Page 7

Mensen namen de trein of een bus en kinderen liepen of fietsten naar school in plaats van hun moeder als 24-uurs taxi servicedienst te gebruiken. Wij hadden één stopcontact per kamer en niet een heel arsenaal aan stekkerdozen en verlengsnoeren om een dozijn apparaten van stroom te voorzien. En wij hadden geen geautomatiseerde gadgets nodig om een signaal op te vangen van een satelliet die 3000 kilometer verderop in de ruimte hing, zodat we contact konden leggen met anderen en uit te vinden waar de dichtstbijzijnde snackbar zich bevindt. Maar is het niet in en in triest dat de huidige generatie klaagt over hoe verspillend wij 'oudere mensen' waren, gewoon omdat wij dat groene gedoe niet hadden in die tijd? “Groen” lijkt wel eens de nieuwe religie te worden. Als pastoor wil ik de zorg voor het milieu graag plaatsen in het licht van het katholieke geloof. Verantwoord omgaan met de schepping is er een onderdeel van. Dieren mogen we bijvoorbeeld gebruiken, maar het blijven dieren en het moet niet ten koste gaan van mensen. En we moeten daarbij ook zorg hebben voor komende generaties. Wie het preciezer wil lezen kan terecht in de Catechismus van de katholieke Kerk (CKK): “De heerschappij over de natuur die de Schepper aan de mens heeft toe-

vertrouwd is niet absoluut. Ze wordt beperkt door de zorg voor de kwaliteit van het leven van de medemens, met inbegrip van komende generaties. Ze vereist een religieuze eerbied voor de heelheid van de schepping” (CKK 2415). Verspillend omgaan met de schepping, dieren nutteloos laten lijden is in strijd met onze menselijke waardigheid. Maar ook omgekeerd: buitensporige sommen uitgeven voor dieren is mens onwaardig. Het lijkt me een visie die overeenkomt met ons gezonde verstand. Pastoor Wim Miltenburg fso

7

Profile for Wijkblad Aarbek

Wijkblad maart 2013  

Wijkblad maart 2013

Wijkblad maart 2013  

Wijkblad maart 2013

Advertisement