Page 27

zoals op de Benzenraderweg.

DEADLINE!!!

De werkzaamheden starten waarschijnlijk in mei en worden in twee fasen uitgevoerd. Die fasering heeft te maken met de rioolrenovatie in de Ruys de Beerenbroucklaan.

Ingezonden stukken voor de 2de wijkbladeditie van 2014, graag inleveren v贸贸r

In de Ruys de Beerenbroucklaan wordt een gescheiden riool aangelegd. Dat wil zeggen dat regen- en rioolwater gescheiden worden afgevoerd. Bij het herstellen van de weg worden aan beide kanten rode fietsstroken aangebracht en er komt een duidelijker scheiding tussen beide rijbanen. Omdat de Ruys de Beerenbroucklaan een belangrijke verkeersader is, kiest de gemeente ervoor de werkzaamheden uit te laten voeren in de maanden juni, juli en augustus. Die maanden is het verkeersaanbod het kleinst vanwege de vakanties. Met de gemeente hebben we uitgebreid gekeken naar de omleidingroutes tijdens die werkzaamheden. Uitgangspunt is daarbij dat de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk gehouden moet worden en dat tegelijkertijd doorgaand verkeer uit de woonstraten geweerd wordt. De structuur van de buurten Bekkerveld en Douve Weien maakt dat niet eenvoudig. Complicerende factoren kunnen bovendien de bouwwerkzaamheden aan de MAB zijn en extra drukte tijdens ParkCity Live op 4

23 MEI 2014 Alvast dank De redactie

en 5 juli en het Bekkerveldfestival op 22, 23 en 24 augustus. Overlast zal daarom niet te voorkomen zijn. Uitgebreidere informatie vindt u op onze website www.aarbek.nl.

27

Profile for Wijkblad Aarbek

Wijkblad 2014 03  

Wijkblad 2014 03  

Advertisement