Page 26

zijn veel leuke prijzen verkient, die men kan gebruiken in de woonkamer, de keuken of de badkamer. De prijzen waren o.m. toilettasjes, sjaals, kettinkjes, fotohangers en enkele flessen advocaat. Van de aanwezige gasten hebben 22 personen een of meer prijsjes in de wacht weten te slepen.

Mocht u onze activiteiten met een vrijwillige bijdrage willen ondersteunen dan kunt u dat voortaan doen op deze nieuwe rekening: NL79 RABO 0136 6276 92 Ten name van JGM VAN LOO NAT.VER.DE ZONNEBLOEM HEERLEN. Met vriendelijke groet, Jo van Loo, Waarn. Voorzitter / penningmeester Zonnebloem afd. Bekkerveld e.o. Heerlen

TWEE RIOOLRENOVATIES

Bij onze volgende activiteiten hopen wij weer veel gasten te mogen begroeten. Gaarne wil ik u hierbij ook attenderen op het nieuwe bankrekeningnummer van onze Zonnebloem afdeling Bekkerveld bij de RABO bank te Heerlen. De oude rekeningnummers bij de ING- en de SNS-bank zijn opgeheven.

Voor dit jaar staan twee rioolrenovaties in onze buurt gepland: Burg. Waszinkstraat en Ruys de Beerenbroucklaan. Bij de rioolrenovatie Burg. Waszinkstraat gaat het om de Burg. Waszinkstraat zelf, een gedeelte van de Sint Annalaan, een gedeelte van de Pluijmaekersstraat, de Mr. A. Sassenstraat en een deel van de Eurenderweg. De inrichting van de straten verandert niet door de werkzaamheden, behalve dat in de Burg. Waszinkstraat de verlichting wordt vernieuwd en dat (zwarte) fietsstroken worden aangebracht. De gemeente zoekt nog naar middelen om de fietsstroken eventueel in rood asfalt uit te voeren,

26

Profile for Wijkblad Aarbek

Wijkblad 2014 03  

Wijkblad 2014 03  

Advertisement