Page 1

10e jaargang nummer 34

Maart 2014

BEKKERVELD AARVELD

- BURGERNET - SCHOONMAAKKRIEBELS - BABBELTRUCS AFSCHEID - H U I S D E R K U N S T E N 2 - M A B - PA R KC I T Y


Als u op een van de prikbordmemo’s wilt reageren of u wilt zelf iets te koop aanbieden...mail dan gerust naar... COLOFON Redactieadres: Wijkkrant Aarbek Benzenraderweg 103 6417 SL Heerlen - redactie@aarbek.nl T. 06 476 00 307 Advertenties redactie@aarbek.nl De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en/of berichten te weigeren.

Druk: de Printgalerij Heerlen 045-570 81 05 Lay-out: Richard Beerens Heerlen


BESTE WIJKBEWONERS, Zondag 2 maart, 16.14 uur. Het moet zo ongeveer het moment zijn waarop de optocht in Heerlen op zijn hoogtepunt is. Meer deelnemers dan ooit, wellicht ook meer toeschouwers dan ooit. Min één: precies op dat moment gaat een mailtje de deur uit met de eerste versie van het nieuwe wijkblad met aan de redactie het verzoek een en ander nog eens kritisch te bekijken. Misschien is Richard ook wel helemaal niet zo’n carnavalvierder, maar toch wil ik hem graag een compliment maken, hij zorgt er voor dat het wijkblad er iedere keer weer gelikt uit ziet. Dit keer overigens een extra opgave: met een grotendeels vernieuwde redactie moet de routine weer even opnieuw opgebouwd worden. Maar ze zijn dapper aan de slag gegaan. Wat mij betreft ook een complimentje waard ! Tja, nu ik toch met complimentjes begonnen ben ….. Ik zou er nog wel veel meer willen geven, maar ik zal geen namen meer noemen. Zul je immers altijd net zien dat je iemand vergeet. Maar meer algemeen kan wel: een welgemeend complimentje voor iedereen die zich inzet voor anderen. Als vrijwilliger via de wijkraad, via een vereniging, als mantelzorger, als buur-

vrouw of buurman, voorleesmoeder, klaar-over, luisterend oor, gelegenheidschauffeur, vergadertijger of aanpakker, betrokken buurtbewoner of hoe dan ook. We gaan u ook nodig hebben, zullen misschien ook wel een keer een beroep op u doen. Want met elkaar zullen we de zorg en aandacht voor elkaar steeds meer inhoud moeten gaan geven. Dat is ook niet erg, het is een kwaliteit van een samenleving als dat lukt. Naar behoefte en naar vermogen, met ondersteuning van professionals waar nodig. Als wijkraad proberen we bij te dragen aan de ontwikkeling van die participatiemaatschappij, zoals die wordt genoemd. Niet alleen in de buurt zelf, maar ook op plekken waar het beleid ontstaat: bij de gemeente, als achterban voor de MO Adviesraad, in het gemeentelijk Ouderenplatform, in het zorgoverleg, enzovoort. Waarbij onze insteek steeds is de fraaie volzinnen (overigens ook noodzakelijk) terug te vertalen naar de heel concrete uitvoering in de buurt, de organisatieschema’s over mensen, u en ik, te laten gaan, structuren af te stemmen op behoeft en op draagkracht en niet alleen op efficiency. Grote vergezichten terug te brengen tot die ene, heel concrete hulpvraag en het heel concrete antwoord. Misschien wel úw vraag, misschien wel úw antwoord. Daar ging het toch om ? Meer weten ? Bel gerust !

Frans Thuis - Voorzitter wijkraad

3


INHOUD Voorwoord

3

Uitreiking/ Scouting

29

Inhoud

4

Scouting

30

Handje Hulp

5

Bandcontest We Are Bek

31

Babbeltrucs/ Paaltjes

6

Activiteiten wijkraad

32

Paaltjes/ Pimp jouw straat

6-7

Jeugdpagina

33

Pimp/ Parkeerbeleid

7-8

Advertentie

34

Parkeerbeleid/ Viaduct

8-9

Sudoku

35

Advertentie

36

Viaduct/ MAB

9-10

Winterwandelung/ Conferentie 11 Park City Live 2014

12

Huis der Kunsten 2

13-15

Activiteiten in de omgeving

15

Fotocollage

16-17

Ons Rosarium

18-19

Nepal - de school van

19-20

Schoonmaakkriebels

20-21

Burgernet

21-22

AFSCHEID :(

23

Moppen

24

Zonnebloem

25-26

Rioolrenovaties

26-27

Voorlezen/ Uitreiking

28

WWW.UTBOLKE.NL

Grote sortering garens en tevens verstelatelier OPENINGSTIJDEN MA 13.00 / 18.00 DI.WO.VR. 09.00 / 18.00 DO 09.00 / 18.00 ZA 09.00 / 17.00 Benzenraderweg 92 6417 SV Heerlen Tel. 045-571 64 51

4

www.utbolke.nl


HANDJE HULP In het vorig wijkblad schreven we er al over, voor het gemak nog even kort op een rij: - In het kader van burenhulp (06-47518259) kunnen we op uw verzoek vrijwilligers uit de buurt inschakelen. Vooral voor eenvoudige en incidentele klusjes. - Voor andere klusjes, bijvoorbeeld terugkerend tuinonderhoud wanneer u dat niet zelf kunt en een tuinman niet kunt betalen, staan de jongens van Klusjes_045 (0681310865 of 06-13746642) paraat. Ook afkomstig uit het Aarveld, willen zij u voor een paar euro per uur graag helpen. - Buurtbewoners met een minimuminkomen die geen (of nauwelijks) beroep kunnen doen op familie of vrienden kunnen ook een beroep doen op de buurthulpen van Baanbrekend Werk, een gemeenteproject. Ze helpen met kleine klusjes in huis, de hond uitlaten of een recept ophalen bij de apotheek. De inzet van buurthulpen is gratis. Als u een beroep wilt doen op de buurthulpen kunt u bellen met 045-850 33 53.

5


BABBELTRUCS

PAALTJES

Het gebeurt waarschijnlijk iedereen wel eens: dat een onbekende aanbelt met een vraag. Of juist met een aanbod voor goedkoop schilderwerk, schoorsteenreparatie en dergelijke. Daar hoeft natuurlijk niets mis mee te zijn.

In augustus 2012 ontstond brand in een van de appartementen in de Marcellusstraat. Toen de brandweer arriveerde bleek dat de hoogwerker de straat niet in kon. Een combinatie van smalle straten en ongelukkig geparkeerde auto’s was daaraan debet. In de periode daarna hebben verschillende onderzoeken plaatsgehad en zijn ook maatregelen genomen. Voor de burgemeester, verantwoordelijk voor de portefeuille veiligheid, aanleiding om een onderzoek in heel de stad in te laten stellen.

Maar het kan ook zijn dat de bezoeker minder goede bedoelingen heeft. Daarom is het goed u altijd even van de bedoelingen te vergewissen. En wat eenvoudige maatregelen te nemen om te zorgen dat een vriendelijke bezoeker geen vervelende nasmaak achterlaat. Enkele tips daarvoor vindt u in de flyer Babbeltrucs van de politie. U vindt de flyer op onze website, onder de menukeuze ‘Diversen’.

In Aarveld bleek dat rond de Tarcisiusschool verschillende paaltjes een goede bereikbaarheid belemmerden. Die waren daar enkele jaren geleden geplaatst om te voorkomen dat ouders die hun kinderen kwamen brengen of ophalen op de stoep zouden parkeren. Op verschillende plekken zijn die paaltjes nu weggehaald. Dus weer op de stoep parkeren ? Het zou de bereikbaarheid voor hulpdiensten juist meer belemmeren dan die paaltjes. Dat wilt toch niemand op zijn geweten hebben ?

6

Elders, namelijk bij het de ingangen van het rosarium, hebben wij juist paaltjes geplaatst.


Niet vanwege het parkeren of zo, maar als plaspaal voor de hond. Om te voorkomen dat de honden tegen de pergola’s plassen. Daar kunnen de klimrozen die daar proberen te groeien namelijk niet zo goed tegen. Een beroep dus op de baasjes om te zorgen dat hun hond niet tegen de pergola’s plast.

PIMP JOUW STRAAT Mensen die weten dat ik in de Vlotstraat woon vragen me weleens hoe we aan die bloembakken komen aan de lantaarnpalen. Ze vinden dat leuk en willen graag ook iets van hun straat maken. Wij hebben een paar jaar geleden een aanvraag gedaan bij de gemeente om een subsidie te krijgen voor de aanschaf van 6 bloembakken. We hebben die subsi-

die gekregen onder de voorwaarde dat wij zelf voor het onderhoud en de vulling ervan zouden zorgen in de toekomst. Wanneer de vorstperiode voorbij is spreken we met de bewoners af op welke zaterdag wij de bakken gaan vullen. Het geld voor de planten krijgen we uit donatie van bedrijven in de straat en als dit niet genoeg is leggen we gezamenlijk de rest bij. We hebben een rolsteiger ter beschikking en zijn dan met de bewoners een uurtje bezig om de bakken opnieuw in te richten. Daarna ruimen we de straat op en steken links en rechts het onkruid op de stoep weg. Uiteraard luiden we daarna het nieuwe seizoen in met een aangeklede borrel, die vaak nog lang doorgaat. We maken voor het watergeven een lijst met deelnemers en zorgen ervoor dat iedereen maximaal 2 keer per jaar aan de beurt is. Voor het watergeven hebben we een haspel en een lange buis aangeschaft zodat we vanaf de grond het water in de bakken kunnen spuiten. Natuurlijk is dit niet de goedkoopste oplossing om een straat op te fleuren, maar het is wel een mooie en duurzame oplossing, die de bewoners bij elkaar brengt op een leuke wijze. Er zijn ook andere oplossingen in de wijk gesignaleerd. Mensen kunnen gewoon op de eerste verdieping bloembakken hangen zodat er minder organisatie nodig is. 7


Je zou in de straat kunnen afspreken om gezamenlijk de planten in te kopen zodat er een eenheid per straat komt . Er zijn ook mensen die de regenpijp voor hun deur gebruiken om er een hangplantje aan te bevestigen.

enkele maatregelen voorgesteld om de parkeerproblemen in het centrum van Heerlen en omliggende wijken te verminderen.

De wijkraad zou het toejuichen wanneer er een samenwerking zou ontstaan in de straat, die ertoe kan leiden dat de straten in de wijk meer karakter krijgen. Bloemen maken het straatbeeld vrolijker. Wij willen graag meedenken en helpen bij het realiseren van de plannen, dus schroom niet om ons te benaderen. Met vriendelijke groet George Hundscheid

WIJZIGING PARKEERBELEID In de vergadering van de gemeenteraad op 4 februari is het zogenaamde “Addendum Parkeernota 2010� vastgesteld. In het Addendum worden 8

Nu geldt voor Aarveld/Bekkerveld dat er overdag sprake is van grote parkeerdruk. Veel werknemers van grote bedrijven in de directe omgeving of van instellingen en winkels in het centrum parkeren hun auto nu in Aarveld/ Bekkerveld. In sommige straten is vergunningparkeren ingevoerd, zodat er toch plaatsen vrij zijn voor bewoners. Veel straten kiezen daar echter niet voor, bijvoorbeeld vanwege de kosten. In het Addendum wordt nu voorgesteld om van heel Aarveld/ Bekkerveld een blauwe zone te


maken. Dat betekent dat er alleen nog kortdurend geparkeerd kan worden: maximaal twee uur. Dat maakt het onaantrekkelijk voor de forenzen die hier parkeren.

nuari 2015. Wilt u het hele Addendum lezen? Kijk dan op onze website

www.aarbek.nl

Omdat bewoners natuurlijk vaak ook langparkeerders zijn, kunnen zij een ontheffing op kenteken krijgen. Daar zijn wel kosten aan verbonden, maar die zijn relatief laag (gesproken wordt over € 25,-) en bovendien eenmalig. Bij wisseling van kenteken moet overigens wel opnieuw betaald worden. Ter vergelijking: de kosten voor vergunningparkeren bedragen momenteel € 10,30 per maand voor bewoners en € 14,50 voor bedrijven. Mocht de meerderheid van bewoners in een deel van de buurt toch de voorkeur geven aan vrij parkeren of aan vergunningparkeren, dan is dat mogelijk. Naar verwachting wordt Aarveld/Bekkerveld in 4 van dergelijke gebieden verdeeld. Voor die schaal wordt gekozen om te voorkomen dat in elke straat mogelijk een andere regeling geldt, wat het geheel erg onoverzichtelijk zou maken. In april/mei ontvangen alle bewoners een brief van de gemeente plus enquête. De nieuwe regeling gaat in per 1 ja-

VIADUCT WELTERLAAN U hebt er al over kunnen lezen: het viaduct over de Welterlaan wordt geschilderd in Romeinse stijl Het idee komt van Gé Logister, en verwijst naar het Romeinse verleden van Heerlen én naar de straatnamen in Aarveld. Voor het beschilderen wordt door Cuttin’Class (in opdracht van de gemeente) een kunstenaar aangetrokken. Die kan waarschijnlijk in juni gebeuren, maar eerst brengt de provincie een onderlaag aan. Graag zouden wij zien dat bewoners die dat leuk vinden een bijdrage zouden kunnen leveren. Daar zag het eerst niet naar uit: de zuilen staan zo dicht op de rijbanen dat dat

9


gevaarlijke situaties zou opleveren, de taluds zouden zodanig afgewerkt worden dat bewerken niet mogelijk zou zijn. Dat laatste wordt nu anders! En dat betekent dat bewoners (jong en oud !) als ze dat leuk vinden mee kunnen doen. Wat het precies moet worden, weten we nog niet. Beschilderen is een optie, maar misschien kunnen we ook iets met mozaĂŻek doen. Maar laat ons eerst maar eens inspiratie opdoen ! En waar kan dat beter dan in het Thermenmuseum ?

We nodigen u daarom uit om met ons een bezoek aan het museum te brengen en ons te laten rondleiden door de voor Nederland unieke collectie. Zodra deze datum bekend is, vindt u die op aarbek.nl Na afloop kunnen we dan onder het genot van een drankje even samen brainstormen. Mogelijk kan ook de kunstenaar al iets laten zien van zijn ideeĂŤn over de aanpak. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wilt u meegaan ? Meld u dan even aan via info@aarbek.nl

(inclusief adres en aantal personen). Aanmelden kan tot 1 april a.s. en u ontvangt per mail tijdig bericht over de precieze tijd.

MAB We hadden u hier graag willen vertellen wanneer de werkzaamheden voor de Multifunctionele Accommodatie Bekkerveld (MAB) zouden starten (binnenkort), wie de aannemer is, welke oplossing RKSV Bekkerveld kiest om gewoon te kunnen voetballen, enzovoort. Helaas: op het moment dat het wijkblad gemaakt werd, was dat allemaal nog net niet bekend. Via www.aarbek.nl zullen we u, zodra er wat te melden valt, op de hoogte houden.

10


WINTERWONDERWANDELING

KINDERCONFERENTIE

Zondag 19 januari heeft de eerste WinterWonderWandeling plaats gevonden. Een grote groep bewoners van om en rond het Bekkerveld hebben middels een wandeling het Aambos en omgeving verkend. Vertrokken om 13:30 vanaf de oude HTS, de vlaggetjes wezen de weg en het was heerlijk weer. Onderweg waren er een aantal vragen te beantwoorden, en werden de magen gevuld met snoepjes. In het Aambos werd het liedje bij de kapotte lamp geluisterd, de dieren bestudeerd en mistletoe gevonden.

In oktober vorig jaar is een werkgroepje enthousiast gestart met de voorbereiding van de kinderconferentie 2014, gepland voor 13 april a.s. Daar komt altijd veel bij kijken, zeker wanneer je er een goede activiteit van wilt maken. En dat willen we natuurlijk ! Helaas hebben we gemerkt dat het dit keer door een aantal oorzaken niet gaat lukken. Daarom hebben we in februari, voordat de uitnodigingen verzonden zouden worden, de knoop doorgehakt: liever geen kinderconferentie dan een kinderconferentie die we niet goed genoeg vinden.

Die gaat dit jaar dus niet door !

Rond 15:00 was het gezelschap terug bij het vertrekpunt om onder het genot van diverse versnaperingen nog gezellig na te keuvelen. Het was dan geen -10 graden met sneeuw en ijs, de erwtensoep en gl端hwein gingen er toch goed in! Wij denken dat dit naast de jaarlijkse buurt-BBQ wel eens de winterse buurttref kan worden....

Gelukkig hebben alle mensen die we al benaderd hadden om mee te werken, bijvoorbeeld voor de workshops, laten weten dat we volgend jaar gewoon weer een beroep op ze mogen doen.

11


PARKCITY LIVE Op 5 en 6 juli kunnen liefhebbers weer hun hart ophalen op het Bekkerveld: ParkCity Live ! Met (voor zover bekend bij het maken van het wijkblad) onder andere The Opposites, Racoon, Blaudzun, de Staat, Memphis Maniacs, Douwe Bob, Ali B (& Brownie Dutch, Yes-R en Daryll) en The Kik en ‌ Golden Earring. In de loop van maart zullen de overige namen bekend gemaakt worden. In totaal zullen er deze editie 3 podia zijn, waarvan mainstage de belangrijkste is. Podium 2 is een cultuurpodium en vult de pauzes van mainstage , podium 3 is een dance stage. Voor bewoners die in de directe omgeving van het festivalterrein wonen geldt een korting op de ticketprijs. Bewoners die aan het Bekkerveld zelf, in de Leonard Stassenstraat of in de Burg. Savelbergstraat wonen krijgen gratis toegang. De regeling geldt tot 1 mei. Om te zien of u onder de kortingsregeling valt en om de andere gegevens over het festival te bekijken, kunt u terecht op www.parkcitylive.nl

HET IDEE

Tweedehandskindermerkkleding

NIET NIEUW, WEL MOOI! Elke derde vrijdag v/d maand zijn wij geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. In de maand april zijn we zelfs 3 dagen geopend: Woensdag 9 april 10.00 - 17.00 uur Donderdag 10 april 14.00 - 20.00 uur Vrijdag 11 april 10.00 - 17.00 uur Tot dan bij HET IDEE Bekkerweg 91 te Heerlen www.123website.nl/ tweedehandskleding-het-idee

mail ons op het.idee@hotmail.com

12


HUIS DER KUNSTEN DEEL 2 Benzenraderweg 201

Benzenraderweg 201 was een bijzondere plek om te wonen. Het was een prachtige uitvalsbasis voor de verplichte zondagse wandeling richting kikkerpoel en Vrusschemig, Benzenraderbosje, Imstenraderbos en Putberg. Dichtbij lag ook de Bende die afhankelijk van het seizoen geliefd was vanwege de fruitbomen of het winterse sleeparadijs waarvoor bij carrosseriebedrijf Van Well en Goerke een motorkap werd geleend. De kap mét wereldbol van de Ford Taunus, gleed het best. In de tijd dat de gemeente geld gaf voor een Vlaamse Gaai, werd met behulp van de groene geëmailleerde broodtrommel van mijn moeder, lokaas, stuk touw en een stok, geld verdiend in de Bende. Bij pech was het de Rooie van Welten, een tanige politieman van wie ongelukkigerwijze de achtertuin aan de Bende grensde, die je met een schot hagel uit de fruitbomen verdreef. Elke ochtend was er de geur van bakker Bunting die twee deuren verder zijn kleine bakkerij had. Een reuze aardige man met een groot gezin waarvan Paultje wellicht de meest bekende was. Op een vroege ochtend galoppeerde hij op de oude bakkersknol in de buurt van het voormalige voetbalveld aan de Benzenraderweg

en dwong het paard over de tenten van het Hubertuskamp te springen. Vanuit zijn zadel schalde de fiere ruiter dat we allemaal rustig konden blijven liggen. Veel later vatte Paul het plan op om de wereldzeeën te gaan bevaren en bezocht hij, zonder dat ik het wist, mijn ouders met de vraag of ik met hem mee mocht. Ik mocht niet!

Toen het Heeserveld werd gebouwd was het oppasser Buiink van het voetbalveld die ons bij het bouwen van hutten in het bouwterrein streng in de gaten hield en ons van het bouwterrein verjoeg. Alle dagen van het zwemseizoen fietste ik vroeg in de morgen met mijn vader naar Terworm. Dikwijls over de kinderkoppen van de Welterlaan en als de champignons groeiden in de paardenweien rond de Weltervijver, over het zwarte paadje. 13


Bij thuiskomst aten wij dan gebakken ei met verse champignons voordat mijn vader aan het werk ging en ik naar school vertrok. Kolenboer Sjang Maes reed 's morgens nog steeds met zijn geladen kar langs ons huis. Hij zat dan meestal op de bok. 's Avonds bij terugkeer sjokte hij beschonken achter de kolenkar aan en liet zich door zijn paard de weg wijzen. Café Schoenmakers, van wie mijn vader in de zestiger jaren een geweldige zwarte zescilinder Opel Kapitein kocht, lag op zijn route. De broer van Sjang knipte onze haren. Methode 'Bloempot', volgens mijn moeder. Melkboer Franssen bracht dagelijks zijn zuivel aan de deur en als hij zich bukte om de pan vol te schenken viel steevast de askegel van zijn sigaar in de melkpan.

Vader Hawinkels werkte op en vóór de ON I. Naast zijn werk daar had hij een eigen bedrijfje opgezet. Op het bord aan de muur prijkte: 'Constructiewerkplaats en Lasinrichting'. De kerk en de hele buurt profiteerde ervan en de vele vrienden van zijn kinderen repareerden er hun fiets, brommer, scooter en later hun auto. Vader Hawinkels verdienden er uitsluitend liefde mee. Zijn Bedford bestelwagen reed zich, opgetuigd als draak, klem tijdens een St. Jorisspel in klein Zwitserland. Vaders vier auto's stonden na het weekend meestal zonder benzine. Hij had vier zonen die pas véél later een rijbewijs zouden halen. De zijgevel heeft nu de kleur zoals dat in het leven aan de andere kant daarvan veelvuldig is beleefd. Huis der kunsten! Moeder bleef haar lange leven half Haags. Zij vierden, soms met kunst en vliegwerk, maar vooral kunstig het leven en wij waren er blij mee. De werkplaats van mijn vader bracht échte kunst voort! Veel van de inrichting van de Annakerk kwam er vandaan. Mooi smeedwerk. Ik herinner me de grote gong, het koperen kruisbeeld op het hoofdaltaar, de kandelaars en van later, de prachtige kruisweg en het bijaltaar van Vaders broer Frans Hawinkels.

14


Zoals bij elk ouderlijk huis zijn er de vele herinneringen. De nieuwe gevel doet die herleven en voegt er een dimensie aan toe. John Hawinkels

ACTIVITEITEN IN DE OMGEVING Regelmatig ontvangt de redactie aankondigingen van activiteiten die door andere organisaties in de omgeving georganiseerd worden. Tot plaatsing in het wijkblad komt het vaak echter niet. De aankondigingen zijn soms zo omvangrijk dat plaatsing in het wijkblad

te veel ruimte zou vragen of de activiteiten zijn al geweest wanneer het wijkblad uitkomt. We willen proberen het activiteitenaanbod , waaraan mogelijk wel veel behoefte is, te vermelden op onze website www.aarbek.nl. Onder het menu ‘activiteiten’ vindt u daar nu bijvoorbeeld het aanbod van het IVN, Vitalis Parc Imstenrade, KBO Heerlen Stad, Alcander (wandelen 55+), Scouting (jubileumactiviteiten) en Katholiek Vrouwengilde Heerlen. We beperken ons op de website overigens tot niet-commerciële activiteiten (en soms een groot evenement zoals PCL).

15


ONS ROSARIUM 2014 Het Rosarium is klaar voor de komende winter. Je weet namelijk niet wanneer de winter komt, maar dat hij komt is een ding dat zeker is ………………….. Dat waren zo’n beetje mijn laatste woorden ter afsluiting van het seizoen 2013. Maar die winter ? ………… ik heb hem nog niet gezien. Wat ik wel gezien heb is dat nu al de eerste rozen op springen staan. Ruim een maand loopt de natuur voor op het seizoen. Daarmee kwam ook onze geplande startdatum van zaterdag 22 maart in het gedrang. Om straks niet al te veel uit de pas te lopen met de natuur, zijn we twee weken eerder van start gegaan. Volgens onze gebruikelijk aanpak: we werken één maal in de twee weken gebruikelijk van 10:00 tot 14:00 uur. Tussen het werken door zal er voldoende tijd zijn om lekker bij te kletsen en te genieten van en kop koffie met wat lekkers. Op zaterdag 22 april is ook nog NLdoet en wij hopen natuurlijk dat jullie ons die dag een beetje komen helpen in ONS ROSARIUM. Wij zullen op die dag dan zorgen dat het EXTRA GEZELLIG is en natuurlijk is er dan KOFFIE MET VLA voor iedereen. 18

Hellen & Mirjam Van Weerden Poelmanstraat 34 Tel. 045 542 21 12 Heerlen Kerkraderweg 23, Molenberg Wij geven t/m juni iedere maand een sfeervolle workshop! Heeft u interesse bel dan 0455321284 en vraag naar Hellen


Wat is NLdoet ? Het Oranje Fonds organiseert op 21 en 22 maart 2014, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Daarnaast draagt NLdoet bij aan een goed imago van het vrijwilligerswerk. Ook laat NLdoet zien hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Iedereen is welkom in ons Rosarium, of hij nu komt om te helpen, ons eer hart onder de riem te steken of gewoon om een gezellig praatje verlegen zit. Dus TOT ZIENS in ONS Rosarium !

(voor ons werkschema, kijk even op www. aarbek.nl of www.facebook.com/aarbek. wijkraad )

Frans Cleven (ĂŠĂŠn van die Vrijwilligers)

NEPAL - DE SCHOOL VAN APSANA De vorige keer berichtte ik u over Apsana, haar stap naar de lagere school met elf jaar en nu zit ze in de 7de klas. Ik heb in die tijd uiteraard ook haar school bezocht, want ik moest haar schoolgeld overmaken en dat doe ik het liefst rechtstreeks, zodat er verder niemand tussen zit. Ik kreeg de hele school te zien, samen met mijn tussenpersoon. In iedere klas werden we zingend begroet. Er studeren ongeveer 500 kinderen, van 4 tot 17 jaar. Allen keurig in rode en witte schoolkleding. Het gaat er nog zeer 19


gedisciplineerd aan toe, zoals bij ons 60 jaar geleden. Tijdens dat bezoek vertelde de directeur ook dat er ouders waren die het schoolgeld, ongeveer â‚Ź100 per jaar, niet konden betalen. Het inkomen voor een gezin lag rond â‚Ź50 per maand en dat zal nu niet veel veranderd zijn. Bij vertrek stonden een paar klassen buiten klaar om ons zingend uitgeleide te doen.

Wij, mijn vrienden en kennissen hebben toen voor 15 nijpende gevallen de betaling van het schoolgeld overgenomen. Op dit moment lukt dat niet meer volledig en wacht ik op meer sponsoren. Als u een bijdrage wilt doen kan dat op rekening NL77 ABNA 0433233184 t.n.v .G Meesters in zake Nepal. Bij voorbaat dank. De volgende keer vertel ik u over een 14 daagse trektocht naar het basiskamp van de Annapurna, in de Himalaya, op ongeveer 4200 meter hoe u dat kunt organiseren, hoe u het beste kunt reizen. Onze vriendengroep bestond uit 5 mannen en 2 vrouwen, aangevuld met 7 dragers, 4 gidsen, 1 EHBO'er en een keukenploeg. Daarover meer de volgende keer. Groetend, Ger Meesters 20

SCHOONMAAKKRIEBELS Sommige mensen hebben er het hele jaar last van, anderen juist nooit. Maar het feit dat we er een apart begrip voor kennen, laat zien dat het merendeel juist in het voorjaar kriebels krijgt. Schoonmaakkriebels om precies te zijn.

Je kunt natuurlijk stil in een hoekje gaan zitten wachten tot ze over zijn, maar de voldoening als je je er aan overgeeft is meestal groot. Alles even lekker soppen, boenen, vegen, zemen, luchten, zuigen, wassen: de boel klaart er van op ! En als je de stoep meteen ook even meeneemt, de buurt ook ! Overigens ook een goed moment om je van alle door de jaren heen verzamelde spullen af te vragen of je ze nog wel nodig hebt. Weggooien is meestal zonde (tegenwoordig gebruiken nog maar weinig mensen hun spullen tot ze echt op zijn).


Als je er echter niet per se iets aan wilt verdienen, dan is weggeven misschien ook een overweging waard. Je kunt een (gratis) prikkertje in het wijkblad van juni zetten, kleren kunnen naar de Winkel van Sinkel (die met de opbrengst goede doelen in de omgeving steunt). En er zijn speciale weggeef-Facebookgroepen. Zoals https://www.facebook.com/ groups/468866546559902/ (actief in Parkstad). Toch liever verkopen ? Dan is misschien Marktplaats een optie, maar wellicht wil de nieuwe winkel NetNietNieuw aan de Benzenraderweg er nog wat voor geven. Goed idee trouwens, om als je iets wilt kopen niet meteen aan nieuw te denken. Door spullen te hergebruiken werken we ook nog eens aan duurzaamheid ! Of samen gebruiken ! Op https:// peerby.com/ kun je gemakkelijk achterhalen welke spullen hier in de buurt te leen zijn en je kunt er zelf ook spullen aanmelden, waar anderen gebruik van kunnen maken.

BURGERNET Voelt u zich betrokken bij uw eigen buurt? Bent u alert en wilt u persoonlijk bijdragen aan een veilige leefomgeving? Neem dan deel aan Burgernet! Met Burgernet helpt u de politie om verdachten van misdrijven op te sporen of om vermiste personen terug te vinden. U helpt dus echt mee aan de veiligheid in uw buurt. Daarnaast kunt u ook, via uw e-mail ge誰nformeerd over tal van veiligheidsaspecten bij u in de buurt.

Wat is Burgernet? Burgernet is een samenwerkingsverband tussen politie, de gemeente en u als burger met als doel om de veiligheid in uw eigen leef- en werkomgeving te bevorderen. Hoe werkt Burgernet? Via uw vaste of mobiele telefoon ontvangt u een ingesproken bericht of u ontvangt per sms een tekstbericht. Daarin wordt u verzocht om uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon en/of voertuig. Zo helpt u direct bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of vermist kind. Hebt u op basis van het bericht een tip voor de 21


politie? Bel dan met het speciale Burgernetnummer: 0800-0011. Dit nummer is gratis. Alle ingeschakelde deelnemers krijgen een bericht over de afloop van de betreffende actie. Uiteraard zijn aan deze berichten geen kosten verbonden. Burgernet App Bent u in het bezit van een smartphone dan kunt u gratis de Burgernet App downloaden. Op deze manier ontvangt u niet alleen een burgernet in uw directe werk- en/of woonomgeving, maar ontvangt u ook een burgernet bericht op de locatie

Al 120 jaar verstand van lekker vlees! Onze eerlijke ambachtelijke producten, u proeft het verschil!

waar u zich op dat moment in Nederland bevindt. Facebook Burgernet Limburg heeft een eigen Facebook pagina. Deze wordt inmiddels door ruim 50.000 burgers in onze provincie wekelijks bekeken. Wanneer u deze pagina doet "Liken" (vind ik leuk) dan ontvangt u nog meer informatie aangaande vermissingen, verdachten en overige gebeurtenissen. Ook via Facebook ontvangt u een terugkoppeling over het resultaat wat is behaald. Deelnemers: Momenteel hebben zich ruim 125.000 mensen aangemeld bij Burgernet. Niet alleen burgers maar ook, ondernemers, taxi centrales, Veolia en beveiligingsbedrijven zijn aangesloten bij Burgernet. Op deze manier vergroten we de kans dat vermiste personen worden terug gevonden en daders van misdrijven kunnen worden aangehouden. Aanmelden Meldt u aan op www.burgernet.nl of via de Burgernet App. De wijkagent.

keurslagerij

sinds 1892

Benzenraderweg 90, Heerlen tel. 045-5716471 Holzstraat 28, Kerkrade tel. 045-5452998 www.lochtman.keurslager.nl

22


AFSCHEID :( "Vier jaar geleden begon Hetty Linders een gesprek met een overbuurvrouw waarin ze een paar aanbevelingen wilde geven voor dit blad. Ze kon toen niet vermoeden wat het resultaat zou worden: een traject van vier jaar bij de redactieraad van Aarbek. Haar buurvrouw van twee huizen verder, Sandarijn Hilkhuijsen, was het jaar daarvoor al binnengehaald. Samen hebben ze met veel plezier in de redactieraad met ideeën gestoeid. Hetty onderhield contacten met adverteerders en spande zich in om iedere editie van het blad opnieuw goed georganiseerd en foutloos uit te brengen. Sandarijn heeft kleur gegeven aan het wijkblad met haar creativiteit, door het toevoegen van een kinderpagina en met de introductie van poëzie, voor en door kinderen. Samen met Petra, Henri en Richard hebben ze het blad kleiner en kleurrijker zien worden.

zijmuur van een andere woning, binnenkort genieten ze van een vergezicht met velden, heuvels en koeien. Sandarijn heeft steeds meer tijd en energie nodig voor “Woordkriebels”, haar groeiende bureau dat o.a. workshops creatief schrijven voor basisscholen organiseert. Zij stapt over van het schrijven voor ons wijkblad naar projecten waarin schrijven en creativiteit centraal staan. Ze blijft nog wel elke editie met een gedicht opkleuren." "Namens Petra, Henri en Richard hartelijk bedankt voor de gezelligheid en de heerlijke brainstormsessies in de redactieraad. We waren een goed team samen en we zullen jullie ENORM missen."

Beide dames hebben besloten het stokje eind 2013 over te dragen aan anderen. Hetty en haar vriend Peter verlaten Heerlen om van het platteland te gaan genieten: nu is het uitzicht vanuit hun achtertuin nog de 23


MOPPEN Mijn vriend sprak laatst klagend tegen mij: “met de jeugd van tegenwoordig gaat het helemaal verkeerd.” Ik begreep hem niet en vroeg hem wat er gebeurd was. Hij vertelde mij dat zijn moeder was overleden en dat hij dat vertelde aan zijn zoontje: “Oma is overleden.” Waarop het zoontje vroeg: “In welk level?” De sergeant roept boos: “Soldaat, ik heb je vanmorgen niet gezien bij de camouflage-oefening!” De soldaat antwoordt: “Sergeant, bedankt voor het compliment.”

Een kunstschilder houdt een tentoonstelling in de plaatselijke galerie. Op een dag loopt hij binnen en vraagt of er veel interesse is. Zegt de galeriehouder: “Ik heb goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is, dat er hier een man was gisteren die zeer geïnteresseerd was in je werk. En hij vroeg of ik dacht dat dit werk na de dood van de schilder nog in waarde zou toenemen. En toen ik zei dat ik dat zeker wel verwachtte, kocht hij meteen al je schilderijen.” “Dat is geweldig nieuws.” zei de kunstschilder, “en wat is het slechte nieuws?” Waarop de galeriehouder zegt: “Die man was jouw dokter…”


sociaal isolement te voorkomen en gevoelens van eenzaamheid te verminderen. Behoort u tot onze doelgroep en wilt u graag huisbezoek of informatie over en deelname aan onze activiteiten bel dan even met onze secretaris Jeanny Jongen, telefoon 5719103 of mail naar zonnebloembekkerveld@hotmail. com .

ZONNEBLOEM AFD BEKKERVELD De Zonnebloem afdeling Bekkerveld e.o. organiseert jaarlijks diverse activiteiten voor mensen met een fysieke beperking en hulpbehoevende ouderen die in onze wijk wonen. Wekelijks is er een Welfare-middag in de Haagdoorn en ook worden aangepaste vakanties georganiseerd. Daarnaast bezoeken onze vrijwilligers mensen thuis en helpen zo een

Daarnaast kunnen onze gasten ook deelnemen aan activiteiten die in samenwerking met de Zonnebloem Regio Heerlen worden georganiseerd, zoals koopochtenden, de vakantieweek, een regionale boottocht, een concert uitvoering, de Ontmoetingsdag te Wahlwiller e.d. Onze gasten worden hiervoor door ons benaderd voor deelname. Op maandag 10 februari 2014 hebben wij weer een van onze kienmiddagen gehouden bij Verzorgingshuis Tobias. Hieraan hebben ca. 40 gasten deelgenomen en waren10 vrijwilligers aanwezig om de gasten bij te staan tijdens het kienen. In de pauze was er voor ieder een kopje koffie of thee met wat lekkers. Tijdens een twintigtal kienronden

25


zijn veel leuke prijzen verkient, die men kan gebruiken in de woonkamer, de keuken of de badkamer. De prijzen waren o.m. toilettasjes, sjaals, kettinkjes, fotohangers en enkele flessen advocaat. Van de aanwezige gasten hebben 22 personen een of meer prijsjes in de wacht weten te slepen.

Mocht u onze activiteiten met een vrijwillige bijdrage willen ondersteunen dan kunt u dat voortaan doen op deze nieuwe rekening: NL79 RABO 0136 6276 92 Ten name van JGM VAN LOO NAT.VER.DE ZONNEBLOEM HEERLEN. Met vriendelijke groet, Jo van Loo, Waarn. Voorzitter / penningmeester Zonnebloem afd. Bekkerveld e.o. Heerlen

TWEE RIOOLRENOVATIES

Bij onze volgende activiteiten hopen wij weer veel gasten te mogen begroeten. Gaarne wil ik u hierbij ook attenderen op het nieuwe bankrekeningnummer van onze Zonnebloem afdeling Bekkerveld bij de RABO bank te Heerlen. De oude rekeningnummers bij de ING- en de SNS-bank zijn opgeheven.

Voor dit jaar staan twee rioolrenovaties in onze buurt gepland: Burg. Waszinkstraat en Ruys de Beerenbroucklaan. Bij de rioolrenovatie Burg. Waszinkstraat gaat het om de Burg. Waszinkstraat zelf, een gedeelte van de Sint Annalaan, een gedeelte van de Pluijmaekersstraat, de Mr. A. Sassenstraat en een deel van de Eurenderweg. De inrichting van de straten verandert niet door de werkzaamheden, behalve dat in de Burg. Waszinkstraat de verlichting wordt vernieuwd en dat (zwarte) fietsstroken worden aangebracht. De gemeente zoekt nog naar middelen om de fietsstroken eventueel in rood asfalt uit te voeren,

26


zoals op de Benzenraderweg.

DEADLINE!!!

De werkzaamheden starten waarschijnlijk in mei en worden in twee fasen uitgevoerd. Die fasering heeft te maken met de rioolrenovatie in de Ruys de Beerenbroucklaan.

Ingezonden stukken voor de 2de wijkbladeditie van 2014, graag inleveren v贸贸r

In de Ruys de Beerenbroucklaan wordt een gescheiden riool aangelegd. Dat wil zeggen dat regen- en rioolwater gescheiden worden afgevoerd. Bij het herstellen van de weg worden aan beide kanten rode fietsstroken aangebracht en er komt een duidelijker scheiding tussen beide rijbanen. Omdat de Ruys de Beerenbroucklaan een belangrijke verkeersader is, kiest de gemeente ervoor de werkzaamheden uit te laten voeren in de maanden juni, juli en augustus. Die maanden is het verkeersaanbod het kleinst vanwege de vakanties. Met de gemeente hebben we uitgebreid gekeken naar de omleidingroutes tijdens die werkzaamheden. Uitgangspunt is daarbij dat de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk gehouden moet worden en dat tegelijkertijd doorgaand verkeer uit de woonstraten geweerd wordt. De structuur van de buurten Bekkerveld en Douve Weien maakt dat niet eenvoudig. Complicerende factoren kunnen bovendien de bouwwerkzaamheden aan de MAB zijn en extra drukte tijdens ParkCity Live op 4

23 MEI 2014 Alvast dank De redactie

en 5 juli en het Bekkerveldfestival op 22, 23 en 24 augustus. Overlast zal daarom niet te voorkomen zijn. Uitgebreidere informatie vindt u op onze website www.aarbek.nl.

27


VOORLEZEN IN HUIZE KAKELBONT

UITREIKING

De wethouders Riet de Wit en Fred Gillissen van de Gemeente Heerlen zijn tijdens de Nationale Voorleesdagen (eind januari) komen voorlezen bij de peuters van Huize Kakelbont in Heerlen.

Zaterdag 18 januari was het dan zo ver; Wethouder Gillissen had de eer om de eerste 23 beweegdiploma’s van Limburg uit te reiken bij Gymnastiek- en Dansverenging Coriovallum in Heerlen.

Beweegdiploma GV Coriovallum

Riet de Wit las voor over een spannende krokodil. En Fred Gillissen las voor over opa beer. De kinderen hebben adembenemend zitten luisteren. Het was beide keren een gezellige en spannende ochtend/middag !�

Onder toeziend oog van een groot publiek lieten de kinderen zien welke vaardigheden ze hadden geleerd. Dit varieerde van koprollen en balk lopen tot huppelen en hinkelen. Bewegen tussen 2 en 6 jaar is voor kinderen heel belangrijk, want in die leeftijdsfase vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. Een goed motorisch fundament heeft sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid en daarom is het belangrijk om hierop in te spelen. Daarom introduceert de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) het landelijk


‘beweegdiploma’ voor kinderen van 2 tot en met 6 jaar. Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan de basisbeginselen van bewegen om zo de motorische en sociale ontwikkelingen te prikkelen. Heb je nog vragen en/of wil je meer informatie? Neem dan een kijkje op onze website: www.gvcoriovallum. nl of stuur een email naar info@gvcoriovallum.nl.

SCOUTING BEKKERVELD BESTAAT 70 JAAR In 1944 begon de Verkennersgroep in het Bekkerveld. In 2014 wordt het jubileum groots gevierd. Scouting Bekkerveld maakt er een feestjaar van met veel groepsactiviteiten. Voor NL-Doet op 22 maart worden mensen uitgenodigd om in en rondom het Scoutinggebouw te komen klussen. Zie hiervoor: www.nldoet.tk Scouting Bekkerveld organiseert een feestelijke open dag op zaterdag 5 april. Op zaterdagavond 21 juni wordt een grootse reünie gehouden voor alle oud-leden van 1944 tot nu.


Komende zomer gaan alle speltakken op groepskamp naar Opglabbeek in België. Dit jubileumjaar zullen ook nog een groepsuitstapje, een gezamenlijke kookwedstrijd en de Roefeldag georganiseerd worden.

voor 10 tot 14 jaar of om 19:30 uur voor jeugd 14 tot 22 jaar.

Zie voor meer informatie over het Scoutingspel en alle Scoutinggroepen in de regio: www.laatjeuitdagen.nl of bel met Jan Willem: 06-49409922

Het wordt een druk jaar voor Scouting Bekkerveld en dit alles onder het motto “70 jaar actief!” Maatwerk in kinderopvang.

Bij Scouting Bekkerveld spelen elke zaterdag 85 jeugdleden in 7 speltakken. Er zijn aparte groepen voor meisjes en jongens: Kabouters vs. Welpen en Gidsen vs. Verkenners. Daardoor sluiten de programma’s optimaal aan bij de belangstelling van de jeugd. Elke zaterdag worden er afwisselende programma’s gedaan zoals: een bosspel of speurtocht, een sportdag, zelf eten klaarmaken of ‘n jungle-hut bouwen. Scouting is samen spelen, leerzaam en plezier maken. Kinderen die eens willen komen kijken zijn welkom. Zaterdag om 11 uur voor 5 tot 10 jaar, om 14 uur

Bent u op zoek naar: * Een knusse, veilige plek waar kinderen zich thuis voelen * Kleine groepen met vaste medewerkers * Flexibiliteit in openingstijden, opvangdagen en dienstverlening * Een zeer actief en afwisselend programma (veel buitenactiviteiten) waardoor er voor ieder kind altijd iets leuks te doen is!

U bent van harte welkom eens een kijkje te komen nemen en te ontdekken wat een kleinschalige en huiselijke kinderopvang voor u kan betekenen. Meer informatie en een kijkje binnenshuis vindt u op

www.michelleskinderopvang.nl. U kunt ons ook “liken” op facebook. Op die manier volgt u het actuele nieuws en de activiteiten die de kinderen ondernemen.

Tot ziens!

Michelle & team Michelles Kinderopvang

29


BANDCONTEST WE ARE BEK 2014 Nadat we vorig jaar verrast werden, doordat op het laatste moment de organisatie besloot om het ParkCity Life festival niet door te laten gaan, weten we het dit jaar zeker.

ParkCity Life 2014 is een fijt ! Voor ons is dat het startsein, om samen met Gasterie De Fabel, onze Band Contest weer in stelling te brengen. Welke band dit jaar ParkCity Life gaat openen? Over deze vraag hoeft ook dit jaar de festivalorganisatie zich niet het hoofd te breken. Dat hebben wij van ze over mogen nemen. We hopen dan ook dat het net zo’n succes gaat worden als in 2012. Dit ligt natuurlijk niet alleen aan de artiesten die zich inschrijven voor de Band Contest, maar zeker ook aan het enthousiasme van het publiek. De Finale zal gaan plaatsvinden op Zondag 22 juni en de aanvang zal zijn om 16.00 uur. Als locatie hebben we gekozen voor Gasterie De Fabel op de Benzenraderweg 104. Tevens zullen op deze locatie ook de voorronden gehouden worden.

De voorronden zullen zijn op: - Zondag 27 april, vanaf 16.00 uur - Zondag 11 mei, vanaf 16.00 uur - Zondag 25 mei, vanaf 16.00 uur - Zondag 8 juni, vanaf 16.00 uur Hopelijk tot ziens allemaal, Frans Cleven (We Aar Bek) P.S. Blijf ons volgen zowel op FaceBook, als ook op de website van de Wijkraad (http://www.aarbek.nl/)

BIJ PARKCITY LIVE ON STAGE! Heb jij een Band, woon je in Aarveld of Bekkerveld (of in een van de aangrenzende wijken) en wil je graag spelen op ParkCity Live? Schrijf je dan in voor één van onze voorronden. Misschien word jij wel als winnaar gekozen en komt deze droom uit !! Aanmeldingen via weaarbek@aarbek.nl


ACTIVITEITEN WIJKRAAD Toen in 2004 de wijkraad werd opgericht, werd bij de notaris een Stichtingsakte vastgelegd. Daar staat ook de doelstelling in: “het handhaven van een levensloop bestendige wijk, waarbij met name aandacht wordt besteed aan de sociale veiligheid, waarbij het prettig, veilig en comfortabel wonen moet zijn. Het verbeteren van de communicatie tussen de gemeente en wijk, daar waar het prettig, veilig en comfortabel wonen betreft.� Ook nu, in 2014 is die doelstelling leidend. De huidige wijkraad probeert daar op tal van manieren invulling aan te geven. Bijvoorbeeld door overleg met de gemeente over de fysieke ruimte (verkeer, veiligheid, zwerfvuil, overlast, etc.), door ons overleg met zorginstellingen, burenhulp en door het organiseren van activiteiten. Eind 2013 heeft de wijkraad de activiteiten nog eens tegen het licht te houden om te kijken of ze nog passen binnen onze doelstelling. Naar aanleiding daarvan willen we wat accenten verschuiven en meer aandacht besteden aan het stimuleren en zo mogelijk faciliteren van kleinschalige activiteiten die door buurtbewoners zelf worden georganiseerd. Denk bv. de straatbarbecue in de Kemmerlingstraat e.o., de win-

terwonderwandeling (zie elders in dit nummer), het initiatief voor de Kweekvijver en dergelijke. Zelf zal de wijkraad activiteiten op kleinere schaal (buurtpicknick) of voor bijzondere doelgroepen (kinderconferentie*, We Aar Bek, Praathuis). Andere activiteiten worden niet meer door de wijkraad georganiseerd, zoals scholierencarnaval, of vervallen, zoals het wijkfeest. Afgezien van de hiervoor genoemde activiteiten, worden er in de directe omgeving heel veel activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld voor ouderen. Dat hoeven we niet over te doen, beter helpen we er aan mee dat die activiteiten beter bekend worden. Op onze website vindt u daarom naast de activiteiten die de wijkraad organiseert nu ook veel activiteiten van anderen. Hebt u zelf een idee voor een leuke activiteit voor bij u in de straat of groepje van straten ? Neem gerust even contact op om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen ! * Door omstandigheden lukt het echter niet een kinderconferentie te organiseren in 2014. Daarover heeft u al eerder kunnen lezen in dit nummer. 32


Jeugdpagina

.


Profile for Wijkblad Aarbek

Wijkblad 2014 03  

Wijkblad 2014 03  

Advertisement