten te krijgen. Kijk goed naar de man of vrouw en probeer te onthouden hoe hij of zij er uit ziet Zijn ze de deur uit, kijk door het raam waar ze heen lopen. Bel direct 112 en vertel uw verhaal. • Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komen dieven met z’n tweeën. De ene persoon maakt een praatje met u, terwijl de andere uw huis binnensluipt om uw spullen te stelen. • Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent. Soms komt iemand via de achterdeur uw huis binnen om uw spullen te stelen.

Heeft u vragen, bel dan gerust de politie en vraag naar uw wijkagent, telefoonnummer 0900-8844.

Spreekuur wijkagent verhuist Met ingang van het nieuwe jaar vindt het spreekuur van de wijkagent plaats in A Gene Bek, elke donderdag in de oneven weken, van 17.00 tot 18.00 uur. De eerste keer dat het spreekuur op de nieuwe plek plaatsvindt is donderdag 7 januari a.s.

27


Cupcakeparade Wat is er leuker dan de geur van zelfgebakken cupcakes in je huis? Het water zal je in de mond lopen en je kunt niet wachten om dat verse cakeje te mogen opeten. Appeltaartcupcake (voor 12 cupcakes) Ingrediënten: - 150 gr boter (op kamertemperatuur) - 160 gr. fijne kristalsuiker - 2 eetl. Melk - 2 eieren (op kamertemperatuur) - 160 gr. Zelfrijzend bakmeel - 1 theel. Bakpoeder - 2 appels geschild in kleine blokjes - 1 theel. kaneel Materiaal: Papieren cakecups – mixer – zeefmuffinbakvorm

28

Hoe ga je te werk? 1. Verwarm de oven voor op 170 graden. Zet de vormpjes in de muffinbakvorm. 2. Klop de boter, suiker en melk in een kom tot een luchtige massa. De suiker moet grotendeels opgelost zijn. Doe de eieren erbij en goed mengen. 3. Zeef het bakpoeder en het bakmeel in een aparte kom. Voeg aan het eimengsel toe en schep dit er luchtig doorheen. Schep tot slot de appelstukjes en de kaneel erdoorheen. 4. Vul de papieren cups voor ¾ met het beslag. Bak de cakejes in 25 minuten gaar. Laat ze op een rooster afkoelen. 5. Een toef slagroom erop en smullen maar! Lekker gesmuld? Misschien kun je ons verleiden met een eigen recept van een cupcake. Een zoete of een hartige variant. Bedenk maar iets en laat het de wijkraad weten. (wellicht willen we al voorproeven) Stuur je recept naar sandarijn@box.nl met duidelijk je naam, leeftijd en adres.


Flauwer dan flauw: Waarom kunnen eieren niet bevriezen? - Er zit een dooier in. Hoe heet een boemerang die niet terugkomt? - Een stok.

Een vrouw komt ‘s morgens beneden in de keuken en zegt tegen haar man: “ik heb gedroomd dat ik de hele nacht ben gaan fietsen.” “Ja,” zegt haar man, “ik heb ook gedroomd. Ik heb gedroomd dat ik de hele nacht de liefde bedreven heb.”Zijn vrouw vraagt onmiddellijk: “Was het met mij?” “Nee,” zegt de man verbaasd, “jij was toch weg met de fiets?”

Toppunt van verspilling? Een kleurenfoto maken van een zebra

Ben je op zoek naar: • Een knusse plek waar kinderen zich thuis voelen • Kleine groepen met vaste medewerkers • Flexibiliteit in openingstijden, opvangdagen en dienstverlening • Een zeer actief en afwisselend programma (veel buitenactiviteiten) waardoor er voor ieder kind altijd iets leuks te doen is! Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Meer informatie en een kijkje binnenshuis vind je op:

www.michelleskinderopvang.nl Tot ziens! Michelle & team Michelles Kinderopvang

29


Franse veteraan begraven op ons Bekkerveld Een grafsteen van 1,83 meter en 200 kg prijkte op zijn graf halverwege het Bekkerveld. Een bijzondere gedenksteen, want meestal werden graven afgedekt met een platte steen. Zijn graf was door de hoge grafzerk goed zichtbaar vanaf de verharde grindweg van Heerlen naar Aken. De ogen van een ieder die van Heerlen naar Aken reisde of andersom moeten naar dit monument zijn getrokken. Dit was een man die met egards begraven is. Zijn naam was Marcus Julius.

30

Aan het begin van onze jaartelling is deze Fransman soldaat geworden in het door Julius Caesar opgerichte vijfde legioen, het zogenaamde Gallische legioen. Met dit legioen trok Marcus mee vanuit Frankrijk naar de grens van de Romeinse provincie Neder-Germanië. Deze grens, de “limes”, liep van de Noordzee langs de oude loop van de Rijn en verder langs de Duitse loop van de Rijn richting de Alpen. De “limes” zou tegenwoordig in Nederland langs het huidige Katwijk, Utrecht en Arnhem lopen en in Duitsland langs het huidige Rindern, Xanten, Moers, Krefeld, Keulen en Bonn. Marcus Julius was gelegerd in de vesting Colonia Ulpia Traiana,


die 5000 tot 10.000 soldaten kon herbergen die de grens van het Romeinse rijk bewaakten bij het huidige Xanten*. Heerlen (Coriovallum) lag niet zoals Xanten direct aan de grens van het rijk, maar lag meer naar het zuid-westen en werd doorsneden door de Via Belgica (zie tekening). Deze verharde Romeinse heerbaan verbond de provinciehoofdstad en grensvesting Colonia Aggripina (Keulen) met Bononia (Boulogne) langs het Noordzeekanaal, springplank naar Engeland. Coriovallum lag echter ook aan de heerbaan die van zuid naar noord liep tussen Aken (Aquisgranum) en Colonia Ulpia Traiana, de vesting waar Marcus Julius gelegerd was.

vestigd in Coriovallum. Na zijn overlijden is deze Franse veteraan tien minuten lopen vanuit het centrum van Coriovallum langs de heerbaan naar Aken begraven op ons Bekkerveld. Dit weten we allemaal omdat zijn grafsteen zo goed bewaard is gebleven. Pastoor Habets vond de steen in 1873 zo’n twee meter onder de grond, waar hij al die tijd veilig is geweest tegen invloeden van buitenaf. De steen is hierdoor volledig intact gebleven en de uitgebreide inscriptie op de steen heeft ons het verhaal van deze Gallische legionair kunnen vertellen. Deze voor de Romeinse archeologie unieke grafsteen van het Rijksmuseum van de Oudheid (Leiden) is tot en met 3 januari tijdelijk terug naar zijn vindplaats, Coriovallum (in het Thermen museum te bezichtigen). * Tegenwoordig is in Xanten een Romeins Archeologisch themapark met reconstructies van de gebouwen en de leefwijze uit de Romeinse tijd

Door de ligging op het kruispunt van deze twee belangrijke wegen kon Coriovallum uitgroeien tot een bloeiend handelscentrum met een groot publiek badhuis. Toen Marcus Julius zijn tijd bij het Romeinse leger had volbracht heeft hij zich als veteraan ge31


BRUISEND BEKKERVELD Zoonlief, vriendje en vriendinnetje zijn ongeveer gelijk jarig, worden 9 en 10 jaar, dus alle aanleiding voor een feestje ! De gebruikelijke verjaardagsfeestje-scenario’s schieten natuurlijk door de hoofden van de feestelingen, vallen één voor één ook weer af. Wat dan ? Van wie het idee kwam weten we niet, maar het werd een pop-up disco. Op het Bekkerveld ! Dat kennen ze al van de jaarlijkse klassenpicknick, ook een geweldig idee.

Waarom ook niet ? De dennenstruiken vormen een prachtig decor: wat slingers en lampjes in de struiken, doeken op de grond, een partytentje. Even melden bij de gemeente, geen harde muziek en achteraf natuurlijk netjes opruimen. Het doet niet onder voor een partycentrum, zelfs de limonadefontein ontbreekt niet ! Toch een verschil: er zullen niet zo veel partycentra zijn waar de kinderen zulke speel- en uitrenmogelijkheden hebben ! Voor een dergelijke kleine activiteit in de openbare ruimte is geen vergunning nodig. Formeel moet u wel een melding doen bij de gemeente. Dat is gratis en kan online via heerlen.nl.

32

Verdwijnt de kerk uit de wijk? Zo’n honderd jaar geleden ging nog vrijwel iedereen regelmatig naar de kerk. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek bezocht in 1971 echter nog maar 30% van de Nederlanders minstens één keer per maand een religieuze dienst. In 2013 was dat cijfer bijna gehalveerd tot nog geen 17 %.* In een gesprek met deken Van Galen wordt duidelijk dat ook het aantal communicantjes in de Annakerk, dat tot voor kort nog 90% van de betreffende groepen 4 betrof, aan het dalen is. Daarnaast werd de dienst voor het vormsel vanwege de terugloop om praktische redenen door de kerken van Molenberg, Welten, Heerlerbaan en Bekkerveld gezamenlijk in de Annakerk gevierd.

En omdat er over het algemeen nog maar dertig mensen uit de wijk op zondag naar de mis gaan, is sinds enige tijd het ontmoetingszaaltje ingericht om de missen te doen. Zodat voor deze dertig bezoekers niet de hele kerk verwarmd hoeft te worden.


De Annakerk vormt samen met de parochiekerk Verschijning van de Onbevlekte Maagd in Molenberg een parochiefederatie, een samenwerkingsverband tussen twee in omvang krimpende parochies met een gezamenlijk kerkbestuur. In dit kerkbestuur hebben op dit moment nog slechts 5 parochianen zitting (3 wijkbewoners en 2 bewoners van Molenberg). De voorzitter van dit kerkbestuur is de heer Th. Van Galen, deken en tevens initiatiefnemer voor het dekenale onderzoek in 2014. Uit dit onderzoek kwam als conclusie naar voren dat met de huidige bezoekersaantallen en bijdragen aan de kerk voortzetting van de religieuze functie van veel kerken, waaronder de Moeder Annakerk, niet houdbaar is. Het kerkbestuur wil graag in gesprek met wijkbewoners over deze door het dekenaat vastgestelde situatie. Op 14 januari om 20 uur bent u van harte uitgenodigd om als betrokkene deel te nemen aan een klankbordbijeenkomst op de Gerard Bruningstraat 3 (Molenberg). Voor meer informatie kunt u bellen naar het parochiesecretariaat 0455711724. Wellicht dat in de nabije toekomst de “grote Annakerk” hetzelfde lot zal ondergaan als de “kleine Annakerk” aan de Burg. Waszinkstraat.

Deze in 1956 opgeleverde Gereformeerde Kerk, net als de Annakerk ook in ronde koepelvorm, beleefde eind 1990 zijn laatste dienst. Het kerkje werd verkocht en zou eerst 17 jaar dienst doen als fotostudio en vervolgens vanaf 2009 tot heden bekend staan als Gezondheidscentrum Heerlen Zuid. * Bron: Quest juni 2015

Peutz Sinds 1953 is de H. Moeder Annakerk beeldbepalend op het Bekkerveld. Deze katholieke kerk werd na de Tweede Wereldoorlog gebouwd naar een ontwerp van Frits Peutz (tevens architect van o.a. het Glaspaleis) en Hendrik Teeken (die in 1950, drie jaar voor de oplevering, overleed). Een voor die tijd bijzonder en gewaagd ontwerp. 33


Peutz was daarmee revolutionair. Ook de constructiewijze van de koepel was bijzonder waardoor er sprake is van een vrij lage koepel met een zeer grote diameter van ca. 30 meter, de grootste gewapend betonnen koepel van Nederland. Op 15 oktober 2007 werd de Annakerk tot Rijksmonument verklaard.

”Ook het veld rondom de kerk ademt de geest van architect Peutz uit. Het vormt een eenheid met het kerkgebouw. De dubbele rij kastanjes rondom het veld nodigt uit om ‘al nadenkend’ rond het veld te lopen, te mediteren; het is een soort kloostergang. En deze komt altijd weer bij de kerk uit. En niet toevallig zijn het kastanjebomen, met in de bloeiende kruin vele witte kaarsen!” Uit een beschrijving van het Bekkerveld door oud-pastoor Miltenburg, na te lezen op aarbek.nl/kastanjesbekkerveld (onderaan staat de link naar symboliek van de beplanting).

34

Kastanjes Er gloort hoop voor de kastanjes op het Bekkerveld ! Om te beginnen: het lijkt er op dat de bloedingsziekte waaraan de kastanjes lijden minder dramatisch verloopt dan eerder werd gevreesd. Dat betekent dat de huidige bomen wellicht langer behouden kunnen blijven. Dat zou mooi zijn, want het Bekkerveld en de kastanjes horen bij elkaar ! En zo komen we bij het volgende: ook de gemeente vindt dat het aanzien van het Bekkerveld behouden moet blijven en wil zich daarom inspannen om de kastanjes te behouden. En weer aan te vullen !

Dat betekent niet dat iedere boom die al verdwenen is of wellicht gaat verdwijnen meteen vervangen wordt. Wel dat wanneer er een gat in de beplanting ontstaat van 3 of meer bomen nieuwe aanplant plaatsvindt. Op enig moment zullen er dan nog een paar oude bomen staan en verder vooral jongere. Op dat moment worden ook de laatste oude bomen


gerooid en vervangen door nieuwe. Natuurlijk zal het even duren voordat de nieuwe bomen de omvang hebben bereikt die we gewend zijn. Maar op die manier blijft het huidige beeld zo lang mogelijk behouden en verloopt de overgang zo soepel mogelijk. Behalve dat de kastanjes vervangen worden, zullen ook de verdwenen populieren weer worden aangevuld. Zo wordt ook de symboliek van de totale beplanting weer hersteld en vertellen kerk ĂŠn bomen weer het verhaal zoals oud-pastoor Miltenburg dat eens in het wijkblad beschreven heeft en dat u nog eens kunt nalezen op onze website.

35


Uitslag enquête In de afgelopen maanden hebben we als RedActieTeam (R.A.T.) met een enquête een indruk willen krijgen van hoe het wijkblad wordt ervaren door buurtbewoners. Op een inwoneraantal van ongeveer 2800 mensen hebben we een respons gekregen van 17. Daarmee bedoelen we niet 17%, maar 17 reacties. We hadden dus een respons van maar liefst 0,6%!! Maar goed, baby’s en kleuters buiten beschouwing latend zou je kunnen zeggen: 0,7% . Aan de ene kant is dit natuurlijk een erg kleine respons, maar de reacties díe we kregen van met name bezoekers aan de bewonertop waren bijzonder unaniem en hartverwarmend: het wijkblad wordt erg gewaardeerd. En los van de “officiële” enquête-reacties zijn er de afgelopen maanden ook spontaan veel positieve reacties binnengekomen bij de redactieraad en de wijkraad. We maken dit wijkblad met veel plezier en hierbij namens alle R.A.T. -leden bedankt voor alle leuke, positieve en warme reacties hierop! Op de volgende bladzijde kunnen jullie de uikomsten lezen. We hopen dat we met jullie hulp en suggesties een blad ván de wijk vóór de wijk blijven. 36


Vraag- en aanbodrubriek

Kort samengevat‌

Er waren een aantal verzoeken die samenvattend neerkwamen op een vraag/aanbod rubriek. Waar mensen elkaar kunnen vinden in wat ze voor elkaar kunnen betekenen (koken, tv of internet installeren, pc in orde maken, kapper of pedicures aan huis). We vinden dit een heel goed idee en als redactieraad zouden we graag hier iets mee willen doen.

De uitslag : - Het wijkblad is bij verreweg de meeste mensen bekend, soms zelfs buiten de buurt - De mensen die het kennen vinden het wijkblad ook leuk (of zelfs heel leuk) en halen er nieuws uit. - Bewoners zien het wijkblad als een informatieve aanvulling binnen/ over de wijk. 18% vindt dit zelfs MET NADRUK het geval. - De meesten weten ook waar ze met vragen over de wijk terecht kunnen, namelijk het wijkblad Aarbek, de website Aarbek.nl of Frans Thuis (voorzitter wijkraad) - En ruim een derde gaf aan zelf ideeĂŤn te hebben voor eigen inbreng in het wijkblad.

Maar we zijn van mening dat een blad dat om de drie maanden wordt uitgebracht niet actueel genoeg is hiervoor. We hebben deze vraag doorgegeven, om te kijken of dit iets voor de website zou kunnen zijn.

Wat verder opviel was dat van meerdere kanten het verzoek kwam om zoals voorheen een telefoonkaart/ overzicht aan het wijkblad toe te voegen. Wij gaan kijken hoe we dit vorm kunnen gaan geven.

37


Beste nieuwe idee voor het wijkblad!! Er waren een hoop leuke ideeën en uiteindelijk hebben we niet één maar twee winnaars gekozen! Als eerste is dat Brechtje (9 jaar) die graag via het wijkblad wilde weten welke leuke workshops en activiteiten er te doen zijn in de wijk. Stiekem zijn we vorige keer al een beetje hiermee begonnen, Brechtje, met onze nieuwe rubriek “Things to do”. Had je het al gezien? Wat vind je ervan?

baan les geeft in iets aparts of als vrijwilliger zich met iets bijzonders bezig houdt. We hebben onze voelsprieten uitgestoken in de wijk en we hebben het idee dat er een heleboel mensen voor deze nieuwe rubriek in aanmerking komen. Ondertussen hebben Brechtje en Leonore uit handen van de R.A.T.-leden de prijzenpot overhandigd gekregen. Zoals beloofd: - Een gratis jaarabonnement op het wijkblad ;-) - Erelid van het RedActieTeam met… - het daarbij behorende R.A.T. outfit - Eeuwige roem - En voor Leonore een boekenbon en voor Brechtje een bioscoopbon! Brechtje en Leonore, bedankt voor jullie leuke ideeën!

Tweede winnaar is Leonore die met het idee kwam om over een wijkbewoner te schrijven die een bijzondere hobby heeft of een interessante studie volgt. Of iemand die naast zijn 38

Een bijzondere bezigheid In deze editie

beginnen we met Ton Scheepers die als vrijwilliger rondleidingen geeft in de Pancratiuskerk. Zie bladzijde 39


Een bijzondere bezigheid Wie Ton Scheepers Wat Gids Pancratiuskerk Waar Pancratiuskerk Heerlen Hoe lang ongeveer een jaar Hoe We ontvangen de bezoekers in de kerk en bieden hen een rondleiding aan. Die gaat, als daar behoefte aan is, door de hele kerk: van de crypte tot in de klokkentoren, door de dakgewelven, boven het altaar. De rondleiding kan kort zijn (30 minuten), bijvoorbeeld met kinderen erbij. Maar ook kan het gebeuren dat we anderhalf uur door de kerk lopen, als bezoekers veel vragen hebben of juist zelf veel kunnen vertellen over de kerk en haar/hun verleden. Wanneer Elke zaterdag, de kerk is van 13 tot 16 uur open voor publiek zonder afspraak vooraf en wij zijn aanwezig om op verzoek een rondleiding te geven. Ook komende kerstdagen en de aansluitende zondag zijn we open van 13 tot 16 uur, ook om de kerststal te bewonderen. Voor groepen kan de rondleiding op verzoek ook op andere dagen/ tijdstippen. Waarom begonnen Bij een concert in de Pancratius-

kerk werd ik benaderd door Frits Bardoul, of ik interesse had. Ik ben eerst zelf met de rondleiding meegelopen en was toen verkocht: heel leuk, zoveel te zien, de verhalen die je van bezoekers terug krijgt‌ er zit veel meer verhaal en historie achter dan je denkt. Het team is overigens nog op zoek naar nieuwe collega’s! Opmerkingen Mocht u meer willen weten of een afspraak willen maken voor een groep dan kunt u contact opnemen via notermans@home.nl of ton-scheepers@ziggo.nl of bellen met 045-5422576 of 06-29356268.

39


ROSARIUM De vorige keer heb ik het er al eens over gehad. De Friesia’s bloeien nog wel redelijk, maar de bladgroei valt tegen, waardoor ze er een beetje armetierig uitzien. Daarom hebben we het besluit genomen om ze te vernieuwen. Omdat we het toch wel een beetje zonde vonden, hebben we een aantal keren via website en socialmedia de rozen aangeboden voor de liefhebbers om ze in hun eigen tuin te planten. Gelukkig hebben een deel van de rozen zo een nieuwe stek gekregen en hebben we een aantal bewoners blij kunnen maken. Nu zijn we gestart met het uitgraven van de laatste rozen in dat perk en kunnen we die plek klaar maken voor een nieuwe lichting Friesia’s. Maar eerst gaan we de grond eens goed omspitten, waarna we er enkele maanden Afrikaantjes op gaan zetten. Dat is nodig om de grond te ontdoen van aaltjes, die zich nestelen tussen de wortels van de rozen, waardoor deze niet optimaal kunnen groeien en bloeien. Zo zie je maar weer dat we in de jaren dat we het Rosarium nu zelf onderhouden ook de nodige vakkennis opgedaan hebben. Volgend jaar kunnen we dan weer volop genieten van onze nieuwe rozen. Nu we het toch over groeien en bloeien hebben. Onze groep vrijwilligers is ook weer aan het groeien en som40

migen van hen zie je dan ook gewoon opbloeien. Iedereen die in het Rosarium komt werken heeft er vaak nog een eigen bedoeling bij dat hij hier komt werken. De een is verhuisd en mist zijn tuin, de ander wil gewoon eens even zijn hoofd leeg maken en weer een andere heeft gewoon een beetje aanspraak nodig. En dat is nu precies waar het om gaat, SAMEN bezig zijn in ONS ROSARIUM. Lekker werken, wat kletsen, wat koffie drinken en soms ook even je hart luchten, dat kan allemaal. Natuurlijk zijn er ook mensen die soms even alleen of samen met iemand tussendoor nog even iets (of even helemaal niets) komen doen in het Rosarium. Iedereen kan doen waar hij zelf op dat moment behoefte aan heeft.

Dus als je het leuk vindt kun je gewoon eens even door Ons Rosarium heen wandelen en mochten wij toevallig aan het werk zijn, is er altijd wel even tijd om een praatje te maken of samen een kopje koffie te drinken.

Hopelijk TOT ZIENS in ONS Rosarium !

Frans Cleven


Plek Daar waar de wind waar jij waait waar je bent, wie! Plek van vrijheid van artistieke klanken van zingende buiken van eigen vibraties plek van aanwezigheid mijn plek ons Bekkerveld Sandarijn

41


DEADLINE!!! Ingezonden stukken voor de 1ste wijkbladeditie van 2016, graag inleveren vóór

Een tunnel? Een grot? Misschien moet je alles eens vanuit een andere hoek bekijken ;-)

Weet u waar dit is?

19 FEBRUARI 2016 Alvast dank De redactie

Stuur uw antwoord naar redactie@aarbek.nl of lever het af in een envelopje met uw naam en contactgegevens op de Benzenraderweg 92. Of daag het R.A.T. uit en verras ons met een nieuwe foto als wijkkijkertje!!

Winnaar van het vorige wijkkijkertje, Frans Cleven: “Volgens mij is dit de directie parkeerplaats van de voormalige HTS aan het Bekkerveld naast huisnummer 31.” Gefeliciteerd, je ontvangt van ons een bioscoopbon of een boekenbon, naar keuze!

COLOFON Redactieadres: Wijkkrant Aarbek Benzenraderweg 103 6417 SL Heerlen redactie@aarbek.nl - T. 06 476 00 307 Advertenties - redactie@aarbek.nl De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en/of berichten te weigeren.

Druk: de Printgalerij Heerlen 045-570 81 05 Lay-out: Richard Beerens Heerlen

42


43


Profile for Wijkblad Aarbek

Wijkblad 2015 12  

Wijkblad 2015 12  

Advertisement