{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

9e jaargang nummer 32

September 2013

BEKKERVELD AARVELD

ONTMOETINGSDAG - VOSSENJACHT - WIJKFEEST - MOP BUURTCADEAU - SPRAAKMAKEND - VIADUCT - MAB -


U wilt wat kopen of wat kwijt ??

GEZ

Reda

OCH

ctiel

WIJK

eden

T:

voo

r B Ben je cre LAD ! a schr ijflu tief en o !! s f t ig! M aan eld j via r e dan edac tie@a arbek .nl

ITING club. U L S rt N K AA bij een kaa E O Z vend, voudig j i l b j i vr d. Een info . g n e Gem . Voor l e p s t kaar 45 93 d 1 4 3 l 06-5 kerve k e b / ld Als u op een van de prikbordmemo’s aarve wilt reageren of u wilt zelf iets te koop aanbieden...mail dan gerust naar...

Op de poster over Burendag, die op het wijkfeest te zien was, stond een verkeerde datum. Burendag vindt plaats op 21 september. We nodigen dan iedereen uit om tussen 10.00 en 14.00 uur te komen helpen in het Rosarium. Natuurlijk is er ook tijd voor koffie met wat lekkers !

COLOFON Redactieadres: Wijkkrant Aarbek Benzenraderweg 103 6417 SL Heerlen - redactie@aarbek.nl T. 06 476 00 307 Advertenties redactie@aarbek.nl De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en/of berichten te weigeren.

Druk: de Printgalerij Heerlen 045-570 81 05 Lay-out: Richard Beerens Heerlen


BESTE WIJKBEWONERS, Je hoeft de kranten tegenwoordig niet open te slaan vanwege al het goede nieuws, als dat ooit al zo was. Veel van het nieuws laat ons (te) onberoerd omdat het ver weg is, nu hebben we er zelf bijna altijd mee te maken: bezuinigingen. De lasten gaan omhoog, de inkomsten omlaag, sommigen zien zelfs hun baan verloren gaan. Over dat geheel wordt dan ook nog eens een sausje gegoten wordt van ‘meer eigen verantwoordelijkheid voor de burger’ ….. En of het dan ook nog eens de juiste aanpak is? De economen lijken het er in elk geval niet over eens te worden, laat staan dat we daar zelf een goed oordeel over kunnen vellen. En dat maakt velen onzeker, ongerust, boos. Maar je kunt er ook anders tegenaan kijken en beginnen bij die eigen verantwoordelijkheid. Als ik zie wat voor vreugde en (terechte!) trots de mensen uitstralen die het Marcelluscomité opgericht hebben … geweldig! Ik heb mogen zien met hoeveel enthousiasme een paar bewoners van de Kemmerlingstraat en omgeving voor het eerst een straatbarbecue voorbereiden …. grandioos! Lees het artikeltje van de Vlotties nog eens, in het vorig wijkblad. Moet toch bijna een feest zijn om samen je straat

op te pimpen en schoon te maken ? Kom eens op een zaterdagochtend in de even weken naar het rosarium voor een babbeltje en een kop koffie en proef het enthousiasme van de vrijwilligers. Of neem eens deel aan een van de vele activiteiten die mensen in de buurt organiseren, zoals kinderconferentie, wijkfeest, buurtpicknick, Halloween, Sinterklaas, de Wijk Vertelt en meer. De dag erna zeg je op een andere manier ‘dag’ dan daarvoor. Vrijwilligers zijn het ook die bereid zijn om burenhulp te verlenen aan mensen die even juist geen beroep op de buren kunnen doen. Mooi toch? De bewoner die ook de stoep van de buurvrouw sneeuwvrij maakt, de meneer die de bladeren rond het plantsoen opruimt, de mevrouw die regelmatig afval opruimt in rosarium, de moeder/vader-brigadier die de kinderen helpt veilig over te steken…. Allemaal voorbeelden van mensen die eigen verantwoordelijkheid nemen en daar zoveel plezier aan beleven dat ze het graag willen delen. Als je het mij vraagt: de wereld wordt er leuker van! Als ‘eigen verantwoordelijkheid’ synoniem wordt voor bezuinigen en ‘zoek het je zelf maar uit’, dan gaat er iets verloren wat we eigenlijk zouden moeten koesteren!

Frans Thuis - Voorzitter wijkraad

3


INHOUD Voorwoord

3

Buurtzorg

30

Inhoud

4

Lezershoekje 3

31

Verloren foto

31

Tijd om door te geven

5-6

Marcelluscomitee: groot succes

7

Gedicht Sandarijn

32

Buurtcadeau

8

Jeugdpagina

33

Burenhulp

8

Wat een klus

34

Inbraken in kelderruimtes

9

Sudoku

35

Kinderopvang Humanitas

36

MAB

10

Spraakmakend

11

Ontmoetingsdag Tacitusstraat

12

Viaduct Welterlaan

13

Wijkfeest

14

Zonnebloemen

15

Fotocollage

16-17

Nepal - Kathmandu

18-20

Stratenbbqfeest ZB Welfare 40 jaar

21 22-23

Lezershoekje 1

23

Moppen

24

Advertentie

25

Column: Stadstuinieren Lezershoekje 2

26-27 27

ZB op wijkfeest Aarbek 2013 28-29

4

WWW.UTBOLKE.NL

Grote sortering garens en tevens verstelatelier OPENINGSTIJDEN MA 13.00 / 18.00 DI.WO.VR. 09.00 / 18.00 DO 09.00 / 18.00 ZA 09.00 / 17.00 Benzenraderweg 92 6417 SV Heerlen Tel. 045-571 64 51

www.utbolke.nl


TIJD OM DOOR TE GEVEN Het katholieke geloof heeft iets van een estafette. Je ontvangt het, draagt het in je leven zo goed mogelijk mee en geeft het door. Bij het geloof is het anders als bij de techniek. Bij techniek bouw je verder op datgene wat een eerdere generatie heeft ontdekt. Wij hoeven heel wat dingen nu niet opnieuw uit te vinden. Bij geloven is dat anders: dat moet iedere generatie zich zelf weer eigen maken. Je ontvangt het wel (of niet), maar je moet het je eigen maken. Om het dan weer door te kunnen geven. Het lijkt daarin op een taal of dialect. Als je het niet doorgeeft gaat het verloren. Als ouders geen Limburgs met hun kinderen spreken verdampt deze streektaal. En tegelijk ken ik veel ouders die het wel spreken, maar de kinderen spreken het niet. Met ons geloof is het net zo. Je moet er moeite voor doen om het je eigen te maken. En ‌ er moeite voor doen om het door te geven. Dat laatste is in de afgelopen twee generaties niet echt gelukt. We waren niet in staat om het estafettestokje door te geven. Of meer concreet: het lukte ons niet goed het belang van het geloof onder woorden te brengen. De omstandigheden waren dan ook moeilijker dan ooit ervoor! Gezaaide geloofszaadjes kunnen natuurlijk altijd nog tot bloei komen. 5


En Gods genade staat er boven. Biddend de huidige generaties nabij zijn blijft nodig. Ook het omgekeerde ben ik tegengekomen:

het geloof weer als bij een estafette doorgeven. Die oproep gaat uit van het jaar van het geloof! Voor mij persoonlijk heeft mijn pastoor-zijn in onze parochies in dit jaar van het geloof ook iets van een estafette gekregen. In de maand juli werd bekend dat ik naar de parochies in Heerlen-Noord zal gaan. Gelukkig komt er iemand aan wie ik hier het estafettestokje van de pastorale taak kan doorgeven: kapelaan Patrick Zuidinga. En ik besef nu meer dan ooit dat het goed is om dat wat ons dierbaar is door te kunnen geven. Vooral als je weet dat het dan in goede handen is.

6

kinderen die ouders (en grootouders) verwijten dat ze hun het geloof niet hebben meegegeven. Wanneer jongeren ontdekken wie Jezus Christus is en het gevoel voor het sacrale in de liturgie bespeuren, verbazen zich erover dat een generatie boven hen daar zo onverschillig mee omgaat. Wanneer een jongere voor het eerst hoort dat Jezus in de H. Eucharistie aanwezig is en dat thuis enthousiast vertelt, krijgt ie vaker een koele reactie: “ja, dat wist ik wel�. Het wel weten en er toch nogal onverschillig tegenover staan, roept verbazing op! Mensen die het geloof zo voor het eerst of opnieuw ontdekken, kunnen met hun enthousiasme

Pastoor Wim Miltenburg fso


EERSTE ACTIVITEIT MARCELLUS

COMITÉ: GROOT SUCCES!!

Het begon ermee dat wij, een aantal bewoners van de Marcellusstraat, besloot om met overleg van Wonen Zuid een comité op te richten dat na een aantal gezamelijke gesprekken goed ontvangen werd door Wonen Zuid. Daaruit is het Marcellus-Comité ontstaan, bestaande uit 6 bewoners van de Marcellusstraat die samen met alle huurders de gezelligheid en het vertrouwde woongenot willen hebben. Leefbaarheid & Saamhorigheid-Dat is waar we voor staan samen en met mekaar.. En zondag 28-7-13 was het dan zover en hadden wij onze 1ste straat bbq en het was helemaal top. De dag was ons goed gezind: het zonnetje scheen lekker, alle aangemelde deelnemers waren aanwezig. Eten en drinken was er voldoende en onverwacht wandelde nog wat bewoners van de wijk langs die ook wat gezellig mee gedronken en gegeten hadden..harstikke leuk natuurlijk. Het doel wat we wilde bereiken is ook gebeurd en dat was o.a. dat bewoners elkaar hebben leren kennen en er nieuwe vriendschappen ontstaan zijn en dat we vooral een gezellige middag gehad hebben... Onze dank gaat vooral ook uit aan Frans Thuis van de wijkraad die ons

goed geholpen heeft met het idee uit te breiden. Super bedankt Frans voor je vertrouwen in ons en vooral je hulp en heel erg fijn dat je er ook bij was. De reacties achteraf waren zeer positief en we brainstormen alweer over onze 2e activiteit. Leuk nieuwtje alvast is dat oudbewoners van de Marcellusstraat dan van harte uitgenodigd zijn om ook deel te nemen aan de betreffende activiteit. Dus ook voor leuke dingen zijn huurders vrij om zich eerst tot het Marcellus-comite te richten en dan kijken we wat we samen kunnen doen in de straat of als je ideeën hebt waardoor de straat nog fijner en gezelliger wordt. Vriendelijke groetjes iloon en rob, kathy, rolf, rick en frank

7


BUURTCADEAU In het vorig wijkblad kon u al lezen over het buurtcadeau: een gift van het Oranjefonds van € 3000,-. Met dat geld realiseren we extra speelmogelijkheden op het Bekkerveld. Eind juni werd bij de dennenstruiken alvast een rioolbuis ingegraven. De graafmachine was nog niet weg of de eerste kinderen waren er al op het spelen ! In de dagen daarna is er een vloertje in gelegd en op 12 juli is de buis geschilderd door kinderen uit de buurt, samen met kinderen van de BSO van Humanitas.

De speelplek wordt nog uitgebreid met evenwichtsbalken, houten “stepping stones” en liggende klauter-

Ook in het najaar proberen we weer enkele activiteiten te laten plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld de Halloweentocht en de intocht van Sinterklaas. Of dat inderdaad lukt en, zo ja, de verdere gegevens (datum, tijd, plaats) vindt u te zijner tijd natuurlijk op....

www.aarbek.nl.

8

boom. We zullen de speelplek samen met de kinderen en het Oranjefonds officieel in gebruik nemen op 26 september a.s.

BURENHULP Al enkele jaren kent Aarveld/Bekkerveld burenhulp: als iemand even hulp nodig heeft en er is in de eigen kring niemand beschikbaar, dan kan een beroep worden gedaan op vrijwilligers Burenhulp van de wijkraad (0647518259, zie ook onder Diversen op aarbek.nl). Het afgelopen jaar is ook een goede samenwerking gegroeid met bijvoorbeeld thuiszorg en huisartsenpraktijk. Af en toe krijgen we echter ook vragen om meer structurele hulp, bijvoorbeeld elke maand een paar uurtjes in de tuin. Onze vrijwilligers moeten dan helaas afhaken en voor een professioneel bedrijf is dat vaak niet interessant of de vrager kan dat niet betalen. Een tussenvorm kan misschien zijn dat er bewoners van Aarveld/Bekkerveld zijn die voor een kleine vergoeding (bijv. enkele euro’s per uur) wel willen inspringen. De wijkraad wil daarvoor best intermediair zijn, maar betrokkenen maken zelf afspraken daarover. Bent u zo iemand of kent u zo iemand Neem dan contact op via:

info@aarbek.nl of 06-47 600 307


INBRAKEN IN KELDERRUIMTES De afgelopen maanden is ook in onze buurt ingebroken in kelderruimtes van verschillende appartementsgebouwen. De Marcus Aureliushof werd ‘bezocht’, net als Bekkerveldstaete en zeer recent de Marcellusstraat en wellicht nog andere. In omliggende wijken sloegen inbrekers onder andere toe in de van Weerden Poelmanstraat en in de Frankenlaan. Woont u in een appartementengebouw? Laat dan in elk geval niemand binnen die u niet vertrouwt. En zorg in uw eigen kelder dat ook daar fietsen e.d. afgesloten en bij voorkeur ergens aan vastliggen. Vanzelfsprekend horen kostbare zaken niet in een (semi-)openbare kelder! En we herhalen nog maar eens het advies van de politie: “Wanneer u iets verdachts ziet in uw buurt, maak hiervan dan melding. De politie is geïnteresseerd in belangrijke details van ‘vreemde’ personen of auto’s, zoals signalementen, kentekens, plaats en tijdstip. Bel daarom 0900-8844 (lokaal tarief) of bij spoed 112. Blijft u liever anoniem bel dan met 0800-7000 (gratis). 9


MAB Op 10 augustus organiseerde de gemeente een bewonersbijeenkomst in de feesttent van het Bekkerveldfestival. De bijeenkomst was bedoeld om bewoners te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de Multifunctionele Accommodatie Bekkerveld. Bij de uitnodiging voor die bijeenkomst was een informatiebrief bijgevoegd. Die kunt u eventueel nalezen op aarbek.nl. Verdere ontwikkelingen zullen we natuurlijk weer op de website plaatsen.

Ook op www.bekkerveld.com, de website van RKSV Bekkerveld, kunt u extra informatie vinden. De bijeenkomst was goed bezocht en de plannen werden in het algemeen goed ontvangen. Behalve dat getoond werd hoe het gebouw er uit zal komen te zien, werd ook aangestipt dat het er uiteindelijk toch vooral om gaat dat de accommodatie gebruiksmogelijkheden voor de hele buurt biedt. Behalve voor sport (voetbal, maar ook alle mogelijke binnensporten) zijn er straks ook mogelijkheden voor andere activiteiten. Denk aan bijeenkomsten voor ouderen, vergaderingen, yoga, cursussen, enzovoort. Er zal een gelimiteerd aantal evenementen kunnen plaatsvinden. RKSV Bekkerveld en de twee wijkraden vormen samen een werkgroep om te onderzoeken hoe we gezamenlijk invulling kunnen geven aan het organiseren van sociale activiteiten of hoe we dat kunnen stimuleren.

10


SPRAAKMAKEND Spraakmakend, zo mag je de muurschildering op de hoek Benzenraderweg/Burg. Waszinkstraat wel noemen! Dat gold eigenlijk ook al voor de muur zoals die was: vol graffiti en bepaald niet fraai. De eigenaar had de muur natuurlijk weer wit kunnen laten schilderen, maar dat zou waarschijnlijk redelijk zinloos zijn geweest. In een gezamenlijk project van beide wijkraden, kunstencentrum Signe, kunstenaars Hans Keuls, Victor LancĂŠe, Dave de Leeuw en Nathan en de gemeente Heerlen kreeg de muur een nieuw aanzien. De schilders besloten er een hommage aan Remi Vervloet van te maken, een vorig jaar plotseling overleden kunstenaar uit de wijk. Al in de week dat de kunstenaars aan het werk waren, kreeg de muur grote belangstelling van omwonenden en van de pers. Met natuurlijk verschillende meningen over mooi of niet mooi. Maar dat mag overigens ook, zo zei ook wethouder Barry Braeken tijdens de onthulling. Kunst mag de aandacht trekken en het gesprek op gang brengen. De onthulling werd bijgewoond door een voor dit soort activiteiten groot aantal mensen.

Ook tijdens het aansluitend door de wijkraden gratis aangeboden Spek en Ei-ontbijt, een activiteit van het Bekkerveldfestival, zal de schildering nog vele malen ter sprake zijn gekomen !

11


ONTMOETINGSDAG TACITUSSTRAAT Eind 2008 betrokken de eerste cliënten van Radar een appartement in het flatgebouw Tacitusstraat 4-122. Inmiddels is dat aantal uitgegroeid tot 21, reden om een gelegenheid te creëren om nader kennis te maken met buurtbewoners. Op 8 juni vond op het grasveld bij het flatgebouw een ontmoetingsdag plaats: cliënten van Radar, nodigden samen met ondersteunend personeel de buurtbewoners uit om met elkaar en hun hobby’s kennis te maken, een praatje te maken, en elkaars kwaliteiten en vaardigheden te ontdekken, en eventueel zelf een aandeel te leveren in de organisatie Bezoekers konden aan de slag met het maken van driedimensionale kaarten, onder deskundige leiding deelnemen aan de “dansworkshop”, of een balletje trappen . Ook kon men de creaties van houtbewerker Stefan bewonderen, of de smaakvolle wafels van Anne-marie proeven. Dat op het creatieve vlak nog meer talent aanwezig is, demonstreerde de ene schilder ter plekke, terwijl de ander zijn doeken en foto’s exposeerde. Ook de livemuziek op accordeon en keyboard oogsten lof, terwijl de gebreide shawls 12

van Mirella gretig aftrek vonden. Disc-jockey Kevin, de worstjes op de barbecue, en een clown die uit een ballon de meest verassende creaties toverde , maakten het geheel compleet. Dankzij de zon en de belangeloze ondersteuning van diverse sponsoren mogen we toch terugkijken op een geslaagde initiatief, dat hopelijk in het wijkfeest op 18 augustus of de buurtpicknick op 1 september een vervolg krijgt.


VIADUCT WELTERLAAN

Wie was Tarcisius zelf eigenlijk?

Het viaduct over de Welterlaan wordt geschilderd, in Romeinse stijl. U heeft daarover al kunnen lezen in het vorig wijkblad. Ter gelegenheid daarvan zijn we op zoek naar historici, classici, schrijvers, illustratoren, fotografen, webdesigners, ‌.? Immers: alle straten in het Aarveld (met uitzondering van de Aarweg) zijn genoemd naar Romeinen. Kent u ze allemaal? En waarom ze bekend zijn geworden? Zou het niet leuk als de jonge Tarcisius op pad gaat in de wijk en met elk van die Romeinen een praatje maakt? (Vergeet voor het gemak dat ze misschien niet allemaal in dezelfde tijd leefden.) Ze zo leert kennen, anders dan alleen in de vorm van jaartallen? En als Tarcisius zijn wederwaardigheden dan ook nog eens opschrijft in een boekje, of op een website? In vriendelijke dialogen, puntige discussies of van een afstandje beschouwend? En voorzien van plaatjes? Misschien een speurtocht? Wilt u de jonge Tarcisius daarbij helpen? Vul dan het formuliertje in op aarbek.nl, mail naar info@aarbek.nl of bel 06-47 600 307. 13


WIJKFEEST Vorig jaar mochten we ons ‘verheugen’ op een temperatuur van 40° C. Dit keer was het wat die temperatuur betreft heel wat aangenamer. Alleen had het weer besloten om het op 18 augustus eens lekker te laten regenen. Goed voor tuin en goed voor de natuur, nietwaar? En het wijkfeest dan? Och, eigenlijk maakte het voor de gezelligheid niet eens zoveel uit. Want het was gewoon gezellig! Bezoekers bekeken de verschillende kramen, aten hamburger, wafel van Elly, cake of wrap van RADAR en dronken wat bij de toog van de Fabel. Luisterden naar de muziek, van Wezienwel en Sjpek & Ei, en wisten vooral ook elkaar te vinden

14

(wat wil je ook wanneer je opeengepakt onder een partytentje staat ….). Daarmee voldoet het wijkfeest aan wat we er als wijkraad van verwachten: liever gezellig en vol ontmoeting dan zo groot mogelijk! En bovendien: van de buurt, voor de buurt en door de buurt! Dank aan iedereen die als vrijwilliger een bijdrage heeft geleverd. En nog even over die regen: is het niet hoopgevend dat juist de jeugd zich daar niets van aantrok en gewoon doorging? Foto’s van het wijkfeest zijn te vinden op www.aarbek.nl.


ZONNEBLOEMEN U hebt ze deze zomer ongetwijfeld her en der in de wijk gezien: zonnebloemen! Soms klein en meerkoppig, soms reuzengroot. Word je daar niet vrolijk van? Ze zijn in het voorjaar geplant door vrijwilligers, gewoon om de wijk wat op te fleuren. Maar …. toen werd het droog en warm. Menig ontluikend zonnebloempje in wording legde het loodje. Andere echter bleken sterk of werden vertroeteld door de bewoner voor wiens huis ze toevallig stonden. Veel bewoners vinden het wel leuk, passanten ook. Ze worden druk bezocht door hommels en bijen (de laatste hebben het erg moeilijk tegenwoordig, terwijl ze ook voor ons van levensbelang zijn!). Hopelijk gaan straks de mussen en andere vogels er van profiteren als de zaden rijp zijn. Het zit er dik in dat we dit volgend jaar weer gaan doen. We hopen dat er dan nog meer bewoners zijn die zich het lot van de zonnebloem voor hun huis of in hun straat aantrekken. Daarom: ADOPTEER EEN ZONNEBLOEM ! Zo moeilijk is het niet: af en toe wat water, misschien na een tijdje een stok als steuntje. Het schijnt ook te helpen als je tegen ze praat, maar dat weten we niet zeker.

Op www.aarbek.nl vindt u een formuliertje waarmee u zich als ‘adoptie-bewoner’ kunt aanmelden.

Pastoor Wim Miltenburg, nu pastoor van de Annaparochie en parochie Molenberg, zal deze parochies verlaten. Hij is door de Bisschop van Roermond benoemd in de parochiecluster van Heerlen-Noord, d.w.z. de parochies Heerlerheide, Heksenberg en de Vrank. De benoeming gaat in september in. Pastoor Miltenburg zal worden opgevolgd door kapelaan Patrick Zuidinga. Meer informatie vindt u op de website van de Parochiefederatie: http://www.parochiebekkerveld.nl We bedanken Pastoor Miltenburg voor zijn inzet in de parochie en zijn bijdragen aan het wijkblad! 15


NEPAL - KATHMANDU Ik berichte in het Wijkblad van Juni over ervaringen bij mijn 10 jaar lang jaarlijks bezoek aan Nepal - Kathmandu. Soms kwam ik er 2 keer per jaar. Blijf deze keer ook bij gebeurtenissen in en rond het seniorenhuis in Kathmandu en de locatie heet: Pashupati. Absoluut bezoeken als u van plan bent een bezoek aan Kathmandu te brengen. Hier gebeurt veel meer, De belangrijkste Hindoetempel van Nepal, Verbranding van een groot deel van de overleden inwoners van Kathmandu op een 6 tal plekken. Hoe meer men betaalt voor de verbranding hoe korter ligt de locatie bij de Tempel. De as verdwijnt via een zijrivier in de Ganges in India. Dit moet u gezien hebben en ga er minstens 2 keer heen tijdens u bezoek om de indrukken 端berhaupt te kunnen verwerken. Ga rustig wat kort bij de verbranding locaties staan, kort bij de familie. Men vindt dit niet storend. Indrukwekkend, waardig en niet overladen met emoties. Neem de tweede keer geen gids mee, maar ga alleen. Bezoek zeker ook het care vormige seniorenhuis, schuin tegenover de ingang van de Hindoetempel. 18

Net anders dan anders

Nieuw Facebook Het Boeketje Hellen & Mirjam Van Weerden Poelmanstraat 34 Tel. 045 542 21 12 Heerlen Kerkraderweg 23, Molenberg Vanaf oktober starten workshops bloemschikken. Wees er snel bij, want vol is vol.


U doet hier indrukken op die u uw hele leven niet meer zult vergeten. Geniet ook van de kleurrijke kleding van de vele bezoekers aan deze locaties. Tot slot nog een aardige gebeurtenis tijdens een van mijn vele bezoeken aan het Seniorenhuis. Ik zag dat vele ouderen op blote voeten liepen, of op versleten sandalen en schoenen. 130 senioren. Ik polste de behoefte aan nieuwe schoenen en toen bleek dat die welkom waren ben ik van start gegaan. Alles moet je goed bewaken, dus ook oppassen dat schoenen niet bv in handen komen van personeel of dat anderen er een slaatje uit willen slaan. Ik ga dus naar een winkeltje waar ze schoenen verkopen, schoenen in diverse maten. Nu heeft men er maar een zeer beperkt assortiment en boven dien van iedere paar slechts enkele exemplaren. Dat betekent bestellen, maar bestellen kan niet in een keer, want zoveel krijgt de ondernemer er niet van de grossier, want hij moet uiteraard gelijk betalen. Dus ik bestel 30 paar, kosten â‚Ź2,50 tot â‚Ź3,00 p.p. en de volgende dag hiermee naar het seniorenhuis. Ik nestelde me ergens buiten op een muurtje en gelijk staat er een flinke rij. Ik heb geen schoenlepel,

19


doe het met mijn vinger, moet de schoenen ook in de gaten houden, want ze beginnen zelf te graaien en nemen dan schoenen mee die ze niet passen. Ik moet opletten dat ze niet 2 keer langskomen, ook bij de volgende dagen, wanneer ik met een nieuwe partij schoenen kom. Dus een hele klus, maar eigenlijk ook genieten. Dat heb ik 5 keer moeten herhalen en toen liep vrijwel iedereen met nieuwe schoenen. Hier zal ik het dan maar bij laten, want uw redactie heeft nog meer te vermelden en een volgende keer wil ik wel andere ervaringen met u delen.

Een hartelijke groet van Ger Meesters

Prijswinnaar SUDOKU

# R. KLEIJNE 20

PROFICIAT!!


STRATENBQQFEEST Pluijmaekersstraat Sassenstraat Sonsbeeckstraat Kemmerlingstraat Je weet wel hoe dat gaat, leuke flitsende ideeën komen op tijdens de carnavalsdagen. Kreten van “oh dat moeten we doen, dat moeten we regelen, ja, gaan we echt doen”. Hoe vaak hoor je ze niet. Vaak zwakt het na die dagen af en wordt het door de drukte van de dag naar voren geschoven en vervolgens raakt het in de vergeetbak. Maar deze keer niet. Wij hebben doorgezet met als gevolg een super gezellige stratenfeestBBQ. In maart hebben we een datum geprikt, de zon geboekt en flyers in zo’n 100 brievenbussen gegooid. Spannend wachtend op ingevulde briefjes. Uiteindelijk hadden we ongeveer 55 aanmeldingen, waarvan 15 kids. Van jong tot oud had zich aangemeld.

Zaterdag 8 juni was het zover, in de middag gestart met het gezellig maken van de straat, tafels, banken, parasols, slingers pimpten de straat. Vanaf 16.00 uur was iedereen welkom, de afspraak was, wij regelen het eten, wel even je eigen drinken meenemen. Dat werkte prima, in wasteilen met koud water, hielden we de drank koud, kinderen dolle pret onder de sproeier, lekker krijten op straat en de volwassenen gezellig in gesprek.

Tegen 18.00 hebben we de BBQ aangezwengeld en gelukkig zijn er altijd mannen die de taak van het vlees draaien serieus op zich nemen. Namens het feest comité, hartstikke bedankt daarvoor! Na het eten werden we nog getrakteerd op muziek van Ralph, wat de kers op een supergezellige middag en avond was. We hebben er van genoten om samen met onze buurtgenoten kennis te maken, te vertellen en te lachen, samen te eten en gezellig eentje te drinken. Zeker voor een herhaling vatbaar!!! 21


ZB WELFARE 40 JAAR

Afdeling Bekkerveld e.o Heerlen 40-jarig jubileum van de Welfaregroep Zonnebloem Bekkerveld e.o. Als een van de weinige afdelingen in Limburg heeft onze Zonnebloemafdeling een eigen Welfaregroep. Onder leiding van een viertal vrijwilligers worden iedere maandagmiddag nu door een 15-tal dames (gasten) in de Haagdoorn diverse handwerk werkzaamheden verricht, zoals borduren, haken, breien e.d. De Welfaregroep bestaat in september van dit jaar 40 jaar.

Al 120 jaar verstand van lekker vlees! Onze eerlijke ambachtelijke producten, u proeft het verschil!

keurslagerij

sinds 1892

Benzenraderweg 90, Heerlen tel. 045-5716471 Holzstraat 28, Kerkrade tel. 045-5452998 www.lochtman.keurslager.nl

22

Onlangs heeft de Welfaregroep dit gevierd met een High Tea voor haar 15 deelnemende dames en de 4 leidsters.

Impressie van de gezellige High Tea bij De Fabel.

De vele artikelen die de dames bij de Welfaregroep maken verkopen wij, zowel door het jaar heen als ook in een 3-jaarlijkse grote verkooptentoonstelling. De opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan de activiteiten die wij door het jaar voor onze gasten verzorgen. Voor onze Welfaregroep kunnen zich ook nog nieuwe handwerkdames aanmelden. Dames in de wijken Douve Weien/ Caumerveld of Bekkerveld/Aarveld die interesse hebben om gezellig te komen handwerken kunnen zij zich aanmelden bij onze Welfare leidster Tiny van Loo, Caumerbeeklaan 5, tel. 045-571.74.16 Zij kan u ook alle informaties geven over de Welfare activiteiten.


Wij zien aanmeldingen voor onze Welfaregroep met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, Jo van Loo, Vice voorzitter/penningmeester Zonnebloem afd. Bekkerveld e.o.

VOOR DE LIJN EN ANDERE HOBBY'S Ik ben een heel rijk mens. Sinds zij merkt dat de kilo's er makkelijker aankomen dan afgaan, gaat zij als een speer. Tarcisiusschool, verzorgingstehuis, rosarium, knutselen en handwerken. 2 maal per week wandelen met een hond. De hond met mij. Daarnaast is zij regelmatig te vinden bij de activiteiten in de wijk. Ook dat kan zij. Daar zorgt onze wijk voor. Vervelen ho maar. Ja ik ben een heel rijk mens! Deze wijk heeft de mogelijkheden! Ik mag zoveel doen en het kan allemaal. Elly van Os

23


MOPPEN 's Ochtends stapt de echtgenote in de spiksplinternieuwe auto van haar man om een stuk te rijden. Als haar man 's avonds thuiskomt, zegt ze tegen hem: "ik heb een goede en een slechte mededeling. Ik begin maar met de goede: De airbag in onze nieuwe auto doet het prima..." Op het ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt een journalist aan de minister: "Hoeveel ambtenaren werken hier nu eigenlijk?" "Iets meer dan de helft." Wat eet een vegetarische kannibaal? Groentemannen.

Marlies en Inge praten over hun toekomst. "Mijn grote droom is een miljoen per maand te verdienen. Zoals mijn vader,"vertelt Marlies. "Wat?" roept Inge, "verdient jouw vader een miljoen per maand?" "Nee, daar droomt hij ook van,"zegt Marlies. Drie kinderen komen elkaar tegen en beginnen over hun moeders te praten. Het eerste kind zegt: "Mijn moeder is als een sportwagen, mooi en elegant." Het tweede kind zegt: "Mijn moeder is als een jeep, stoer en snel." Zegt het derde kind: "Mijn moeder is als een ziekenwagen. Ze zegt altijd Doe-dit! Doedat!"


25


STADSTUINIEREN Stadstuinieren lijkt wel het motto deze zomer. Ik heb het dan niet over leegstaande kantoren die tot boerderij zouden worden omgebouwd of volkstuintjes of de bekende plaatsen, maar over ongebruikelijke tuinieractiviteiten. Na enige voorzichtige experimenten in 2012 werd dit jaar breed ingezet. Over de zonnebloemen is al iets gezegd elders in dit wijkblad, over ons burentuintje nog niet. Het is niet zo belangrijk waar deze ligt en wie hem kent weet het toch al. Tegen het eind van de zomer vorig jaar heb ik het initiatief genomen om op een klein strookje braakliggende grond naast een schuurtje aan onze “achterom”, de start te maken van een burentuintje. In dit geval een kruidentuintje. Het idee is simpel: vind een stukje grond dat verwaarloosd wordt. Bijv. er groeit alleen maar onkruid (en nu geen discussie dat onkruid niet bestaat of zo). Check effe met de eigenaren van de grond of ze akkoord zijn met een herbestemming en ga aan de slag! In ons geval waren de eigenaren direct enthousiast. Het strookje grond naast hun schuurtje (30-40 cm breed en 2,5 meter lang) werd in de zomer van 2012 van de begroeiing (waaronder zevenblad) ontdaan en een paar 26

muntplantjes en rozemarijn werden bij wijze van experiment geplant. De andere gebruikers van onze “achterom” werden ook op de hoogte gesteld, mondeling of met een tekst op het muurtje van de schuur. Na de winter bleek dat de munt en rozemarijn het perfect hebben overleefd en ging fase 2 in werking. Oregano, tijm en peterselie versterkten de begroeiing en we experimenteren met bieslook en koriander. De tijm, rozemarijn en oregano konden op een regelmatige knipbeurt konden rekenen. De munt is zich gaan gedragen als een als een arrogante, “ik was hier eerst”-bewoner, maar het zij munt vergeven. We hebben deze zomer heerlijke muntthee gedronken, water met munt en lekkere tzaziki gemaakt. Waar nodig werd deze zomer gewied (zonder schema’s en roosters), water gegeven en meer was niet nodig. Het burentuintje wordt door meerdere buren gebruikt en af en toe staat een van de buren met hun bezoek bij het tuintje te praten over dit smakelijke initiatief. Andere buren zijn aangestoken door de burentuin en zijn zelf ook aan het tuinieren geslagen in een hoekje van hun tuin (we kregen laatst nog een joekel van een courgette) of in mijn geval op het dak van een schuurtje in potten (prima tomaten, sla en smulkomkommers).


Stadstuinieren kan ik iedereen aanraden, kost bijna niets, kost weinig werk en levert naast af en toe smakelijke groenten en kruiden ook nog veel plezier op! Wanneer gaat u beginnen? PE13

DEADLINE!!! Ingezonden stukken voor de 4de wijkbladeditie van 2013, graag inleveren v贸贸r

8 NOVEMBER 2013 Alvast dank VAKANTIEPREEK

De redactie

Het apostolaat van de kaart Door de zoveel eenvoudigere communicatiemogelijkheden is kaarten sturen, vooral ook van vakanties, in ongebruik geraakt. Wie echter de opgetogenheid heeft gezien waarmee kaarten ontvangen worden in klinieken, bejaardenhuizen, 眉berhaupt door mensen die aan huis gebonden zijn, getuige is geweest van de blijdschap door dit teken niet vergeten te zijn. Ons dit realiserend zullen de meeste van ons weer ouderwets een kaart sturen. Fijne vakantie! Gerda Grond 27


ZB OP WIJKFEEST AARBEK

Afdeling Bekkerveld e.o Heerlen Deelname Zonnebloem Bekkerveld e.o. aan wijkfeest Aarveld/Bekkerveld Op zondag 18 augustus heeft de Zonnebloem afd. Bekkerveld e.o., evenals verleden jaar, weer deelgenomen aan het wijkfeest van de wijkraad Aarveld/Bekkerveld. Op het grote gazon aan de Ovidiusstraat stond een groot aantal stands opgesteld, waarvan wij er een voor de Zonnebloem hebben ingericht.

HET IDEE

Tweedehandskindermerkkleding

Niet nieuw, wel mooi ! Openingstijden: Woensdag 9 oktober 10.00 - 17.00 uur Donderdag 10 oktober 13.00 - 20.00 uur Vrijdag 11 oktober 13.00 - 20.00 uur Woensdag 13 november 10.00 - 17.00 uur Donderdag 14 november 13.00 - 20.00 uur Vrijdag 15 november 13.00 - 20.00 uur Tot dan Bekkerweg 91 te Heerlen www.123website.nl/ tweedehandskleding-het-idee

Impressie van de Zonnebloemstand op het wijkfeest Aarveld/Bekkerveld

Elders in dit blad is daar een afzonderlijk artikel aan gewijd.

De aanwezige vrijwilligers hebben daarmee de Zonnebloem afdeling in onze wijk gepromoot en door enkele dames van onze Welfaregroep werden ook diverse handwerkartikelen tentoon gesteld en verkocht. De Welfaregroep van onze afdeling bestaat in september van dit jaar 40 jaar. 28

Ondanks het slechte weer hebben toch nog een aantal wijkbewoners onze stand met een bezoekje vereerd en een of meer handwerkartikelen bij ons gekocht. De gerealiseerde opbrengst hiervan zal ook nu weer ten goede komen aan de activiteiten voor onze gasten. Gasten van de Zonnebloem zijn ouderen, zieken en gehandicapten


uit onze wijken Wij verzorgen voor hen diverse activiteiten, zoals huisbezoeken, kienmiddagen, kerst vieringen, winkelbezoeken e.d. Om gast te worden van de Zonnebloem hoeft u echter niet perse ook donateur van de Nationale Zonnebloem Breda te zijn. Nieuwe gasten zijn dan ook welkom bij onze Zonnebloem afdeling. Voor ondersteuning van onze activiteiten kunnen wij ook nog enkele jongere vrijwilligers gebruiken. Wie interesse heeft om als Zonnebloem vrijwilliger actief te zijn kan zich aanmelden bij onze voorzitter Hero Smallegange, Drieoortsput 123, tel. 045-542.75.70 of bij de secretaris Jeanny Jongen, Douve Weienstraat 30, tel. 045-571.91.03. Ook nieuwe gasten kunnen zich bij genoemde personen aanmelden en worden dan bezocht om hun interesses te bespreken. Dit gebeurt door ons Hoofd Bezoekwerk Lucie Hinz, Annalaan 16, tel. 045-571.48.12 Zowel bij de voorzitter, de secretaris als ook bij het Hoofd Bezoekwerk kunt u nadere informatie krijgen over de activiteiten van onze Zonnebloem afdeling. Met vriendelijke groet, Jo van Loo, Vice voorzitter/penningmeester Zonnebloem afd. Bekkerveld e.o.

advertentie

CESARGYM:

Gymnastiek voor ouderen, waarbij gezond bewegen voorop staat. Bewegen is gezond dat weet iedereen. Met het verstrijken van de jaren neemt de soepelheid af en de blessuregevoeligheid toe. We leiden vaker een minder actief leven naarmate we ouder worden. Terwijl bewegen juist van groot belang is om ons lichaam soepel en fit te houden.

CESARGYM

is gymnastiek voor alle ouderen die graag actief en fit willen blijven. Er wordt gewerkt op muziek en met materialen. Alle spieren en gewrichten worden getraind. Gezelligheid en afwisseling spelen hierbij een rol. U beweegt op uw niveau. De groepen zijn klein zodat er voor iedereen aandacht en correctie mogelijkheid is. De basis voor deze vorm van gymnastiek is de oefentherapie Cesar, een paramedische behandelmethode. Dus neem die stap en kom eens proefdraaien op Akerstraat 73 te Heerlen. Voor meer informatie bel: 045-571 80 75 06-128 661 46

29


Al meer dan 40 jaar is de Zonnebloem afd. Bekkerveld e.o. Heerlen actief in de wijken Bekkerveld/Aarveld en Douve Weien/Caumerveld. Naast het bezoeken van zieken en/ of eenzame ouderen verzorgen wij onder meer kienmiddagen, een lentemiddag, ziekendagactiviteiten, een jaarlijks uitstapje voor de gasten en een kerstviering. Voor een bescheiden bijdrage kunnen onze gasten daaraan deelnemen.

Daarnaast hebben wij een actieve Welfaregroep in onze afdeling die, veelal iedere maandagmiddag, onder leiding van enkele vrijwilligers diverse handwerkactiviteiten verricht. Deze vinden plaats in het zaaltje aan de Ypenburgstraat 160. Ook de Zonnebloem regio Heerlen, waaronder wij ressorteren, organiseert jaarlijks diverse activiteiten

waaraan onze gasten eveneens, tegen een bescheiden bijdrage, deel kunnen nemen. Jaarlijks wordt door het regiobestuur de zogenaamde Zonnewijzer uitgebracht waarin de regioactiviteiten staan vermeld. De gasten ontvangen deze via de afdelingen. Om gast van een Zonnebloemafdeling te zijn hoeft u niet perse betalend lid van de Nationale Zonnebloem in Breda te worden. Hebt u als gast interesse in deelname aan onze Zonnebloem- en/of Welfareactiviteiten dan kunt u zich aanmelden bij een van de hierna genoemde bestuursleden. Bestuursleden: Penningmeester en waarnemend voorzitter: Jo van Loo, Caumerbeeklaan 5, 6417 BE Heerlen. Tel. 045-571 74 16 Bestuurslid Bezoekwerk: Lucie Hinz, Annalaan 16, 6417 CR Heerlen. Tel. 045-571 48 12 Voor deelname aan de Welfare middagen kunt u contact opnemen met: Welfare leidster: Tiny van Loo, Caumerbeeklaan 5,6417 BE Heerlen Tel. 045-571 74 16 Met vriendelijke groet, Jo van Loo, Penningmeester en waarnemend


WIJKBLAD Elk nieuw nummer is het blad aantrekkelijker. Het maakt wakker en stimuleert tot bij je buurt betrokken zijn. O.a. het vlotstraat-initiatief, het Rosarium, de maaltijdenservice, de zonnebloemen overal in de wijk; GEWELDIG! Ook de akerstraat heeft een buurtverhaal. Begin april had mijn man een acute ziekenhuisopname. Na 14 dagen was hij uitbehandeld in het ziekenhuis en moest hij naar een verpleeghuis. De dichtsbijzijnde mogelijkheid was Bocholtz. Mijn eigen vervoer os een fiets... Prompt heeft een buurman de buurt gemobiliseerd; ik wordt elke dag, bij toerbeurt, door een buurman - of vrouw naar Bocholtz gebracht en ook weer gehaald. Dit in afwachting van wanneer mijn man naar Bergweide zal kunnen verhuizen. Het is een lichtpunt en een enorme steun in wat ons is overkomen.

Gerda Grond Starmans

Mist u al enige tijd een foto? Bovenstaande foto met op de achterzijde de volgende tekst:

sottomarina camping adriatico is op te halen bij UT BOLKE Benzenraderweg 92 - 6417 SV Heerlen 045 571 64 51 met dank aan de vinder Dhr. Snijders


FIETS

ik alleen op mijn fiets door de straten in de wijk. Gele zonnebloemen als stille getuigen bewegend door de wind lijken ze naar mij te wuiven en verder niets. Blaffende honden op het veld zoemende hommels, wel 11 zo even vlug geteld, ruik de geur van de zomer terwijl ik fiets. En verder niets

Sandarijn Hilkhuijsen 32


Jeugdpagina

.

Onze website www.aarbek.nl heeft een speciale kinderpagina!


WAT EEN KLUS!! Hallo... Jeetje wat was dat een klus zeg... Eigenlijk niet op te lossen met logisch denken. Ik heb uiteindelijk maar allemaal gok oplossingen gemaakt en net toen ik de moed al had opgegeven had ik een goede gok! Complimentje voor mezelf :) A. Wolthuis uit Heerlen reactie op de zeer moeilijke sudoku van wijkblad uitgave maart 2013

De gemeente heeft alle kastanjes in de buurt laten controleren op de bloedingsziekte. De meeste bomen zijn wel aangetast, maar de situatie is minder ernstig dan gevreesd werd. Wel moeten enkele bomen nog verder technisch onderzocht worden. Het ziet er in elk geval naar uit dat drastische maatregelen voorlopig niet nodig zijn.

Benzenraderweg 99 6417 SK Heerlen T: 045 571 36 42 We werken zonder afspraak, dus loop gerust eens binnen


VOSSENJACHT & STOEPKRIJTWEDSTRIJD Vrijdag 27 september organiseert BSO Tarcisius een Vossenjacht en een Stoepkrijtwedstrijd. Kinderen uit de buurt zijn ook welkom om mee te doen. Neem je vader, moeder, broertje, zusje of vriendje mee en kom samen op zoek naar de vossen en maak een mooi kunstwerk tijdens de stoepkrijtwedstrijd. De avond begint om 19.30 uur. Rond 21.00 uur is de avond afgelopen en hopen we dat jullie alle vossen gevonden hebben. We zullen dan ook de winnaar bekend maken van de stoepkrijtwedstrijd. Wil je meedoen, dan willen we graag weten met hoeveel kinderen en volwassenen jullie komen. Vul dan onderstaand strookje in en lever deze bij Bso Tarcisius. Celsusstraat 99. 6417 VB Heerlen. Groetjes BSO Tarcisius Ja, wij komen naar de vossenjacht en stoepkrijtwedstrijd van BSO Tarcisius Familienaam:

__________________________________________

Aantal volwassenen: ___________ Aantal kinderen:

___________

Namen kinderen:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Profile for Wijkblad Aarbek

Wijkblad 2013 09  

Wijkblad 2013 09  

Advertisement