__MAIN_TEXT__

Page 1

9e jaargang nummer 31

Juni 2013

BEKKERVELD AARVELD

VOORJAAR IN DE VLOTSTRAAT - KROONAPPEL - MOPWIJKFEEST - FOTOSTRIP - BUURTPICKNICK- MEER ZORG-


U wilt wat kopen of wat kwijt ??

GEZ

Reda

OCH

ctiel

WIJK

n uro) e e 0 2 ( r koffe reed 95cm k a d t Groo gel, b e i p s e antiek 1.66m, ,00 og 0 4 1 en ho sâ‚Ź

eden

T:

voo

r B Ben je cre LAD ! a schr ijflu tief en o !! s f t ig! M aan eld j via r e dan edac tie@a arbek .nl

prij

vraag

58 13 7 4 5 6-1 Tel. 0 ur Lafle s n o F

Wijkfeest 18 augustus Favoriete nummers die je op het wijkfeest wilt horen ? Geef ze door via

info@aarbek.nl !

Als u op een van de prikbordmemo’s wilt reageren of u wilt zelf iets te koop aanbieden...mail dan gerust naar...

COLOFON Redactieadres: Wijkkrant Aarbek Benzenraderweg 103 6417 SL Heerlen - redactie@aarbek.nl T. 06 476 00 307 Advertenties redactie@aarbek.nl De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en/of berichten te weigeren.

Druk: de Printgalerij Heerlen 045-570 81 05 Lay-out: Richard Beerens Heerlen


BESTE WIJKBEWONERS, Soms moet je de waan van de dag maar even de waan van de dag laten. Telefoon uit, e-mail uit, enzovoort. Gewoon even bij elkaar zitten en een goed gesprek met elkaar voeren. Zonder druk van een lange agenda. Bij bedrijven noemen ze dat een ‘heidag’

(die overigens in het algemeen niet op de hei, maar in een duur hotel wordt doorgebracht).

Op 11 mei heeft het bestuur van de wijkraad zijn heidag gehad, samen met enkele genodigden die ons van kritische vragen en zinvolle opmerkingen voorzagen. Twee onderwerpen stonden centraal: “Wat willen we als wijkraad nu eigenlijk met de wijk bereiken?” en: “Hoe kunnen we bewoners beter betrekken bij wat we doen?” Het was een inspirerende dag en buitengewoon zinvol. Een pasklaar antwoord op die vragen hadden we op het einde nog niet, maar één ding is duidelijk: we willen graag met u in gesprek! Op welke manier precies, of welke manieren, dat moeten we nog afspreken. Wat overigens die dag ook wel duidelijk werd is het volgende: we hebben het altijd over de buurt. Dan bedoelen we Aarveld/Bekkerveld. Maar veel activiteiten of actualiteiten spelen zich niet op het niveau van de buurt af, maar bijvoorbeeld in een straat. Zo organiseren enkele mensen een straatbarbecue. Of zorgt iemand even voor

een buurvrouw of buurman. Misschien meer nog dan in de buurt speelt zich juist dáár af wat we met een mooi woord ‘sociale cohesie’ noemen. Dat moeten we koesteren en dat willen we als wijkraad ook graag faciliteren. Stel ons op de hoogte, stel uw vraag of geef aan wanneer u advies of ondersteuning wenst. Soms is een buurt ook weer te klein. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde voorzieningen: niet iedere buurt kan een eigen speeltuin hebben. Of een eigen winkelcentrum. Dat doet zich ook voor met betrekking tot zorgvoorzieningen. We zijn in gesprek gegaan met zorginstellingen, gemeente en vrijwilligersorganisaties over zorg in de toekomst. Elke organisatie kent een eigen ideale schaalgrootte. We beschouwen het als een uitdaging de verschillende niveaus (professionals, vrijwilligers, mantelzorgers) met elkaar te gaan verbinden. Want uiteindelijk draait het allemaal om waar we het voor doen: werken aan een wijk waar sprake is van sociale veiligheid en waarin het prettig, veilig en comfortabel wonen is. En zoals gezegd: meer dan voorheen willen we u daar graag bij gaan betrekken. Het is immers uw wijk. P.S. Ons ‘dure hotel’ was Huize Damiaan in Simpelveld.

Frans Thuis - Voorzitter wijkraad

3


INHOUD Voorwoord

3

Kinderjeugdconferentie

29

Inhoud

4

Fotostrip

30

Geschiedenis Parochiekerk

5-6

Viaduct Welterlaan

31

Woninginbraak

6-7

Jeugdpagina 1

32

Buurtcadeau

8

Jeugdpagina 2

33

Kroonappel

8

Viaduct Welterlaan

34

Meer zorg

9

Sudoku

35

Gedicht Sandarijn

36

Vrijwilligersbijeenkomst

10

Fraaie gevel

10

Buurtpicknick

11

Nieuw bestuurslid

11

Gratis zwemmen

12

Caravan parkeren

13

Bereikbaarheid

14

Wijkfeest

14-15

Fotocollage

16-17

Ons Rosarium Voorjaar in de Vlotstraat Thuisafgehaald.nl Vlaggenoverdracht

4

WWW.UTBOLKE.NL

18 19-20 21 22-23

Moppen

24

Nepal

25

Column: Lastige vraag?

26

Eerste zonnebloem

27

Een dag uit

28

Grote sortering garens en tevens verstelatelier OPENINGSTIJDEN MA 13.00 / 18.00 DI.WO.VR. 09.00 / 18.00 DO 09.00 / 18.00 ZA 09.00 / 17.00 Benzenraderweg 92 6417 SV Heerlen Tel. 045-571 64 51

www.utbolke.nl


GESCHIEDENIS PAROCHIEKERK VAN DE H. MOEDER ANNA Parochiekerk van de H. Moeder Anna aan het Bekkerveld in Heerlen. Centraalbouw op vrijwel vierkante plattegrond, met een achthoekige middenpartij, gedekt door een koepel met lantaarn. De voorgevel wordt gemarkeerd door een loggia met drie portalen. Het ontwerp van Frits Peutz (1896-1974) bevatte oorspronkelijk een hoge vrijstaande klokkentoren. Deze is er nooit gekomen. Het is één van de eerste Nederlandse kerken die geheel in gewapend beton zijn opgetrokken. Het ontwerp van Peutz was daarmee revolutionair. Ook de constructiewijze van de koepel was toonaangevend: deze bestaat uit een reeks op elkaar gestapelde ringen van gewapend beton die naar boven toe in diameter afnemen. Daardoor is er sprake van een vrij lage koepel met een zeer grote diameter van ca. 30 meter, als zodanig de grootste gewapend betonnen koepel van Nederland. De glas-in-betonramen zijn afkomstig van Daan Wildschut (1913-1995) en vormen daarmee één van de grootste naoorlogse ensembles van deze kunstenaar. Het orgel met drie manualen is van de fa. Verschueren (Heythuyzen) afkomstig en dateert

5


uit 1959. Als belangrijk voorbeeld van naoorlogse, rooms-katholieke kerkbouw en kerkelijke kunst is de kerk in 2007 voorgedragen en vervolgens aangewezen als rijksmonument in de zogenaamde wederopbouw-top-honderd van oudminister van OCW, R. Plasterk.

WONINGINBRAAK:

de gelegenheid maakt de dief! Een inbreker heeft vaak maar 30 seconden nodig om binnen te komen. Doet hij er langer over, dan loopt hij het risico om gesnapt te worden en zoekt hij vaak een andere locatie. Veilig wonen is dan ook vooral een kwestie van bewust wonen. Een goed, stevig slot op een deur helpt niet, als u bv. tegelijkertijd een raam open laat staan. In de donkere maanden van het jaar neemt het aantal inbraken weer toe. U kunt zelf ook wat doen om de kans op een geslaagde inbraak te verkleinen. Uit de praktijk blijkt namelijk dat een groot aantal woninginbraken eenvoudig voorkomen had kunnen worden en wel door een paar simpele maatregelen te treffen.

6

Geef een bewoonde indruk - laat licht branden Laat inbrekers niet weten dat u afwezig bent. Met een tijdschakelaar kunt u op onregelmatige tijdstippen

het licht laten branden. Maar maak van uw woning geen showroom, sluit tijdig gordijnen en of rolluiken. Zorg ook voor goede buitenverlichting aangezien inbrekers niet graag in de spotlights staan. Sluit alles goed af Binnen enkele minuten staan inbrekers binnen, sluit daarom ramen en deuren goed af. Ook als u maar even weg bent. Opvallend is dat er veel wordt ingebroken bij woningen waar geen gebruik is gemaakt van het nachtslot. Maar let u ook op openstaande ramen, die toegang tot uw woning kunnen verschaffen. Het gebruik van klauwen op ramen en deuren heeft een positief effect. Berg waardevolle spullen goed op Inbrekers slaan graag snel kun slag en willen het liefst binnen enkele minuten met de buit weer weg zijn. Laat sleutels, laptops en


belangrijke papieren niet voor het grijpen in de hal liggen. Bovendien worden met gestolen autosleutels vervolgens ook auto's gestolen. Verder is de slaapkamer een favoriete plek voor inbrekers, omdat ze denken hier vooral juwelen te vinden. In de meeste gevallen is dat ook zo. Verberg daarom uw sieraden goed, zodat de inbreker ze niet kan vinden.

persoonlijke afspraak maken om de inbraakgevoeligheid van uw woning te beperken. U kunt het team ook bereiken via 046 - 451 00 20. Vanzelfsprekend kunt u ook altijd contact opnemen met uw wijkagent. Na een keuring door het preventieteam ontvangt u het certificaat Veilig Wonen. De kans op een geslaagde inbraak neemt met het keurmerk maar liefst met 95% procent af!

Meld vreemde dingen Wanneer u iets verdachts ziet in uw buurt maak hiervan dan melding. De politie is ge誰nteresseerd in belangrijke details van 'vreemde' personen of auto's, zoals signalementen, kentekens, plaats en tijdstip. Hierdoor kan zij direct actie ondernemen. Bel daarom 0900-8844 (lokaal tarief) of bij spoed 112. Blijft u liever anoniem bel dan met M. 0800-7000 (gratis). Persoonlijk preventietips Op www.politiepreventieteam.nl kan iedereen advies inwinnen en een

7


BUURTCADEAU Omdat in oktober 2012 in een van de straten in de wijk de straatprijs van de Postcodeloterij was gevallen, schenkt het Oranjefonds de wijk een buurtcadeau ter waarde van € 3.000,-. Via wijkblad, website, twitter en de nieuwsbrief hebben we bewoners opgeroepen ideeën aan te dragen. Ook op de kinderconferentie hebben we naar ideeën gevraagd. Op basis daarvan zou het bestuur een keuze maken en die voorleggen aan het Oranjefonds. Uiteindelijk waren er 13 ideeën. Enkele daarvan vielen weliswaar af, omdat ze onhaalbaar zouden zijn, maar er bleef toch een mooie lijst over. We hebben aan het Oranjefonds laten we weten dat we graag een of meer ‘ruwe speelplekken’ in de buurt zouden willen hebben. Geen gelikte toestellen, maar heel eenvoudige

De bewoners van de woonvorm in de Tacitusstraat organiseren op 8 juni een Ontmoetingsdag voor alle buurtbewoners. Het motto is: Laat zien wie je bent en laat zien wat je kunt. Meer informatie is te vinden op

aarbek.nl. 8

voorzieningen (zoals bv. een liggende boomstam of een buis waar je doorheen kunt kruipen), waarbij kinderen hun eigen spel kunnen bedenken en die uitnodigen tot beweging. Op het moment van de deadline voor dit wijkblad was nog niet bekend of onze wens gehonoreerd wordt. Voor de actuele stand van zaken kunt u echter altijd terecht op de website.

KROONAPPEL Naar aanleiding van de inhuldiging van koning Willem-Alexander is het Oranjefonds op zoek gegaan naar mooie projecten die een bijdrage leveren aan de buurt. Het koninklijk echtpaar is beschermheer en –vrouwe van het Oranjefonds. In iedere gemeente konden projecten worden voorgedragen om Kroonappel van de gemeente te worden. Ons project “ONS Bekkerveld JOUW Bekkerveld” is gekozen tot gemeentelijke Kroonappel in de categorie buurt. Daar zijn we natuurlijk blij mee en daar zijn we trots op. Zeker omdat het project naar ons idee goed laat zien dat je met elkaar wel degelijk een positieve impuls kunt geven aan je eigen omgeving!


MEER ZORG Vergeleken met andere buurten is Aarveld/Bekkerveld een jonge wijk. Er wonen veel minder mensen van 65 jaar of ouder dan gemiddeld. Wel zijn er daarvan meer alleenstaand dan gemiddeld. Maar ook in zo’n jonge wijk hoef je geen glazen bol te hebben om te voorspellen dat in de komende jaren een grotere behoefte aan zorg zal ontstaan.

Bovendien kan bijvoorbeeld Burenhulp mogelijk alleen maar bestaan op buurtniveau (of zelfs kleiner), terwijl instellingen vaak behoefte hebben aan een wat grotere schaal. Hoe het ook zij: het is nu een goed moment om met elkaar op pad te gaan! In juni vindt een volgende bijeenkomst plaats.

Op initiatief van de wijkraad heeft op 6 mei een gesprek plaatsgevonden met allerlei potentiële partners in de zorg. Thuiszorg, huisartsen, fysiotherapie, Alcander ouderenadvies, woningcorporatie, gemeente, Zonnebloem en de wijkraad. Twee vragen stonden centraal: “Delen we de gedachte dat de behoefte aan zorg alleen maar kan groeien?” en “Vinden we het de moeite waard om te onderzoeken hoe we daar met elkaar een antwoord op kunnen vinden?” Beide vragen werden door de aanwezigen volmondig met “Ja” beantwoord. Het zal een uitdaging zijn: er wordt een steeds groter beroep gedaan op professionele instellingen én op mantelzorg én op vrijwilligers (zoals bv. van onze Burenhulp). En het zal steeds belangrijker worden verbindingen binnen elk niveau, maar ook tussen die niveaus te leggen.

9


VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST De wijkraad kan niet bestaan zonder mensen die bereid zijn zich belangeloos in te zetten, of ze zich zelf nu als vrijwilliger beschouwen of niet. Denk aan de activiteiten die we organiseren, het rosarium, burenhulp en ONS Bekkerveld JOUW Bekkerveld. Uit waardering voor die inzet organiseert de wijkraad 2 keer per jaar een speciale activiteit voor iedereen die actief is in de wijk. Dit keer, 2 juni, speelt een en ander zich af in en rond de boerderij van de familie Huynen in Benzenrade.

10

Met een korte wandeling door de weilanden rond de boerderij en natuurlijk het Imstenraderbos, maar ook een kijkje in de boerderij zelf. Afgesloten met een gezellige picknick. Verslag kunnen we er niet van doen, daarvoor lag de deadline voor dit nummer van het wijkblad te vroeg. Maar de mogelijkheid om hier blijk te geven van onze waardering voor al inzet, die konden we niet laten liggen!

FRAAIE GEVEL Het ziet er naar uit dat de zijgevel van Benzenraderweg 201 (bij de nieuwe rotonde met de Burg. Waszinkstraat) binnenkort een opknapbeurt krijgt. Dankzij goede samenwerking tussen kuS (kunstencentrum Signe), de kunstenaars Vincent Lancee, Dave de Leeuw en Hans Keuls, Gemeente Heerlen en de wijkraden van Aarveld/Bekkerveld en Douve Weien/ Caumerveld ĂŠn de eigenaar, zal het pand naar alle waarschijnlijkheid binnenkort worden voorzien van een mooie muurschildering. Het ontwerp is een eerbetoon aan kunstenaar Remi Vervloet , oud bewoner Benzenraderweg en oud lid van RKSV Bekkerveld. Zodra een en ander definitief zal het ontwerp gepresenteerd worden aan de direct omwonenden en natuurlijk worden opgenomen op onze website aarbek.nl.


BUURTPICKNICK

NIEUW BESTUURSLID

In 2012 vond op initiatief van enkele bewoners de eerste Buurtpicknick Aarbek plaats. Het was met 30 tot 35 deelnemers weliswaar nog niet heel druk, maar wel SUPERgezellig! Op 1 september vindt de Buurtpicknick voor de tweede keer plaats en de opzet is hetzelfde: de wijkraad zorgt voor koffie en thee en de deelnemers nemen zelf lekkere picknickhapjes en –drankjes, al dan niet genoeg om ook te ruilen (maar maak vooral niet te veel!). En natuurlijk een mooie picknickplaid of iets anders om op te zitten. Kinderen zijn natuurlijk ook welkom!

Beste buurtgenoten,

De picknick vindt plaats op het Bekkerveld en u kunt vanaf 12.30 uur terecht. Er zijn behalve de uitgaven die u zelf doet geen kosten aan verbonden.

Het is goed te wonen in een wijk waar mensen met een veilig gevoel naar buiten gaan, elkaar groeten, elkaar willen helpen. Waar op straatniveau veel initiatieven zijn die juist zo typerend zijn voor díe ene straat. Een wijk ook met activiteiten en voorzieningen die bewoners van alle leeftijden tot elkaar brengen. Vanuit de Wijkraad willen we wat bewoners in Aarveld | Bekkerveld vinden, bedenken en doen, meedeelbaar en meebeleefbaar maken. Daarvoor wil ik als nieuw bestuurslid graag tijd vrij maken. Betrokken tijd. Leonore Stollwerk – Van de Veen Akerstraat 130

11


MAAND GRATIS ZWEMMEN Een maand gratis zwemmen voor 55+ - AANMELDEN VÓÓR 1 JUNI Welzijnsorganisatie Alcander heeft samen met zwembad Otterveurdt in Hoensbroek een aantrekkelijk zomeraanbod voor inwoners van de gemeente Heerlen van 55 jaar of ouder. Als zij zich in de maand mei aanmelden voor aquajoggen of watergym, betalen zij voor de maand juni géén abonnementskosten. Het is voor iedereen belangrijk om fit te blijven, maar zeker als mensen ouder worden, wordt dit extra belangrijk. Iedereen wil graag zo lang mogelijk gezond en mobiel blijven en voldoende beweging kan daarbij helpen. Wateractiviteiten geschikt voor iedereen! Steeds meer mensen vinden hun weg naar het zwembad. Om de conditie op peil te houden of om onder de mensen te komen. Watergym of aquajoggen zijn gezonde én gezellige activiteiten, waarbij de kans op een blessure nihil is.

12

Zwemmen is ideaal voor het verbeteren van de conditie, het verhogen van de mobiliteit en het verbeteren van de bewegingsmogelijkheden van gewrichten. Bovendien zorgt de prettige sfeer in de groep voor een gezellig ‘ochtendje’ of ‘middagje’ uit. De lessen worden door deskundig personeel gegeven. Daarbij wordt met materialen en muziek gewerkt om het plezier te verhogen. Kortom, vrij bewegen in uw eigen tempo. Iedereen van 55 jaar en ouder kan meedoen. Ook als u geen zwemdiploma’s heeft. Kosten en aanmelden Mensen die geïnteresseerd zin in de wateractiviteiten van Alcander & Otterveurdt, kunnen zich aanmelden bij Truus Custers van Ouderenwelzijn Alcander. T (045) 711 15 60 of e-mail: tcusters@alcander.nl. Vermeld hierbij de actiecode: Aqua-0613! De kosten bedragen € 51,50 per half jaar voor watergym en € 57,22 per half jaar voor aquajoggen. Kijk voor informatie over beschikbare dagen en tijdstippen en de actievoorwaarden op www.alcander.nl of haal de actieflyer bij één van de buurtcentra van Alcander.


CARAVAN PARKEREN Caravan parkeren op openbare weg Wat moet ik doen / Hoe vraag ik het aan? In uw aanvraag staat het volgende beschreven: • de plaats waar de caravan komt te staan; • het soort caravan en de grootte van de caravan; • de reden; en • de datum en de periode waarover u de ontheffing aanvraagt. Waar gaat het over? Het is verboden een aanhanger of caravan voor langer dan 5 dagen achtereenvolgend langs de weg te parkeren als u deze niet voor deelname aan het verkeer gebruikt.

Naast caravans vallen nog meer aanhangers en wagens hieronder, zoals: • een kampeerwagen; • een camper; • een magazijnwagen; • een aanhangwagen; • een keetwagen. Wilt u langer parkeren? U kunt schriftelijk een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Wat zijn de voorwaarden? Voorwaarden voor een ontheffing zijn onder andere dat uw caravan of aanhanger: • niet teveel parkeerruimte inneemt; of • het straatbeeld nadelig beïnvloedt.

13


BEREIKBAARHEID VOOR HULPDIENSTEN In het decembernummer heeft u kunnen lezen dat de bereikbaarheid voor hulpdiensten in met name de straten tegenover de voetbalvelden verbeterd kan worden. Gemeente, hulpdiensten, Wonen Zuid en wijkraad hebben verschillende mogelijkheden onderzocht en er is een keer proef gereden met de hoogwerker. In de Marcellus-, Proculus-, Horatiusen Catullusstraat zal voor de middelste portiekingang een opstelplaats voor de hoogwerker gemarkeerd worden, waarin niet geparkeerd mag worden. Wanneer de hoogwerker zich daar kan opstellen, zijn alle appartementen met de hoogwerker te bereiken. Daarnaast blijft natuurlijk gelden dat binnen 5 meter van een

14

bocht niet geparkeerd mag worden, zodat de wagens ook daadwerkelijk de straat in kunnen rijden. Met deze oplossing is de bereikbaarheid gegarandeerd zonder dat er onnodig veel parkeervakken of openbaar groen komen te vervallen. De bewoners in de betreffende straten zijn in mei per brief geĂŻnformeerd.

WIJKFEEST Op 18 augustus vindt weer het jaarlijkse wijkfeest plaats. Herinnert u zich vorig jaar ? Met 40°C tropisch heet, maar wel supergezellig. Aan het wijkfeest gekoppeld een rommelmarkt, het jaar daarvoor een kunstmarkt. En dit keer? Heel anders! Alles kan namelijk, of in elk geval bijna alles. Maakt u geweldige loempiaatjes en wilt u de wijkbewoners tegen kostprijs laten proeven? Of heeft u een prachtige verzameling miniatuurtreintjes, fossielen, mijnwerkersspullen of soepblikken, die u


graag aan anderen wilt laten zien? Ondersteunt u een goed doel, waarvoor u graag wat reclame maakt? Of vindt u dat het tijd wordt dat uw mooie zangstem ook eens buiten de badkamer gehoord wordt? Het wijkfeest biedt u dit keer een podium ! Lijkt het u leuk iedereen aan het dansen te krijgen? Of kunt u letterlijk op eieren lopen? Een potje sponsgooien? Of gewoon gezellig ergens in een hoekje met een gitaar en een paar mensen liedjes van toen zingen? Als het u wat lijkt om actief mee te doen, of iemand weet met een buitengewoon talent, neem dan even contact met ons op via info@aarbek.nl of 06-476 003 07 P.S. Blijf ons volgen zowel op FaceBook, als ook op de website van de Wijkraad (www.aarbek.nl)

OPENLUCHT-VOLLEYBALTOERNOOI

VCH op zondag 11.08.2013

De volleybalvereniging VC Heerlen organiseerd wederom het grote openlucht-volleybaltoernooi in het kader van het Bekkerveld-festival. Dit jaar valt dit toernooi op 11 augustus. Na het succes van vorig jaar nodigt de organisatie iedereen uit aan dit toernooi deel te nemen. Er is deelname mogelijk voor recreatieve teams op het speelniveau “laag” of “hoog”. En competitieve teams kunnen wederom 3 tegen 3 Green Beach spelen volgens de beach-volleybalregels. Voor meer informatie of inschrijven kijk op www.vcheerlen.nl of stuur een e-mail naar bekkerveld@vcheerlen.nl. De uiterste inschrijvingsdatum is: 9 augustus 2013.

15


KINDERJEUGDCONFERENTIE 2013 foto's Nancy Vandeberg Fotografie


KONINGINNEDAG 2013


ONS ROSARIUM Deze keer geen opsomming van alle werkzaamheden waar wij ons mee bezighouden, maar een vraag om HULP. Het is niet zo dat we het reguliere werk niet meer aankunnen, maar voor een aantal taken zouden we het fijn vinden als we wat HULP zouden kunnen krijgen. Dan gaat het met name om het ZWARE WERK. Hiervoor zouden we graag een paar sterke kerels aan onze zijde hebben.

Haal

de ZON in huis

met een bloemetje van

Er zijn een aantal perken aan de Westzijde geruimd en die gaan we over een kleine 3 maanden herbeplanten. Hierbij en met name bij het voorwerk hebben we een paar EXTRA man hulp nodig.

t Boeketje

Meld je aan bij Frans Cleven (06-24680743 / cicero4u@home.nl) of via info@aarbek.nl

Van Weerden Poelmanstraat 34

Onze werkcyclus ziet er als volgt uit: We zijn gestart op Zaterdag 9 maart en werken vervolgens op de Zaterdagen van de even weken. Dus, 1 juni, 15 juni, 29 juni, 13 juli, 27 juli enzovoort.

Kerkraderweg 23, Molenberg Hier worden ook workshops bloemschikken gegeven !

Frans Cleven (ĂŠĂŠn van die Vrijwilligers) 18

Hellen & Mirjam

Tel. 045 542 21 12 Heerlen


VOORJAAR IN DE VLOTSTRAAT De lente is in volle gang! Bomen krijgen weer bladeren, alles wordt weer groen en de eerste bloesem dient zich aan. Vogels bouwen hun nesten en je voelt de voorjaarsenergie van de mensen: lekker de straat op, elkaar ontmoeten en genieten van de eerste warme zonnestralen.

In de Vlotstraat ontstaan ook bij de Vlotties, zo noemen wij bewoners ons, de kriebels om de lente een beetje te helpen. We hebben dan meestal twee doelen: onze straat een schoonmaakbeurt geven, want dat doe je toch in het voorjaar!? En, omdat we over zes prachtige plantenbanken beschikken, deze bakken weer voorzien van prachtige hangplanten. Wij vinden dat echt een verrijking van onze straat en indirect ook van onze prachtige wijk. Plantenbakken en straat schoonvegen. Elk voorjaar neemt een van de bewoners het initiatief en dan gaat de energie rollen. Er wordt een datum vastgesteld; dit jaar was dat

Hemelvaartsdag vanaf 17:00 uur. Vooraf waren alle bewoners uitgenodigd mee te doen. Wat ook vooraf werd geregeld was het bestellen van nieuwe planten, het halen van potgrond en bemesting en, niet onbelangrijk, het organiseren van 19


van een aangeklede borrel na gedane arbeid. Een groot woord van dank voor onze zakelijke bewoners in de straat die de planten en het materiaal voor de plantenbakken hebben gesponsord!

Om 17.00 uur was het dan zover: uit alle deuren kwamen bewoners te voorschijn. Zonder enige vorm van werkoverleg aan de slag! Dat werkt meestal het beste. Er is volop werk en ieder pakt zijn deel. Een ploeg haalt de plantenbanken naar beneden, een andere ploeg haalt de oude struiken eruit en deponeert deze in de meegebrachte gft-containers. Dan is er de ploeg die nieuwe potgrond in de bakken doet en de ploeg die de planten, in een vooraf gepland patroon, plant. En dan weer de ploeg die de zware bakken netjes ophangt. Tegelijkertijd begint de grootste ploeg aan het schoonmaken van de straat: alle onkruid wordt met krabber en schoffels weggehaald. De straatgoten worden geveegd 20

(de bezemwagens van de RD-4 kunnen er vaak niet bij vanwege de geparkeerde auto’s ) en hier en daar wordt zelfs een losgeslagen stoeptegel vastgelegd. Het is prachtig om te zien hoe in een soort estafettevorm de straat van onkruid wordt ontdaan, wordt geveegd en gekrabd, de hoopjes vuil worden opgeruimd en iedereen zijn eigen gft-container inzet. En dan: na 1 ½ uur zijn we klaar. Om 18.30 uur is alles netjes opgeruimd en is het tijd voor de borrel. Het is prachtig weer, de avondzon verwarmt ons heerlijk. Ook hierbij weer ieder zijn bijdrage: een kratje bier, een aantal flessen wijn, heerlijke proseco en frisdrank en lekkere hapjes zoals macaronisalade, gevulde wraps, chips, nootjes, gehaktballen, Spaanse omelet, kaas, toastjes enz. Het kon niet op. Maar het belangrijkste van alles: tot bijna 21.30 uur hebben we gezellig met elkaar gesproken, nieuwe bewoners beter leren kennen, ervaringen gedeeld en alvast plannen gesmeed voor een barbecue en nog belangrijker: wat willen we nog met onze straat? We houden jullie op de hoogte! Een Vlottie Prijswinnaar SUDOKU

# M.B. WENSINK

PROFICIAT!!


WWW.THUISAFGEHAALD.NL (vervolg) OOK VOOR OUDEREN! Nadat ik in het vorige wijkblad een artikeltje had geschreven over de site www.thuisafgehaald.nl bleek er zich al een eerste kok aangemeld te hebben! Anne-Marie Smeets uit de Ovidiusstraat 139 staat doordeweeks achter het fornuis om de meest afwisselende gerechten klaar te maken. Ze heeft al verschillende afhalers en te zien aan de reacties kookt ze lekker. Haar koks’ naam is Celesta. Zij wil graag ook ouderen bereiken met haar kookkunst en omdat deze ouderen misschien niet zo vertrouwd zijn met de computer, kunnen zij haar ook telefonisch bereiken op het volgende nummer: 045-5112952. Ik laat nu Anne-Marie graag zelf aan het woord: ”De maaltijden worden

op de site doorgaans aangeboden tussen 2.00 Euro en 7.50 Euro (maximale aanbiedprijs). De prijs van de meeste maaltijden die ik aanbied ligt tussen 3 en 5 euro. Dit is niet veel meer dan de kostprijs, hoogstens blijft er wat geld over voor nieuwe keuken benodigdheden, zoals bakjes of kruiden. Ik wil graag de sociale cohesie bevorderen in de wijk en hoop daarom juist ook de ouderen te bereiken. Ik ben zelfs bereid om maaltijden te brengen, als het maar in de buurt is. Ik ben tijdelijk werkzoekend en het geeft mij een heerlijke voldoening om mijn kookkunst uit te breiden en anderen met de resultaten een plezier te doen. Ik leer daardoor ook weer mensen in de wijk kennen. Thuisafgehaald wil ook de voedselverspilling tegengaan en past daarom ook goed in de bredere trend van de samen-delen-economie. Ik hoop dat mensen hun schroom overwinnen en eens een maaltijd bij me komen halen. Misschien kan ik mensen ook over de brug helpen om ook eens maaltijden aan te bieden! Het hoeft geen haute-cuisine te zijn, ook kokers/ kooksters van de Eenvoudige Hap zijn welkom bij thuisafgehaald!” Wiepkje Hamaker 21


VLAGGENOVERDRACHT

tijdens Festival & Open Podium WeAarBek 2013 Maastricht met de Euregio is kandidaat Culturele Hoofdstad 2018. Daarbij mag ons eigen We Aar Bek Festival & Open Podium natuurlijk niet ontbreken!

De speciaal voor deze gelegenheid ontworpen vlag van We Aar Bek/Aarveld-Bekkerveld werd op 17 maart bij de afsluiting van het Open Podium gedeelte door cultuurwethouder Barry Braeken en organisator Frans Cleven overhandigd aan Hub Smeets van VIA 2018.

Om de band tussen deze culturele buurtactiviteit en de kandidatuur voor Culturele Hoofdstad te benadrukken ĂŠn de kandidatuur te ondersteunen vond tijdens We Aar Bek een vlaggenoverdracht plaats.

Al 120 jaar verstand van lekker vlees! Onze eerlijke ambachtelijke producten, u proeft het verschil!

keurslagerij

sinds 1892

Benzenraderweg 90, Heerlen tel. 045-5716471 Holzstraat 28, Kerkrade tel. 045-5452998 www.lochtman.keurslager.nl

22

VIA 2018 is het bureau dat Maastricht en de Euregio voorgedragen heeft als kandidaat voor Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Het Bureau VIA2018 droeg vervolgens zijn vlag over aan de buurt. We Aar Bek Open Podium is het middaggedeelte van We Aar Bek Festival & Open Podium, dat dit jaar voor de derde keer plaatsvond. Aan het Festival & Open Podium nemen steeds meer partners deel. Dit jaar waren dat onder andere het Bernardinuscollege, het Sintermeerten, het Arcuscollege (opleiding Kunst, Theater en Muziek) en Muziekschool Schunck*. Behalve muziek was ook


andere kunst vertegenwoordigd. Dat gebeurde dit keer in een interactief kunstwerk boven de hoofden van de toeschouwers. Dit werd verzorgd door Annemiek Janmaat (olifant ”Heëlesche Wink” van de Elephant Parade) die gekoppeld was aan een nog onbekend aanstormend talent, Eline Kersten van de Kunstacademie Maastricht. Daarnaast werd aan het muzikale gebeuren van het Open Po

dium een unieke Streetdance Act gekoppeld door de “Dansschool B2BU”, waardoor de muziek ook op een fysieke manier te beleven was. Hopelijk tot ziens tijdens een van onze komende evenementen, Frans Cleven (We Aar Bek) P.S. Blijf ons volgen zowel op FaceBook, als ook op de website van de Wijkraad (http:// www.aarbek.nl/)

23


Nooit grappig

Een verkouden pyromaan die de rest aansteekt. Een kannibaal die om de hand van je dochter vraagt. Bemiddelen in een geschil tussen twee bananen. Een houtvester zoekt houthakkers. Hij vraagt aan een van de kandidaten: 'Bent u houthakker?' 'Natuurlijk, anders stond ik hier niet.' 'Waar hebt u dat dan wel geleerd?' 'In de Sahara.' 'Daar staan helemaal geen bomen.' 'Nu niet meer!' Adam en Eva liggen op een stralende dag op het gras van het paradijs. Na een tijdje vraagt Eva: 'Hou je van me?' Adam draait zich verveeld om en zegt: 'Van wie anders!'

Vader gaat de muur verven en moeder vraagt of ze wat kranten op de grond zal leggen. Antwoord vader: 'Nee dank je, ik kan er zo wel bij.' Een kleine muis zit in de bioscoop. Op een zeker ogenblik komt een grote olifant vlak voor haar zitten. De muis ziet niks meer, staat op, gaat voor de olifant zitten, draait zich om en zegt: 'Zo, nu merk je zelf hoe vervelend het is wanneer er iemand voor je komt zitten...'


NEPAL - KATHMANDU 10 jaar Nepal - Kathmandu liggen nu achter me. Het begon met een uitzending door PUM, project uitzending managers, een vrijwilligers organisatie waar ik mij na mijn pensionering heb laten inschrijven. In dit geval verbetervoorstellen doen bij een Verzekeringsmij in Kathmandu.

Ik werd al snel geraakt door de armoede aan de ene kant en de hartelijkheid van de Nepalezen aan de andere kant. Bij terugkomst vertelde ik dit aan mijn familie, vrienden en kennissen en zo kwam er geld op tafel om ter plekke iets mee te gaan doen. Ik had bij mijn eerste bezoek al kennis gemaakt met een seniorenhuis Pashupati, niet ver van het het vliegveld. Wat ik daar toen zag was echt om te huilen. Omstandigheden waar senioren daar moeten leven zijn hemelschrijend. Hier moest geholpen worden,maar waar te beginnen. Er kwamen bedlakens, schoenen, medische hulpmiddelen,looprekken,

een hele grote koperen kookketel, waar onze naam in gegraveerd werd en zo kan ik nog wel even doorgaan. De jaarlijkse 1 of 2 reizen naar Kathmandu heb ik al die jaren zelf betaald en wat aan sponsorgeld binnen kwam ging volledig naar het seniorenhuis, maar ook naar andere noodgevallen. Over dat laatste wil ik graag een volgende keer vertellen Over inkopen met de Theresasisters 200 paar schoenen aanpassen bij de senioren, een Katholieke school helpen in Patan en over Apsana, die Ik van de straat plukte en naar school stuurde en uiteraard ook voor betaalde. Over de keren dat ik het hotel niet uit kwam, omdat er weer eens een opstand was, of met Riksja naar het vliegveld ging omdat er geen vervoer was toegestaan. maar bv ook over een trektocht naar het basis kamp van de Annapurna. Dus, als de redactie wil kan ik nog wel een paar interessante verhalen leveren. Dus mogelijk tot een volgende keer. Ger Meesters

25


LASTIGE VRAAG? Tijdens een gesprek kwam de vraag naar voren hoe ik naar onze wijk kijk. Wat is er al of zou ik wensen voor Aarveld/Bekkerveld. Geen echt gemakkelijke vraag om te beantwoorden als je erover nadenkt. Het was afgelopen maand 20 jaar geleden dat we in deze wijk zijn komen wonen. Het gevoel dat ik heb bij het wonen hier is veranderd in de loop van de jaren. De eerste jaren had ik nog weinig met "de wijk". Ja een mooie plek, dicht bij het centrum, kort bij het werk. We hadden weinig sociale contacten hier en hoewel ik af en toe een praatje maakte met buren, hield het daarmee wel op. Dat is in de loop van de jaren veranderd. Sociale contacten kwamen er langzamerhand, buren werden steeds betere bekenden. "De wijk" kreeg een gezicht. Een gezicht dat bestaat uit mensen, plaatsen en ervaringen. Mijn wijkgevoel bestaat uit de verbindingen die ik heb met mijn omgeving. De kleinere kring van buren en bekenden, de plekken waar ik graag wandel. Een samengaan van mensen, ervaringen en een fysieke omgeving. Ik woon hier graag, vind het een fijne, veilige wijk met veel leuke mensen om me heen. Daarnaast gebeurt er genoeg om over te klagen, discussiĂŤren etc. Ook leuk, 26

want zoals een gezegde luidt: "zonder wrijving geen glans". Op een of andere manier iets kunnen bijdragen versterkt dit gevoel, of het nu sneeuwruimen voor de buren of bijdrage leveren aan een wijkblad. De column die ik 4 keer per jaar in dit wijkblaadje schrijf is een mozaĂŻek geworden met de wijk als inspiratie. Alledaagse ergernissen, verwonderingen, ontmoetingen en dagelijkse observaties vormen mijn wijkgevoel. Dat brengt me bij de vraag: "hoe zit het met uw wijkgevoel?" PE13


EERSTE ZONNEBLOEMEN GEPLANT! De wijkraad wil de wijk graag verder opfleuren en doet dat onder andere door het planten van zonnebloemen. De eerste zonnebloemen zijn zaterdag 18 mei geplant, voornamelijk in boomspiegels langs Benzenraderweg, Burg. Waszinkstraat en gedeeltelijk Akerstraat. In de Burg. Savelbergstraat werden zonnebloemen tegen verschillende gevels gezet. De zonnebloemen zijn door een klein werkgroepje opgekweekt om ze een goede start te geven. Zo gauw er weer een aantal groot genoeg zijn om te planten vindt de volgende plant-ronde plaats. Eerder kregen al de kinderen die deelnamen aan de kinderconferentie elk een envelop met 5 zonnebloemzaadjes. Daaraan is ook een wedstrijd verbonden: wie eind augustus/begin september de hoogste zonnebloem heeft (zichtbaar vanaf de openbare weg) ontvangt een leuke prijs. Ook een zonnebloem in uw voortuin of tegen uw gevel ? Stuur een mailtje naar info@aarbek.nl.

DEADLINE!!! Ingezonden stukken voor de 3de wijkbladeditie van 2013, graag inleveren v贸贸r

17 AUGUSTUS 2013 Alvast dank De redactie

Wij zien uw aanmelding voor de functie van secretaris, dan wel als vrijwilliger bij onze Zonnebloemafdeling met belangstelling tegemoet.

27


28


KINDER(JEUGD)CONFERENTIE Welke workshop de kinderen ook deden: het was altijd met volle toewijding! En dat leverde bijvoorbeeld een prachtige hinkelbaan en een twisterveld op op het Bekkerveld. Maar ook prachtige geverfde T-shirts en gepimpte gympen.

Er werd muziek gemaakt (een eigen Bekkerveldlied!) en een fotostrip. Sommige kinderen aten voor het eerst een sprinkhaan, op hetzelfde moment dat anderen vol overgave braakballen zaten uit te pluizen. Enig verband moet je tussen die twee workshops overigens niet zoeken. Want er werd ook zelf gebakken brood gegeten en naar een schat

gezocht, ganzen gehoed, windvangers gemaakt en met ballonnen geknutseld of gekunsteld. Helaas ook een teleurstelling: de zelfgemaakte luchtballonnen konden vanwege de wind niet de lucht in. Maar verder was het tijdens de 2e Kinderconferentie, 14 april, een prachtige dag. Prachtig weer, leuke activiteiten, gezellige sfeer en veel hardwerkende vrijwilligers. Foto’s en filmpjes vindt u natuurlijk op aarbek.nl (kijk ook op de kindersite!). De fotostrip staat elders in dit wijkblad. Komt er een 3e keer ? Vast! Heeft u een goed idee voor een workshop of wilt u meewerken? U weet ons te vinden!

29


Al meer dan 40 jaar is de Zonnebloem afd. Bekkerveld e.o. Heerlen actief in de wijken Bekkerveld/Aarveld en Douve Weien/Caumerveld. Naast het bezoeken van zieken en/ of eenzame ouderen verzorgen wij onder meer kienmiddagen, een lentemiddag, ziekendagactiviteiten, een jaarlijks uitstapje voor de gasten en een kerstviering. Voor een bescheiden bijdrage kunnen onze gasten daaraan deelnemen.

Daarnaast hebben wij een actieve Welfaregroep in onze afdeling die, veelal iedere maandagmiddag, onder leiding van enkele vrijwilligers diverse handwerkactiviteiten verricht. Deze vinden plaats in het zaaltje aan de Ypenburgstraat 160. Ook de Zonnebloem regio Heerlen, waaronder wij ressorteren, organiseert jaarlijks diverse activiteiten

waaraan onze gasten eveneens, tegen een bescheiden bijdrage, deel kunnen nemen. Jaarlijks wordt door het regiobestuur de zogenaamde Zonnewijzer uitgebracht waarin de regioactiviteiten staan vermeld. De gasten ontvangen deze via de afdelingen. Om gast van een Zonnebloemafdeling te zijn hoeft u niet perse betalend lid van de Nationale Zonnebloem in Breda te worden. Hebt u als gast interesse in deelname aan onze Zonnebloem- en/of Welfareactiviteiten dan kunt u zich aanmelden bij een van de hierna genoemde bestuursleden. Bestuursleden: Penningmeester en waarnemend voorzitter: Jo van Loo, Caumerbeeklaan 5, 6417 BE Heerlen. Tel. 045-571 74 16 Bestuurslid Bezoekwerk: Lucie Hinz, Annalaan 16, 6417 CR Heerlen. Tel. 045-571 48 12 Voor deelname aan de Welfare middagen kunt u contact opnemen met: Welfare leidster: Tiny van Loo, Caumerbeeklaan 5,6417 BE Heerlen Tel. 045-571 74 16 Met vriendelijke groet, Jo van Loo, Penningmeester en waarnemend


Al meer dan 40 jaar is de Zonnebloem afd. Bekkerveld e.o. Heerlen actief in de wijken Bekkerveld/Aarveld en Douve Weien/Caumerveld. Naast het bezoeken van zieken en/ of eenzame ouderen verzorgen wij onder meer kienmiddagen, een lentemiddag, ziekendagactiviteiten, een jaarlijks uitstapje voor de gasten en een kerstviering. Voor een bescheiden bijdrage kunnen onze gasten daaraan deelnemen.

Daarnaast hebben wij een actieve Welfaregroep in onze afdeling die, veelal iedere maandagmiddag, onder leiding van enkele vrijwilligers diverse handwerkactiviteiten verricht. Deze vinden plaats in het zaaltje aan de Ypenburgstraat 160. Ook de Zonnebloem regio Heerlen, waaronder wij ressorteren, organiseert jaarlijks diverse activiteiten

waaraan onze gasten eveneens, tegen een bescheiden bijdrage, deel kunnen nemen. Jaarlijks wordt door het regiobestuur de zogenaamde Zonnewijzer uitgebracht waarin de regioactiviteiten staan vermeld. De gasten ontvangen deze via de afdelingen. Om gast van een Zonnebloemafdeling te zijn hoeft u niet perse betalend lid van de Nationale Zonnebloem in Breda te worden. Hebt u als gast interesse in deelname aan onze Zonnebloem- en/of Welfareactiviteiten dan kunt u zich aanmelden bij een van de hierna genoemde bestuursleden. Bestuursleden: Penningmeester en waarnemend voorzitter: Jo van Loo, Caumerbeeklaan 5, 6417 BE Heerlen. Tel. 045-571 74 16 Bestuurslid Bezoekwerk: Lucie Hinz, Annalaan 16, 6417 CR Heerlen. Tel. 045-571 48 12 Voor deelname aan de Welfare middagen kunt u contact opnemen met: Welfare leidster: Tiny van Loo, Caumerbeeklaan 5,6417 BE Heerlen Tel. 045-571 74 16 Met vriendelijke groet, Jo van Loo, Penningmeester en waarnemend


VIADUCT WELTERLAAN Het viaduct over de Welterlaan zal opnieuw geschilderd worden. Via een flyer riepen we inwoners van Aarveld/Bekkerveld op suggesties te doen voor die beschildering.

BSO WINDEKIND Hallo allemaal, Wij willen u graag op de hoogte brengen van de ontwikkelingen bij BSO Windekind. Basisschool Windekind gaat verbouwen en renoveren zoals wellicht bij u bekend is. Wij als BSO zijn daarom genoodzaakt om tijdelijk te verhuizen naar een andere locatie. Inmiddels zijn wij woensdag 24 april jl. verhuisd naar Huize Kakelbont (Bekkerveld 1 6417 CL Heerlen) Als alles volgens schema verloopt keren wij na de zomervakantie weer terug naar onze oude locatie maar

wel in een mooie, nieuwe ruimte. Wij zijn zeer benieuwd! De meivakantie hebben wij al doorgebracht op onze tijdelijke locatie, de kinderen waren zeer enthousiast. Het is toch wel spannend zo’n verhuizing. De eerste dag van de meivakantie zijn wij gestart met een groots opgezette sportdag die georganiseerd werd door Kinderopvang Humanitas. Deze sportdag vond plaats bij het Sport & Leisure park in Landgraaf. De rit in een grote dubbeldekker bus ernaartoe was al een groot feest en de kinderen hadden de grootste lol! Alle BSO’s uit Zuid - Limburg van Kinderopvang Humanitas kwamen hier bij elkaar. Het was een sportieve en gezellige dag. Er stonden in de meivakantie nog meer leuke activiteiten op het programma zoals een dag naar het bos waar we gezellig hebben gepicknickt en de dieren hebben gevoerd. Ook zijn we een middag naar de speeltuin geweest en we hebben ook een aantal leuke activiteiten binnen bij de BSO gedaan. De kinderen hebben genoten en de vakantie vloog voorbij! Indien u eens een kijkje wilt nemen op onze BSO bent u natuurlijk van harte welkom. Wij zijn u graag tegemoet! BSO Windekind - Van Weerden Poelmansstraat 192 - 6417 ES HRL 32


Jeugdpagina 2

.

Onze website www.aarbek.nl heeft een speciale kinderpagina!


VIADUCT WELTERLAAN Het viaduct over de Welterlaan zal opnieuw geschilderd worden. Via een flyer riepen we inwoners van Aarveld/Bekkerveld op suggesties te doen voor die beschildering. Gé Logister reageerde vrijwel meteen: “Heerlen is van oorsprong een Romeinse stad. Het viaduct op de Welterlaan bestaat grotendeels uit zuilen.....waarom deze zuilen niet schilderen in Romeinse zuilen.(ionische zuil)”. Daar lijkt ons wel wat van te maken. En misschien kan een link gelegd worden naar de straatnamen in Aarveld, die allemaal naar meer of minder bekende Romeinen verwijzen. Wat druivenranken erlangs, misschien een “reliëf” op de zijkanten … Enfin, we hebben het idee doorgeven en het lijkt enthousiast ontvangen te worden. Wel zullen we nog even geduld moeten hebben: volgens planning van de Provincie (eigenaar van het viaduct) praten we over het najaar van 2013, misschien wel voorjaar 2014. We houden u via wijkblad en website op de hoogte.

DOE MEE, FIETS MEE EN HELP!!! Op zaterdag 16 maart is van 10.00 tot 14.00 uur het spinningevent van Foirza4Noa in de Dennenmarken te Roermond. Spinnen onder leiding van Marcel+ Gierman, de spinninginstructor van Nederland!!


Profile for Wijkblad Aarbek

Wijkblad 2013 06  

Wijkblad juni 2013

Wijkblad 2013 06  

Wijkblad juni 2013

Advertisement