Page 9

GOED IDEE?

OLIEBOLLEN EN HONDENPOEP

Heeft u een goed idee om samen met andere bewoners iets te doen ? Bijvoorbeeld een activiteit voor de straat, voor een bepaalde doelgroep, ter verfraaiing of verbetering ?

Je kunt ze maar beter uit elkaar houden. Een waarschuwing die natuurlijk nergens voor nodig is, want dat weet u zelf ook wel. Dat je van allebei niet te veel moet hebben was u ook al lang bekend (al zijn er ook mensen die zweren bij van allebei géén). In de ene straat zijn oliebollen een mooi middel om een moment van ontmoeting te creëren, in de andere hebben bewoners met elkaar afgesproken te zorgen dat het grasveldje in de straat schoon blijft. Zo hebben ze toch wat me elkaar te maken.

Inmiddels hebben al enkele bewoners(groepen) met succes de weg gevonden naar de buurtactie: een regeling van de gemeente die het mogelijk maakt een bijdrage voor uw initiatief aan te vragen. Ook de wijkraad kan in voorkomende gevallen een bijdrage verstrekken. Wel proberen we samenloop van de verschillende mogelijkheden te voorkomen. Het aanvragen van een bijdrage van de gemeente is eenvoudig en kan geheel via internet. En indien gewenst willen we u graag helpen bij het doen van een aanvraag of bij het uitwerken van uw idee. Meer informatie over de buurtactieregeling vindt u op aarbek.nl.

Net als met springkussen, barbecue, versierde straten (WK, carnaval), winterwandeling, hanging baskets, Kweekvijver, onderlinge hulp, gedeelde abonnementen, samen zwerfvuil opruimen, picknick, straatapp, enzovoort. Allemaal voorbeelden waarbij bewoners van een straat elkaar even opzoeken en contact leggen. Van enkele straten zijn ons dergelijke initiatieven bekend. Soms hebben we daar overleg over en proberen 9

Profile for Wijkblad Aarbek

Wijkblad 2015 03  

Wijkblad 2015 03  

Advertisement