Page 1

11e jaargang nummer 38

Maart 2015

BEKKERVELD AARVELD

- BEWONERTOP - KASTANJES - SNEEUWPRET - PARKEREN KINDER CONFERENTIE - WE AAR BEK - BUURTTEAM


U wilt wat kopen of wat kwijt ??

#Joseeni, Tacitusstr. 6

COLOFON Redactieadres: Wijkkrant Aarbek Benzenraderweg 103 6417 SL Heerlen - redactie@aarbek.nl T. 06 476 00 307 Advertenties redactie@aarbek.nl De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en/of berichten te weigeren.

Druk: de Printgalerij Heerlen 045-570 81 05 Lay-out: Richard Beerens Heerlen


BESTE WIJKBEWONERS, Het wordt een druk voorjaar! Kinderconferentie, bewonertop, We Aar Bek Festival & Open Podium, Band Contest, opening van de MAB (die vanaf dat moment een andere naam zal dragen, nu nog geheim) en op de overgang naar de zomer: ParkCity Live. Ook op het vlak van Zorg en Welzijn is van alles te constateren, behalve rust: de werkgroep Buurtsteun is hard aan het werk, het project Buren voor Buren, het sociaal buurtteam komt op dreef, er staan twee bijeenkomsten van het Zorgnetwerk Aarveld/Bekkerveld op de rol. Dat inmiddels het werk in het rosarium weer gestart is, is al haast vanzelfsprekend. Zo vanzelfsprekend dat we haast vergeten waren dat we inmiddels het eerste lustrum vol hebben gemaakt ! Ongetwijfeld vergeet ik nog een en ander. En dat alles in zo’n rustige buurt als Aarveld/Bekkerveld. Een woonbuurt, vooral. Een kwalificatie die nu ook door het college van B en W erkend wordt: de voorgestelde uitbreiding van het aantal C85-dagen (u weet het inmiddels: het aantal dagen waarop geluid geproduceerd mag worden tot 85 dB) van 1 naar 7 wordt gewijzigd in een uitbreiding van 1 naar 3. Omwonenden zullen er blij mee zijn.

Het zal er aan bijdragen dat Aarveld/Bekkerveld hoog blijft scoren als het gaat om het rapportcijfer dat bewoners geven aan de buurt als leef- en woonomgeving: een 7,8 ! Tijdens de bewonertop willen we graag van u horen wat we, samen met u, kunnen doen om dat zo te houden of zelfs te verbeteren. U komt toch ook ? Aarveld/Bekkerveld is de buurt waar minder mensen dan in welke andere buurt dan ook uit zouden willen vertrekken (2 %). Je zou er bijna euforisch van worden. Toch is het goed dat we ons ook realiseren dat dat niet vanzelf komt en, misschien nog belangrijker, dat wellicht niet iedereen daarvan kan profiteren. Vanwege ouderdom, ziekte, gebrek aan sociale contacten. Als u naar de bewonertop komt, en u kent zo iemand, wilt u hem of haar dan uitnodigen om met u mee te gaan ? En mocht vervoer een probleem zijn: we willen dat dan graag samen met u en uw gast oplossen. Nog even over de MAB: er hebben heel veel mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid een nieuwe naam te bedenken. De jury heeft er veel tijd in gestoken om een keuze te maken. En nou mogen ze niks zeggen …… Dat komt in juni, bij de opening !

Frans Thuis - Voorzitter wijkraad

3


INHOUD Voorwoord

3

Bandcontest we aar bek

31

Inhoud

4

Openingsfeest t Olifantje

32

Sarah zien

5

Jeugdpagina

33

Kastanjes/ Doe mee!

6

Sandarijn

34

Sudoku

35

We Aar Bek Bandcontest

36

Aarveld, hoeksteen

7-8

Gratis Hepatitis test

8

Goed idee?

9

Oliebollen en hondenpoep Overnachting

11

Sneeuwpret

11

Digitale nieuwsbrief

12

Voorjaar

12

De Francigena

13-14

Nieuwe muurschildering

15

Bewonertop

16

Stolpersteine

17

Fotocollage

20

Samen oudjaar vieren

21

Kinderconferentie

22

Festival en Open Podium

23-24

-

Moppen

WWW.UTBOLKE.NL

18-19

Parkeren

Werkgroep Buurtsteun

4

9-10

25 26-27

Buurtteam SHV

28

Wethouder op bezoek

29

Voorleesontbijt

30

Grote sortering garens en tevens verstelatelier OPENINGSTIJDEN MA 13.00 / 18.00 DI.WO.VR. 09.00 / 18.00 DO 09.00 / 18.00 ZA 09.00 / 17.00 Benzenraderweg 92 6417 SV Heerlen Tel. 045-571 64 51

www.utbolke.nl


SARAH ZIEN Normaal gesproken vermelden we het niet in het wijkblad, wanneer iemand Sarah of Arbraham ziet. Maar dit keer willen we een uitzondering maken. En wel voor een dame die onlangs (dat was overigens al weer in 2014) 50 is geworden. En er nog net zo uitziet als toen ! Toen, dat is ergens in 1964, we weten niet precies wanneer en zelf houdt ze het, zoals meer dames doen, ook geheim. Maar ergens dus in 1964 is ze geboren. Nou ja, geboren…. Kun je spreken van ‘geboren’, als je een beeld bent ? Hoe dan ook, in dat jaar werd het beeld van de Zeemeermin in het parkje tussen Cicerostraat en Vergiliusstraat geplaatst. Het beeld werd gemaakt door de Maastrichtse kunstenaar Cor van Noorden, die zelf overigens in 2014 overleed. Kunt u zich die plaatsing herinneren? Misschien was u er zelfs wel bij ? Laat het ons dan weten !

5


KASTANJES U weet dat het slecht gaat met de kastanjes in de buurt (en de rest van Nederland). Vorig jaar hebben we daarom overleg gehad met de gemeente. Onze inzet: als we het karakter van het Bekkerveld willen bewaren, dan moeten we op tijd beginnen met het vervangen van de kastanjes. Elk jaar verdwijnen er immers wel een paar (nu zijn er 13 die zo slecht zijn dat ze niet kunnen blijven staan) en als we wachten tot de laatste weg is, hebben we alleen een kaal grasveld over.

enorme bezuinigingen. Terugkoppeling zou eind 2014 plaatsvinden, maar dat is niet helemaal gelukt. We hopen rond de tijd dat dit wijkblad uitkomt opnieuw met de gemeente aan tafel te kunnen zitten. Zo gauw we iets meer weten zullen we daarvan verslag doen op aarbek.nl

DOE MEE ! Op Buurtlink kunt u enkele prachtige foto’s van de buurt –en van het Bekkerveld- vinden (zie op aarbek. nl onder ‘Links’). Daarin wordt soms de sfeer van het Bekkerveld treffend vastgelegd. We nodigen u uit die sfeer zelf ook vast te leggen. Laat zien hoe mooi het Bekkerveld is ! In een foto, een tekening, gedicht, herinnering, hoe dan ook. Voor uw inzendingen ruimen we op aarbek.nl graag een eigen plekje in !

6

De gemeente was bereid te onderzoeken of er mogelijkheden zouden zijn de bomen te vervangen. Eenvoudig zal het niet zijn, want ook de gemeente heeft te maken met

U kunt zowel bestaand als nieuw werk insturen, als het maar om eigen werk gaat.


AARVELD, HOEKSTEEN!

Hoe Aarveld de hoeksteen van een verkeersader werd - Maurice van Opdorp - Heerlenvertelt.nl Het is nu moeilijk voor te stellen, maar er was een tijd dat de snelweg nog vóór de huidige Woonboulevard stopte. Waar nu veel automobilisten gebruik maken van de snelweg, richting Kerkrade of Nuth was het tot begin jaren ’60 normaal om verder naar het Zuiden te rijden via binnenwegen.

Op de plattegrond hierboven is de oude situatie van de randweg om Heerlen te zien. De in stippellijnen aangegeven weg zou de nieuwe verbinding worden. DE MORGENSTER De nu in vergetelheid geraakte woninggroep “Morgenster” moest plaats maken voor het viaduct om aan te sluiten op de autoweg Heerlen – Geleen. Achter de bebouwde kom van het Eikenderveld en Het Loon werd de weg naar de Valkenburgerweg aangelegd. Vervolgens loopt de weg langs hoeve „De Aar” naar het Aarveld, waar hij, parallel met de Celsiusstraat, uitmondt in de Benzenraderweg en aansluiting geeft op de Burg. Waszinkstraat.

Zoals bijna bij de aanleg van iedere nieuwe randweg waren ook hier felle voor en tegenstanders. Uiteindelijk zou de weg toch vóór 31 december 1963 voltooid moeten zijn. De opleverdatum werd behaald. Op dinsdagmiddag 24 december werd de weg geopend. Weliswaar met maar 1 rijbaan, maar de tweede zou snel volgen (13 juni 1964). VERKEERSADER Want al snel wordt er gesproken over het doortrekken van deze weg richting de Beitel en Duitsland. In de jaren die volgden werd deze weg dan ook doorgetrokken. De eerst zo rustige wijk Aarveld kreeg er naast een snelle oprit naar een belangrijk verkeersknooppunt ook een voetgangersbrug bij. Waar je voorheen door de velden naar Welten en de Weltervijver kon lopen, moet nu een voetgangersbrug beklommen worden waardoor, Welten weer op loopafstand bereikbaar is. "Hoe het ook zij, als de weg binnenkort geheel wordt opengesteld, heeft Heerlen de hoeksteen gelegd voor 7 een verkeersader, die wel


eens van levensbelang zou kunnen zijn voor de hele Oostelijke Mijnstreek." - Limburgs Dagblad 26-05-1964 Tegenwoordig is de snelweg niet meer weg te denken.   Heeft u tips, herinneringen of anekdotes? Stuur deze dan in naar info@heerlenvertelt.nl, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om deze herinneringen samen met u voorgoed vast te leggen. Foto's: 1) Bron: Limburgs Dagblad, 14-03-1962 | De nieuwe weg als stippenlijn 2) Bron: Rijckheyt.nl | Luchtfoto van Welten. Aanleg van de autoweg Bocholtz-Eindhoven (A76). Onder het viaduct de autoweg Heerlen-Maastricht (A79)., 06-08-1975. 3) Bron: Limburgs Dagblad 24 12 1963

GRATIS HEPATITIS TEST Hepatitis is een leverontsteking door een virus. Dit komt af en toe voor, het meest onder volwassenen van middelbare leeftijd. U kunt besmet zijn zonder klachten op dit moment. Goede behandeling is beschikbaar, het is dus belangrijk om u te laten testen. Bent u tussen de 40 en 70 jaar oud en staat u ingeschreven bij één van de deelnemende huisartspraktijken? Dan kunt u een gratis hepatitis test doen. In maart ontvangt u een uitnodiging met meer informatie.

Dit is een service van uw huisartspraktijk. Het wordt georganiseerd door GGD Zuid Limburg. Deelnemende praktijken: Bots, De Wit, Onder de Luifel, MC Aarveld, Van der Plas en Weyts.

8


GOED IDEE?

OLIEBOLLEN EN HONDENPOEP

Heeft u een goed idee om samen met andere bewoners iets te doen ? Bijvoorbeeld een activiteit voor de straat, voor een bepaalde doelgroep, ter verfraaiing of verbetering ?

Je kunt ze maar beter uit elkaar houden. Een waarschuwing die natuurlijk nergens voor nodig is, want dat weet u zelf ook wel. Dat je van allebei niet te veel moet hebben was u ook al lang bekend (al zijn er ook mensen die zweren bij van allebei géén). In de ene straat zijn oliebollen een mooi middel om een moment van ontmoeting te creëren, in de andere hebben bewoners met elkaar afgesproken te zorgen dat het grasveldje in de straat schoon blijft. Zo hebben ze toch wat me elkaar te maken.

Inmiddels hebben al enkele bewoners(groepen) met succes de weg gevonden naar de buurtactie: een regeling van de gemeente die het mogelijk maakt een bijdrage voor uw initiatief aan te vragen. Ook de wijkraad kan in voorkomende gevallen een bijdrage verstrekken. Wel proberen we samenloop van de verschillende mogelijkheden te voorkomen. Het aanvragen van een bijdrage van de gemeente is eenvoudig en kan geheel via internet. En indien gewenst willen we u graag helpen bij het doen van een aanvraag of bij het uitwerken van uw idee. Meer informatie over de buurtactieregeling vindt u op aarbek.nl.

Net als met springkussen, barbecue, versierde straten (WK, carnaval), winterwandeling, hanging baskets, Kweekvijver, onderlinge hulp, gedeelde abonnementen, samen zwerfvuil opruimen, picknick, straatapp, enzovoort. Allemaal voorbeelden waarbij bewoners van een straat elkaar even opzoeken en contact leggen. Van enkele straten zijn ons dergelijke initiatieven bekend. Soms hebben we daar overleg over en proberen 9


we te ondersteunen (voor zover nodig). Voor concrete initiatieven is dit jaar in sommige gevallen ook een bijdrage van de gemeente mogelijk (zie het artikel "Goed Idee" hierboven). Is uw straat ook zo’n straat waar wel eens wat georganiseerd wordt ? We horen het graag en als u dat leuk vindt bieden we u graag een podium in het wijkblad, zodat ook anderen op een idee worden gebracht. Is dat bij u in de straat nog niet zo, maar denkt u wel eens: “Het zou toch leuk zijn als ….” ? We willen dat graag ondersteunen. Met raad en daad en zo nodig een financiële bijdrage.

Ingewikkeld hoeft het helemaal niet te zijn en er is meestal ruim voldoende organisatietalent voorhanden. Er moet gewoon een keer iemand zeggen: “Zullen we ….. ?”. Om een wat gedateerde reclamespreuk te citeren: “Ik zeg: doen !”.

AARBEK & SOCIAL MEDIA!! Wil jij graag op de hoogte blijven, van wat er zoal bij ons in de wijk gebeurt en georganiseerd wordt? Kijk dan eens wat vaker op onze website www.aarbek.nl Volg ons op Twitter

https://twitter.com/Aarbek

10

Of nog beter, wordt VRIEND van ons op onze Facebook-pagina www.facebook.com/aarbek.wijkraad


OVERNACHTING

Bericht aan alle kinderen van 5 tot en met 12 jaar ! Weet jij al wat je in de zomervakantie gaat doen ? En daarna ? Wij wel ! Wij gaan nog even door met vakantie vieren ! En nodigen alle kinderen in Aarveld/Bekkerveld van 5 tot en met 12 jaar uit om mee te doen. Neem je tentje mee en kom 5 september naar speeltuin ’t Olifantje voor de eerste buurtovernachting ! Geen tentje ? Geen probleem: we zetten ook een grote op.

En je ouders ? Die zien we –als ze willen- wel weer bij het ontbijt. Kunnen ze daarna mooi mee helpen. Want ook al weten we misschien Het Geheim, we moeten dan wel nog aan die ene Sleutel zien te komen. In juni krijgen alle kinderen een aparte uitnodiging in de bus. Zorg dat je je op tijd aanmeldt ! Dan kun je eerst nog met een gerust hart op vakantie.

Natuurlijk mogen je ouders helpen met opzetten. En het is gezellig als ze ook nog blijven voor de barbecue. Maar daarna, als ze naar huis zijn, wordt het spannend !

SNEEUWPRET

Denk je dat jij op de speurtocht Het Geheim kunt gaan ontdekken ? We horen bij het kampvuur wel of het gelukt is.

De sneeuw, eind januari, heeft niet lang gelegen. Maar lang genoeg voor Finn: “Onze zoon Finn was door het dolle heen toen hij zaterdagmorgen wakker werd en alles wit was buiten. Zijn 2e bewuste ervaring van sneeuw. Zo snel mogelijk naar buiten om te spelen was het doel natuurlijk. En zie het resultaat, een schitterende sneeuwpop, die wel nog naar de kapper moet....” 11


DIGITALE NIEUWSBRIEF Met enige onregelmaat geven we een digitale nieuwsbrief uit. Als er actuele zaken te melden zijn, als een snelle update, een tussendoortje tussen twee papieren wijkbladen door. Het is nooit meer dan één A4-tje en beland vanzelf in de mailbox. Of soms ook even niet. Onregelmatig immers. Wilt u ook op de hoogte blijven zonder steeds op de website te moeten kijken (overigens wel aanbevolen !) of op het wijkblad te moeten wachten ? Stuur een mailtje naar info@aarbek.nl en we voegen u toe aan de verzendlijst.

VOORJAAR ? Voor de week waarin het wijkblad gedrukt zou worden, werd voorjaarsweer voorspeld. Daarom maakten de vrijwilligers zaterdag 7 maart een begin met de voorjaarssnoei: alle rozen worden teruggeknipt tot ze nog ongeveer ‘enkelhoog’ zijn. De vrijwilligers zijn elke zaterdag in de even weken aanwezig van tenminste 10.00 tot 13.00 uur. Vindt u het leuk om een handje te helpen, of wilt u gewoon gezellig aansluiten bij de koffie (meestal rond 12.00 uur), dan bent u van harte welkom.

12


DE FRANCIGENA

gemeenteraadslid komt er gelukkig veel tijd vrij om hieraan te beginnen.

Ik heb het een paar jaar met jullie over Nepal gehad. Daar wil ik in ieder geval voorlopig mee stoppen, maar als jullie vragen hebben over een mogelijk bezoek aan Nepal kun je mij altijd benaderen, of via de mail: meegraaf@ planet.nl of trl.nr. 045-5432757.

En zo vertrok ik 20 april 2014 alleen met minimaal gewicht in de rugzak naar Reims om daar te starten.

Ger Meesters (75) op weg naar Rome

Ik zal jullie telkens verslag doen van enkele dagen. Degene die meer informatie wil moet naar de website: rome. reislogger.nl gaan. Hij/zij kan zich daar via de mailinglist aanmelden en alle oude verslagen lezen. U hebt wel een code nodig en die moet u even bij mij opvragen via de mail: meegraaf@planet.nl Binnenkort wordt het laatste deel, samen met mijn vrouw Tineke opgestart en die gaat van Lucca naar Rome.

Voorlopig lijkt het mij leuk om jullie deelgenoot te maken van een lange afstandswandeling naar Rome. Meer bekend is een dergelijke wandeling naar Santiago (Spanje), de Camino genaamd. Daar heb ik samen met mijn vrouw ook delen van gewandeld. Maar vorig jaar heb ik gekozen voor een minder bekende route, de Francigena genaamd. Deze pelgrimsroute loopt van Cantenbury naar Rome. Ik koos voor een start vanaf Reims omdat dit het meest noordelijkse punt is waar de route langskomt. De totale afstand is dan ongeveer 1565 km. Ik loop de wandeling in 4 delen, telkens 1 maand. Het eerste en derde deel loop ik alleen en de andere 2 met Tineke. Na mijn acht jaar

Hier alvast een verslag van de eerste dagen:

20 APRIL 2014 VAN REIMS TOT TUSSEN DE CHAMPAGNE De eerste wandeldag. Na 1 km verrast door redelijke bewegwijzering, gelijktijdig voor de Camino en de Francigena. Na eerste uur prachtig weer en het eerste deel gaat kaarsrecht langs het Kanaal. Daarna via Sillary de Champagne in. Onderweg bij een grote wijnboer in zijn tuin pauze gemaakt tafel en stoelen werden voor ons buiten gezet. Verzernay was het einde en gelukkig was er een bar open. Binnen 5 minuten hadden we een lift en

13


waren dus snel terug in het hotel. Morgen alleen verder.

MAANDAG 21 APRIL Om 9.45 heeft Tineke mij afgezet voor de start van maandag en afscheid genomen. Niet prettig, nog nooit een lange afstand alleen gelopen buiten Nederland.

14

Eerste klein gehucht: Trepail. Dan Ambonnay en vervolgens Conde-sur-Marne. Daar was ergens het eindpunt gepland, maar geen goed onderkomen gevonden. Er was een grote braderie en de pastoors wonen vaak niet meer bij de kerk. Ook nog geen klooster gezien. Valt tegen dus en dan maar door naar Chalon-sur-Marne. De laatste 6 km een lift gekregen en daarna nog 2 uur moeten lopen om een kamer te vinden. Het is Pasen en vele gelegenheden zijn helaas nog gesloten. Tot slot een bikerfamilie aangesproken en die maakten van mijn probleem gelijk hun probleem. Na ook nog een uur met hun door de stad te hebben getrokken besloot de man uiteindelijk met de fiets zijn auto te halen en mij te brengen naar een motel even buiten de stad F1formule. De prijzen vallen tegen. Maar ik heb nu in ieder geval een fatsoenlijk bed.


NIEUWE MUURSCHILDERING De buurt is een muurschildering rijker. Alleen is die dit keer niet op een buitengevel aangebracht, maar in het trappenhuis van het appartementengebouw aan de Tacitusstraat. In opdracht van Wonen Zuid heeft de kunstenaar Marcus Debie (Gomad) een mural aangebracht in het trappenhuis: naarmate je hoger komt, stijgt ook de leeftijd van de afgebeelde personen. Helaas is het gebouw niet algemeen toegankelijk en is de schildering niet van buitenaf te zien. Meer foto’s van de schildering zijn te vinden op aarbek.nl.

Hellen & Mirjam Van Weerden Poelmanstraat 34 Tel. 045 542 21 12 Heerlen Kerkraderweg 23, Molenberg

15


BEWONERTOP En, bevalt het u in Aarveld/Bekkerveld ? Waarschijnlijk wel. U geeft tenminste een 7,8 aan de buurt als woon- en leefomgeving. Dat is in Heerlen van alle buurten de op één na hoogste score ! Er zijn zelfs geen buurten waar minder mensen uit de buurt weg zouden willen. Proficiat dus ! Niets meer aan doen dus ? Dat is weer wat kort door de bocht. Die mooie score behoeft immers wel onderhoud ! En misschien kan het zelfs nog wat beter ook. Hoe denkt u daar over ? We willen het graag van u horen. En we willen u graag vertellen wat wij er aan doen om het zo te houden. En we willen u graag kennis laten maken met zo’n 30 organisaties die in de buurt werkzaam zijn: kinderopvang, scholen, woningstichting, gemeente, verenigingen, enzovoort. En hen met u. Daarom organiseren we op 19 april de eerste Bewonertop Aarveld/Bekkerveld ! Voor alle bewoners van Aarveld/Bekkerveld die een fijne buurt waarderen én dat zo willen houden. Tussen 10.00 (opening door wethouder Barry Braeken) en 16.00 uur kunt u gewoon binnenlopen in de Thermenschool, want daar zijn 16

we te gast. Kunt u meteen kijken naar de expositie van het werk van leerlingen waarin zij de bekende plekken in onze buurt op hun manier laten zien. We organiseren ook enkele miniconferenties, bijvoorbeeld over veiligheid, buurtsteun en de ‘straatladder’. Daar kunt u zich van tevoren voor aanmelden. Overigens net als voor de gezamenlijke lunch, die we u graag zonder kosten aanbieden. Binnenkort ontvangt u uitgebreidere informatie in de bus, inclusief aanmeldformulier voor enkele speciale onderdelen. Maar zoals gezegd: voor het algemene programma kunt u gewoon binnenlopen ! Overigens: heeft u iets wat u op die dag wilt laten weten of zien aan de andere bewoners uit de buurt ? Een oproep, wens, verzameling, hartenkreet, foto’s enzovoort ? Laat het even weten via info@aarbek.nl of 06-47600307.


STOLPERSTEINE Half januari ontving ik, als bewoner van een pand aan de Benzenraderweg, een brief van de Stichting Lodewijk Foijer dat er bij mij voor de deur een Stolperstein geplaatst zou worden. Dit is een steen met een messing plaatje, die geplaatst wordt voor een huis, waaruit in de Tweede Wereldoorlog een joods persoon is afgevoerd en in een concentratiekamp is vermoord.

Het gaat hier om een groot project, waarbij de Duitse kunstenaar, Gunter Demnig, door heel Europa deze door hem gemaakte stenen plaatst. Op de Stolperstein staat de naam van die persoon, wanneer deze is geboren en afgevoerd en vermoord.

bezinning toen de heer Bardoul namens de stichting de vermoorde persoon beschreef en hem daarmee van een naam tot een mens van vlees en bloed maakte. Met zo’n steen voor je deur word je met je neus op de feiten gedrukt. Aan de ene kant ben je trots dat jouw huis ermee geÍerd wordt en deel uitmaakt van de geschiedenis. Aan de andere kant is het ook luguber te bedenken, dat de ene mens de andere zoiets aan kan doen.

Je zou denken: daar moeten we van leren. Helaas zien we elke dag het tegenovergestelde. Laten we in ieder geval proberen er in eigen kring lering van te trekken. Veel verder reikt naar mijn mening onze invloedssfeer niet.

Op 14 februari was het zo ver. Na eerst een van mijn kleinkinderen, Beau, in de carnavalskinderoptocht te hebben zien meelopen (een en al vrolijkheid) was er het moment van 17


PARKEREN We hebben al enkele keren, via wijkblad en op de website, bericht over mogelijke wijzigingen in het parkeren in Aarveld/Bekkerveld. Hoewel invoering gepland was per 1 januari 2015 is het er nog niet van gekomen. Dat heeft te maken met het feit dat het door de gemeenteraad genomen besluit op verschillende manieren kan worden uitgelegd. Dat is natuurlijk niet wenselijk. In een gesprek met de gemeente hebben we daar eind vorig jaar nog eens van gedachten over gewisseld. De gemeente heeft toen laten weten uitvoering even op te schorten om de onduidelijkheden te kunnen wegwerken. Half februari heeft de betrokken ambtenaar ons laten weten een voorstel te hebben voorbereid waarin die onduidelijkheden worden weggenomen. Dat zal, verwacht hij, dit voorjaar behandeld kunnen worden. Na vaststelling zal de gemeente opnieuw contact met ons opnemen om met ons te overleggen op welke manier op welke manier uitvoering gegeven kan worden aan de nieuwe regeling. Bij ontwikkelingen zullen we via u de website en eventueel de digitale nieuwsbrief op de hoogte houden. 20

BEKKERVELD CENTRAAL Ok, dat is wat overdreven, al klinkt het wel werelds. Als een belangrijk treinstation: Bekkerveld-Centraal, internationaal knooppunt! Onze wijk heeft uiteraard geen station. Maar, slechts 5 minuten rijden en je bent op station Heerlen, een groot station met (inter)nationale intercity’s en boemeltjes. Laten we het nog wat breder trekken en laten we eens kijken hoe snel je op een vliegveld bent. Hoe bereisbaar is de wereld vanuit Bekkerveld? Binnen 20 minuten ben je op Maastricht-Aachen Airport


voor een vlucht naar Griekenland of Turkije. En in iets meer dan een uur rij je naar Düsseldorf Flughaven van waaruit je de hele wereld kunt bereizen.

IKEA We kunnen genieten van Pinkpop, ParkCityLife, Cultura Nova!

En hoe makkelijk en hoe snel kun je vanuit Bekkerveld met de auto alle kanten op… Twee straten uit, en je voegt in op de autosnelweg naar Sittard waar je binnen een half uur in het centrum staat. Of je rijd rechtdoor naar Maastricht en in dik 20 minuten rijd je de parkeergarage op het Vrijthof binnen. Luik, Eindhoven, Antwerpen… het is allemaal zo aan te rijden.

SAMEN OUDJAAR VIEREN

Afijn: Bekkerveld-Centraal!!

Naar aanleiding van ons stratenbbqfeest in september ontstond er een nieuw idee, samen met de buurt 2015 inluiden. En dat hebben we gedaan! Op oudejaarsdag hebben we tussen 15-18.00 uur buiten samen oliebollen en wafels gebakken met een lekkere glühwein en warme chocomelk erbij. Kampvuurtje aan, helemaal gezellig. 's Nachts hebben we om 23.45 uur verzameld en afgeteld naar het nieuwe jaar. Samen een glaasje gedronken met een wafel en oliebol erbij, vuurwerk gekeken en lekker bij een vuurtje gekletst.

Zeker weer voor herhaling vatbaar!

Hoewel, waarom zou je zover treinen, vliegen of rijden? Binnen een straal van 15 minuten ben je in het Gaiapark, op de Brunssumerheide, in het zwembad, bij het Continuüm, in de JT, op de latten in Snowworld, aan de gehaktballetjes bij de 21


KINDERCONFERENTIE Dit jaar, op 12 april, organiseren we weer een kinderconferentie !

En natuurlijk ook alvast bedankt aan alle vrijwilligers die deze activiteit mogelijk maken !

Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen deelnemen aan verschillende leuke en leerzame workshops: poppenspel maken en spelen, zelf boter maken, proefjes doen, een dinosaurus bouwen, met honden werken, enzovoort. Als het goed is hebben alle kinderen in Aarveld/Bekkerveld van 5 tot en met 12 jaar een uitnodiging in de bus gekregen. Zorg dat je aanmelding op tijd binnen is !

We maken gebruik van het Bekkerveld, van de voormalige HTS en van de Broederschool. Daarvoor alvast bedankt aan Wonen Limburg, Interim Places, Gert Lendfers en de Broederschool ! 22


WERKGROEP BUURTSTEUN Niet schrikken: “Buurtsteun is het geheel van binnen een buurt voorkomende formele en informele netwerken van waaruit bewoners elkaar ondersteunen bij zorg- en hulpvragen, gebruikmakend van eigen kracht en vertrekkend vanuit een positieve beleving van hun (sociale)leefomgeving. In die zin is buurtsteun vast verbonden aan het begrip vitale buurt. “ Zo staat het ergens in een stuk van de gemeente. Er is natuurlijk geen woord van gelogen, maar

daarmee is het nog niet wáár. Nog niet altijd tenminste en nog niet overal. Niet iedereen beschikt immers over een eigen netwerk waarbinnen hij of zij terecht kan voor hulp. Al gebeurt er –ook in Aarveld/Bekkerveld- gelukkig al heel veel op het gebied van onderlinge hulp, verbetering is altijd mogelijk. Zowel aan de informele kant als aan de formele/professionele. En in de verbinding daartussen. Dat is waar de werkgroep buurtsteun Aarveld/Bekkerveld naar op zoek gaat: “Wat kunnen we doen om te bevorderen dat iedere bewoner bij een probleem bij iemand terecht kan ?” en “Waar zitten de blinde vlekken en de zwarte gaten ?”. Als professionele hulp nodig is, is er het sociaal buurtteam. Daarover leest u elders. Maar wat gaat daar aan vooraf ? En hoe voorkom als het enigszins kan dat iemand op professionele hulp is aangewezen ? Hoe zorg je dat verschillende initiatieven elkaar weten te vinden ? Dat eigenlijk iedereen kan zeggen: “Oh, maar ik weet wel iemand die ….” ? In iedere buurt in Heerlen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van buurtsteun. In Aarveld/Bekkerveld gebeurt dat door een werkgroep die bestaat uit Jacqueline Mulders, 23


Kathy de Jong, Paul Gerards (allen bewoners), Jo van Loo (namens de Zonnebloem), Armand Vanhommerig (gebiedsregisseur Gemeente Heerlen), Jolanda Souren (lid Sociaal Buurtteam) en Frans Thuis (namens de wijkraad). Hebt u vragen voor de werkgroep, of suggesties, aarzel dan niet om contact op te nemen. Dat kan per mail (info@aarbek.nl) of telefonisch: 0647600307. Dan werken we samen aan vitale buurt ! Op aarbek.nl (in het menu ‘Diversen’) leest u er meer over. 24

En natuurlijk zullen we er ook tijdens de bewonertop op 19 april aandacht aan besteden.


MOPPEN Er komt een dronken man bij de schiettent op de kermis. Hij gaat schieten en schiet in de roos. Hij krijgt een waterschildpadje. De volgende dag komt de dronken man weer bij de schiettent en schiet weer in de roos en krijgt weer een waterschildpadje. De derde dag gaat de dronken man weer naar de schiettent en schiet weer in de roos. Hij krijgt alleen dit keer een teddybeer. Zegt de dronkenman: “Huh, zijn de gevulde koeken op?”

Jantje: “Hee pap, ik heb een leuk raadsel.” Jantje’s vader: “Nou, vertel.” Jantje: “De elektriciteit is uitgevallen, je hebt vijf lichtgevende deuren, een gele, groene, rode, blauwe en een paarse, welke neem je?” Jantje’s vader: “Uhm, de paarse.” Jantje: “Je komt bij vier nieuwe deuren, een rode, groene, blauwe en een gele, welke neem je?” Jantje’s vader: “De rode.” Jantje: ”Nu kom je bij drie deuren, een rode, blauwe en een gele, welke neem je?” Jantje’s vader: “De rode maar weer.” Jantje: “Goed, nu kom je bij twee openstaande deuren. Bij de blauwe wordt je zonder veel pijn neergeschoten en bij de gele ga je dood door zware electriciteitsschokken, welke neem je?” Jantje’s vader: “Doe mij maar de blauwe deur met de snelle dood.” Jantje zegt: “Goh, ik had de gele deur genomen, want de elektriciteit was uitgevallen!”


FESTIVAL & OPEN PODIUM WE AAR BEK 2015 Terugkijkend op ons Festival & Open Podium van 2014, kunnen we tevreden zijn met het resultaat van de switch die we hebben gemaakt. Het besluit om vroeger te stoppen heeft als resultaat gehad, dat gedurende de hele avond de grote zaal van de Nieuwe Nor beter gevuld was. Ook heeft de gewijzigde zaal indeling ervoor gezorgd dat de zaal gezellig voller leek. Nog groter was het effect van 26

de aandacht verlegging van het Festival naar het Open Podium. Mede te danken aan de inzet van de mensen achter de schermen, Maarten Driessen, Ben Kroezen, Hans Huijten en Angelique van Schendel. Zij hebben ervoor gezorgd dat een groep jongeren, die in het zelfde gebouw repeteerden, samen zijn gaan werken. Onder hen bevond zich een stelletje jongeren die samen musiceerden onder de naam “The Key Sessions”. Ook speelde er in dat zelfde gebouw de rock band “Zahir” en was er de zangopleiding gevestigd van “De Studio”. Deze mensen allemaal samengebracht heeft tot een verrassende en vooral spannende show gezorgd. Degenen die zich daar nog het meest over verbaasden waren de jongeren zelf. In 2014 hadden we weer andere disciplines van KUNST uitgenodigd om ons evenement te completeren. Er was een graffitikunstenaar bezig, buiten op het Schelmenhofje. Binnen in de hal was er een “Willie Wortel” van de Thermenschool, die allerlei elektronische gadgets demonstreerde en op de overloop van de 1ste verdieping was er een tentoonstelling van foto’s (Arcuscollege KTM) en linosneden (Thermenschool).


Al met al kunnen we spreken van een geslaagde editie 2014 van ons Festival & Open Podium We Aar Bek In 2015, alweer de 5e EDITIE, hebben we voor dezelfde formule gekozen. Tijdens het Festival zullen de volgende bands optreden: • Panacee • AutoPilot • Iman Free • Zusjes De Bie • The Sister Who Killed The Sister • & afterparty - Showcase ?

Maar ……… HEB JIJ LEF, dan ben je welkom om mee te spelen met de andere muzikanten onder leiding van Geert Roelofs (drummer en docent Muziekschool) en is dat je kans om eens op een ECHT PODIUM staan.

AANMELDEN: bij Geert Roelofs via drumbook@gmail.com Natuurlijk tot ziens in de Nieuwe Nor, Frans Cleven (We Aar Bek) P.S. Blijf ons volgen zowel op FaceBook, als ook op de website van de Wijkraad (http://www.aarbek.nl/)

Wat betreft het Open Podium, dat blijft voorlopig nog een verrassing. 27


BUURTTEAM SHV

DEADLINE!!!

In de vorige uitgave hebben we geschreven over het opheffen van de vaste stadsdeelco枚rdinator van Beheer en Onderhoud. Daarmee zou ook het buurtteam Schoon, Heel en Veilig (SHV) vervallen.

Ingezonden stukken voor de 2de wijkbladeditie van 2015, graag inleveren v贸贸r

Inmiddels hebben we een gesprek gehad met de gemeente. Daarin hebben we aangegeven zelf door te willen gaan met het buurtteam SHV. De andere partners, zoals Buurtgericht Werken, onderwijs, politie, handhaving en Wonen Zuid hebben toegezegd aan de volgende vergadering (als u dit leest is die zojuist geweest) te zullen deelnemen. Ook de afdeling Beheer en Onderhoud zal dan deelnemen, zij het in een andere rol dan voorheen. We zijn blij met de voortgang van dit overleg ! De leefbaarheid in een buurt is immers altijd van veel factoren afhankelijk en we vinden het belangrijk die gezamenlijk 茅n in onderlinge samenhang aan te pakken. Bovendien laten de verschillende partijen door deelname aan het buurtteam SHV zien elkaar als partner te beschouwen. Het buurtteam SHV richt zich vooral op zaken in de openbare ruimte die op redelijke termijn zijn op te lossen. Het moet niet verward 28

14 MEI 2015 Alvast dank De redactie

worden met het sociaal buurtteam: dat richt zich op zorg en welzijn en bestaat uit een wijkverpleegkundige, een maatschappelijk werkende en een jeugdconsulent.


WETHOUDER OP BEZOEK In Heerlen is elke wethouder gekoppeld aan een of meer buurten. Daarvoor is hij dan buurtwethouder. Zo houdt het college contact met bewoners en blijft het op de hoogte van wat in een buurt leeft.

ze de gasten thuis. Lang natafelen was er helaas niet bij –hoe gezellig ook- want er stond ook een bezoekje gepland aan de initiatiefnemers van de Vrienden van de Kweekvijver. Iedereen spreken kan natuurlijk nooit tijdens zo’n bezoekje. Daarom komt hij terug en wel op 10 juni. Vindt u het leuk om Barry dan te ontmoeten ? Of wellicht zelfs uit te nodigen om bij u te eten ? Laat het ons even weten en we proberen het te regelen !l

Naast contact met de wijkraad en organisaties, hoort daar natuurlijk ook contact met de bewoners zelf bij. Daarom trok Barry Braeken, buurtwethouder voor Aarveld/Bekkerveld, op 14 januari de buurt in. Hij begon bij de Thermenschool, maakte een babbel met Til, Petra en bezoeksters van Ut Bölke, sprak bewoners van de Marcellusstraat die lid zijn van het Marcelluscomité. Een haastige blik op de MAB in aanbouw, een flitsbezoek aan de brandweer (en nee: hij mocht niet langs de paal naar beneden glijden) en nog net op tijd aanschuiven bij Eugenie. Normaal kun je bij haar terecht om via thuisafgehaald.nl een heerlijke maaltijd af te halen, nu maakte ze een uitzondering en ontving

29


VOORLEESONTBIJT 2015: DE BOEKEN ZIJN JARIG! Woensdag 21 januari gingen de nationale Voorleesdagen van start. Een groot deel van de peuterspeelzalen van Peuterspeelzaalwerk Heerlen (PWH) vierden dat met een Voorleesontbijt. “Het is boekendag”, wist een peuter te vertellen, “de boeken zijn jarig.”

Ook in peuterspeelzaal Hompeltje Pompeltje aan de Celsusstraat en Dribbel aan de Benzenraderweg werd dat verjaardagsfeestje gevierd. Dit jaar was het thema van het Voorleesontbijt ‘Mannen/vaders lezen voor’. Vaders lazen voor uit het boek ‘Boer Boris gaat naar zee’ van schrijver Ted van Lieshout. Boer Boris gaat op vakantie naar zee en neemt een koe, paard, kippen en nog veel dieren en andere dingen mee.

30

Een boek dat erg tot de verbeelding van de peuters spreekt. Zeker als je naderhand het verhaal nog eens op je eigen manier kunt naspelen met de vertelplaten en figuurtjes. Een van de peuters wilde graag vertellen over zijn eigen vakantie, niet naar de zee, maar naar de sneeuw. “En hoe gingen jullie daar dan naar toe”, wilde de juffrouw weten. “Lopend”, was het antwoord van de peuter. Niet minder enthousiast waren de reacties van de peuters in Huize Kakelbont aan het Bekkerveld. Daar kwam Nico Aarts vertellen, uit hetzelfde boek. Dat hij wethouder is, was voor de kinderen niet zo heel interessant, dat hij ook geweldige kwaliteiten als voorleesopa heeft echter des te meer !


BAND CONTEST WE AAR BEK 2015 Bij ParkCity Live on stage !! Heb jij een band, woon je in Parkstad, of nog liever, Aarveld-Bekkerveld (of in een van de aangrenzende wijken) en wil je graag op ParkCity Live spelen? Schrijf je dan in voor één van onze voorronden. Misschien word jij wel als winnaar gekozen en komt deze droom uit!! De Finale zal gaan plaatsvinden op Zondag 21 juni en de aanvang zal zijn om 16:00 uur. Als locatie hebben we gekozen voor Gasterie De Fabel op de Benzenraderweg 104. (voorheen café De Zotte) Tevens zullen op deze locatie ook de voorronden gehouden worden. De voorronden zullen zijn op: • Zondag 26 april vanaf 16:00 uur • Zondag 10 mei vanaf 16:00 uur • Zondag 24 mei vanaf 16:00 uur • Zondag 7 juni vanaf 16:00 uur

Wat wij van jou verwachten: • Een lijst van nummers die je gaat spelen (ongeveer 30 minuten) • Afspraak maken voor een kort overleg met de organisatie • Ruim op tijd aanwezig zijn • Zorgen dat jouw spullen in orde zijn (instrument, versterker, kabels e.d.) • Gemaakte afspraken nakomen

Zorg dat je deze kans niet laat liggen ! Aanmeldingen via weaarbek@aarbek.nl Ben er snel bij, want de beschikbare plaatsen zijn niet onbeperkt. Hopelijk tot ziens allemaal, (organisatie) Gasterie De Fabel in samenwerking met Wijkraad Aarveld Bekkerveld


mijn Heiboer en Clement de Haas geopend voor publiek. Hier kunnen zowel schilderijen als plastieken bewonderd worden. (entree GRATIS)

zondag 28 september

Romantisch Rosarium & Beeldende Kunst Ben je niet alleen ge誰nteresseerd in muziek, maar ook in andere kunst vormen. Loop dan even binnen in het IVNgebouw. Want gedurende de hele middag zijn de ateliers van Wille32


Jeugdpagina

.

33


Lente Hoe kan het dat bloemen gaan groeien zo intens kunnen bloeien aan een dunne groene steel die kan knakken en gaan buigen zomaar uit de grond water opzuigen Hoe kan het dat bloemen komen en gaan Hoe kan het dat er elke nieuwe lente keer op keer van die prachtige bloemen in ons achtertuintje staan (Sandarijn, maart 2015)


v贸贸r 1 April


Profile for Wijkblad Aarbek

Wijkblad 2015 03  

Wijkblad 2015 03  

Advertisement